Sura 9.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a IX


N e p o v r j e d i v o s t


1 Od Allaha i njegovog Poslanika dodijeljena je nepovrjedivost mnogobožcima s kojima ste sklopili nagodbu.

2 Krstarite zemljom tokom četiri mjeseca. Znajte da ne ćete Allaha učiniti nemoćnim.

3 Proglas Allahovi i njegovog Poslanika upućen ljudima na dan Hodočašća: « Allah i njegov Poslanik poriču mnogobožce. Ako ste se pokajali, to će biti dobro za vas; ali ako se odvratite, znajte da ne ćete učiniti Allaha nemoćnim. »

Objavi jednu bolnu kaznu nevjernicima, 4 izuzev mnogobožcima s kojima ste zaključili jednu nagodbu; s onima koji vam nisu potom učinili nažao i koji nisu nikom pomogli da vodi boj protiv vas.

Poštujte u cijelosti nagodbu sklopljenu s njima, sve do dogovorenog časa. – Allah voli one koji ga se boje –

5 Nakon što proteknu sveti mjeseci, ubijajte mnogobožce, gdje god da ih nađete; zarobljavajte ih, opsjedajte ih, postavljajte zasjede protiv njih.

Ali ako se pokaju, ako obavljaju molitvu, ako dijele milostinju, ostavite ih slobodnima. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan. –

6 Ako jedan mnogobožac zatraži utočište kod tebe, prihvati ga da bi mu dopustio čuti Riječ Allahovu; dopremi ga potom na jedno sigurno mjesto, jer ljudi su ti koji ne znaju.

7 Kako bi postojala jedna nagodba, prihvaćena od Allaha i njegovog Poslanika , s mnogobožcima, drugim nego oni s kojima ste vi već zaključili jednu nagodbu pokraj svete Mošeje? Tako dugo vremena koliko će oni biti iskreni s vama, budi iskreni prema njima. – Allah voli one koji ga se boje –

8 Kad vas oni napadnu, oni ne poštuju, glede vas, ni savez, ni nagodbu koja osigurava zaštitu.

Oni gledaju kako će vam se umiliti svojim ustima, ali njihova su srca pobunjenička: većina među njima su izopačeni.

9 Oni trampe po niskoj cijeni Znakove Božje; on odstranjuju ljude s njegovog puta. Njihova djela su vrlo loša.

10 Oni ne primijenjuju glede jednog vjerujućeg ni saveza, ni nagodbe koja osigurava zaštitu: takvi su prijestupnici.

11 Ali ako se oni pokaju, ako obavljaju molitvu, ako daju milostinju, oni postaju vaša braća u vjeroispovijesti. – Mi izlaženo Znakove ljudima koji znaju –

12 Ako pogaze svoje prisege, nakon što su zaključili jednu nagodbu, ako napadnu vašu vjeroispovijest, potucite tada, poglavare nevjernosti. Oni ne poštuju nikakvu prisegu. Možda će oni prestati.

13 Ne ćete li tuši ljude koji su prekršili svoju prisegu i koji su nastojali istjerati Poslanika  ? Oni su ti koji su vas prvi napali.

Hoćete li se bojati njih? Onda kad Allah zaslužuje više da ga se bojite, Ako ste vjerujući.

14 Tucite ih! Allah će ih kazniti vašim rukama; on će njih prekriti sramom; vama će dati pobjedu; izliječiće srca vjerujućih; 15 i izgnaće gnjev.

Allah se vraća prema kome on hoće; Allah zna sve i on je pravedan.

16 Mislite li vi da ćete biti napušteni, dok Allah ne prepozna one među vama koji budu vodili boj i koji ne budu tražili saveznike izvan Allaha, svog Poslanika i vjerujućih. – Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite –

17 Ne pripada mnogobožcima da ulaze uAllahovo mošeje unoseći svojedočenja protiv sebe samih o svojoj nevjernosti. Evo onih čija su djela bezvrijedna; Oni će boraviti kao besmrtnici u Vatri.

