Sura 4.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a IVŽ e n eU ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 O vi ljudi! Bojte se svog Gospodara! koji vas je stvorio od jednog bića, potom, iz njega, on je stvorio njegovu suprugu i dao da se od tog para rodi veliki broj ljudi i žena.

Bojte se Allaha! – vi jedni druge ispitujete o njemu – i poštujte utrobu koja vas je nosila –Bog vas promatra. –

2 Dajite siročadima dobra koja im pripadaju. Ne zamjenjujte onim što je zlo ono što je dobro. Ne jedite njihova dobra u isto vrijeme kad i svoja: to bi uistinu bio grijeh.

3 Ako se bojite da ne budete pravedni glede siročadi…

Oženite, kako vam bude godilo, dvije, tri ili četiri žene: Ali ako se bojite da ne budete pravedni; uzimajte samo jednu ženu ili svoje ratne zarobljenice. To je bolje za vas, nego da ne možete priskrbiti potrebama jedne brojne obitelji.4 Od svoje drage volje dajite udovštinu svojim ženama; ali, ako su one dovoljno dobre da vam prepuste jedan dio od toga, trošite to u punom miru.

5 Ne povjeravajte bezumnicima dobra koja vam je Allah dao da bi vam dopustila opstanak. Dajte im potrebno, uzeto od tih dobara; dajte im što odjenuti i uputite im pristojne riječi.

6 Iskušavajte siročad sve dok ne dosegnu dob ženidbe. Ako u njima otkrijete zdravo suđenje predajte im dobra koja im pripadaju. Ne potrošite tih dobara rasipno i rasuzdano prije no siročad ne budu dosegla svoju zrelost.

Onaj koji je Bogat sudržaće se od koristi od toga; onaj koji je siromah koristiće to umjereno.

Kad im budete vraćali njihova dobra, osigurajte nazočnost svjedoka; ali Allah dostaje da se vodi računa o svemu.

7 Vratite ljudima jedan dio onoga što su im njihovi roditelji i njihovi bližnji ostavili, bilo da to predstavlja malo ili mnogo: to je jedan predodređeni dio.

8 Dodijelite također jedan dio bližnjima, siročadima i siromašnima kad sudjeluju u diobi, i uputite im pristojne riječi.

9 Oni koji bi ostavili iza sebe potomstvo bez sredstava i koji bi bili zabrinuti glede njih, uteći će s Allahu sa strahom i pobožnošću i izreći će pravednu riječ.

10 Oni koji potroše nepravedno dobra siročadi gutaće vatru u svojoj utrobi: Oni će uskoro pasti u Žeravnik.

11 Što se tiče vaše djece Allah vam zapovijeda dodijeliti jednom dječaku jedan dio jednak onom dviju djevojčica. Ako djevojčica ima više od dvije, njima će pripasti dvije trećine nasljedstva; ako ima samo jedna, njoj će pripasti polovica.

Ako je pokojnik ostavio jednog sina, šestina nasljedstva pripasće njegovom ocu i majci. Ako nema djece i ako njegovi roditelji njega naslijede: trećina će pripasti njegovoj majci. Ako ima braće: šestina će pripasti njegovoj majci, nakon što njegova zavještanja ili njegovi dugovi budu bili podmireni.

Vi ne znate da li su vaši pAjeti ili vaši potomci oni koji su vam korisniji.

Takva je obaveza naložena od Allaha: Allah je onaj koji zna, on je pravedan.

12 Ako vaše supruge nemaju djece, polovica onog što su vam ostavile pripada vama. Ako one imaju jedno dijete, četvrtina onog što su vam ostavile pripada vama, nakon što njihova zavještanja ili njihovi dugovi budu bili podmireni.

Ako vi nemate djece, četvrtina onoga što vi budete ostavili pripasće vašim suprugama. Ako vi imate jedno dijete, osmina onoga što vi budete ostavili pripada njima, nakon što vaša zavještanja ili vaši dugovi budu bili podmireni.

Kad jedan čovjek ili jedna žena nemajući ni roditelja, ni djece ostave nasljedstvo: ako imaju brata ili sestru: šestina će pripasti svakome od njih. Ako ih ima više: oni će podijeliti trećinu nasljedstva, nakon što njihova zavještanja ili njihovi dugovi budu bili podmireni, bez štete po bilo koga.

Takva je zapovijed Allahova. Allah je onaj koji zna i koji je pun milosti.

13 Takvi su zakoni Allahovi : onaj koji se pokori Allahu i njegovom Poslaniku biće uveden u Vrtove gdje teku potoci; oni će ondje boraviti kao besmrtnici: evo sreće bez granica!

14 Onaj koji se pobuni protiv Allaha i njegovog Poslanika i koji prekrši zakone njegove biće uveden u Vatru. On će ondje boraviti kao besmrtnik; jedna je sramna kazna njemu namijenjena.

15 Pozovite četiri svjedoka koje izaberete, protiv vaših žena koje su počinile jedno sramno djelo. Ako posvjedoče: zatvorite krivce, sve do njihove smrti, u kuće, osim ako Allah njima ne ponudi sredstvo spasa.

16 Ako dvoje između vas počine sramno djelo, kaznite ih, osim ako se ne pokaju i ne poprave. –Bog se vraća neprekidno prema grjeršniku pokajniku ; on je milosrdan. –

17 Allah ne oprašta osim onima koji počine zlo iz neznanja i koji se zbog toga odmah pokaju. Allah se vraća k njima; Allah je onaj koji zna i on je pravedan.

18 Ali nema oprosta onima koji čine zlo sve do časa kad smrt dođe jednom od njih, on kaže: « Da, ja se sada kajem! » Nema oprosta ni nevjernicima: evo onih kojima smo mi pripravili jednu bolnu kaznu.

