Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke uz Brojevi

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Brojevi[uredi]

 • [1]Ovdje kao i u poglavlju 26 , Allah je taj koji daje zapovijed popisati borbene trupe Izraila ; u 2 S 24 , Davud će biti kažnjen zato što je zapovjedio popis po vlastitoj volji .
 • [2]U svakom plemenu , ljudi sposobni za vojnu službu formiraju jednu armiju ili (po drugom prijevodu) diviziju .
 • [3]sva sila Izrailova, drugi prijevod tisuća Izrailovih ovdje označava zbor trupa formiranih od klanova i plemena Izrailovih, a da se ne nalazi tačna numerička vrijednost.
 • [4]Onaj koji je figurirao na jednoj genealogijskoj listi zadržavao je tako dokaz da pripada narodu Izrailovom ( usporediti Ezd 2.59 - 63 ) .
 • [5]Leviti koji nisu imali vojničkih obveza , bit e popisani u drugim okolnostima, vidjeti pogl . 3 i 4 .
 • [6]Profani drugi prijevod Stranac, u smislu "stranac u (posvećenom) plemenu Levi". Vidjeti 17.5 .
 • [7]Allah bi se mogao rasrditi, ako jedan profani *svetištu; *leviti igraju ovdje ulogu "zaštitnog štita" između svetog Allaha i profanog naroda .
 • [8]stijeg bijaše jedan amblem koji je služi, kao barjak danas, za znak okupljanja .
 • [9]armije: vidjeti 1.3 i bilješku .
 • [10]Vidjeti 1.47 i bilješku.
 • [11]Vidjeti Lv 10.1-7 .
 • [12]leviti će mu pomagati : potomci Harunovi (on sam član plemena Levi ) konstituiraju klasu svećenika. Drugi potomci Levijevi čine podređenu klasu levita .
 • [13]u službi cijele zajednice : drugi prijevod osiguraće potrebnu službu svoj zajednici .
 • [14]dani ( ili služeći, vidjeti Esd 8.20 i bilješku ) jest vjerojatno jedan tehnički termin označujući sluge nižeg ranga , koji rade u *svetištu .
 • [15]Vidjeti 1.51 i bilješku .
 • [16]Vidjeti 3.40-51 ; Izl 13.1-16 .
 • [17]8.600 : stara grčka verzija je spominjala 8.300 , što se slaže s podakom danim u r. 39 .
 • [18]Vidjeti 1.51 i bilješku .
 • [19]sikl , gera : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [20]libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. - Vječni kruh : vidjeti Lv 24.5-9.
 • [21]mašice , plitice: vidjeti Izl 25.38 i bilješku.
 • [22]zlatni oltar, tj . oltar mirisa, vidjeti Izl 37.25-28.
 • [23]oltar, odnosno oltar holokausta, vidjeti Izl 38.1-7 .
 • [24] vječna žrtva je od brašna praćena dnevnim holokaustom, vidjeti 28.3-8; Izl 29.38-42
 • [25]Po zapovijedi ALLAHovoj… : drugi mogući prijevod Po zapovijedi ALLAHovoj, popisaše se posredovanjem Musinim, svaki s obzirom na posao i dužnost .
 • [26]izvan tabora vidjeti Lv 13.46 .
 • [27]jedan od grijehova koji…: drugi prijevod jedan grijeh protiv drugog .
 • [28]sveta voda : smisao neizvjestan : voda sačuvana u *svetištu ili voda iz svetog izvora ?
 • [29]rasplesti joj kose : vjerojatno jedan znak pokajanja; izišao iz geste žalosti (usporediti Lv 10.6 i bilješku). Voda gorčine ili gorka voda .
 • [30]Amen, amen ! Tim liturgijskim odgovorom koji znači: To je istina! ili Dobro je tako!, žena podcrtava riječi izgovorene od svećenika; usporediti Dt 27.15-26.
 • [31]podsjetnik: vidjeti Lv 2.2 i bilješku .
 • [32]naziratski zavjet: ta riječ, prevedena s hebrejskog, označava jedno posvećenje (privremeno ili definitivno) Allahu. To posvećenje implicirala različita odricanja nabrojana u r. 3-8 . Onaj koji izgovori zavjet nosi ime nazir. (r.3) .
 • [33]Sirće dodano vodi bijaše uobičajeno u mediteranskim religijama, vidjeti Mt 27.48 .
 • [34]duge kose (r.5) znak su tog posvećenja .