18 Božje mošeje će posjećivati samo: onaj koji vjeruje u Allaha i u posljednji Dan; onaj koji obavlja molitvu; onaj koji dijeli milostinju; onaj koji se ne boji do li Allaha. – Možda će oni biti u broju onih koji su dobro usmjereni –

19 Hoćete li vi postaviti onoga koji napoji hodočasnike i koji je zadužen službom u svetoj mošeji, u isti red kao onoga koji vjeruje u Allaha i i u posljednji Dan i koji vodi boj na Allahovom putu? Oni nisu jednaki pred Allahom . – Allah ne usmjerava ljude bez znanja –

20 Oni koji budu vjerovali, oni koji budu izbjeglice, oni koji budu vodili boj na putu Božjem sa svojim sredstvima i svojim osobama, biće stavljeni u vrlo uzvišeni red kod Allaha: evo pobjednika.

21 Njihov im je Gospodar navijestio jedno milosrđe sa svoje strane, jednu zadovoljštinu i Vrtove gdje će nalaziti trajne slasti; 22 u njima će oni boraviti, zauvijek, besmrtni. Da, jedna nagrada bez granica nalazi se kod Allaha.

23 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte za prijatelje svoje očeve i svoju braću ako oni više voli biti u nevjeri. Oni među vama koji njih uzmu za prijatelje, biće nepravednici.

24 Reci: « Ako vaši očevi, vaši sinovi, vaša braća, vaše supruge, vaša bratstva, dobra koja ste stekli, poduzeće za koje strahujete da će propasti, vaša boravišta u kojima uživate, vama su draža od Allaha i njegovog Poslanika i boja na putu Božjem: očekujte da Allah dođe sa svojim Upozorenjem. » – Allah ne usmjerava izopačenih ljudi –

25 Allah vam je pritekao u pomoć u brojnim područjima na dan Huneina, kad ste vi bili ponosni na svoju mnogobrojnost – ona vam nije poslužila u ničemu – kad se zemlja, prostrana koliko jest, vama učinila pretijesna, i kad ste vi okrenuli leđa u bijegu.

26 Allah potom spusti svoju Sakinu na svog Poslanika i na vjerujuće. On spusti nevidljive vojske. On je kaznio one koji bijahu nevjerni. Takva je naknada nevjernicima; 27 ali nakon toga, Allah se vraća prema kome on hoće. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

28 O vi koji vjerujete! Mnogobožci su samo jedna nečistoća: Oni se više ne će približiti svetoj Mošeji Nakon što ova godina bude istekla.

Ako se bojite nestašice, Allah će vas uskoro obogatiti svojom milošću, ako on to hoće. – Allah zna sve i on je pravedan –

29 Tucite: one koji ne vjeruju u Allaha i u Dan posljednji; one koji ne drže nedopuštenim ono što su Allah i njegov Prorok proglasili nedopuštenim; one koji, među ljudima Knjige, ne primijenjuju istinsku Vjeroispovijest.

Tucite ih sve dok ne plate namet nakon što se bijahu ponizili.

30 Židovi su rekli: « Uzeir je sin Allahov ! »

Krščani su rekli: « Mesih je sin Allahov ! «

Takva je riječ koja izlazi iz njihovih usta; Oni ponavljaju ono što su nevjernici govorili prije njih. Nek ih Allah uništi! Oni su toliko glupi!

31 Oni su uzeli svoje znalce i svoje samostance kao i Mesiha, sina Maryaminog, za Gospodare, umjesto Allaha.

Ali oni nisu primili drugu zapovijed nego da obožavaju Allaha jedinog: Nema Allaha osim njega! Slava njemu! Izuzevši ono što oni njemu pridružuju.

32 Oni bi željeli, svojim ustima, ugasiti svjetlost Allahovu, a Allah hoće dovršiti svjetlost svoju, usprkos nevjernicima.

33 On je taj koji je poslao svog Poslanika sa Usmjerenjem i istinskom Vjeroispovijesti da bi ona prevladala sve druge vjeroispovijesti, uzprkos mnogobožcima.