19 O vi koji vjerujete! Vama nije dopušteno primiti u neslijeđe žene protiv njihove volje, niti ih spriječiti da se preudaju da bi se vi domogli jednog dijela onoga što ste im dali, osim ako one nisu očigledno počinile jedno sramno djelo. Odnosite se spram njih prema običaju. Ako osjećate odvratnost spram njih, može biti da vi osjećate odvratnost spram jedne stvari u koju je Allah stavio jedno veliko dobro.

20 Ako hoćete zamijeniti jednu suprugu za neku drugu, i ako ste dali kintar jednoj od njih dvije, ne uzimajte od tog ništa. Uzeti to bilo bi bezramlje i očigledan grijeh.

21 Kako biste vi to oduzeli, kad ste bili vezani jedno s drugim i kad su vaše žene uživale jedan svečani savez sklopljen s vama?

22 Ne ženite žena koje su vaši očevi imali za žene, – izuzev učinjenog u prošlosti – to bi uistinu bio gnusan i mrzak čin jedan odvratan put.

23 Vama su zabranjene: vaše majke, vaše kćeri, vaše sestre, vaše očinske tetke, vaše majčinske tetke, kćeri vaše braće, kćeri vaših sestara, vaše majke koje su vas dojile, vaše sestre po mlijeku, majke vaših žena, pastorke pod vašim tutorstvom, rođene od vaših žena s kojima ste imali bračnu svezu, – Ne će vam biti pripisano u grijeh, međutim, ako niste ostvarili bračnu svezu – supruge vaših sinova, poteklih iz vaše utrobe.

Još vam je zabranjeno oženiti dvije sestre – s izuzetkom što je prošlo – – Allah je, uistinu, onaj koji oprašta, on je milosrdan –

24 Još vam je zabranjeno: udane žene uglednog podrijetla osim ako ne bi bile vaše ratne zarobljenice. – Evo što vam je Allah propisao –

Izvan spomenutih zabrana, dopušteno vam je zadovoljiti svoje želje, koristeći svoja sredstva na častan način i ne predajući se razvratu.

Izručite propisanu udovštinu ženama s kojima ste uživali. Nema grijeha da vam se predbaci za ono što zajednički odlučite, nakon što ste razmotrili ono što vam je zabranjeno. – Allah je onaj koji zna, on je pravedan. –

25 Onaj koji, između vas, nema sredstava za oženiti žene vjernice i uglednog podrijetla, uzeće ratne zarobljenice vjerujuće – Allah sam poznaje vašu vjeru a vi ste potomci jedni drugima. –

Ženite ih, s dopuštenjem njihovih obitelji. Dajte um udovštinu, slijedeći običaj, kao ženama uglednog podrijetla, a ne kao rasvratnicama.

Kad te žene budu došle do dobrog stanja pa počinile bezsramno djelo, one će podnijeti polovicu kazne koje bi podnijele žene uglednog podrijetla.

Takva su pravila za pridržavanje onome između vas koji se boji rasvrata. Ali, bolje je za vas biti strpljiv. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

26 Allah hoće da spoznate djela onih koji su živjeli prije vas, da bi vas usmjerio i oprostio vam. – Allah je onaj koji zna, on je pravedan –

27 Allah hoće da se vrati k vama, dok oni koji slijede svoje strasti hoće odvući vas na jednu opasnu strminu.

28 Allah hoće olakšati vaše obveze, čovjek je stvoren slabim.

29 O vi koji vjerujete! ne trošite nepotrebno svoja dobra između vas, osim kad se radi o rasmjeni u uzajamnom sporasumu. Ne ubijajte jedni druge. – Allah je milosrdan prema vama –

30 Mi ćemo uskoro baciti u Vatru onoga koji postupa zlo i nepravedno: evo što je lako Allahu  !

31 Ako izbjegnete najveće grijehove

 	  koji su vam zabranjeni,

mi ćemo izbrisati vaša loša djela i s počastima vas uvesti u Raj.

32 Ne hlepite za naklonostima koje je Allah poklonio stanovitima među vama pretpostavljajući ih drugima: jedan dio onoga što ljudi budu stekli svojim djelima njima će pripasti; jedan dio onoga što žene budu stekle svojim djelima njima će pripasti. Tražite u Allaha da vam dodijeli svoju milost. Allah poznaje svaku stvar.

33 Mi smo naznačili za sve zakonite naslijednike: očeve i majke, bližnje i one s kojima ste bili povezani ugovorom. Dajte im dio koji im treba pripasti. – Allah je svjedokom svakoj stvari –

34 Ljudi imaju vlast nad ženama, po snazi prvenstva koje im je Allah dodijelio nad njima, i zbog troškova koje čine za osiguranje njihovog održavanja.

Krepostne žene su pobožne: one čuvaju u tajnosti ono što Allah štiti.

Ukorite one od kojih se bojite nevjernosti; pritvorite ih u posebne sobe i kaznite ih. Ali ne tražite svađe s njima, ako su vam poslušne. –Bog je uzvišen i velik –

35 Ako se bojite raslaza među supružnicima, podignite jednog sudca u suprugovoj obitelji, i jednog u supruzinoj. Allah će uspostaviti slogu među njima dvoma, ako se oni hoće pomiriti. – Allah je onaj koji zna i koji je dobro obaviješten –

36 Obožavajte Allaha! Ne pridružujte mu ništa! Morate biti dobri prema svojim roditeljima, svojim bližnjim, siročadima, siromašnima, štićeniku koji je vaš saveznik, i onome koji vam je stranac; sudrugu koji vam je blizak; putniku i svojim robovima. Allah ne voli onoga koji je ohol i pun taštine, 37 one koji su pohlepni i koji nameću pohlepu ljdima, onima koji prikrivaju ono što im je Allah da u svojoj milosti; – mi smo pripravili sramnu kaznu za nevjernike – 38 oni koji daju svoja dobra u milostinju da bi bili viđeni od ljudi i koji ne vjeruju u Allaha i u posljednji Dan. Onaj koji ima Zloduha za pratitelja ima samo jednog omraženog pratitelja!

