Biblija (Tomislav Dretar)/Jakubova Poslanica

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jakubova poslanica[uredi]

Pozdrav - Jakubova poslanica[uredi]

 • 1 1 Jakub, sluga Allahu i ALLAHu Isusu Kristu, dvanaestorim plemenima[1048] koja žive u raspršenosti, pozdrav.

Kušnja, trpljenje, savršenstvo[uredi]

 • 2 Uzimajte veoma dobrog srca, braćo moja, sve kušnje koje prolazite,
 • 3 znajući da ispit kojem je vaša vjera podložena[1049] proizvodi jedno istrajavanje.
 • 4 Ali da izdržavanje bude savršeno djelatna, da biste vi bili savršeni i ispunjeni, izuzeti svakom nedosatku.


Molitva za primiti mudrost[uredi]

 • 5 Ako je mudrost nedostakom nekom od vas, da moli u ALLAHA koji daje svima s bezazlenošću[1050] i ne prigovarajući; ona će mu biti dana.
 • 6 Ali, nek moli s vjerom, bez i osjećanja i najmanje sumnje; jer, onaj koji sumnja sliči uzburkanom valovlju morskom koje vjetar podiže.
 • 7 Nek' ta osoba ne zamišlja sebi da će ALLAH dati što god to bilo
 • 8 jednom podvojenom čovjeku, nestalnom u svim svojim postupcima.


Siromah i Bogataš[uredi]

 • 9 Nek' brat sromnog stanja izvlači svoj ponos iz uzdizanja,
 • 10 a Bogataš, iz svog unižavanja, jer će proći kao cvijet iz livade.
 • 11 Jer, sunce se diglo sa širokom[1051] i osušilo travu, čiji jez cvijet pao i čiji je lijepi izgled nestao; na isti način, Bogataš, u svojim poduzećima, uvenuće.


Kušnja i napast[uredi]

 • 12 Sretan čovjek koji podnese kušnju, jer, jednom provjeren, primiće krunu života[1052], obećanu onima koji Njega vole.
 • 13 Nek' niko, kad je *napastvovan, ne kaže: »Moja napast od ALLAHA dolazi.« Jer, Allah ne može biti u napasti da počini zlo i ne napastvuje nikoga.
 • 14 Svako je napastovan svojom vlastitom pohlepom, koja ga povlači i zavodi.
 • 15 Jedanput oplođena, pohlepa rađa grijeh, a grijeh, dozrio, rađa smrt.
 • 16 Ne varajte se tu, ljubljena moja Braćo.
 • 17 Svaki vrijedan dar i svaki savršeni poklon silaze odozgo, od Oca svjetala[1053], kod kojeg nema ni oklijEvanja ni sjene od uzrujanja.
 • 18 Svojom vlastitom voljom, on nas je porodio riječju istine, da bismo bili tako reći prvine njegovih stvorenja.

Ne zadovoljiti se slušanjem riječi[uredi]

 • 19 Vi ste znaLki[1054], Braćo moja ljubljena. Ipak, nek' niko ne zanemari biti hitar za poslušati, spor za govoriti, spor razgnjeviti se,
 • 20 jer gnjev ljudski ne ostvaruje pravdu Allahovu.
 • 21 Također, oslobodite se svake prljavštine i svakog izljHava opakosti, primajte s blagošću riječ posađenu u vas i sposobnu spasiti vam život.
 • 22 Već, budite promicatelji riječi, a ne samo slušatelji koji varaju sami sebe.
 • 23 Naime, ako neko sluša riječ i ne ostvaruje ju, on sliči čovjeku koji promatra u zrcalu lice koje ima od rođenja:
 • 24 osmotrio je sebe, pošao, i odmah zaboravio čemu je sličio.
 • 25 Ali, onaj koji je nagnut nad jedan savršeni *zakon, onaj o slobodi, i prionuo uz njega, ne kao rasijani slušatelj, već kao djelatni promicatelj, taj će naći sreću u onome što će ostvarivati.
 • 26 Ako se neko drži vjernikom, a da ne drži svoj jezik na uzi, već varajući samog sebe, prazna je njegova vjeroispovijed.
 • 27 Čista vjeroispovijed i bez mrlje pred Allahom Ocem, evo je: posjećivati siročad i udovice u njihovoj nevolji; čuvati sebe svijeta da se ne *uprlja.