34 O vi koji vjerujete! Mnogo znanstvenika i samostanaca uzalud jedu dobra ljudi i odstranjuju ih s puta Božjeg.

Navijesti bolnu kaznu Onima koji gomilaju zlato i srebro A da ništa ne troše na Allahovom putu, 35 na dan kad kovine budu nošene na usijavanje u Vatru Pakla i kad one budu služile za označiti njihova čela, njihove bokove i njihova leđa: « Evo što ste vi gomilali; kušajte to što ste gomilali! »

36 Da, broj mjeseci, za Allaha, jest dvanaest mjeseci upisanih u Knjigu Allahovu, na dan kad on stvori nebesa i zemlju. Četiri od njih su sveti. Takva je nepromjenjiva vjeroispovijest. Ne činite nažao sami sebi tokom tog vremena.

Potucite potpuno mnogobožce, kao što oni vas tuku potpuno, I znajte da je Allah s onima koji se njega boje.

37 Umetnuti mjesec samo je suvišak nevjernosti; nevjernici se zabluđuju ovako: oni ga proglašavaju ne-svetim, jedne godine, potom, slijedeće godine, oni ga proglašavaju svetim, da bi se uskladili s brojem mjeseci koje je Allah proglasio svetim. Oni tako proglašavaju ne-svetim Ono što je Allah proglasio svetim.

Njihova loša djela im se čine lijepim, ali Allah ne usmjerava nevjerne ljude.

38 O vi koji vjerujete! Što vam je? Kad vam je bilo rečeno: « Stavite se na put Allahovi , » vi ste se otromili na zemlji. Pretpostavljate li vi ovdašnji život budućem životu?

Što je dakle kratkotrajno uživanje ovog života Uspoređeno s budućim životom, Ako nije tek neznatna sitnica!

39 Ako ne pođete u boj, Allah će vas kazniti jednom bolnom kaznom; on će vas zamijeniti s jednim drugim pukom; vi mu ne ćete prouzrokovati nikakve štete. – Allah je nadmoćan nad svakom stvari –

40 Ako ne priteknete u pomoć Poslaniku , Allah je njemu već na pomoći, Kad su ga nevjernici prognali, njega, drugog od dvojice, na dan kad se obojica nađoše u pećini i kad on reče svom pratitelju: « Ne tuguj; Allah je s nama! »

Allah je na njega spustio Sakinu; Podupro ga je s nevidljivim vojskama. Učinio je isprasnom riječ nevjernika. Riječ Allahova je najjača; Allah je moćan i mudar.

41 Lagani ili tromi, pođite u boj. Vodite boj svojim sredstvima i svojim osobama, Na putu Božje,. To je jedno blago za vas, da vi samo znate!

42 Da se je samo radilo o jednoj stvari njima na dometu ili jednom kratkom putovanju, oni bi te slijedili.

Ali rastojanje se njima činilo dugo, oni su stali prisezati Allahom  : « Mi bismo pošli s vama, da smo samo imali mogućnosti! »

Oni gube sami sebe. Allah savršeno zna da su oni lažci.

43 Nek ti Allah oprosti! Zašto si ih oslobodio boja Sve dok se oni koji su iskreni ne pokažu tebi i dok ti upoznaš lažljivce?

44 Oni koji vjeruju u Allaha i u Dan posljednji ne išću ti odrješenje kad se radi o boju svojim dobrima i svojim osobama. – Allah savršeno poznaje one koji se njega boje –

45 Samo oni koji se ne vjeruju u Allaha i u posljednji Dan iskaće ti oslobođenje od boja. Njihova su srca neodlučna, i, u sumnji, oni ne donose nikakvu odluku.

46 Da su oni htjeli poći u boj, oni bi se za njega pripravili; ali Allah nije odobrio njihov polazak, učinio ih je lijenima; on im je rekao: « Ostanite s onima koji ostaju.»

47 Da su bili pošli s vama, oni bi samo povećali vaš nemir; oni bi među vama posijali nepovjerenje nastojeći vas pobuditi na smutnju, jer stanoviti među vama njih pažljivo slušaju. Ali Allah poznaje nepravednike!