39 Koju bi štetu oni dakle trpjeli, da su vjerovali u Allaha i u posljednji dan i da su davali u milostinju jedan dio dobara koja im je Allah dodijelio? – Allah njih savršeno poznaje –

40 Allah nikom ne će učiniti nažao ni koliko je težina jednog atoma. Ako se radi o jednom dobrom postupku, on će ga cijeniti dvostruko u odnosu na njegovu vrijednost i daće mu nagradu bez granica.

41 Što će učiniti oni, kad mi dovedemo po jednog svjedoka iz svake zajednice, i kad tebe dovedemo kao svjedoka protiv njih? 42 Oni koji budu bili nevjerni, oni koji budu neposlušni Poslaniku poželiće, tog Dana, da ih zemlja prekrije. Oni ne će moći ništa sakriti Allahu .

43 O vi koji vjerujete! Ne pristupajte molitvi, kad ste pijani – pričekajte da znate ono što govorite! – ili nečisti – osim ako ste na putovanju – – pričekajte da budete oprani –

Ako ste bolesni, ili ako putujete, ili ako jedan od vas dolazi iz skrivenog mjesta, ili kad ste dodirivali žene i kad niste našli vode, poslužite se dobrim pijeskom kojim ćete obrisati lice i ruke. – Allah je onaj koji briše grijehe i koji oprašta –

44 Nisi li ti vidio one kojima je bio dan jedan dio Knjige? Oni odabiru zabludu i hoće da i vi zalutate izvan pravog puta.

45 Allah dobro poznaje vaše neprijatelje; Allah dostaje kao zaštitnik; Allah dostaje kao branitelj.

46 Neki Židovi mijenjaju smisao otkriven ih riječi; oni vele: « Mi smo čuli i mi smo neposlušni... Čuj, nek ti Niko ne da čuti; pogledaj nas...»

Oni izkrivljuju svoje jezike i napadaju Vjeroispovijest.

Ali da su bili rekli: « Mi smo čuli i mi smo poslušali... Čuj...Pogledaj nas...» To bi za njih zacijelo bilo bolje i ispravnije.

Allah ih je prokleo zbog njihove nevjere. Oni ne vjeruju. – S izuzetkom jednog malog broja među njima –

47 O vi, kojima je Knjiga bila dana! Vjerujte u ono što smo vam otkrili, potvrđujući ono što, već, vi posjedujete; prije nego mi ne izbrišemo lica, bilo da ih vratimo unatrag, bilo da ih prokunemo, kao što smo prokleli ljude Šabata. – Zapovijed Allahova je izvršena! –

48 Allah ne oprašta ako mu se bilo što pridružuje; on oprašta kome on hoće grijehove manje ozbiljne od ovoga. Onaj koji pridruži bilo što Allahu , čini neizmjeran grijeh.

49 Nisi li ti vidio one koji sebe smatraju čistima? Ali Allah je taj koji čisti koga on hoće: oni ne će biti oštećeni ni za kožicu datulje.

50 Promotri njihov način smišljanja laži protiv Allaha: to dostaje da bi se bilo krivim za jedan neosporan zločin.

51 Nisi li ti vidio one kojima je bio dan jedan dio Knjige? Oni vjeruju u Đipt i Tagut; oni vele, govoreći nevjernicima: « Oni su bolje usmjereni od vjerujućih. »

52 Evo onih koje Allah proklinje: - Ti ne ćeš naši branitelja za onoga koga Allah prokune! – 53 Oni posjeduju jedan dio Bogatstva a oni se uznemiravaju zbog kožice datulje, 54 ili su pak oni zavidni ljudima zbog dobročinstava koja im je Allah dodijelio.

Mi smo, naime, dali Ibrahim ovoj obitelji Knjigu i Mudrost. Mi smo njima dodijelili jedno ogromno kraljevstvo.

55 Ima ih među njima koji vjeruju u njega dok se drugi odstranjuju – Pakao će im dostajati kao žeravnik –

56 Mi ćemo uskoro baciti u Vatru one koji ne vjeruju u naše znakove. Svaki put kad njihova koža bude ispržena, mi ćemo im dati drugu da bi kušali kaznu. – Allah je, uistinu, moćan i pravedan –

57 Mi ćemo uvesti one koji vjeruju i koji čine dobro u Vrtove gdje teku potoci. Oni će tu boraviti, zauvijek, besmrtni; oni će tu naći čiste supruge; mi ćemo ih uvesti pod guste sjene.

58 Allah vam nalaže da vraćate pologe i da sudite pravedno, kad sudite između ljudi.

Ono na što vas Allah podstiče uistinu je dobro. Allah je onaj koji čuje i koji savršeno vidi.

59 O vi koji vjerujete! Pokorite se Allahu  ! Pokorite se Poslaniku i onima između vas koji obnašaju vlast.

Donesite svoje raslike pred Allaha i pred Poslanika  ; – ako vjerujete u Allaha i u posljednji Dan – bolje je tako; to je najbolje poravnanje.

60 Nisi li ti vidio one koji tvrde da vjeruju onome što smo mi tebi otkrili, i onome što je bilo otkriveno prije tebe? Oni hoće da se pozivaju na Tagute iako su primili zapovijed da ne vjeruju u njih. – Zloduh hoće da ih baci u duboku zabludu –

61 Kad se njima kaže: « Priđite onome što je Allah otkrio; priđite Poslaniku  ! » ti vidiš licemjere kako se okreću od tebe udaljujući se.

