Sura 64.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a LXIV

U z a j a m n a p r i j e v a r a


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ono što je u nebesima i ono što je na zemlji slavi hvalospjeve Allahu . Njemu Kraljevstvo! Njemu hvalospjev! On je nadmoćan nad svakom stvari!

2 On je taj koji je vas stvorio: neki među vama je nevjernik a neki među vama je vjerujući. – Allah savršeno vidi to što vi činite –

3 On je stvorio nebesa i zemlju u potpunoj Istini. On vas je oblikovao prema jednom skladnom obliku; povratak će biti prema njemu.

4 On poznaje ono što je u nebesima i ono što je na zemlji. On poznaje ono što vi skrivate i ono što vi obznanjujete. Allah savršeno poznaje sadržinu vaših srca.

5 Pripovijest o onima koji prije bijahu nevjerni i koji su okusili posljedice svojeg ponašanja da li je stigla do vas? - Oni će pretrpjeti jedno bolno kažnjavanje –

6 To je tako jer njihovi su proroci došli k njima s očiglednim dokazima a oni su rekli: « Jedan smrtnik zar će nam ravnati? »


Oni biše nevjerni i okrenuše se. Allah se povukao od njih. Allah dostaje sam sebi; on je dostojan hvalospjeva!

7 Nevjernici zamišljaju da ne će biti uskrsnuti; reci: « Baš naprotiv! Moga mi Gospodara, da, vi ćete biti uskrsnuti, potom on će vas upoznati o onome što ste činili: to je lako za Gospodara! »

8 Vjerujte u Allaha, u njegovog Poslanika i u Svjetlost koju smo spustili. – Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite –

9 Na Dan kad vas on bude sakupio za Dan Okupljanja biće Dan uzajamne prijevare.

On će obrisati loša djela onima koji budu vjerovali u Allaha i koji budu izvršavali dobra djela.

On će ih uvesti u Vrtove gdje teku potoci. Oni će tu boraviti zauvijek kao besmrtnici: evo sreće bez granica!

10 Oni koji bijahu nevjernici i koji bijahu držali naše Znakove za laži, evo onih koji će biti gosti Vatre. Oni će tu boraviti kao besmrtnici: kojeg li ogavnog svršetka.

11 Nikakva nevolja ne dostiže svoj cilj bez Božjeg dopuštenja.

Allah ravna srcem onoga koji vjeruje u njega. Allah savršeno poznaje svaku stvar.

12 Pokorite se Allahu  ! Pokorite se Poslaniku  !

Znajte, ako se okrenete, da jedino što pada u dio našem Poslaniku jest prenijeti u punoj jasnoći poruke koje su mu povjerene.

13 Bog!… Nema Allaha osim njega! Nek se dakle vjerujući povjere Allahu  !

14 O vi, vjerujući! Vaše supruge i vaša djeca su za vas neprijatelji! Pazite se!

Ako zaboravite, ako zanemarite, ako oprostite, znajte da je Allah onaj koji oprašta i koji je milosrdan.

15 Vaša Bogatstva i vaša djeca samo su iskušenje dok se jedna neograničena nagrada nalazi kod Allaha.

16 Bojte se što više možete! Slušajte! Pokorite se! Dajite milostinju! To će biti dobro za vas. Oni koji su se čuvali vlastite lakomosti, evo onih koji će biti sretni!

17 Ako načinite dobar zajam Allahu , on će vam ga vratiti u izobilju i oprostiće vam.

       Allah je zahvalan,

on je pun dobrote, 18 on savršeno poznaje ono što je skriveno i ono što je očevidno. On je Moćan, Mudar!