48 Oni su odprije htjeli izazvati metež i onemogućiti tvoje poslove sve do časa kad je došla Istina i kad se Red Allahova očitovala, uz prkos njihovoj odbojnosti.

49 Jedan od njih je kazao: « Odriješi mene od boja; ne napastvuj me! »

Nisu li oni upali u metež? Pakao će sigurno oviti nevjernike.

50 Ako te sreća zadesi, oni se rastuže; ako te nesreća stigne, oni vele: « Mi smo izvan toga » i okrenu se, isponjeni radošću.

51 Reci: « Ništa nam ne će biti, osim onoga što nam je Allah zapisao. On je naš Gospodarar! Nek se dakle vjerujući pouzdaju u njega! »

52 Reci: « Što vi očekujete za nas, ako to nije jedna od dvije vrelo lijepe stvari? Dok mi za vas očekujemo, Da vas Allah udari jednom svojom kaznom ili kaznom naših ruku. Čekajte dakle! Mi čekamo s vama! »

53 Reci: « Dajite milostinju dragovoljno ili ne, ona ne će biti prihvaćena, ako je s vaše strane, jer vi ste izopačeni ljudi.

54 Ništa ne bi spriječilo da njihova milostinja bude prihvaćena, kad bi vjerovali u Allaha i njegovog Poslanika  ; kad ne bi bili lijeni u molitvi, kad ne bi dijelili milostinju protiv svoje volje. »

55 Nek te njihova Bogatstva i njihova djeca ne občaraju; Allah samo time hoće Da ih kazni u ovom životu pa umru kao nevjernici.

56 Oni prisežu, Allahom , da su od vaših, a međutim to nisu; već su to ljudi koji se plaše.

57 Ako li nađu jedno utočište, pečine ili podzemlja, oni se u njih hitro bace.

58 Više njih te kritiziraju glede milostinje. Oni su zadovoljni kad dobiju dio od nje; Oni se ljute, ako im se ne da ništa.

59 Ako bi bili zadovoljni onim što im Allah i njegov Poslanik daju, oni bi rekli: « Allah nam dostaje! Allah će nam uskoro dodijeliti koju milost, – i njegov Poslanik – Da, Allah je taj koga mi tražimo! »

60 Milostinja je namijenjena: sirotima i potrebitima; onima koji su zaduženi prikupljati ju i dijeliti; onima čija su srca uz nas; za otkup uznika; onima koji su opterećeni dugovima; za boh na putu Božjem i putnicima. Takva je zapovijed Allahova. Allah zna i on je pravedan!

61 Više njih napadaju Poslanika govoreći: « On samo osluškuje. »

Odgovori: « On samo osluškuje ono što se tiče vašeg dobra. On vjeruje u Allaha I ima povjerenja u one koji vjeruju; On je milosrdan prema onima među vama koji vjeruju. »

Jedna je bolna kazna pričuvana za one koi napadaju Poslanika Božjeg.

62 Oni prisežu Allahom da bi vama ugodili; ali Allah i njegov Poslanik zaslužuju mnogo više oni da njima nastoje ugoditi, ako su vjerujući.

63 Ne znaju li oni da je vatra Pakla namijenjena onome koji se suprotstavi Allahu i njegovom Poslaniku  ? On će ondje ostati kao besmrtnik. Evo ogromne ljage!

64 Licemjeri strahuju da će se na njih spustiti jedna Sura koja će im pokazati ono što se nalazi u njihovim srcima. Reci: « Sprdajte se! Allah će dati da izkrsne ono čega se bojite! »

65 Ako bi ti njih izpitivao, oni bi rekli: « Mi samo raspravljamo i igramo se! »

Reci: « Vi se sprdate Allahu , njegovim Znakovima i njegovom Poslaniku  ? 66 Ne izpričavajte se: vi ste postali nevjernicima nakon što ste bili vjerujući. » Ako mi oprostimo jednom dijelu vaših, mi ćemo kazniti stanovite među njima jer su bili krivci.