62 Što će oni učiniti, kad ih jedna nevolja stigne po cijeni njihovih djela koja su njihove ruke napravile. Oni će doći k tebi i prisezati Allahom  : « Jedino što mi hoćemo jesu dobro i sloga! »

63 Oni, Allah dobro poznaje sadržinu njihovih srca. Odstrani se od njih, ponukaj ih upućujući im uvjerljive riječi koje se odnose na njihov vlastiti slučaj.

64 Mi smo poslali jednog Poslanika samo da bi oni bili poslušni, s dopuštenjem Allahovi m.

Da su ti ljudi koji su nanijeli zlo sami sebi došli k tebi moleći oprost u Allaha i da je Poslanik tražio oprost za njih, oni bi sigurno našli Allaha spremnog da se vrati k njima i da im učini milosrđe.

65 Ne!...Tvog ti Gospodara!... Oni ne će vjerovati, dok te ne budu postavili sudcem svojim raspravama. Oni, potom, ne će naći, u sebi samima, mogućnosti da izbjegnu onome što ti budeš odlučio i potpuno će se podvrgnuti tome.

66 Da smo im bili propisali: « Ubijajte jedni druge!... Ili pak: « Iziđite iz svojih kuća!...» oni to ne bi učinili, izuzev jednog malog broja među njima.

Bilo bi uistinu bolje za njih i djelotvornije za njihovo ojačanje da slijede primljene nagovore. 67 Tada bismo mi njima dali neograničenu nagradu 68 i usmjerili bismo ih na pravi put.

69 Oni koji se pokore Allahu i njegovom Poslaniku u broju su onih koje je Allah obdario dobročinstvima; s prorocima, pravednicima, svjedocima i svecima: evo jednog lijepog sabora! 70 To je jedna milost od Allaha; Allah posjeduje jednu dostajuću Znanost!

71 O vi koji vjerujete! Pazite! Bacite se u rat u grupama ili pak idite u mnoštvu.

72 Ima jedan među vama koji oklijeva: Kad vas nesreća dosegne , on kaže: « Allah me obasuo dobročinstvima, ja nisam bio s njima da bih svjedočio! »

73 Ali, ako vas Allah podupire, on kaže: – kao da nikakva sklonost ne postoji između vas i njega – « Oh! Da sam se ja našao s njima, ja bih sebi osigurao pozamašan dobitak! »

74 Nek oni koji trampe ovaj život za budući život bore se na putu Božjem. Mi ćemo dodijeliti bezgraničnu nagradu onome koji se bori na putu Božjem, bilo da bude ubijen ili da bude pobjednikom.

75 Zašto se vi ne borite na putu Božjem, kad najslabiji među ljudima, žene i djeca vele: « Gospodaru naš! Izvedi nas iz ovog grada čiji su žitelji nepravedni. Daj nam jednog od tebe izabranog zaštitnika; daj nam branitelja kojeg si ti izabrao! »

76 Vjerujući se bore na putu Božjem; nevjernici se bore na putu Taguta. Tucite dakle slugane Sotonine; zamke Sotonine su uistinu slabe.

77 Nisi li ti vidio one kojima je rečeno: « Položite svoje oružje! Obavljajte molitvu! Dajite milostinju! »

Kad im je bitka naložena, evo kako se neki među njima boje ljudi strahom dužnim Allahu m ili još jačimn strahom.

Oni vele: « Gospodare naš! Zašto si nam naložio boj? Zašto ga nisi odgodio za kasnije? »

Reci: « Užitak ovosvjetskog života kratkotrajan je; budući život je bolji za onoga koji se boji Allaha. Vi ne ćete biti oštećeni nji koliko je kožica datuljina. »

78 Gdje god da budete, smrće vas dostići; čak i ako se nalazite u tvrdim kulama.

Ako im dobro kakvo dopadne, oni vele: « To dolazi od Allaha! »

Ako im zlo dože, oni vele: « To je od tebe! »

Reci: « Sve dolazi od Allaha! »

Ali zašto su ti ljudi nesposobni rasumjeti bilo kakav govor?

79 Svako dobro koje ti dopadne dolazi od Allaha, svako zlo koje te stigne dolazi od tebe samog.

Mi smo te ljudima poslali kao Poslanika a Allah dostaje kao svjedok!

80 Oni koji se pokoravaju Poslaniku pokorni su Allahu . Što se tiče onih koji se odvrate, ostavi ih: mi te nismo poslali k njima kao čuvara.


81 Oni koji kažu: « Mi smo poslušni!...» Ali istog časa kad iziđu od tebe, neki među njima drže noću govore neprijateljske onome što ti govoriš.

Allah pohranjuje njihove noćne govore u zapisima. Odstrani se od njih! Povjeri se Allahu  ! Allah dostaje kao zaštitnik!

82 Ne promišljaju li oni Kur’an? Da on dolazi od nekog drugog a ne od Allaha, oni bi tu našli brojna proturječja.

83 Kad im stigne kakva novost, – predmet sigurnosti ili upozorenje – oni ju rasglase uokolo sebe. Da je bila ispričana Poslaniku i onima koji, između njih, obnašaju vlast, da bi im iskali stav, oni bi znali da li je trebalo nju uvažiti, jer se obično oslanja na njihovo mišljenje.

Da naklonost i milosrđe Božje ne bijahu nad vama, vi biste sigurno slijedili Zloduha; s izuzetkom jednog malog broja među vama.

84 Bori se na putu Božjem. Ti si odgovoran samo za sebe.

Okuražuj vjerujuće! Allah će možda zaustaviti nasilnost nevjernika. Allah je strašniji od njih u svojoj silovitosti, i strašnijim od njih u svojem kažnjavanju.