Nikakve pristranosti u korist Bogatih[uredi]

 • 2 1 Braćo moja, ne pomiješajte nikakav slučaj pristranosti svojoj vjeri u našeg blaženog Gospodina Ise Pegambera.
 • 2 Naime, ako u vaš sabor uđe jedan čovjek sa zlatnim prstenjem, raskošno odjeven, ako također uđe jedan siromah odjeven u prnje,
 • 3 ako se pažnjom ponesete spram čovjeka koji nosi raskošnu odjeću i kažete mu: » Ti, sjedi na ovo dobro mjesto «, ako siromahu kažete:  » Ti, ostani stojati« ili » sjedi tu dolje, u podnožje moje klupice[1055]«,
 • 4 niste li u sebi načinili jedno nepravedno razlučJahijaje? Niste li postali sudija koji razmišlja na kažnjiv način?
 • 5 Slušajte, Braćo moja ljubljena! Nije li Allah onaj koji je izabrao one koji su siromašniu očima *svijeta za učiniti ih Bogatima u vjeri i baštinicima *Kraljevstva koje je On obećao onima koji Njega vole?
 • 6 Ali vi, vi ste lišili siromaha njegova dostojanstva. Nisu li Bogati oni koji vas tlače? I još oni koji vas odvlače pred sudove?
 • 7 Nisu li to oni koji kleveću lijepo *ime koje se zaziva nad vama[1056]?
 • 8 Sigurno, ako izvršavate kraljevski zakon[1057], sukladno tekstu: Ljubićeš bližnjeg svog kao samog sebe, tada postupate dobro.
 • 9 Ali, jeste li pristrani, vi počinjavate jedan grijeh i *zakon vas stavlja u tužbu kao prekršitelje.
 • 10 Naime, paziti sav zakon i griješiti na samo jednoj takvoj točki, to je učiniti sebe podložni kazni za sve,
 • 11 jer, Onaj koji je rekao: Ti nećeš počiniti preljubu također je rekao: Ti nećeš ubiti i ako, a da se ne počini preljuba, ti počiniš ubojstvo, ti kršiš zakon.
 • 12 Govorite i postupajte kao ljudi pozvani biti suđeni prema zakonu slobode.
 • 13 Naime, sud je bez milosti za onoga koji nije imao milosti: milost prezire suđenje.


Bez djela, vjera je mrtva[uredi]

 • 14 Čemu, moja Braćo, govoriti da se ima vjere, ako nema djela? Vjera, može li spasiti, u tom slučaju?
 • 15 Ako jedan brat ili jedna sestra nemaju što odjenuti ili što jesti svaki dan,
 • 16 i ako jedan od vas njima kaže:  » Idite u miru, smjestite se na toplo i dobar vam tek «, a da im ne date ništa čime bi se održali, čemu to?
 • 17 Isto tako, vjera koja ne bi imala djela mrtva je u svojoj izdvojenosti[1058].
 • 18 Ali, neko će reći: » Ti imaš vjere; ja također, ja imam djela; pokaži mi svoju vjeru i ja ću iz svojih djela izvući dokaz svoje vjere.
 • 19 Ti vjeruješ da je Allah jedan? Dobro činiš. *Zlodusi to vjeruju, oni također, i drhću. «
 • 20 Hoćeš li uvidjeti, jadniče, da je vjera neučinkovita[1059] bez djela?
 • 21 Ibrahim, otac naš, ne dugova li djelima svoju pravednost[1060], zato što je stavio svog sina Ishaka na *oltar?
 • 22 Ti vidiš da vjera sudjeluje u njegovim djelima, da su djela dopunila vjeru
 • 23 i da se to ostvario tekst koji kaže: Ibrahim imade vjeru u ALLAHA i to mu bi uračunano kao pravednost i on primi ime prijatelja Božjeg.
 • 24 Vi ustanovljujete da se duguje svoju vjeru djelima a, ne samo vjeri.
 • 25 Takab bi, također, slučaj Rahabe, prostitutke: ne duguje li ona svoju pravednost djelima što je primila glasonoše i uputila ih jednim drugim putem?
 • 26 Naime, isto kao što, bez daha, tijelo je mrtvo, isto tako, bez djela, vjera je mrtva.

