Sura 8.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a VIII


P l i j e n U ime Allaha: onog koji :čini milosrđe,: Milosrdnog.:


1 Ispitivaće te glede plijena. Reci: « Plijen pripada Allahu i njegovom Poslaniku . Bojte se Allaha! Čuvajte međusobnu slogu. Pokorite se Allahu i njegovom Poslaniku , Ako ste vjerujući! »

2 Uistinu, vjerujući su samo: oni čija srca uzdrhte na spominjanje Božjeg Imena; oni čija vjera narasta kad im se govore njegovi Ajeti  ; – oni se uzdaju u svog Gospodara – 3 oni koji obavljaju molitvu, oni koji daju u milostinju jedan dio dobara koja smo im mi dodijelili.

4 Evo onih koji, u punoj istinitosti, jesu vjerujući. Visoke počasti su im namijenjene uz njihovog Gospodara, s oprostom i velikodušnom nagradom.

5 Tako, to je u ime Istine što te je tvoj Gospodar izveo iz tvog boravišta dok jedan dio vjerujućih osjećaše odbojnost spram te mjere.

6 Oni su osporavali Istinu – iako im je jasno pokazana – kao da su bili nagnani u smrt pa oni ostajaše u iščekivanju.

7 Kad vam je Allah obećavao da će se jedna od dvije grupe vama predati, vi ste željeli dočepati se one koja bijaše nenaoružana, dok je Allah htio pokazati Istinu putem svojih riječi i istrijebiti nevjernike sve do posljednjeg 8 da bi pokazao Istinu i uništio ono što je isprasno, uz prkos krivcima.


9 Ka vi zatražite pomoć u vašeg Gospodara, on vas usliša: « Ja vam šaljem pojačanje od hiljadu meleka, jedne za drugima. »

10Allah to čini samo zato da bi vam donio dobru vijest, i da se vaša srca stišaju.

Nema pobjede, ako to nije uz Allaha. – Allah je moćan i pravedan –

11 Kad vas obgrli snom, kao jednim osiguranjem s njegove strane, s neba on spušta na vas vodu da vas pročisti, da odstrani s vas prljavštinu Zloduhovu, da ojača vaša srca i da učvrsti vaše korake.

12 Tvoj je Gospodar udahnuo melecima: « Da, ja sam s vama; učvrstite dakle one koji vjeruju. Ja ću baciti užas u srca nevjernika; vi udrite po njihovim šijama; udrite ih po svim zglobovima. »

13 To bi tako jer su se oni odvojili od Allaha i svog Poslanika . Allah je strašan u svojoj kazni prema onome Ko se odvoji od Allaha i njegovog Poslanika.

14 Evo za vas! Kušajte ovo! Kaznu Vatre namijenjenu nevjernima.

15 O vi koji vjerujete! Kad susretnete nevjernike U hodu u boj, ne okrećite im leđa.

16 Ako bi netko okrenuo leđa u taj dan: – osim ako se ne bi htio uputiti u drugi boj ili se pridružiti jednoj drugoj trupi – tome prijeti grdni gnjev Allahovi ; njegov će zaklon biti Pakao: kojeg li mrskog svršetka!

17 Niste vi ti koji su njih pobili; već je Allah taj koji ih je pobio.

Nisi ti sam bacao sulice kad bi ih hitio, već je Allah njih bacao da bi iskušao vjerujuće putem jednog lijepog iskušavanja s njegove strane. – Boj je oanj koji rasumije i koji zna sve –

18 Evo za vas! Da, Allah je uništio lukavstvo nevjernika.

19 Ako ste vi tražili uspjeh, vi ste ga dobili; ako ste vi odustajali, to je bilo bolje po vas; ako ponovo započnete, mi ćemo ponovo početi.