85 Onaj koji posreduje dobrim posredovanjem dobite će od tog jedan dio. Onaj koji posreduje lošim posredovanjem biće u cijelosti odgovoran za to. – Allah je svemu svjedokom –

86 Kad vam je upućen jedan ljubazan pozdrav, odzdravite na još uljudniji način, ili pak jednostavno uzvratite pozdrav. – Allah o svemu vodi računa –

87 Bože! Nema Allaha osim njega! On će vas okupiti, bez ikave moguće sumnje, na Dan Oživljavanja.

Ko  bi dakle bio vjerodostojniji od Allaha

kad govori?

88 Zašto ste vi podijeljeni glede licemjera? Allah ih je odbio zbog njihovih postupaka. Želite li vi usmjeriti onoga koga Allah zabludi? Ti ne ćeš naći pravca za onoga koga Allah zavede.

89 Oni bi voljeli vas vidjeti nevjerne, kao što su i oni sami, i da vi budete slični njima.

Ne uzimajte dakle nikakvog zaštitnika među njima, sve dok ne izbjegnu na putu Božjem. Ako se okrenu, dograbite ih; ubijajte ih posvuda gdje ih budete našli.

Ne uzimajte ni zaštitnika, ni branitelja među njima 90 s izuzetkom onih koji su saveznici jeddnog naroda s kojima ste vi sklopili nagodbu, ili s onima koji dolaze k vama srca skrušenog što su se borili protiv vas ili da bi se borili protiv svog vlastitog naroda.

Da je Allah htio, on bi njima dao vlast nad vama, i oni bi vas tad potukli.

Da su se držali po strani, da se nisu tukli protiv vas, da su vam ponudili mir Allah vam tada ne bi dao nikakvog rasloga da se borite protiv njih.

91 Vi ćete naći drugih ljudi koji žele mir s vama i mir sa svojim vlastitim narodom.

Svaki put kad budu podstaknuti na pobunu, oni u nju upadnu u velikom broju. Ako se ne povuku daleko od vas; ako vam ne ponude mir; ako ne polože svoje oružje; dograbite ih; ubijajte ih posvuda gdje ih budete našli. Mi vam nad njima dajemo svaku vlast!

92 Ne pripada vjerujućem ubiti drugog vjerujućeg – ali jedna se grješka može dogoditi – Onaj koji grješkom ubije drugog vjerujućeg oslobodiće jednog vjerujućeg roba predaće krvarinu pokojnikovoj obitelji; osim ako ju ova ne da u milostinju.

Ako vjerujući koji je bio ubijen pripada neprijateljskoj grupi, ubojica će osloboditi jednog vjerujućeg roba. Ako on pripada jednoj grupi s kojom vas veže nagodba, ubojica će predati krvarinu pokojnikovoj obitelji i oslobodiće jednog vjerujućeg roba.

Onaj koji nema sredstava postiće dva mjeseca za redom, kao znak pokajanja naložebn od Allaha – Allah je onaj kolji zna, on je pravedan –

93 Onaj koji namjerno ubije jednog vjerujućeg dobiće Pakao za nagradu: ondje će on boraviti kao besmrtnik.

Allah se srdi protiv njega, on ga proklinje; on mu je pripravio jednu strašnu kaznu.

94 O vi koji vjerujete! Budite bistri kad se stavite na put Allahov ; ne recite onome Ko vam ponudi mir: « Ti nisi vjerujući! » Tako biste vi tražili ovosvjetska dobra ; a plijen je obilan kod Allaha

Prije ste se vi tako ponašali: Allah vam je dodijelio svoju milost; budite bistri! Allah je dobro obaviješten o onome što vi činite!

95 Vjerujući koji odsustvuju iz bitke; – s izuzetkom onih koji su nemoćni – i oni koji se bore na putu Božjem, osobno i sa svojim sredstvima, nisu jednaki!

Allah su miliji oni koji se bore sa svojim sredstvima i oni osobno od onih koji odsustvuju iz boja.

Allah je obećao svima izvrsne stvari; ali Allah pretpostavlja bojovnike nebojovnicima i on im pripravlja nagradu bez ograničenja.


96 On njih uzdiže, kod sebe, za više stupnjeva dodjeljujući im oprost i milosrđe. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

97 U času kad ih budu uzimali, Meleci će reći onima koji su se osramotili : « U kojem ste stanju vi bili? »

Oni će odgovoriti: « Bili smo slabi na zemlji. »

Meleci će reći: « Zemlja Allahova ne bijaše li dovoljno prostrana da vam dopusti da odete u izbjeglištvo? »

Evo onih koji će imati Pakao za utočište: kojeg li mrskog svršetka! 98 S izuzetkom onih koji su nejaki i nesposobni među ljudima, žena i djece; jer oni nisu usmjereni na pravi put.

99 Takvi su oni koje će Allah možda rasriješiti. Allah je onaj koji briše grijehove; on je milosrdan.

100 Onaj koji na Allahovom putu ode u izbjeglištvo naći će na zemlji brojne zaklone i prostora.

Naknada onome koji izlazi iz svoje kuće da bi izbjegao prema Allahu i njegovom Poslaniku , i koji je smrtno udaren, pripada Allahu . – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

101 Kad prolazite zemljom, vi ne činite grijeha ako skratite molitvu iz straha da budete iznenađeni od nevjernika. – Nevjernici su vaši iskazani neprijatelji –

102 Kad se nađeš s vjerujućima i kad ti vodiš molitvu: jedna grupa između njih stoji zajedno s tobom radi molitve, dok jedna druga uzima oružje. Kad se prostru oni koji se mole, oni drugi trebaju stojati iza vas.

Druga grupa koja još nije molila doći će zatim moliti s tobom dok će ona prva čuvati stražu i uzeti oružje.