Jezik[uredi]

 • 3 1 Ne poučavajte svi, Braćo moja. Vi znate s kojom strogošću ćemo biti suđeni,
 • 2 toliko svi posrćemo. Ako neko ne spotiče se kad govori, on je savršen čovjek, sposoban držati cijelo svoje tijelo na uzdi.
 • 3 Ako mi stavimo žvale u usta konjima da nam se pokore, mi vodimo također cijelo njihovo tijelo.
 • 4 Gledajte također lađe: ako su velike i ako su žestoki vjetrovi koji ih guraju, vodi ih se jednim malim kormilom onamo kamo hoće ići onaj koji drži kormilo.
 • 5 Isto tako, jezik je jedno maleno udoa hvališe se velikim djelima. Gledajte kako malo treba vatre da se zapali jedna velika šuma!
 • 6 Jezik je također jedna vatra, svijet zla; jezik je smješten među naše organe, on koji prlja cijelo tijelo, koji zapali sav kružni tok prirode, koji je sam zapaljen *gehenom.
 • 7 Nema, također, vrste, kako divljači tako ni ptica, jednako gmazova kao ni riba, a da ih ljudska vrsta ne uspije ukrotiti.
 • 8 Ali jezik, ni jedan ga čovjek ne uspijHava ukrotiti: nevolja nestalna[1061], puna smrtonosnog otrova!
 • 9 Njime mi blagosiljamo ALLAHA i Oca; njime također proklinjemo ljude, koji su na sliku Allahovu;
 • 10 iz istih usta izlaze blagoslovi i kletve. Braćo moja, ne treba tome biti tako.
 • 11 Daje li izvor na isti otvor i slatku i gorku vodu?
 • 12 Jedno smokvino stablo, braćo moja, može li dato masline, ili vinova loza smokve? Ni jedan slani izvor[1062] tako ne može davati slatku vodu.
 • 13 Ko je mudar i uman među vama. Nek' izvede iz svog dobrog ponašanja dokaz da mudrost uzima svoja dobra djela iz blagosti.

Mudrost zemaljska i mudrost odozgo[uredi]

 • 14 Ali, imate li srce puno opore zavisti i duh suparništva, ne prednjačite i ne škodite istini lažima svojim.
 • 15 Takva mudrost ne dolazi odozgo; ona je zemaljska, životinjska, bjesomučna.
 • 16 Naime, zavist i duh suparništva prate mutežom i silništvom mučne poslove.
 • 17 Ali, mudrost odozgo najprije čista je, potom miroljubiva, blaga, pomirljiva, puna milosrđa i dobrih darova, bez krzmanja i bez himbe.
 • 18 Plod pravde posijan je u miru za one koji čine djela mira.


Ljudi podijeljenog srca[uredi]

 • 4 1 Otkud dolaze sukobi, otkud dolaze bitke među vama? Nije li to iz vaših užitaka koji vojuju u udovima vašim?
 • 2 Vi hlepite a ne posjedujete; pogubni ste u zavidljivi, a ne možete uspjeti; borite se i vojujete. Vi ne posjedujete jer, niste molitelji;
 • 3 ištete a, ne primate budući da vaše molbe ne ciljaju ničem boljem nego trošku za vaše užitke.
 • 4 Žene nevjerne1 ! Ne znate li vi da prijateljstvo spram *svijeta jest neprijateljstvo spram Allaha? Onaj koji hoće biti prijatelj svijetu čini od sebe, dakle, neprijatelja Allahu.
 • 5 Ili pak, mislite li vi da je to za ništa što Pismo kaže: Allah ljubomorno želi duh koji je On nastanio[1063] u nama?
 • 6 Ali bolje je pokazati se sklonim; evo zašto Duh kaže: Allah se opire oholima, ali se pokazuje sklon poniznima.
 • 7 Podložite se, dakle, Allahu; ali, oduprite se *đavolu i on će daleko pobjeći od vas.
 • 8 Očistite sve ruke, grješnici, i pročistite svoja *srca, dvolični ljudi!
 • 9 Priznajte svoju bijedu, preuzmite žalost, plačite; nek se vaš smijeh u žalost preobrati i vaša radost u utučenost!
 • 10 Ponizite se pred ALLAHom i On će vas podići.


