Zakon o autorskim pravima/I.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« [[Zakon o autorskim pravima/|]] Zakon o autorskim pravima II. »
Opće odredbe

Član 1.[uredi]

1. Ovim zakonom uređuju se:
a) prava autora na djelima s područja književnosti, nauke i umjetnosti i njihovo ostvarivanje (u daljem tekstu: autorska prava);
b) prava umjetnika izvođača i njihovo ostvarivanje, prava proizvođača fonograma, radiodifuznih ustanova - proizvođača emisija- (u daljem tekstu: srodna prava);
c) pravo proizvođača vigeograma;
d) pravo proizvođača baze podataka; i
e) zaštita autorskog prava i srodnih prava.

Član 2.[uredi]

1. Objavljivanje, u skladu s ovim zakonom, znači da je autorsko djelo ili predmet srodnog prava postao dostupan javnosti.
2. Izdavanje, u skladu s ovim zakonom, znači da je dovoljan broj izrađenih primjeraka autorskog djela ili predmeta srodnih prava s dozvolom autora ponuđen javnosti ili stavljen u promet.

Član 3.[uredi]

Izraz “javan“ i “javnost“, u smislu ovog zakona, znači dostupnost djela neodređenog broja ljudi (pojedinaca), koji nisu povezani rodbinskom ili nekim drugim vezama, i koji imaju slobodan pristup djelu kroz njegovu javnu prezentaciju.

Član 4.[uredi]

Zaštita srodnih prava, u skladu s ovim zakonom, ni na koji način ne utječe na prava autora čija su djela zaštićena ovim zakonom.

Član 5.[uredi]

1. Autorska djela državljana Bosne i Hercegovine ili lica koja nisu državljani Bosne i Hercegovine, a imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, objavljena u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu, kao i autorska djela koja nisu objavljena, uživaju zaštitu u skladu s ovim zakonom.
2. Autorska djela stranih državljana i lica bez državljanstva, koja se prvi put objavljuju u Bosni i Hercegovini, ili u roku od 30 dana od dana kada su bila objavljena u nekoj drugoj državi, uživaju zaštitu u skladu s ovim zakonom kao i autorska djela državljana Bosne i Hercegovine.
3. Zaštitu, u skladu s ovim zakonom uživaju, i:
a) filmska djela čiji proizvođači imaju sjedište ili prebivalište u Bosni i Hercegovini, i
b) djela arhitekture i druga umjetnička djela koja se, kao nekretnine ili njihov sastavni dio, nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine.
4. Autorska djela stranih državljana, koja nisu prvi put ili istovremeno objavljena u Bosni i Hercegovini, uživaju zaštitu, u skladu s ovim zakonom, u okviru obaveza koje je Bosna i Hercegovina prihvatila po međunarodnim ugovorima ili na osnovu faktičnog reciprociteta.
5. Ako je autorsko djelo stvorilo više autora zaštitu u skladu s ovim zakonom uživaju svi koautori, ako bar jedan od njih ispunjava uvjete iz st. 1., 2. i 3.

« [[Zakon o autorskim pravima/|]] Zakon o autorskim pravima II. »