Nevjernici bi željeli vas vidjeti da zanemarite svoje oružje i svoju prtljagu. da bi se odjednom bacili na vas.

Nema grijeha da vam se predbaci ako odložite svoje oružje, kad ste spriječeni kišom ili kad ste bolesni. Ali, pazite! Allah je pripravio sramnu kaznu za nevjernike.

103 Mislite još na Allaha uspravljeni, sjedeći ili ležeći, kad budete završili molitvu.

Obavljajte svoju militvu, kad ste na sigurnom. Molitva je propisana vjerujućima u određenim časovima.

104 Ne popuštajte u proganjanju tih ljudi. Ako vi trpite, i oni trpe, oni također, kao i vi; očekujte dakle od Allaha ono čemu se oni ne nadaju. – Allah je onaj koji zna, on je pravedan –

105 Mi smo spustili tebi Knjigu s Istinom, da bi ti sudio među ljudima prema onome što ti je Allah pokazao. Ne budi braniteljem izdajnicima; 106 Moli oprost u Allaha. Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

107 Ne raspravljaj u korist onih koji izdaju sami sebe. Allah ne voli onoga koji je izdajnik i grješnik.

108 Oni bi željeli sakriti se od ljudi, ali ne traže sakriti se od Allaha. Allah je pokraj njih da drže noću govore koje Allah ne odobrava, on, čija se Znanost prostire na sve što oni čine.

109 Vi ste podržavali u ovom svijetu nesuglasice u korist bezbožnika.

Ko  će dakle preuzeti njihovu obranu pred Allahom   ,

na Dan Oživljavanja?

Ko  će biti njihovim zaštitnikom?

110 Ko nanosi zlo ili se sramoti i potom traži oprost u Allaha naći će Allaha milostivog i milosrdnog.

111 Ako netko počini grijeh, čini ga sam protiv sebe. – Allah je onaj koji zna, on je pravedan –


112 Ako netko počini grješku ili grijeh, potom ju prebaci na nedužnog, tovari na sebe sram i grijeh.

113 Bez milostiAllahovo i njegovog milosrđa prema tebi, neki od tih ljudi htjeli bi te zavesti; ali oni zavode samo sebe same, a tebi ne škode u ničemu.

Allah je k tebi spustio Knjigu i Mudrost; on te poučio onome što ti nisi znao. Milost Allahova prema tebi je neizmjerljiva.

114 Većina njihovih sastanaka ne donosi ništa dobro osim riječi onoga koji nalaže milostinju ili jedno očito dobro ili pomirenje među ljudima. Mi ćemo uskoro dati jednu nagradu bez granica onome koji postupa tako iz želje da ugodi Allahu .

115 Što se tiče onoga koji se odjeljuje od Poslanika nakon što je jasno upoznao Usmjerenje i koji slijedi jedan put rasličit od onoga u vjerujućih: mi ćemo ga odvratiti od njega, kao da se on sam odvratio; mi ćemo ga baciti u Pakao: kojeg li groznog svršetka!

116Allah ne oprašta da se njemu pridružuje bilo što. On oprašta kome on hoće grijehove manje ozbiljne od ovoga: ali onaj koji njemu daje sudrugove duboko je u zabludi.

117 Oni ne zazivaju pokraj njega drugo do ženke! Oni zazivaju jednog pobunjenog Zloduha! 118 – Allah ih prokleo –

On je rekao: « Da, ja ću uzeti jedan određeni broj tvojih slugu; 119 ja ću ih zavesti i udahnuti isprasne želje; daću im jednu zapovijed: da zarežu uši u životinja; Daću im jednu zapovijed: i oni će izmijeniti stvaranje Božje. »

Ko  uzme Zloduha za Gospodarara,

pokraj Allaha, neizlječivo je izgubljen.

120 Zloduh im daje obećanja: udahnjuje im isprasne želje; ali njegova su obećanja samo laži.

121 Evo onih čije će boravište biti Pakao; oni ne će naći nikakvog načina da mu izbjegnu.

122 Mi ćemo uvesti u Vrtove gdje teku potoci, one koji vjeruju i koji čine dobro. Oni će ondje boraviti, zauvijek, kao besmrtnici. Takvo je, u svoj istini, obećanje Božje.

Ko  je dakle vjerodostojniji od Allaha kad on govori?

123 To ne ovisi ni od vaših želja, ni od želja ljudi od Knjige.

Ko  čini zlo biće jednako nagrađen.

On ne će naći, pokraj Allaha, ni zaštitnika, ni branitelja.

124 Svi vjerujući, ljudi i žene, koji čine dobro: evo onih koji će ući u Raj. Oni ne će biti oštećeni ni za kožicu datulje.

125 Ko dakle propovijeda bolji vjeronak od onoga Ko se podvrgava Allahu, onoga Ko čini dobro, onoga koji slijedi Vjeronauk Ibrahimov koji je istinski vjernik? – Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja –

126 Ono što je u nebesima i ono što je na zemlji pripada Allahu  : Znanost Allahova prostire se nad svakom stvari.

127 Oni ti traže jednu odluku glede žena. Reci: « Allah vam je priopćio jednu odluku – ona vam je bila pročitana u Knjizi – Što se tiče sirotica kojima vi niste predali ono što je propisano, s namjerom da ih oženite; i jedna druga, koja se odnosi na malodobne dječake. »


Vi morate postupati pravedno u korist siročadi. Allah dobro poznaje dobro koje vi činite.

128 Kad jedna žena sumnja da će ju muž napustiti ili da je nemaran spram nje; nikakav grijeh ne će im biti pripisan ako se istinski pomire , jer pomirenje je jedno dobro.

Ljudi su poneseni sebičnošću. Ako činite dobro ili se bojite Allaha znajte da je Allah dobro obaviješten o onome što činite.

