Biblija (Tomislav Dretar)/Levitik

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Izlazak Biblija (Tomislav Dretar) Brojevi »

Levitik
[uredi]

Pravila za žrtvovanje[uredi]

 • 1 1 ALLAH pozva Musu i, *iz šatora susretanja, oslovi ga:
 • 2 » Govori sinovima Izrailovim; reći ćeš im: Kad jedan od vas donese dar ALLAHU, trebate donijeti na dar krupnu ili sitnu stoku.
 • 3 Ako li je to jedan holokaust[1] od krupne stoke koji se hoće žrtvovati, daje se jedan mužjak bez mane; predaje se na ulazu šatora susretanja, da bi bio prihvaćen od ALLAHA;
 • 4 *polaže se ruka na glavu žrtve, koja je prihvaćena u korist nuditelja - za učiniti nad njim absoluciju-;
 • 5 kolje se ta životinja pred ALLAHOM, tada, svećenici, sinovi Harunovi, nude krv, potom pršću tom krvlju obodnicu oltara koji se nalazi na ulazu u šator susretanja
 • 6 odere se žrtva, i raščetvori;
 • 7 tada sinovi svećenika Haruna stavljaju vatru na oltar i raspoređuju cjepanice na tu vatru;
 • 8 svećenici, sinovi Harunovi, raspoređuju četvorine - glavu i masno uračunavši - na cjepanice stavljene ne vatru na oltaru;
 • 9 opere s vodom utroba i životinjske noge, potom svećenik stavi dimiti sve na oltar.
 • To je jedan holokaust, jedno dimljeno spaljeno, jedan utažujući miris za ALLAHA.
 • 10 Ako se radi o davanju na žrtvovanje sitne stoke, uzete između janjaca ili jaradi, daje se mužjak bez mane;
 • 11 zakolje se na sjevernoj strani oltara, pred ALLAHOM; tad svećenici, sinovi Harunovi, popršću njegovom krvlju obodnicu oltara;
 • 12 raščetvori se - glavu i masno uračunavši - i svećenik ih rasporedi na cjepanice stavljene na vatru na oltaru;
 • 13 opere se vodom utroba i životinjske noge, potom ga svećenik ponudi i stavi dimiti sve na oltar. To je jedan holokaust, jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris za ALLAHA.
 • 14 Ako je to holokaust od ptice koji se hoće ponuditi ALLAHU, donese se dar uzet među grlicama ili golubovima;
 • 15 svećenik ga ponudi na oltaru; otkine mu se glava i stavi dimiti na oltar; potom pusti prskati krv na stjenku oltara;
 • 16 odvoji mu se volje sa svojim sadržajem i baci po strani oltaru, na istok, na mjesto gdje se odlaže masni pepeo;
 • 17 rasiječe se ptica između krila - ona ne odvajaju joj se - potom svećenik stavi ju dimiti na oltar na cjepanice stavljene na vatru. To je jedan holokaust, jedno spaljeno jelo, utažujući miris za ALLAHA.

Biljna žrtva (1)[uredi]

 • 2 1 » Kad se donosi kao ponuda ALLAHU jedna ponuda[2], ponuda se treba sastojati od brašna na koje se saspe ulje i stavi se *tamjana;
 • 2 donese se svećenicima, sinovima Harunovim, i uzme ga se jedna puna šaka - brašna, ulja, sa svim tamjanom - potom svećenik staviti dimiti na *oltar taj spomen[3]. To je jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris za ALLAHA.
 • 3 Ostatak ponude je za Haruna i njegove sinove; to je dio *presveti jer potječe od ALLAHOVIH spaljenih jela.
 • 4 Kad ti donosiš na dar jednu žrtvu, ako se radi o tijestu pečenom u pećnici, ona se treba sastojati od brašna, u obliku kolača bez *kvasa zamiješanog s uljem ili palačinke bez kvasa namazane uljem;
 • 5 ako je to žrtva koju ti nudiš pečena na ploči, ona je od brašna zamiješena s uljem i bez kvasa;
 • 6 budući ju razlomio na komade, ti ćeš nasuti tu ulja - to je jedna žrtva -;
 • 7 ako je to jedna žrtva koju ti nudiš pečena u tavi, brašno treba biti pripremljeno s uljem;
 • 8 ti donosiš ponude koje si tako pripremio za ALLAHA; daje se svećeniku koji ju prinosi k oltaru;
 • 9 od te žrtve, svećenik uzima podsjetnik, koji stavlja dimiti na oltar. To je jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris za ALLAHA.
 • 10 Ostatak darovi je za Haruna i njegove sinove; to je jedan presveti dio jer potječe od spaljenih jela ALLAHOVIH.
 • 11 Ni jedna žrtva koju će te vi prinijeti ALLAHU ne će biti pripremljena od dizanog tijesta; u stvari, vi ne će te nikad stavljati dimiti ni kvas ni med[4] pod imenom spaljenih jela za ALLAHA.
 • 12 Pod naslovom *prvina, vi će te ih donositi na dar ALLAHU, ali ne će te ih stvljati[5] na oltar u utažujući miris.
 • 13 Na svaku žrtvu koji ti ponudiš, stavićeš soli[6]; nikad ne ćeš izostaviti sol na svojoj žrtvi *saveza svojeg ALLAHA; sa svakom od svojih darova daćeš i soli.
 • 14 Ako ti ponudiš ALLAHU jednu žrtvu prvina, to je u formi klasja prženog u vatri, fine meljave novog brašna, što trebaš donijeti kao žrtvu tvojih prvina;
 • 15 stavićeš tu ulja i dati tamjana - to je jedna žrtva -;
 • 16 potom svećenik joj stavlja dimiti podsjetnik - malo fine meljave, malo ulja, sa svim tamjanom. To je jedno spaljeno jelo ALLAHOVO.