Vaše vam trupe ne će ničemu koristiti, čak i ako su brojne. Allah je s vjerujućima.,

20 O vi koji vjerujete! Pokorite se Allahu i njegovom Poslaniku  ! Ne okrećite se od njega, Onda kad čujete

21 Ne budite kao oni koji vele: « Mi smo čuli, » a nisu čuli!

22 Gori od zvijeri za Allaha su gluhi i nijemi koji ne rasumiju ništa.

23	Da je Allah  u njima našao kakvo dobro

on bi učinio tako da rasumiju; ali, čak i da ih je načinio takvima da rasumiju, oni bi se okrenuli i oni bi se udaljili. 24 O vi koji vjerujete! Odgovorite Allahu i njegovom Poslaniku , kad vas poziva k onome od čega živite. Znajte da uistinu, Allah se postavlja između čovjeka i njegovog srca, i da ćete svi biti prikupljeni kod njega.

25 Bojte se izkušenja koje neće posebno dosegnuti one među vama koji su nepravedni. Znajte da je Allah strašan u svojoj kazni.

26 Sjetite se! Kada , na zemlji, vi bijaste malobrojni i nejaki, plašeći se da vas se ljudi ne dočepaju, Allah vam je pribavio jedno sklonište; On vam je pomogao svojom pomoći; On vam je dodijelio izvrsnu hranu. – Možda ćete vi biti zahvalni –

27 O vi koji vjerujete! Ne izdajte Allaha, ni njegovog Poslanika  ; ne ćete li vi dakle poštivati pologe koji su vam bili povjereni, onda kad ste saznali?

28 Znajte da vaša dobra i vaša djeca čine za vas jedno izkušenje, ali i to da se jedna bezgranična nagrada nalazi kod Allaha.

29 O vi koji vjerujete! Ako se vi bojite Allaha, On će vam dati mogućnost da raslikujete dobro od zla; on će izbrisati vaša loša djela ion će vam oprostiti. – Allah je Gospodarara neizmjerljive milosti –

30 Kad nevjernici koriste varke protiv njega, da bi se domogli tebe, da bi te ubili ili protjerali; ako budu koristili varke, Allah također koristi varke A Allah je taj koji je jači u lukavstvima.

31 Kad su im naši Ajeti bili priopćivani, oni su govorili: « Da, mi smo čuli! Da mi hoćemo, mi bismo tako rekli; To su samo priče ispričane od Predaka. »

32 Kad oni govore: « O Bože! Ako je to Istina koja dolazi od tebe, učini da s neba pada kamenje na nas, ili pak, podijeli nam jednu bolnu kaznu. »

33 Ali Allah nih neće kazniti onda kad si ti usred njih. Allah njih ne kažnjava kad oni išću oprost.

34 Zašto Allah njih ne bi kaznio? Oni odstranjuju vjerujuće od svete Mošeje, i nisu njihovi prijatelji. Njihovi prijatelji su samo oni koji se njega boje; ali većina ljudi ne zna ništa.

35 Njihova molitva u Kući samo je zviždanje i pljeskanje rukama « Kušajte dakle kaznu svoje zbog nevjernosti! »

36 Da, nevjernici će potrošiti svoja dobra da bi odstranili ljude s puta Božjeg. Oni će ih potrošiti, potom će oplakivati to što su učinili A po tome biće oni poraženi.

Nevjernici će biti objedinjeni u Paklu, 37 da bi Allah odvojio zle od dobrih; po tome on će njih sve zajedno sakupiti da bi ih stavio u Pakao. – Evo gubitnika –

38 Reci nevjernicima da ako prestanu, oprostiće im se ono što je prošlo. Ako li iznova počnu, nek se tada sjete primjera Predaka.

39 Tucite ih sve dok više ne bude pobune, i Allah oslužje u svoj svojoj ukupnosti bude učinjeno Allahu . Ako li prekinu boj, nek znaju da Allah savršeno vidi ono što čine.