 • [35]grijeh : na hebrejskom , nečistoća proistekla zbog blizine jednog lješa može biti označena jednim terminom prevedenim sa grijeh .
 • [36]milodar, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [37]To vjerojatno svećenik sam nudi nazirovu žrtvu .
 • [38]nudi može značiti bilo nazir , bilo svećenik .
 • [39]Kao što neko stavlja potpis ili svoj pečat na predmete koji mu pripadaju .
 • [40]Vidjeti Izl 40.33 i bilješku .
 • [41]pokrivena kolica: hebrejska riječ je nesigurna .
 • [42]sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - Žrtva , ponuda , milodar: vidjeti u GLOSARU pod ŽRTVOVANJA.
 • [43]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [44]poklopac : vidjeti Izl 25.17 i bilješku . - I on mu govoraše: subjekt je vjerojatno Mojsije , koji govori ALLAHU ; ali mogao bi označavati i ALLAHA koji bi govorio Musi .
 • [45]Vidjeti Izl 25.31 i bilješku . Uljne svjetiljke moraju biti stavljene tako da fitilj bude okrenut prema naprijed .
 • [46]očisna voda (lustralna) : drugi prijevod voda koja cisti od grijeha ; radi se možda o vodi opisanoj u pogl. 19 (usprkos jednom različitom hebrejskom imenu) , ili opet o onoj spomenutoj u Lv 14 .
 • [47]žrtva , ponuda , dar : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [48]Gesta znači vjerojatno slijedeće : Polažući na njih ruke , drugi Hebreji se identificiraju s levitima pokazujući da se i oni sami nude kao žrtvu Allahu u osobi levita . Usporediti r. 12 , i vidjeti u Glosaru pod POLAGANJE RUKU .
 • [49]holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [50]služiti u šatoru : nekoliko hebrejskih rukopisa , samaritanski tekst i stara grčka verzija koriste uobičajeni izraz osigurati službu šatora .
 • [51]Usporediti 1.53 i bilješku .
 • [52]u sumrak : drugi prijevod između dvije večei ; Izl 12.6 i bilješku .
 • [53]odstranjen iz svoje rodbine : vidjeti Stv 17.14 i bilješku .
 • [54]oblak : vidjeti Izl 13.21 i bilješku .
 • [55]tisuće Izrailove : vidjeti 1.16 i bilješku .
 • [56]primjeren (moduliran ) znak : značenje hebraičkog izraza je dvojno : drugi prijevodi prodoran znak ili zvon praćen usklicima.
 • [57]Stare verzije sprovde nabrajanje i govore o trećem i četvrtom pozivu za tabore na zapadu i sjeveru .
 • [58]holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [59]Prema Izl 2.18-21 , to je Reuel koji je punac Mojsijev ; prema Sdc 1.16 ; 4.11 , to je Hobab . Usporediti još Izl 3.1 .
 • [60]Hebrejsko ime derivirano iz tog glagola prevodi se ovdje s (opustošiti vatrom) .
 • [61]O mani vidjeti Izl 16, o korianderu, vidjeti Izl 16.31 i bilješku ; o bdeliumu , vidjeti Izl 2.12 i bilješku .
 • [62]Ruka ili šaka ; simboliziramo .
 • [63]lakat : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [64]homer : vidjeti u Glosaru MJERE . - Oni ih rasprostriješe : za sušiti i konzervirati .
 • [65]uputi mu vrlo…: drugi prijevodi udari ga jednom nevoljom ili nedaćom ; možda se radi i epidemiji .
 • [66]Kušitka bi mogla značiti pripadnost jednom madijanskom plemenu Kušan . Ne zna se radi li se o Cipori , Musinoj supruzi madijanki (Izl 2.21) , ili o nekoj drugoj ženu koju bi ovaj mogao oženiti .
 • [67]oblak : vidjeti Izl 13.21 i bilješku .
 • [68]Hošua i Josua potječu od istog hebrejskog korijena i znače oba ALLAH spašava . - Jozua se već pojavljuje u priči Izl 17.8-16 .
 • [69]O Negevu : vidjeti Stv 19.9 i bilješku - Planina označava ovdje brda Judeje , koja čine jug Palestine .
 • [70]pustinja Sin : regija smještena na jugu od judejskih brda (vidjeti prethodnu bilješku ) . Rehov , Lebdo-Hamat ; lokaliteti na sjeveru Palestinua .
 • [71]Anakiti bijahu stari žitelji Palestine , koji su držani divovskim bićima, vidjeti r. 33 . - Egipatski grad Tanis je bio rekonstruiran tokom druge polovice osamnaestog vijeka pr.I.K. (vidjeti Ez 19.11 i bilješku) .