67 Ljudi i žene licemjeri jedni drugima prave sramne stvari; oni sebi uzajamno zabranjuju ono što je pristojno i zatvaraju ruke svoje. Oni su zaboravili Allaha I Allah je njih zaboravio. Da, licemjeri su ti koji su izopačeni.

68 Allah je obećao licemjernim ljudima, licemjernim ženama i tvrdim nevjernicima, vatru Pakla. Oni će ondje živjeti kao besmrtnici. To im dostaje! Allah ih prokleo. Jedna im je vječna kazna namijenjena.

69 Tako je to i za one koji su, prije njih, posjedovali veću silu od vas, s jednim velikim brojem djece i Bogatstava.

Oni su uživali svoj dio, vi ste uživali svoj poput onih koji su živjeli prije vas što uživaše svoj dio i vi ste raspravljali, kao što su i oni raspravljali.

Evo onih čija su djela ništavna u ovom svijetu i u budućem životu. Evo gubitnika.

70 Povijest onih koji su živjeli prije njih nije li im stigla? ona o narodu Nuhovom, o Adima, o Tamudima; ona o narodu Ibrahimovom, ljdima Madijana i porušenim gradovima? Njihovi proroci su im donijeli neosporive dokaze. Allah ih nije htio oštetiti, Ali oni su nanijeli zlo sami sebi.

71 Vjerujući i vjerujuće su prijatelji jedni drugima. Oni zapovijedaju ono što je pristojno, oni zabranjuju ono što je sramno; oni obavljajumolitvu, oni daju milostinju i pokoravaju se Allahu i njegovom Poslaniku .

Evo onih kojima će Allah uskoro učiniti milosrđe. Allah je moćan i pravedan.

72 Allah je obećao vjernicima i vjernicama Vrtove gdje teku potoci. Oni će u njima boraviti besmrtni.

On im je obećao izvrsna boravišta smještena u Vrtovima Edena. ZadovoljstvoAllahovo je milije: Evo sreće bez granica!

73 O Poslaniče! Tuci nevjernike i licemjere; Budi grub s njima! Njihovo sklonište biće Pakao: kakvog li ogavnog svršetka!

74 Oni su propovijedali nevjernost, potom su prisegli, Allahom da nisu izgovorili takve riječi. Oni postadoše nevjernicima nakon što su bili podvrgnuti. Oni su težili onom što nisu dobili i ne nađoše umjesto toga do li naklonost koju su Allah i njegov Poslanik htjeli njima dodijeliti.

Da se pokaju, to bi bilo bolje za njih; ali oni su se okrenuli. Allah će njih kazniti bolnom kaznom u ovom i u drugom svijetu i oni ne će naći, na zemlji, ni prijatelja, ni branitelja.

75 Više njih načinili su jednu nagodbu s Allahom  : « Ako nam dodijeli milost, mi ćemo sigurno dijeliti milostinju i bićemo u broju pravednih. »

76 Ali kad im Allah dodijeli milost, oni su je pohlepni, oni se okreću i odstranjuju.

77Allah je dakle pobudio licemjerje u njihovim srcima sve do dana kad će ga oni susresti, jer nisu oni ispunili ono što bijahu obećali Allahu i jer su slagali.

78 Ne znaju li oni da Allah poznaje njihove tajne i njihove sastanke u tajnosti i da Allah savršeno poznaje misterije?

79 Stanoviti kritiziraju i ismijavaju vjernici koji daju dobrovoljnu milostinju kao oni koji ne posjeduju osim onog najnužnijeg. Allah će se sprdati s tim ljudima A jedna je bolna kazna njima namijenjena.

80 Tražio oprost za njih ili ne tražio oprost za njih; ako ti zatražiš sedamdeset puta oprost za njih, Allah im ne će oprostiti, jer su potpuno nevjerni prema Allahu i njegovom Poslaniku .

– Allah ne usmjerava izopačenih ljudi –

81 Oni koji su bili ostavljeni u pozadini radovali su se što su mogli ostati kod kuće i tako se suprotstaviti Poslaniku Božjem.