Žrtva mira (1)[uredi]

 • 3 1 » Ako neko ponudi *žrtvi mira:
 • Ako se ponudi krupna stoka, bilo da je to mužjak ili ženka, daje se pred ALLAHA jedna životinja bez mane;
 • 2 *polaže se ruka na glavu ponuđene žrtve koja se zakolje na ulazu u *šator susretanja; tada svećenici, sinovi Harunovi, popršću njenom krvlju obodnicu *oltara;
 • 3 od te žrtve mira daje se kao spaljeno jelo za ALLAHA, masno[7] koje obvija iznutricu, svu koja je iznad utrobe
 • 4 i dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, odvaja se s bubrezima -;
 • 5 potom sinovi Harunovi stavljaju to dimiti na oltar, uz holokaust koji je na cjepanicama stavljenim na vatru; to je jedno spaljeno jelo, utažujući miris za ALLAHA.
 • 6 Ako se nudi od sitne stoke ALLAHU kao žrtvu mira, nudi se jedna životinja bez mane, mužjak ili ženka.
 • 7 Ako je to jedno janje koje se donese na dar, daruje se pred ALLAHOM;
 • 8 polaže se ruka na glavu darovane žrtve koja se zakolje pred ulazom u šator susretanja; tada Harunovi sinovi popršću njenom krvlju obodnicu oltara;
 • 9 od te žrtve mira, nudi se, za spaljeno jelo ALLAHOVO, masne dijelove: cijeli rep[8] - da se odreže u razini križa - masno koje obvija utrobu, sve što je iznad utrobe
 • 10 i dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, odreže se s bubrezima -;
 • 11 potom svećenik stavi to dimiti na oltar; to je jedna spaljena hrana za ALLAHA.
 • 12 Ako je to jedna koza koja se daje, daje se pred ALLAHOM;
 • 13 polaže se ruka na glavu njenu i zakolje se pred ulazom u šator susretanja; onda Harunovi sinovi popršću njenom krvlju obodnicu oltara;
 • 14 donese se od toga jedan dar, kao spaljeno jelo za ALLAHA, masno koje obvija utrobu, sve ono koje je iznad utrobe
 • 15 i dva bubrega s masnim koje ima pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, odvaja se s bubrezima -;
 • 16 potom svećenik stavlja dimiti te komade na oltar, to je jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris. Sva masnoća pripada ALLAHU.
 • 17 To je jedan nepromjenjivi zakon za vas iz doba u doba, gdje god da stanujete: sve što je masno i sve što je krv, vi ga ne će te jesti. «

Žrtva za grijeh velikog svećenika[uredi]

