Sura 68.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a LXVIII


P e r o


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.1 Nun. Pera mi i onog što oni pišu! 2 Zahvaljujući naklonosti tvog Gospodara, Ti nisi jedan obsjednuti! 3 Jedna nagrada izuzeta od prigovora tebi je namijenjena; 4 ti si jedna uzvišena narav.

5 Ti ćeš uskoro vidjeti a i oni sami će vidjeti 6 Ko je onaj između vas koji je spopadnut.

7 Da, tvoj Gospodar savršeno poznaje one koji su zavedeni daleko od njegovog puta i on poznaje one koji su dobro usmjereni.


8 Ne pokori se onima koji govore da je to laž. 9 Oni bi voljeli da se ti njima ulaguješ da bi te učinili sebi sličnim.

10 Ne pokori se onome koji se kune i koji je prost; 11 klevetniku koji širi klevete; 12 onome koji zabranjuje dobro; prijestupniku, grješniku; 13 onome koji je osoran i uz to još nezakonita rođenja.

14 Ne pokori mu se čak i da posjeduje Bogatstva i brojnu djecu.

15 On kaže, kad su naši Ajeti njemu pročitani: « Evo predačkih priča! » 16 – Načinićemo mu znak na njušci! –

17 Da, mi ćemo njih iskušati kao što smo iskušali vlasnike vrta koji bijahu prisegli da će žetvu obaviti izjutra; 18 ali su se kleli ne čineći ograničenje.

19 jedna ih je nevolja poslana od tvog Gospodara iznenadila još dok su spavali 20 a to bi, izjutra, kao da sve bijaše ostriženo.

21 Tada se oni dozivaše: 22 « Pođite rano u svoje polje, ako hoćete obaviti žetvu. »

23 Oni se staviše na put pričajući tiho između sebe: 24 « Da ni jedan siromah ne uđe ovamo danas, protiv vaše volje.»

25 Oni dakle krenuše rano, odlučni da ništa ne daju, iako su imalo od čega.

26 Kad su vidjeli što se dogodilo, oni rekoše: « Mi smo sigurno zabludjeli, 27 i mi smo uništeni! »

28 Najumjereniji među njima reče: « Nisam li vas upozorio? Da ste samo iskazali slavu Allahu  ! »

29 Oni rekoše: « Slava našem Gospodaru! Da, mi smo bili nepravedni »; 30 i oni se okrenuše jedni k drugima prigovarajući jedni drugima.

31 Oni rekoše: « Nesretni mi! Da, mi smo bili pobun jenici! 32 Ali može se dogoditi da nam naš Gospodar da u zamjenu nešto bolje od ovoga. Naše žudnje se živo usmjeravaju našem Gospodaru! »

33 Takva bi kazna! Ali kazna budućeg života biće još teža! – Da oni to znaju! –

34 Ima, kod Gospodara, Vrtova Slasti za one koji ga se boje.

35 Hoćemo li mi držati one koji su pokorni Allahu na isti način kao zločince?

36 Što je vama?… Što ste odlučili?… 37 Posjedujete li vi kakvu poučnu Knjigu 38 gdje vi nalazite ono što vam odgovara?

39 Ili smo pak mi povezani s vama prisegom koja bi nas obvezivala sve do Dana Oživljavanja i zahvaljujući kojoj biste vi dobili ono što sudite poželjnim?

40 Pitaj njih: « Ko je među vama tome jamac? » 41 Imaju li oni sudionike? Nek dakle dođu sa svojim sudionicima, ako su vjerodostojni.

42 Na Dan kad će sve biti rasotkriveno, oni će biti pozvani da se prostru po tlu a oni to ne će biti sposobni.

43 Njihovi će se pogledi spustiti; oni će biti prekriveni sramom jer su bili pozvani da se prostru kad su još bili živi i zdravi.

44 Ostavi me dakle s onima koji su ovo držali za laž; mi ćemo njih postupno voditi onuda kud oni ne znaju.

45 Ja im dodjeljujem jednu odgodu. Moja je zamisao sigurna.

46 Tražiš li im ti plaću? tad bi oni bili natovareni teškim dugovima!

47 Poznaju li oni nepriopćivu tajnu, na takav način da ju pohranjuju u Knjigu?

48 Pokori se propisu svog Gospodara; ne budi kao Čovjek u Ribi kad se gušio i vikao!

49 Da ga dobročinstvo njegovog Gospodara nije spasilo, on bi bio odbačen kao prokletnik na golu zemlju.

50 Njegov ga je Gospodar izabrao i stavio u broj pravednika.

51 Malo je nedostaje pa da te nevjernici ne probodu svojim pogledima kad slušaju Opomenu i kad kažu: « On je sigurno jedan bjesomučnik! »

52 Ali ovo je samo jedna Opomena upućena svijetu!