40 Ako li okrenu leđa, znajte da je Allah vaš Gospodarar, jedan izvrstan Gospodarar, jedan izvrstan Branitelj!

41 Znajte da što god bude plijen koji uzmete, petina pripada Allahu , Poslaniku i jegovim bližnjima, siročadima, siromasima i putnicima, ako vjerujete u Allaha i u ono što je on otkrio našem Sluzi na dan kad je izdvojio pravedne ljude od nevjernih; na dan kad su dvije stranke susrele se. – Allah je nadmoćan nad svakom stvari –

42 Kad ste vi bili na najbližoj padini a ostali na na udaljenijoj padini, konjanici su se nalazili niže od vas. Da ste vi sebi određivali uvjete boja, vi ne biste bili složni glede mjesta i prilike; ali trebalo je da Allah izvrši jednu odluku koja je trebala biti izvršena, da onaj koji je trebao umrijeti propadne zbog jednog očitog rasloga a da bi onaj koji ostaje na životu preživi kao svjedok jednog neoborivog dokaza. – Allah je onaj koji rasumije i koji zna –

43 Kad je Allah učinio da u snu vidiš svoje neprijatelje kao malobrojne: da je učinio da ih vidiš u velikom broju, vi biste bili obezhrabreni; vi biste raspravljali i tome. Ali Allah vas je zaštitio. On poznaje sadržinu srdaca.

44 Kad ste ih vi susreli, on vam ih je u vašim očima pokazao kao malobrojne; isto kao što je učinio da se vi pojavite u njihovim očima kao malobrojni da bi Allah izvršio jednu odluku koja je trebala biti izvršena. – Odluke ovise o Allahu –

45 O vi koji vjerujete! Budite čvrsti kad susretnete jednu grupu neprijatelja. Mislite često na Allaha zazivajući ga. Možda ćete biti pobjednicima.

46 Pokorite se Allahu i njegovom Poslaniku  ; ne svađajte se, inače ćete se povući i vaša bi se prilika za uspjeh udaljila. Budite strpljivi. Allah je s onima koji su strpljivi.

47 Ne budite slični onima koji bezbrižno izlaze iz svojih boravišta, da bi bili viđeni od ljudi i koji bi njih odvojili od puta Božjeg. – Znanost Allahova pokriva sve ono što oni čine –

48 Zloduh reče: kad je u njihovim očima uljepšao njihova vlastita djela: « Niko u svijetu danas vas ne će pobijediti. Ja sam vaš zaštitnik! » Ali kad se dvije trupe nađoše u blizini, On okrenu pete i kaza: « Da, ja poričem! Ja vidim ono što vi ne vidite; Ja se bojim Allaha! Allah je strašan u svojoj kazni. »

49 Licemjeri i oni čija su srca bolesna govoriše: « Evo onih koji su se prevarili u svojoj vjeroispovijesti! » – Ali Allah je moćan i pravedan za one koji se povjere njemu. –

50 Da ti vidiš Meleke kako odnose nevjernike! Oni će udariti njihova lica i njihova leđa: « Kušajte kaznu Vatre 51 po cijeni onoga što ste činili. » – Allah nije nepravičan prema svojim slugama –

52 Takva bi sudbina Faraonovih ljudi, i onih koji živješe prije njih. Oni ne povjerovaše u Znakove Božje. Allah ih je dograbio i grijesima njihovim. – Allah je snažan i strašan u kazni svojoj–

53 Tako je to, jer Allah ne mijenja dobročinstvo kojim je nagradio jedan narod prije nego taj narod promijeni ono što je u njemu. – Allah je onaj koji rasumije i koji zna –

54 Takva bi sudbina Faraonovih ljudi i onih koji živješe prije njih: Oni su proglašavali lažima Znakove svog Gospodara. Mi smo ih uništili zbog njihovih grijehova. Mi smo progutali Faraonove ljude: Svi bijahu nepravedni.

55 Najgora od bića pred Allahom su uistinu oni koji su nevjerni; oni koji ne vejruju, 56 oni između njih s kojma si ti zaključio jednu nagodbu i koji, potom, uvijek gaziše svoje obveze; oni koji se ne boje Allaha.

57 Ako ih susretneš u ratu, posluži se s njima za rastjerati one koji se nalaze iza njih. Možda će oni rasmišljati!

58 Ako se ti uistinu bojiš izdaje od strane jednog naroda, odbaci njegov savez da bi mogao njemu učiniti jednako. – Allah ne voli izdajice –

59 Nek se nevjernici ne nadaju pobjedi nad vama! Oni su nemoćni vas oslabiti.

60 Pripravite, za boj s njima, sve što nađete, od sile i konjice, da bi zastrašili neprijatelja Božjeg i svog i druge još, koje vi ne poznajete, izvan ovih, ali koje Allah poznaje.