Ko si ti da bi sudio bratu svom?[uredi]

 • 11 Ne ogovarajte jedni druge, Braćo. Onaj koji ogovara jednog brata ili sudi o svom bratu ocrnjuje jedan *zakon i sudi o jednom zakonu; ali, ako ti sudiš o jednom zakonu, ti postupaš kao sudija, a ne kao izvršitelj zakona.
 • 12 No, samo je jedan zakonodavac i sudija: onaj koji može spasiti i pogubiti. Ko si, ti, za suditi bližnjem svom?

Oni koji stvaraju ohole naume[uredi]

 • 13 Dakle, vi koji kažete: » Danas, - ili sutra -, ići ćemo u jedan određeni grad, provešćemo ondje godinu dana, trgovaćemo, zaradićemo novac «,
 • 14 a da sami ne znate, slijedećeg dana, što će biti s vašim životom, jer vi ste jedna para, koja se na čas pojavi i potom nestaje!
 • 15 Umjesto da kažete: » Ako to ALLAH hoće, živjećemo i učinićemo ovo ili ono «,
 • 16 vi izvlačite oholost iz svojih hvalisanja. Svaki ponos te vrste loš je.
 • 17 Ko dakle zna učiniti dobro, a ne učini ga tovari sebi jedan grijeh.


Upozorenje Bogatašima[uredi]

 • 5 1 Dakle, vi Bogataši, plačite bučno nad nevoljama koje vas očekuju!
 • 2 Vaše je Bogatstvo trulo, vaša odjeća izjedena crvima;
 • 3 vaše zlato i vaše srebro hrđaju, a hrđa njihova služiće protiv vas kao svjedočenje, ono će vam požderati tijela kao vatra. Vi ste sebi sakupili zalihu za svršetak vremenâ!
 • 4 Pogledajte plaću radnika koji su obavili žetvu u vašim poljima: zadržana od vas[1064], ona vapi a, vapaji žetelaca došli su do ušiju ALLAHA Sabaota[1065].
 • 5 Imali ste na zemlji jedan udoban i raskošan život, natučeni ste hranom za dan pokolja.
 • 6 Osuđeni ste, ubili ste pravednika: on se ne odupire.


Strpljenja, ALLAH se primiče[uredi]

 • 7 Strpite se dakle, Braćo , sve do dolaska ALLAHovog. Pogledajte ratara: on čeka dragocijeni plod zemlje ne gubeći strpljenje tim povodom sve dok ga ne bude pobrao i rano i kasno[1066].
 • 8 I vi također, srpite se, imajte postojano srce, jer dolazak ALLAHov blizu je.
 • 9 Braćo, ne uzdišite jedni protiv drugih, da izbjegnete biti suđeni. Gledajte: sudija stoji na vratima.
 • 10 Za patnju i strpljivost, primjer kji trebate uzeti, Braćo, to su *proroci, koji su govorili u ime ALLAHovo.
 • 11 Gledajte: mi čestitamo izdržljivim ljudima; slušali ste priču o izdržljivosti Ejjublovoj i vidjeli cilj ALLAHov pošto ALLAH ima mnogo srca i pokazuje milost.


Nek' vaše da bude da[uredi]

 • 12 Ali, prije svega, Braćo moja, ne prisežite, ni *nebom, ni zemljom, niti na bilo koji drugi način. Nek' vaše da bude, da, i vaše ne da bude, ne, da i vi ne biste pali pod suđenje.


