Zakon o autorskim pravima/III.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« II. Zakon o autorskim pravima IV. »
Autor i prava autora

Član 12.[uredi]

1. Autor djela je fizičko lice koje je stvorilo djelo.
2. Autorska prava pripadaju autoru od trenutka stvaranja autorskog djela i nisu uvjetovana ispunjenjem bilo kakvih formalnosti.

Član 13.[uredi]

Autorom se smatra lice čije je ime i prezime ili pseudonim označen na djelu, dok se suprotno ne dokaže.

Član 14.[uredi]

1. Autor zbirke autorskih djela je lice koje je tu zbirku sačinilo.
2. Autor prijevoda, prilagođenog, muzičkog obrađenog ili na drugi način prerađenog autorskog djela, je lice koje je to djelo prevelo, prilagodilo, muzički obradilo ili na drugi način preradilo.
3. Lice koje je stvorilo književno, naučno ili umjetničko djelo, upotrebom narodnih književnih ili umjetničkih duhovnih tvorevina, autor je tog djela.

Član 15.[uredi]

1. Ako autorsko djelo, stvoreno saradnjom dva ili više lica, čini nedjeljivu cjelinu, svim koautorima na stvaranju tog djela pripada nedjeljivo autorsko pravo.
2. Udio pojedinih koautora određuje se srazmjerno stvarnom doprinosu koji je svaki od koautora dao u stvaranju autorskog djela, ako međusobni odnosi koautora nisu ugovorom drugačije uređeni.
3. Odluku o korištenju koautorskog djela donose zajedno svi koautori. Koautor ne može uskratiti svoju saglasnost suprotno načelima savjesnosti i poštenja.
4. Ako autorsko djelo, stvoreno saradnjom dva ili više lica, ne čini nedjeljivu cjelinu, svaki koautor ima autorsko pravo na svoj doprinos.

Član 16.[uredi]

Prava autora čija su autorska djela spojena radi zajedničkog korištenja određuju se ugovorom, a u suprotnom, primjenjivat će se odredbe člana 15.

Član 17.[uredi]

1. Autorsko pravo na anonimna djela i na djela izdata pod pseudonimom, čiji autor nije poznat, vrši lice koje je djelo izdalo. Ako izdavač nije naznačen na djelu, na vršenje autorskog prava ovlašteno je lice koje je djelo objavilo.
2. Autorsko pravo na neobjavljena djela čiji je autor nepoznat vrši odgovarajuća organizacija autora.
3. Odredbe st. 1. i 2. prestaju se primjenjivati kada se utvrdi identitet autora.

« II. Zakon o autorskim pravima IV. »