 • [72]Vidjeti r. 24; dolina smještena sjeverno od Hebrona .
 • [73]Kadeš (Kadeš-Bernea, danas Ayn Kedeis , Dt 1.2) je oaza smještena na granici pustinje Paran i pustinje Sin (r. 21) .
 • [74]zemlja kipteća od mlijeka i meda : vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [75]Radi se o Sredozemlju .
 • [76]zemlja koja proždire svoje žitelje : (vidjeti Lv 26.38 ; Ez 36.13-16) : izraz označava bilo jednu nezdravu zem lju bilo zemlju gdje vlada vječiti rat .
 • [77]Kao u Ps 91.1 ; 121.5, sjena simbolizira božansku zaštitu .
 • [78]Usporediti Mojsijevu molitvu u R; 13-19 , s onima u Izl 32.11-14 ; Dt 9.25-29 .
 • [79]to što sam čuo od vas govoriti : vidjeti r. 2 .
 • [80]pastiri : ovaj izraz evocira ovdje nestabilan i lutalački život nomada koji žive od uzgoja stoke.
 • [81]Horma : lokalitet nesiguran za odrediti , ali vjerojatno smješten nekoliko kilometara istačno od Ber-Šebe (vidjeti Stv 21.14 i bilješku ) .
 • [82]jela , holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVA -NJA .
 • [83] desetina , radi se o desetini jednog efa . - Efa , hin : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [84]libacija : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [85]holokaust , milodar , libacija : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [86]jela : vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja .
 • [87]odstranjene od svog naroda : vidjeti Stv 17.14 i bilješku .
 • [88]Redci 37_41 u DT 6.4-9 ; 11.13-21 , čine shemu ispovijedanje vjere i svakodnevnu molitvu vjerujući h Židova .
 • [89]One , osoba koja se više nigdje ne spominje . Možda se radi o jednoj grješci prepisivača .
 • [90]pristupiti k ALLAHU znači konkretno pristupiti k *svetištu za obavljati službu svoju . - Biti svet i približiti se ALLAHU karakteristike su svećenika . Leviti su prihvaćeni za približiti se ALLAHU (r;10) , ali nisu sveti na isti način kao i svećenici (r. 7 ) .
 • [91]Predstaviti tamjan ALLAHU jest jedna zadaća rezervirana svećenicima .
 • [92]zemlja u kojoj teku med i mlijeko : vidjeti Izl 3.8 i bilješku.- Ovdje Musinim protivnici koriste taj izraz za označiti Egipat , dok on normalno označava obećanu zemlju .
 • [93]Držiš li ti… ?Drugi prijevod misliš li ti iskopati oči ovim ljudima ? ili misliš li ti zaslijepiti ove ljude ?
 • [94]Ponude : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [95]svu svoju bandu : prema staroj grčkoj verziji ; hebrejski: svu zajednicu .
 • [96]U nekim prijevodima , r. 1-15 pogl. 17 obilježeni su s 16.36-50 .
 • [97]obložiti oltar : vidjeti Izl 247.2 .
 • [98]profano : vidjeti 1.51 i bilješku .
 • [99] U stanovitim prijevodima r. 16-18 obilježeni su s 17,1-13. Vidjeti 17.1 i bilješku.
 • [100]tvoja obitelj označava ovdje saboru potomaka Levija , razlikovanih od ti i tvoji sinovi , što znači svećenike .
 • [101]profani : vidjeti 1.51 i bilješku .
 • [102]srdžba : vidjeti 1.53 i bilješku .
 • [103]dani : vidjeti 3.9 i bilješku .
 • [104]iza zavjese : tj. na presvetom mjestu , vidjeti Izl 26.31-34 .
 • [105]darova: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [106]presvetom mjestu…: drugi prijevod kao presvete stvari .
 • [107]zabrana : vidjeti Dt i bilješku .
 • [108]sikl , gera : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [109]oni su sveti , tj. pridržani za Allaha i dakle namijenjeni jednoj žrtvi . - Jela : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [110]jedan savez posvećen solju : vidjeti Lv 2.13 i bilješku .
 • [111]nemaju baštine : vidjeti 35.1-8 .
 • [112]gumno : mjesto gdje se obavljaju vršidba, rešetanje i prosijavanje žitarica.
 • [113]dar: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [114]miloduh , blještavi grimiz : vidjeti Lv 14.4 i bilješku.