129 Vi ne možete biti savršeno pravedni Što se tiče svake od svojih žena, čak i ako biste to željeli. Ne budite dakle suviše pristrani i ne ostavljajte jednu između njih napetosti.

Ako uspostavite slogu, ako se bojite Allaha, znajte da je on onaj koji oprašta i da je on milosrdan.

130 Ako se supružnici rasstave, Allah će ih oboje obogatiti svojim obiljem. – Allah je prisutan posvuda i on je pravedan –

131 Ono što je u nebesima i što na zemlji pripada Allahu .

Da, mi smo preporučili onima koji su primili Knjigu prije vas i vama samima: « Bojte se Allaha! » Ali vi ste nevjerni...

Ono što je u nebesima i što na zemlji pripada Allahu . Allah dostaje samom sebi; on je dostojan hvalospjeva!

132 Ono što je u nebesima i što na zemlji pripada Allahu . Allah dostaje kao zaštitnik!

133 O vi ljudi! On će vas uništiti, ako on to hoće, i staviće na vaše mjesto druge ljude. Allah je dovoljno moćan da bi to učinio!

134 Nek onaj koji želi nagradu ovog svijeta zna da nagrada ovog svijeta i ona budućeg života ovise o Allahu . – Allah savršeno čuje i vidi. –

135 O vi koji vjerujete! Postojano primijenjujte pravdu kao svjedočenje vjernosti Allahu , čak i na svoju vlastitu štetu ili štetu svojeg oca i majke i svojih bližnjih, bilo da se radi o Bogatašu ili siromahu, jer Allah ima prednost u odnosu na to dvoje. Ne slijedite strast na račun pravednosti; ali ako vi okolišate ili se okrenete, znajte da je Allah dobro obaviješten o onome što vi činite.

136 O vi koji vjerujete! Vjerujte u Allaha i njegovog Poslanika, u knjigu koju je otkrio svom Poslaniku i u Knjigu koja je bila otkrivena ranije.

Ko  ne vjeruje u Allaha, u njegove Meleke,

u njegove Knjige, u njegove proroke i posljednji Dan, nalazi se u dubokoj zabludi.

137 Oni koji su bili vjerovali i koji su potom postali nevjernici, zatim, ponovo vjerujući, potom nevjernici, i koji su se uzjogunili u svojoj nevjernosti: Allah im ne će oprostiti; on njih ne će usmjeriti na pravi put.

138 Oglasi licemjerima da ih čeka jedna bolna kazna. 139 Oni nevjernike uzimaju za prijatelje radije no vjerujuće: Traže li oni silu kod njih? Sila, u cijelosti, pripada Allahu .

140 Da, bilo vam je u Knjizi otkriven o: « Kad slušate Ajete Božje, neki u njih ne vjeruju pa se sprdaju s njima. Ne ostajte dakle u njihovu društvu dok ne budu pričali o nečemu drugom, inače ćete postati slični njima. » – Allah će sve zajedno okupiti u Paklu, licemjere i nevjernike. –

141 Oni su ovdje da bi vas vrebali: Ako vam Allah dodijeli pobjedu, oni vele: « Nismo li mi s vama? »

Allah će suditi među vama, na Dan Oživljavanja. Allah ne će nevjernima dopustiti da pobijede vjerujuće.

142 Licemjeri pokušavaju prevariti Allaha, ali on je taj koji njih vara.

Kad se oni dignu radi molitve, oni se dižu, bezbrižni, da bi bili viđeni od ljudi a uopće ne misle na Allaha.

143 Oni su neodlučni, oni ne slijede ni jedne druge. Ti ne ćeš naći puta za onoga koga Allah zavede.

144 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte nevjernike za prijatelje, radije nego vjerujuće. Želite li vi dati Allahu neki raslog da vas osudi?

145 Licemjeri će stanovati na dnu ponora Vatre. Ti ne ćeš naći branitelja za njih, 146 osim za one koji su se pokajali, za one koji su popravili, za one koji su se stavili pod zaštitu Allahovu, za one koji su dali Allahu čisto bogoslužje. Ti tamo biće u društvu vjerujućih. Allah će uskoro dodijeliti vjerujućima jednu neograničenu nagradu.

147 Zašto bi vam Allah dosudio kaznu, ako ste zahvalni i ako vjerujete? – Allah je zahvalan i on zna –

148Allah ne voli da se šire opake riječi, osim ako se nije od njih bilo žrtvom. – Allah je onaj koji čuje i koji zna –

149 Ako vi obznanjujete dobro ili ga prikrivate, ili opraštate zlo, znajte da je Allah onaj koji briše grijehove i koji je moćan.

150 Oni koji ne vjeruju u Allaha i u njegove proroke; oni koji hoće uspostaviti jednu rasliku između Allaha i njegovih Poslanika govoreći: « Mi vjerujemo u stanovite između njih, mi ne vjerujemo u neke druge; » oni koji hoće slijediti jedan posredan put: 151 ti su uistinu nevjerni. Mi smo pripravili jednu sramnu kaznu za nevjernike.

152 Allah će dati nagradu onima koji vjeruju u njega i u njegove proroke a da ne prave nikakvu rasliku među njima. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

153 Ljudi Knjige te pitaju da se spusti Knjiga na njih.

Oni su molili Musu nešto zamašnije od toga kad bijahu rekli: « Pokaži nam Allaha jasno. » Munja ih je pokosila, zbog njihove bezbožnosti.

Oni su potom priklonili se teletu, i to onda kad su odlučni dokazi njima već bili stigli. Mi smo im to oprostili i dali smo Musi jednu neosporivu vlast.

154 Mi smo uzdigli Brdo iznad njih, uslijed saveza sklopljenog s njima.

Mi smo im rekli: « Ne prekršite Šabat. »

Mi smo prihvatili s njima sklopiti jedan svečani savez.