Oni su osjećali odbojnost prema vođenju boja na putu Božjem svojim sredstvima i svojim osobama. Oni su govorili: « Ne idite u rat po ovoj vrućini! »

Reci: « Paklena vatra je još žešća! » – Kad bi oni rasumjeli! –

82 Nek se oni smiju malo! I nek plaču obilno za kaznu zbog onoga što su učinili.

83 Kad te Allah dovede do jedne grupe takvih ljudi i kad ti zamole dopuštenje da pođu u rat, reci njima: « Vi nikad više ne ćete ići sa mnom; vi nikad više ne ćete sa mnom tući jednog neprijatelja. Vi ste bili zadovoljni prvi put ostati kod svojih kuća: ostanite dakle s onima koji su pozadini! »

84 Ne moli nikada za nekog od njih koji je mrtav; ne zaustavljaj se pred njegovim grobom. Oni su bili nevjerni sprfam Allaha i jegovog Poslanika I oni su i mrtvi izopačeni.

85 Nek te njihova Bogatstva i njihova djeca ne začuđuju. Time Allah ne će drugo do li kazniti ih u ovom svijetu i da umru nevjernicima.

86 Kad je Sura bila objavljena: « Vjerujte u Allaha, vojujte uz njegovog Poslanika  ! » odličnici su te molili da ih odriješiš od boja; oni su govorili: « Pusti nas s onima koji ostaju kod kuće! »

87 Oni su zadovoljni ostati s onima koji su ostali u pozadini. Jedan je pečat stavljen na njihova srca; Oni ne rasumiju ništa!

88 Ali Poslanik i vjerujući vode boj svojim sredstvima i svojim osobama: evo onih koji će uživati najbolje stavri; evo onih koji će biti sretni!

89 Allah je za njih pripravio Vrtove gdje teku potoci: oni će u njima kao besmrtnici boraviti: takva je sreća bez granica!

90 Oni od Beduina koji su navodili isprike došli su moliti da budu odriješeni odlaska u boj. Oni koji su Allaha i njegovog Poslanika optuživali za laž ostali su kod kuće. Jedna bolna kazna će uskoro stići one među njima koji su nevjerni.

91 Nema se što prigovoriti slabima, bolesnima, onima koji nemaju sredstava, ako su iskreni prema Allahu i njegovom Poslaniku .

Nema ništa više rasloga ljutiti se na one koji čine dobro, – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan – 92 ni onima koji, došavši k tebi da im pribaviš opravu i kojima si ti rekao: « Nemam nikakve oprave da bih vam dao, » otišli su, očiju punih suza, tužni što nisu mogli priskrbiti taj trošak.

93 Ali ima rasloga pozvati na odgovornost one koji ti išću odrješenje od boja, a koji su Bogataši i koji bi bili zadovoljni ostati s onima koji ostaju u pozadini.

Allah je stavio jedan pečat na njihova srca, i zbog toga oni ne znaju ništa.

94 Oni će se ispričavati kad dođu kući. Reci im: « Ne ispričavajte se! Mi vam ne vjerujemo! Allah nas je već poučio o vama. Allah i njegov Poslanik vidjeće uskoro vaša djela. Vi ćete potom biti odvedeni k onom koji poznaje ono što ste vi skriveno i ono što je vidljivo. On će vam pokazato ono što ste učinili! »

95 Kad se vi vratite k njima, oni će vam Allahom prisezati da se okrenete od njih. Okrenite se od njih. Oni su nečist; njihov zaklon biće Pakao, po cijeni onog što su učinili.

96 Oni će prisezati da bi vama ugodili, ali, ako ste vi zadovoljni s njima, Allah nije zadovoljan s jednim izopačenim narodom.