 • [115]očisna voda : drugi prijevodi voda nečistoće , voda očišćenja , voda škropljenja .Vidjeti također r. 17 kako se priprema ta voda . Vidjeti također 8.7 i bilješku .
 • [116]ta voda : vidjeti r. 9 .
 • [117]odstranjen iz Izraila : vidjeti Stv 17.14 i bilješku .
 • [118]uzica za zaklapanje : jedna posuda može biti zatvorena kožom pričvršćenom pomoću jedne uzice . Cijenilo se tako da li je njen sadržaj obuhvaćen nečistoćom .
 • [119]pepeo : vidjeti r. 9 - Živa voda ili tekuće vode ili izvorske vode .
 • [120]miloduh : vidjeti Lv 14.4 i bilješku .
 • [121]pustinja (kod) Sina , Kadeš : vidjeti 13.21 i bilješke .
 • [122]Musina i Harunova grješka ne pojavljuje se na očit način ;ono što im Allah predbacuje može biti , to što je udario stijenu (r. 11) umjesto da se zadovoljio da joj govori (r. 8) .
 • [123]Neidentificirano mjesto ; usp. Dt 10.6 .
 • [124]pridružiti se svojim roditeljima (drugi prijevod biti primljen kod svojeg naroda)je na hebrejskom eufemizam za umrijeti . Usporediti 1 Kr 1.21 i bilješku .
 • [125]odjenu njome…: o tom prenošenju odjeće vidjeti Izl 29.29-30 ; Lv 8.7-9 .
 • [126]Arad : lokalitet 30 km istačno od Ber-Ševe .
 • [127]zabrana : vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [128]Vidjeti 14.45 i bilješku . Horma je igra riječi s imenom prevedenim sa zabrana (r.2) .
 • [129]ovaj kruh bijede : mana ; usporediti 11.4-6 .
 • [130]vatrene zmija : to su zmije čiji otrov , smrtonosan , izaziva jedno čuvstvo prženja .
 • [131]Knjiga ALLAHOVIH Ratova : zbirka pjesama , drugdje nepoznata ; stihovi citirani ovdje , prilično nejasni , jedini su fragment koji je ostao od nje .
 • [132]ja ću im dati vode : možda aluzija na epizodu iz 20.1-11.
 • [133]tom pjesmom : drugi fragment poeme , nepoznatog podrijetla i nejasnog značenja .
 • [134]vrh planine Pisga nadvisuje pustinju ; tekst
 • [135]Hešbon : vidjeti Ez 15.4 i bilješku .
 • [136]Kemoš je Allah Moaba , vidjeti 1 R 11.7 ; njegovi sinovi i njegove kćeri ( na kraju redka ) su Moabiti .
 • [137]Skup stihova je veoma nejasan i prijevod nesiguran. - O Divonu i Madabau , vidjeti Ez 15.2 i bilješku .
 • [138]Bašan: regija u Transjordaniçji, na istoku jezera Genesaret (vidjeti 34.11 i bilješku ).
 • [139]koji je vladao u Hešbonu ili koji je nastanjivao Hešbon .
 • [140]Balak je kralj Moaba , vidjeti r; 4 .
 • [141]rijeka označava vjerojatno Eufrat u Mezopotamiji . - Zemlja njegovog podrijetla : drugi prijevodi zemlja sinova njegovog naroda ili zemlja Amavita .
 • [142]obećana čast podrazumijHava naknadu vračaru , kao što pokazuje r. 18 .
 • [143]otvori oči Balamu : Allah dopušta Balamu razlikovati ono što sve do tada nije mogao vidjeti .
 • [144]da se ne bijaše uklonila… : prema staroj hebrejskoj verziji prijevoda : Možda se ona uklonila .
 • [145]Bamot-Bal : možda isto mjesto kao Bamot iz 21.49. - Jedan dio naroda : podrazumijHava se Izrail .
 • [146]holokaust : vidjeti u Glosaru po ŽRTVOVANJA . - Na put… : drugi prijevodi na jedno povišeno mjesto , na jedno otkriveno mjesto, na jednom ogoljenom brežuljku . Smisao hebrejske riječi je prilično nesiguran .
 • [147]holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [148]brojati… broj množina Izrailovih : drugi prijevodi izbrojiti … četvrtina (ili oblak) Izrailov . Sličnu njegovoj ili kao njegova : tj. onoj Izrailovoj ili onoj pravednih .
 • [149]Vidjeti 22.41 .
 • [150]Pisga : vidjeti 21.20 i bilješku .
