Zakon o autorskim pravima/VII.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« VI. Zakon o autorskim pravima VIII. »
Trajanje autorskog prava

Član 84.[uredi]

1. Autorska prava traju za života autora i 70 godina nakon njegove smrti.
2. Ukoliko autorska prava zajednički pripadaju koautorima, rok iz stava 1. računa se od smrti koautora koji je posljednji umro.
3. Autorska prava na anonimno djelo i djelo objavljeno pod pseudonimom traju 70 godina kako je djelo na dopušten način objavljeno. Ako pseudonim ne ostavlja nikakvu sumnju u pogledu identiteta autora ili ako autor otkrije svoj identitet, autorsko pravo traje onoliko godina koliko bi trajalo da je objavljeno pod imenom autora.
4. Ako je nosilac autorskog prava u smislu člana 26., člana 27. stava 2. i člana 28. pravno lice, autorsko pravo prestaje po isteku 70 godina po objavljivanju djela, odnosno 70 godina od ostvarenja računarskog programa.
5. Rokovi iz st. 1., 2., 3. i 4. počinju teći od 1. januara naredne godine od godine u kojoj je autor umro, odnosno poslije objavljivanja djela.

Član 85.[uredi]

Nakon prestanka autorskih imovinskih prava, za korištenje autorskog djela plaća se poseban doprinos, ako je to predviđeno posebnim zakonom.