Zakon o autorskim pravima/II.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« I. Zakon o autorskim pravima III. »
Autorsko djelo i autor

Član 6.[uredi]

1. Autorskim djelom smatra se individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke, umjetnosti i drugih oblasti stvaralaštva, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.
2. Autorskim djelom smatraju se, naročito:
a) pisana djela (knjige, brošure, književni tekstovi, članci i ostali napisi i kompjuterski programi);
b) govorna djela (predavanja, govori i druga djela iste prirode);
c) dramska i dramsko-muzička djela;
d) koreografska i pantomimska djela;
e) muzička djela, s riječima ili bez riječi;
f) filmska djela i djela stvorena na način sličan filmskim djelima;
g) djela iz oblasti slikarstva, vajarstva, arhitekture i grafike, bez obzira na materijal od kojeg su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti;
h) djela svih grana primijenjenih umjetnosti i industrijskog oblikovanja;
i) fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom;
j) kartografska djela (geografske karte, topografske karte i sl.) i
k) planovi, skice i plastična djela, koja se odnose na geografiju, topografiju, arhitekturu ili drugu naučnu ili umjetničku oblast.

Član 7.[uredi]

1. Autorskim djelom smatraju se i zbirke autorskih djela, kao što su: enciklopedije, zbornici, antologije, muzičke zbirke, fotografske zbirke i sl., kao i baze podataka bilo da su čitke mašinski ili u drugoj formi, koje, s obzirom na izbor ili raspored građe, predstavljaju samostalne individualne duhovne tvorevine.
2. Autorskim djelom smatraju se i zbirke narodnih književnih i umjetničkih tvorevina, dokumenata, sudskih odluka, ili zbirke druge slične građe, koje same po sebi ne predstavljaju zaštićena autorska djela ako te zbirke, s obzirom na izbor ili raspored i način izlaganja građe, predstavljaju samostalne individualne duhovne tvorevine.
3. Odredba stava.1. ne utječe na prava autora pojedinih djela od kojih su zbirke sastavljene.

Član 8.[uredi]

1. Prijevodi, prilagođavanja, muzičke obrade i druge prerade izvornih autorskih djela koja predstavljaju samostalnu individualnu duhovnu tvorevinu, zaštićeni su kao i autorsko djelo.
2. Odredba stava 1. ne utječe na prava autora izvornog autorskog djela.

Član 9.[uredi]

Upotreba narodnih književnih i umjetničkih tvorevina radi književne, naučne ili umjetničke obrade, slobodna je.

Član 10.[uredi]

1. Autorskopravno nisu zaštićeni:
a) ideje, koncepti, postupci, radne metode, matematičke operacije, načela, otkrića;
b) zvanični tekstovi iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva;
c) stručni izvještaj, referat, službeni akt ili sličan rad nastao u vršenju radnih obaveza u privrednoj ili drugoj djelatnosti.
2. Prijevodi tekstova iz stava 1. b) autorskopravno su zaštićeni, osim ako nisu objavljeni kao zvanični tekstovi.

Član 11.[uredi]

1. Naslov autorskog djela, ako predstavlja individualnu duhovnu tvorevinu, zaštićen je ovim zakonom kao i samo djelo.
2. Nezavisno od odredbe iz stava 1. nije dozvoljeno uzimati za naslov autorskog djela naslov već upotrijebljen za neko autorsko djelo iste ili slične vrste, ako bi takav naslov mogao izazvati zabunu u pogledu autora djela.

« I. Zakon o autorskim pravima III. »