 • [151]holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [152]vradžbinu : vidjeti 23.7 i bilješku .
 • [153]ne promatra… drugi prijevod On(Allah) ne promatra bezakonja u Jakubu, on ne vidi nepravde u Izrailu . - Jakub i Izrail : vidjeti 23.7 i bilješku .
 • [154]on posjeduje snagu bivolsku : tekst težak i prijevod neizvjestan ; subjekt posjedovanja može biti Allah ili Izrail .
 • [155]proricanje ( predviđanja , znakova ) i gatanje su osuđeni po SZ , vidjeti Lv 19.26 ; Dt 18.10-12 .
 • [156]jedno drugo mjesto : usporediti r; 13-14 .
 • [157]Peor : vrh smješten u Moabu, ali nije tačno lokaliziran : vidjeti 25.3 i bilješku .
 • [158]Balam se ne udalji kao u 23.3 da traži otkriće volje Božje .
 • [159]vračanje : vidjeti 23.7 i bilješku - proždirućeg pogleda : tekst nejasan, drugi prijevodi koji ima otvorene oči ili koji ima zatvorene oči .
 • [160]Svemoćno : vidjeti Stv 17.1 i bilješku .
 • [161]Jakub i Izrail : vidjeti 23.7 i bilješku .
 • [162]njegova vjedra: prema kontekstu , trebalo bi se raditi o vjedrima korištenim za crpiti vodu iz bunaru u irigacionom sustavu . - Agag , kralj Amalecita , pobijeđen od Saula .
 • [163]Vidjeti 23.22 i bilješku .
 • [164]te počasti : vidjeti 22.17 i bilješku .
 • [165]vračanje : vidjeti 23.7 i bilješku - proždirućeg pogleda : tekst nejasan, drugi prijevodi koji ima otvorene oči ili koji ima zatvorene oči .
 • [166]Jakub i Izrail : vidjeti 23.7 i bilješku - skiptar : štap , znak kraljevske moći . - Set znači ovdje jedno nomadsko pleme u Moabu .
 • [167]Edom i Seir su dva imena iste Zemlje , smještene na jugu Moaba . - Tekste u r. 18-24 često je nejasan a prijevod nesiguran .
 • [168]od grada : značenje nesigurno ; moglo bi se raditi o lokalitetu nazvanom Ir-Moab (22.36) ili i Moabovoj prijestolnici (na hebrejskom - Ir : grad ) .
 • [169]vračanje : vidjeti 23.7 i bilješku .
 • [170]Keniti (zvani također Kain , ope ime , u r. 22) su nomadsko pleme susjedno Moabu . - Tvoje gnijezdo : na hebrejskom ima igra riječi između Keniti i gnijezdo .
 • [171]Ašur ovdje označava jedno malo poznato pleme spomenuto također u Stv 25.3
 • [172]čaranje : vidjeti 23.7 i bilješku .
 • [173]Kitim : Otok Cipar - Hud : vjerojatno različiti narodi spomenuti u r. 18 , i Izrail uračunavši .
 • [174]Peor : vrh zemlje Moab( vidjeti 23.28 i bilješku ) , gdje bi se trebalo nalaziti *svetište posvećeno Ba∆lu .
 • [175]povješaj ih : prijevod nesiguran; drugi prijevod nabij na kolac ( vidjeti 2 S 12.6 i bilješku ) .
 • [176]ložnica označava ovdje prenosivo svetište jednog tabora , kod nomadskih pogana ; tu se moga prakticirati sveto prostituiranje - u ložnici te žene : drugi prijevod u pun trbuh .
 • [177]O ljubomori Božjoj vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [178]Ustanovite stanje : svi popisani iz pogl. 1 su mrtvi (vidjeti 26.64-65) .
 • [179]Hebrejski tekst r. 3-4 nejasan i prijevod nesiguran .
 • [180]Lanac Avarim dominira istačnom obalom Jordana i Mrtvim morem .
 • [181]pridružiti se rodbini…: vidjeti 20.24 i bilješku .
 • [182]pustinja Sin : vidjeti13.21 i bilješku .
 • [183]izlaziti i ulaziti pred nekoga : izvoditi i uvoditi nekoga: ovi izrazi evociraju aktivnost bilo jednog vojnog poglavara (vidjeti Jos 14.11) bilo jednog političkog poglavara (vidjeti 1R 3.7) .
 • [184]Ti ćeš mu položiti ruku : očekivalo bi se ovdje ruke kao u r.23 . Polaganje ruku je gesta prenošenja mći ; usp . Lv 16.21 i bilješku , za jednu sličnu gestu .