 • 4 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Govori ovako sinovima Izrailovim: Kad se nehotice zgriješi protiv jedne od ALLAHOVIH negativnih[9] zapovijedi, i ako se i samo jedna od njih prekrši:
 • 3 Ako je svećenik posvećen *pomazanjem onaj koji griješi i koji tim istim čini narod krivim, on nudi ALLAHU, zbog grijeha koji je počinio, jedno june bez mane, kao *žrtvu za grijeh;
 • 4 on dovodi june na ulaz u šator susretanja, pred ALLAHA; on *polaže ruku na glavu juneta, i on zakolje june pred ALLAHOM;
 • 5 svećenik posvećen pomazanjem uzima krvi junetove i odnosi ju u šator susretanja;
 • 6 svećenik umače svoj prst u krv i, tom krvlju, pred ALLAHOM, poškropi sedam puta vidljivu stranu vela na svetom mjestu;
 • 7 potom svećenik stavlja tu krv na rogove[10] *oltara miomirisa, koji se nalazi u šatoru susretanja pred ALLAHOM, i on prospe svu preostalu krv juneta na temelj oltara holokausta koji je na ulazu u šator susretanja.
 • 8 Svi masni dijelovi juneta žrtvovani za grijeh, on ih uzima: masno koje obvija utrobu, sve ono koje je iznad utrobe
 • 9 i dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče obloga režnja jetre, on ga odvaja još uz bubrege –
 • 10 sve kao ti dijelovi uzeti iz bika žrtve mira; potom svećenik njih stavlja dimiti na oltar holokausta.
 • 11 Koža juneta, svo tijelo, ubrojivši tu i glavu i noge životinje, utrobu i izmet,
 • 12 jednom riječju, sve preostalo od juneta, on ga odnese izvan tabora, na *čisto mjesto, ondje gdje se prosipa masni pepeo, i spali to na vatri cjepanica; to je na mjestu gdje se prosipa masni pepeo koji spaljen.

Za grijeh cijele zajednice[uredi]

 • 13 » Ako je to cijela zajednica Izrailova koja je nehotice počinila jednu grješku i da je stvar ostala nepoznata zboru, ako je prekršena samo jedna od svih negativnih zapovijedi ALLAHOVIH i tako sebe učini krivom,
 • 14 kad se jedan takav grijeh spozna, zbor nudi jedno june, kao žrtvu za grijeh, koje se dovede pred šator susretanja;
 • 15 *starješine zajednice polažu ruku na glavu junetu, pred ALLAHOM, i zakolje se june pred ALLAHOM;
 • 16 svećenik posvećen pomazanjem donese jedan dio krvi juneta na u šator susretanja;
 • 17 svećenik umoči prst svoju ono što je uzeo od krvi i, pred ALLAHOM, popršće sedam puta vidljivu stranu vela;
 • 18 potom on stavlja od te krvi na rogove oltara koji se nalazi pred ALLAHOM, u šatoru susretanja, i on saspe svu preostalu krv na osnovu oltara holokausta, koji je na ulazu u šator susretanja.
 • 19 Svi masni dijelovi, on ih uzme i stavi dimiti na oltar.
 • 20 On postupa s tim junetom kao što je postupao s junetom žrtvovanim za grijeh - tako on s njim postupi. Kad je svećenik nad zajednicom izvršio obred odrješenja, on joj je oprošten.
 • 21 On odnese june izvan tabora i spali ga kao što je spalio prethodno june. Takvo je žrtvovanje za grijeh zajednice.

Za grijeh jednog princa[uredi]

 • 22 » Ako je to jedan princ[11] koji griješi, koji krši nepažnjom samo jedan od svih negativnih zapovijedi ALLAHA svojeg ALLAHA, i tako se načini krivim,
 • 23 ako mu se spozna grijeh koji je tako počinio, on donosi na dar jednog jarca, jednog mužjaka bez mane;
 • 24 on položi ruku na glavu jarca i zakolje ga na mjestu gdje se kolju holokausti, pred ALLAHOM.
 • 25 Svojim prstom, svećenik uzme krvi žrtve žrtvovane za grijeh i stavi ju na rogove oltara holokausta.
 • 26 Svi masni dijelovi, on ih stavi dimiti na oltar, kao ona od žrtve mira. Kad je svećenik nad princem obavio obred odrješenja od njegovog grijeha, on mu je oprošten.

Za grijeh pojedinca[uredi]

 • 27Ako je to jedan čovjek iz naroda[12] koji nehotice griješi, koji krši samo jednu od negativnih zapovijedi ALLAHOVIH i načini se krivim,
 • 28 ako mu se spozna grijeh koji je počinio, on donosi na poklon jednu kozu, jednu ženku bez mane, za grijeh koji je počinio;
 • 29 on polaže ruku na glavu žrtve žrtvovane za grijeh i kolje rečenu žrtvu na istom mjestu gdje i holokaust;
 • 30 svojim prstom, svećenik uzima krvi i stavlja ju na rogove oltara holokausta; potom on sasipa ostatak krvi na osnovu oltara.
 • 31 Svi masni dijelovi, on ih odvaja, kao što se odvaja kod žrtve mira i svećenik ih stavlja dimiti na oltaru u utažujući miris za ALLAHA. Kad je svećenik nad grješnikom obavio obred odrješenja, on mu je oprošten.
 • 32 Ako je to jedno janje koje je ponuđeno kao žrtva za grijeh, on donosi jednu ženku bez mane;
 • 33 on polaže ruku na glavu žrtve žrtvovane za grijeh, na mjestu gdje se kolje holokaust;
 • 34 svojim prstom, svećenik uzima krv žrtve i stavlja ju na rogove oltara holokausta; potom on sasipa ostatak krvi na podnožje oltara.
 • 35 Svi masni dijelovi, on ih odvaja, kako se odvaja od janjeta žrtve mira, a svećenik ih stavlja dimiti na oltar, osim spaljenih jela ALLAHA. Kad je svećenik nad grješnikom obavio obred odrješenja od grijeha koji je počinio, on mu je oprošten.