97 Beduini su najžešći u stvari nevjernosti i licemjerja i skloni su ne priznati zakone sadržane u Knjizi koju je Allah spustio na svog Poslanika . – Allah zna i on je pravedan –

98 Više Beduina smatra svoje troškove za dobro kao jedno tegobno opterećenje; oni vrebaju vašu zlu kob. Nek nesreća padne na njih! – Allah je onaj koji rasumije i koji zna –

99 Stanoviti Beduini vjeruju u Allaha i u posljednji Dan. Oni smatraju svoj trošak za dobro prinošenjem žrtve ponuđene Allahu i sredstvo da zasluđe molitve Prorokove. Nije li to jedna žrtva koja će njima biti uračunana? Allah će njih uskoro uvesti u milost svoju. Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

100 Što se tiče onih koji su došli prvi među izbjeglicama i pomoćnicima Prorokovim i onih koji su ih slijedili u dobru: Allah je zadovoljan s njimna i oni su zadovoljni sn njima.

On je njima pripravio Vrtove gdje teku potoci. Oni će ondje boraviti zauvijek, besmrtni, evo sreće bez granica.

101 Među Beduinima koji vas okružuju i među žiteljima Medine, ima tvrdoglavih licemjera. Ti njih ne poznaješ; mi, mi ih poznajemo. Mi ćemo njih kazniti dva puta, potom oni će biti izručeni jednoj strašnoj kazni.

102 Drugi su priznali svoje grijehove; oni su pomiješali dobro s lošim djelom. Čini se da se Allah vraća k njima. Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

103 Uzmi milostinju od njihovih dobara da bi se oni pročistili i bili bez mrlja.

Moli za njih; tvoje molitve su smirenje za njih. – Allah je onaj koji čuje i koji zna –

104 Ne znaju li oni da Allah prima pokajanje slugu svojih, i da prihvaća milostinju? Allah je onaj koji se vraća neprekidno prema grješnicima pokajnicima, i koji je milosrdan.

105 Reci: « Činite! Allah će vidjeti vaša djela, kao Poslanik i vjerujući. Vi ćete se vratiti k onome koji poznaje ono što je skriveno i ono što je vidljivo. On će vam obznaniti ono što ste učinili. «

106 Drugi ljudi čekaju odluku Allahovu; bilo da ih kazni, bilo da se vrati k njima. – Allah je onaj koji zna i koji je pravedan –

107 Oni koji su podigli štetnu i bezbožničku mošeju da bi posijali podjelu među vjerujućima i da bi od nje načinili mjesto zasjede u korist onima koji odprije vode boj protiv Allaha i njegovog Poslanika  ; onog dana oni će silovito prisezati: « Mi smo smo htjeli samo dobro! » Ali Allah svjedoči da su oni lažci.

108 Ne budi nikad u toj mošeji. Mošeja utemeljena, od prvih dana, na strahopoštovanju Božjem dostojnija je tvoje nazočnosti. Ondje se nalaze ljudi koji vole očistiti se. – Allah voli one koji se pročišćavaju –

109 Nije li onaj koji je svoju zgradu utemeljio na strahopoštovanju Božjem

	i za njemu ugoditi

bolji nego onaj koji je svoju zgradu utemeljio na rubu jedne odronjive padine, izjedane vodom koja će urušiti i građevinu i njenog graditelja u vatru Pakla? – Allah ne usmjerava nepravednog naroda –

110 Građevina koju su oni podigli ne će prestati buditi sumnju u njihovim srcima ; sve dok njihova srca ne budu zdrobljena u komade. – Allah je onaj koji zna i koji je pravedan –

111Allah je u vjernika kupio njihove osobe i njihova dobra da bi im u zamjenu dao Raj. Oni vode boj na putu Božjem: oni ubijaju i bivaju ubijeni. To je jedno obećanje dano u punoj istini u PTevratu, Indžilu i Kur’anu.

Ko  dakle drži bolje svoju nagodbu od Allaha?

– Radujte se dakle zbog rasmjene koju ste napravili : evo sreće bez granica! – 112 Oni koji se vraćaju Allahu , oni koji ga obožavaju, oni koji ga slave, oni koji se prepuštaju pobožnim djelima, oni koji se klanjaju, oni koji se prostiru, oni koji zapovijedaju ono to je pristojno, oni koji zabranjuju ono što je sramno, oni koji se drže zakona Allahovih  – Navijesti dobru vijest vjerujućima! –

113 Ne pripada ni Poslaniku, ni vjerujućima, da mole oprost u Allaha za mnogobožce, – bili to i njihovi bližnji – dok oni znaju da će ti ljudi biti gosti Pećnice.