155 Mi smo njih kaznili jer su prekršili svoj savez, jer nisu vjerovali u Znakove Božje, jer su nepravedno ubijali proroke, i jer su rekli: « Naša su srca neobrezana.»

Ne... Allah je stavio jedan pečat na njihova srca, zbog njihove nevjernosti: oni dakle ne vjeruju. – s izuzetkom jednog malog broja među njima –

156 Mi smo njih kaznili jer nisu vjerovali, jer su propovijedali jednu strašnu uvrjedu protiv Marije 157 i jer su rekli: « Da, mi smo ubili Mesiha, Isa a.s. a, sina Maryamin og, Proroka Božjeg. »

Ali oni ga nisu ubili; oni ga nisu rasapeli, njima se to samo tako pokazalo.

Oni koji su u neslozi glede njega, ostaju u sumnji; oni nemju sigurne spoznaje; oni slijede samo jednu vjerojatnost; oni ga sigurno nisu ubili, 158 već je njega Allah uzdigao k sebi: Boj je moćan i pravedan.

159 Nema nikog, među ljudima Knjige,

Ko  ne vjeruje u njega prije svoje smrti

i on će biti svjedokom protiv njih, na Dan Oživljavanja.

160 Mi smo Židovima zabranili izvrsnu hranu koja im je predhodno bila dopuštena: to je bilo zbog njihovog nepoštenja; jer su se često odstranjivali s puta Allahovog, 161 jer su lihvarili što ima je ipak bilo zabranjeno; jer su nepravedno izjeli dobra drugih ljudi. Mi smo pripravili jednu bolnu kaznu onima među njima koji su nevjernici.

162 Ali oni među njima koji su se ukorijenili u Znanost, vjerujući, koji vjeruju u ono što je tebi bilo otkriven o i u ono što je bilo otkriveno prije tebe; oni koji obavljaju molitvu, oni koji dijele milostinju, oni koji vjeruju u Allaha i u posljednji Dan: evo onih kojima ćemo mi uskoro dati jednu naknadu bez granica.

163 Mi smo tebe nadahnuli kao što smo bili nadahnuli Nua i proroke koji su došli poslije njega.

Mi smo nadahnuli Ibrahima, Ismaela, Izaka, Jakuba, Plemena, Isa a.s. a, Ejjuba, Junuza, Haruna, Sulejmana a mi smo Zebur dali Davudu.

164 Mi smo nadahnuli proroke o kojima smo ti već ispričali povijest i proroke o kojima ti nismo ispričali povijest. – Allah je stvarno govorio Musi –

165 Mi smo nadahnuli proroke: oni navješćuju dobru vijest; i oni upozoravaju ljude, da nakon dolaska Poslanika ljudi ne bi imali nikakvog dokaza suprotstaviti Allahu . – Allah je moćan i pravedan –

166 Allah svjedoči što je otkrio sa svojim Znanjem sve što je tebi otkrio. Meleci to svjedoče... Allah dostaje kao svjedok.

167 Oni koji su bili nevjerni i oni koji odstranjuju ljude s puta Allahovog, nalaze se u dubokoj zabludi

168 Što se tiče onih koji su bili nevjerni i koji su zabludjeli, Allah im ne će oprostiti; on njih ne će usmjeriti na pravi put, 169 nego samo na put Pakla. Oni će ondje boraviti, zauvijek besmrtni: evo što je lako Allahu .

170 O vi ljudi! Prorok je došao k vama s Istinom koja zrači iz vašeg Gospodara: vjerujte dakle; to je jedno dobro za vas. Ako vi ne povjerujete...

Ono što je u nebesima i nazemlji pripada Allahu . Allah zna i on je pravedan.

171 O ljudi Knjige! Ne prekoračujte mjeru u svojoj veroispovijedi; ne recite, o Allahu , drugo do li istinu.

Da, Mesih, Isa a.s. , sin Maryamin , Poslanik je Allahov, njegova Riječ koju je on unio u Maryamu, Duh koji zrači iz njega.

Vjerujte dakle u Allaha i njegove proroke. Ne recite: « Trojstvo »; prestanite to činite; biće to bolje po vas.

Allah je jedinstven! Slava njemu! Kako će on imati sina?

Ono što je u nebesima i na zemlji njemu pripada. Allah dostaje kao zaštitnik!

172 Mesija nije našao nedostojnim po sebe biti slugom Allahovi m; ništa više no Meleci koji su blizu Allaha.

Allah će uskoro sakupiti pred sobom one koji odbijaju obožavati ga, i one koji se uzoholjuju.

174 On će im dati nagradu, dodajući još jedan dodatak iz svoje milosti, onima koji budu vjerovali i koji budu činili dobro.

Jedna bolna kazna je pripravljena za one koji su se okrenuli i koji su se uzoholili. Oni ne će naći, pokraj Allaha, ni zaštitnika, ni branitelja.

175 Allah će uskoro uvesti u svoje milosrđe i u svoju milost one koji budu vjerovali u njega i koji se budu stavili pod njegovu zaštitu. on će njih usmjeriti prema sebi na pravi put.

176 Oni ti išću jednu odluku glede naslijeđivanja. Reci: « Allah vam daje upute glede daljih rođaka:

Ako netko umre ne ostavivši djece, već samo jednu sestru, polovica njegovog naslijeđa pripasće njoj.

Jedan čovjek naslijeđuje svoju sestru, ako ona nema djece.

Ako ima dvije sestre, dvije trećine naslijeđa pripasće njima.

Ako ostavi braće i sestara , jedan dio jedan onom dviju žena pripada jednom čovjeku. »

Allah vam daje jasno objašnjenje da vi ne biste zalutali. Allah poznaje svaku stvar.