 • [185]svoje moći : drugi prijevod svojeg dostojanstva , svojeg autoriteta .
 • [186]Urim : vidjeti Izl 28.30 i bilješku - poslije te odluke : drugi prijevod na njegovu zapovijed ; radi se o zapovijedi svećenika ili odluci Urima, to e se u svakom slučaju ALLAH oglasiti kroz njih.
 • [187]Za izraze jelo, holokaust , libacija, ponuda , koji se pojavljuju u pogl. 28-29 vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [188]u sumrak : vidjeti Izl 12.6 i bilješku .
 • [189]efa , hin : vidjeti u Glosaru pod MJERE . - Ulje zgnječene masline ili čisto ulje : vidjeti Izl 27.20 i bilješku .
 • [190]Praznik slavljen u početku svakog mjeseca zvao se mladi mjesec (néoménie) , vidjeti r. 14 .
 • [191]hin : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [192]Praznik tjedana : vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [193]dan klicanja : vidjeti Lv 23.24 i bilješku .
 • [194]dan Velikog Oprosta : vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [195]hodočašće od sedam dana : radi se o prazniku Šatora ; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [196]zaključJahijaje vašeg praznika : drugi prijevod jedna svečana sabora .
 • [197]postiti ili se suzdržati od nečega .
 • [198]O zlu koje im nanesoše Madijaniti , vidjeti pogl. 25 - pridružićeš se svojoj rodbini : vidjeti 20.24 i bilješku .
 • [199]tisuće Izrailove : vidjeti 1.16 i bilješku .
 • [200]Balam , sin Beorov : vidjeti pogl .22-24.
 • [201]za vrijeme stvari Balamove : drugi prijevodi na riječi ( ili na savjete ) Balamove . Ta uloga Balamova ne pojavljuje se u poglavlju 25 .
 • [202]očisna voda : vidjeti 19.9 i bilješku .
 • [203]sikal :vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [204]podsjetnik : vidjeti Izl 28.12 i bilješku .
 • [205]Jazer i Galad čine , na istoku Jordana , dvije regije odvojene koritom Jaboka .
 • [206]osmotriti zemlju : vidjeti pogl. 13 .
 • [207]Određena imena mjesta dana u u ovom poglavlju figuriraju drugdje u Brojevima ili u Izlasku ; druga se ne nalaze drugdje osim ovdje . Mnoga je teško smjestiti .
 • [208]Hahirot ili Pi-Hahirot ,r.7 .
 • [209]Ijijim ili Ijijije-Avarim ,r. 44 .
 • [210]Slano more ili Mrtvo more . - Pustinja Sin : vidjeti 13.21 i bilješku .
 • [211]potok Egipta je vjerojatno Wadi Arishkoji se ulijHava u Mediteran okol 80 km od Gaze .
 • [212]veliko more : Mediteran -za zapadnu granicu služiće vam : tekst nejasan i prijevod nesiguran .
 • [213]Neidentificirana planina , ali u svakom slučaju različita onoj spomenutoj u 20.22-29 i 33.37-41 .
 • [214]more u Kineratu : kasnije nazvano jezero Genezaret , more u Tiberiadeu ili more u Galileji .
 • [215]polu-pleme : Manasejevo ; drugo polu-pleme je spomenuto u r. 14 .
 • [216] već primili svoju baštinu : vidjeti 32.33 .
 • [217]lakat : : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [218]tu nađu utočište : vidjeti r.9-34 .
 • [219]vi ćete izabrati ili vi ćete naći .
 • [220]osvetnik : prema zakonu talio (Izl 21.23-25) ; Lv 24 .19-21 ; Dt 19.21) , ubojstvo zove ubojstvo ; u stvari bliža rodbina žrtve ima obvezu osvetiti pokojnika ubijajući ubojicu njegovog.
 • [221]bacajući : drugi prijevod držeći u ruci. Isti izraz u slijedećem retku .
 • [222]zajednica: tekst ne dopušta saznati koja zajednica je u pitanju . Prema r. 25 , ne može se raditi o zajednici grada utočišta .
 • [223]oskrnaviti ili uprljati ( radi se ipak na hebrejskom o jednom drugog glagolu nego u r. 34) .
 • [224]Vidjeti 27.1-11 .
 • [225]godina jubileja : vidjeti Lv 25.8-54 .


« Levitik Biblija (Tomislav Dretar) Deuteronom »