114 Ibrahim ne zamoli oprost za svog oca osim po obećanju koje mu je bilo dano; ali kad jasno vidje da njegov otac bi neprijateljem Allahu , on ga se odreče. – Ibrahim bi ponizan i dobar –

115 Ne priliči Allahu zabaciti jedan narod nakon što ga je usmjerio, sve dok mu ne pokaže ono čega se mora bojati. – Allah savršeno poznaje svaku stvar –

116 Kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Allahu . On oživljava i on usmrćuje. Vi nemate, izvan Allaha, ni Gospodarara, ni branitelja.

117 Allah je prišao Poslaniku , prema izbjeglima, i prema pomoćnicima koji su njega slijedili u teškom trenutku onda kad srca većine njih bijahu spremna odlutati.

On se potom vratio k njima. On je dobar i milosrdan spram njih.

118 On se vrati k trojici ljudi koji bijahu ostali u pozadini, tako jasno da, koliko god jest prostrana, zemlja se njima učinila preuska; oni su osjećali u tjesnacu; oni su mislili da ne postoji nikakvo utočište protiv Allaha, osim njega.

On se potom vratio k njima, da bi se oni vratili prema njemu. Allah je onaj koji se neprekidno vraća prema grješnicima pokajnicima; on je milosrdan.

119 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i ostanite s onima koji su iskreni.

120 Ne pripada žiteljima Medine ni onima od Beduina koji su uokolo njih ostati u pozadini Poslanika Allahovog, ni pretpostaviti svoj vlastiti život njegovom.

Oni ne će tako osjetiti ni žeđ, ni zamor, ni glad na putu Božjem. Oni neće gaziti ni jednom zemljom izazivajući gnjev nevjernika i ne će dobiti nikakvu prednost nad neprijateljem a da jedno dobro djelo ne bude upisano u njihovu korist. – Allah ne pušta da propadne nagrada onih koji čine dobro –

121 Oni ne će načiniti nikakav trošak, mali ili veliki, oni ne će prijeći nikakvu ravnicu a da to ne bude upisano u njihovu korist da bi ih Allah nagradio za najbolja od njihovih djela.

122 Ne pripada vjerujućima da svi zajedno odu u vojni pohod.

Zašto po nekoliko ljudi iz svake straže ne bi otišlo obučiti se u vjeroispovijesti da bi upozorili svoje drugove kad se vrate k njima? Možda, tada, oni budu uzeli stražu.

123 O vi koji vjerujete! Tucite one nevjernike koji su pri vama. Nek' vas vide kao okrutne. Znajte da je Allah s onima koji se njega boje.

124 Stanoviti rekoše, kad im je jedna Sura bila otkriven a: « Koji je taj među vama kome će ona uvećati vjeru? »

Ona uvećava vjeru onima koji vjeruju a oni se raduju.

125 Ona dodaje prljavštinu prljavštini onih čija su srca bolesna i oni umiru kao nevjernici.

126 Ne vide li oni da svake godine da su svake godine potaknuti da se jedanput ili dvaput pobune? Oni se potom ne kaju I ne sjećaju se toga više.

127 Oni gledaše jedni druge kad im je jedna Sura bila otkriven a: « Vidi li vas dakle tkogod? » potom se odvratiše. Nek Allah odvrati njihova srca Jer su to ljudi koji ništa ne rasumiju.

128 Jedan Prorok, između vas, došao je k vama. Zlo koje činite njga tišti; on hlepi vaše dobro. On je dobar i milosrdan prema vjerujućima.

129 Ako se oni odvrate od tebe, reci: « Allah meni dostaje! Nema Allaha osim njega! Ja sebe potpuno povjeravm njemu! On je Gospodarar ogromnog prijestolja! »