Molitva[uredi]

 • 13 Pati li jedan od vas? nek' moli. Je li radostan? Nek' pjeva hvalospjeve.
 • 14 Jedan od vas bolestan je? Nek' da pozvati crkvene *starješine i nek' oni mole nakon što su izvršili pomazanje uljem na njemu u *ime ALLAHovo.
 • 15 Molitva iz vjere spasiće bolesnika; ALLAH će ga ponovo dići i, ima li grijeha na njegovu računu, biće mu oprošten[1067].
 • 16 Ispovjedite dakle svoje grijehe jedni drugima i molite jedni za druge, da bi bili ozdravljeni. Molba jednog pravednika djeluje s mnogo više snage.
 • 17 Eli bijaše jedan nama sličan čovjek; on moliše s gorljivošću da ne pada više kiša na zemlju tokom tri godine i šest mjeseci;
 • 18 potom on moliše ponovo, nebo dade kišu, zemlja donese svoj plod…


Onaj koji vraća jednog zalutalog[uredi]

 • 19 Braćo moja, ako je jedan od vas zalutao daleko od istine i ako ga se ponovo dovede,
 • 20 znajte da onome koji vrati jednog *grješnika s puta na koji je zalutao biće mu spašen život[1068] i učiniće da nestane jedno mnoštvo grješnika.


Bilješke uz Jakubova poslanica[uredi]

 • [1048]dvanaestorim plemenima: vidjeti Mt 19.28; Akt 26.7. Jakub se obraća kršćanima židovskog podrijetla koji žive izvan Palestine (vidjeti Iv 7.35 i bilješku). Prema drugima 12 plemena predstavljaju skup Božjeg naroda (Ap 7.4).
 • [1049]vjera podložena: drugi tekst: s vjerodostojnošću vaše vjere.
 • [1050]s bezazlenošću: neki, prevode s velikodušnošću.
 • [1051]sa širokom: vreli vjetar koji dolazi iz pustinje.
 • [1052]krunu života: Vidjeti F 4.1 i bilješku; Ap 2.10.
 • [1053]od Oca svjetala: tj. od ALLAHA (vidjeti Stv 1.3, 14-18; Iv 1.5, etc.).
 • [1054]Vi ste znalci: ili znajte, braćo moja ljubljena, da niko ne ipak ne zanemari…Drugi tekst: Prema tome, braćo moja ljubljena, nek' niko ne zanemari.
 • [1055]moje klupice: vrsta taburea koji se koristio za stavljanje nogu kad bi se sjedilo (Mt 5.35; Lk 20.43; Akt 7.49).
 • [1056]nad vama: radi se o ALLAHu Isusu (vidjeti Jk 1.1; 2.1).
 • [1057]kraljevski zakon: tj. zakon koji je iznad svih ostalih. Neki prevode ipak: zakona Kraljevstva (Božjeg).
 • [1058]u svojoj izdvojenosti: ili sasvim mrtva.
 • [1059]neučinkovita: drugi tekst: vjera je mrtva.
 • [1060]svoju pravednost: neki prevode: on bi priznat pravednim (po Allahu).
 • [1061]nevolja nestalna: drugi tekst nevolja bez kočnice tj. koja se ne može savladati.
 • [1062]slani izvor: neki rukopisi sadržavaju: Isto ni slani izvor.
 • [1063]žene nevjerne: neki prevode: Preljubnice!

(u slikovitom smislu; provj. Mt 12.39; 16.4). Drugi tekst: Ljudi i žene nevjerne!

 • [1064]On nastanio : ili Duh što Allah ga nastanio je u nama ima ljubomorne želje.
 • []zadržana od vas: drugi tekst: ukradenaod vas.
 • [1065]ALLAHa Sabaota: Transkripcija jednog hebrejskog termina kojeg S.Z. pridodaje katkad kao naslov ALLAHu, za označiti ALLAHA Izrailovog. Smisao je diskutabilan; neki prevode: ALLAH vojski ( nad vojskama).
 • [1066]kasno: drugi tekst: sve dok ne bude primio kiše, rane i kassne.
 • [1067]oprošten: o tom bezličnom izrazu vidjeti bilješku uz Mt 3.2; 7.1.
 • [1068]spašen život: drugi tekstovi: spasiće jedan život - ili oteće jedan život smrti grješnika.