Sve što vi budete potrošili na putu Božjem vama će biti vraćeno a vi ne ćete biti pozlijeđeni.

61 Ako se priklone miru, učini isto; povjeri se Allahu jer je on taj koji rasumije i koji zna.

62 Ako te budu htjeli prevariti, Allah ti dostaje. On je taj koji ti pritječe u pomoć i pomoću posredovanja vjernika.

63 On je ujedinio njihova srca uzajamnim osjećanjem. Kad bi ti potrošio sve što zemlja sadržava, ti ne bi ujedinio njihova srca jednim uzajamnim osjećanjem; ali Allah je mežu njima probuidio to osjećanje. – On je moćan i pravedan –

64 O Poslaniče! Allah ti dostaje, tebi i onim vjerujućima koji tebe slijede.

65 O Poslaniče! Okuražuj vjerujuće u boju!

Ako se među vama nađe dvadesetak postojanih ljudi, oni će pobijediti njih dvije stotine. Ako ih se nađe stotina, oni će pobijediti hiljadu nevjernika: To su ljudi koji ništa ne rasumiju.

66 Allah je sada olakšao vašu zadaću; on je vidio vašu slabost. Ako se među vama nađe sto postojanih ljudi, oni će pobijediti njih dvije stotine. Ako li ih se nađe hiljadu, oni će pobijediti dvije hiljade, s dopuštenjem Allahovi m. – Allah je s onima koji su postojani –

67 Ne pripada jednom Poslaniku da zarobljava zarobljenike, sve dok, na zemlji, on nije potpuno pobijedio nevjernike.

Vi hoćete dobra ovog svijeta. Allah hoće, za vas, budući život. Allah je moćan i pravedan.

68 Da jedna odredba sa strane Allaha ne bijaše već prispjela, jedna bi strašna kazna vas stigla zbog onoga čega ste se vi dočepali.

69 Jedite ono što je, u plijenu, dopušteno i dobro. Bojte se Allaha! Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

70 O Poslaniče! Reci zarobljenicima koji su pali u vaše ruke: « Ako Allah prepozna dobro u vašim srcima, on će vam dodijeliti bolje stvari, od onih koje vam bijahu oduzete. On će vam oprostiti: Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan! »

71 Ako li te oni hoće izdati, oni su već izdali Allaha; ali Allah je vama dao svu moć nad njima. Allah je onaj koji zna i koji je pravedan.

72 Oni koji su povjerovali, oni koji su izbjeglice, oni koji su vodili boj na putu Božjem svojim sredstvima i svojim osobama, oni koji su ponudili gostoprimstvo vjerujućima i koji su im pomogli: to su prijatelji, jedni drugima.

Ali vi ne ćete biti prijatelji vjerujućima koji još nisu izbjeglice, sve dok ne budu postali izbjeglice. Ako vam zatraže pomoć u ime Vjeroispovijesti, vi im trebate pomoći; osim ako se radi o tome da tučete jedan narod s kojim ste vi sklopili savez. – Allah vidi ono što vi činite. 73 Nevjernici su prijatelji jedni drugima –

Ako vi ne postupite tako, biće na zemlji pobuna i velika iskvarenost.

74 Oni koji su povjerovali, oni koji su izbjeglice, oni koji su vodili boj na putu Božjem, oni koji su ponudili gostoprimstvo vjerujućima i koji su im pomogli: oni su, u punoj istini, vjerujući. Jedan oprost i velikodušna naknada njih očekuju.

75 Oni koji vjeruju nakon što su postali izbjeglice, oni koji su uz vas vodili boj, oni su od vaših. Međutim, oni koji su rodbinski povezani još su bliži jedni drugima, prema Knjizi Božjoj. – Allah je, uistinu, onaj koji zna sve ! –