Nekoliko primjera[uredi]

 • 5 1 » Kad jedna osoba zgriješi u tome što, budući čuo izraz prisege i budući svjedokom za očevid ili da je doznao nešto, on ne oglasi ono što zna, tad on nosi težinu svoje grješke;
 • 2 ili kad jedna osoba, a da to i ne zna, dodirne bilo što *nečisto - lješinu nečiste divlje životinje, lješinu domaće nečiste životinje, lješinu nečistog gmaza -, tada on postaje nečist i kriv; dakle on postaje nečist i kriv;
 • 3 ili kad, a da ne zna, on dodirne ljudsku nečistoću - svu nečist koja čini nečistim -, tada, čim on sazna, on postaje grješan;
 • 4 ili - kad jedna osoba, a da toga nije svjesna, dopusti svojim usnama izgovoriti jednu nepromišljenu prisegu, koja ga navodi na krivo ili mu donosi korist - u svakom pitanju kad čovjek može dati nepromišljenu prisegu -, tada, čim spozna to, on postaje kriv[13].
 • 5 Kad jedan pojedinac jest kriv u tim slučajevima, on treba ispovjediti u čemu je zgriješio,
 • 6 potom donijeti, pod naslovom odštete za ALLAHA, radi grijeha koji je počinio, jednu ženku od sitne stoke, ovčicu ili kozicu, kao *žrtvu za grijeh; tad će svećenik na njemu obaviti obred odrješenje od grijeha njegovog.

Žrtvovanje siromašnih[uredi]

 • 7 » Ako neko nema sredstava da si pribavi jedan komad sitne stoke, on može donijeti ALLAHU, pod naslovom odštete, za, počinjeni grijeh, dvije grlice ili dva goluba, jedno će služiti žrtvovanju za grijeh a drugo za holokaust.
 • 8 On ih donosi svećeniku koji prvo nudi ono za žrtvu zbog grijeha; on mu slomi glavu kod šije - ali ju ne otkida -;
 • 9 krvlju žrtve on popršće stjenku *oltara; potom pusti šikljati ostatak krvi na podnožje oltara: to je jedna žrtva za grijeh.
 • 10 Drugim, on načini holokaust prema propisu. Kad je svećenik nad njim obavio obred odrješenja grijeha koji je počinio, on mu je oprošten.
 • 11 Ako neko nema pri ruci dvije grlice ili dva goluba, on može donijeti kao dar za počinjeni grijeh desetinu jednog efa[14] brašna kao žrtvu za grijeh. On ne stavlja ulja niti meće *tamjana, jer to je jedna žrtva za grijeh.
 • 12 On to donosi svećeniku; svećenik od toga uzima jednu punu šaku kao podsjetnik[15] i stavlja dimiti na oltaru uz spaljena ALLAHOVA jela; to je jedna žrtva za grijeh.
 • 13 Kad je svećenik nad njim obavio obred razrješenja od počinjenog grijeha u jednom od tih slučajeva, on mu je oprošten. Svećenik izvršava obred[16] kao u slučaju milodara. «

Pravila za žrtvovanja za odštetu[uredi]

 • 14 ALLAH oslovi Musu:
 • 15 » Kad jedan pojedinac počini svetogrđe griješeći iz nepažnje protiv svetih prava[17] ALLAHOVIH, on treba donijeti, kao odštetu za ALLAHA, jednog ovna, uzetog od sitne stoke, i vrijednog stanovit broj sikala srebra - prema siklima iz *svetišta - Za ponuditi *žrtvu odštete.
 • 16 Ono čime je prikratio svetište, on ga time nadoknađuje, dodajući još petinu, i on to uručuje svećeniku. Kad je svećenik obavio nad njim obred odrješenja od grijeha pomoću žrtvovanja ovna za odštetu, on mu je oprošten.
 • 17 Ako je pojedinac zgriješio ne znajući samo jednu od negativnih zapovijedi ALLAHOVIH, ako je tako skrivio i nosi teret svojeg grijeha,
 • 18 on treba donijeti svećeniku jednog ovna bez nedostatka, uzetog od sitne stoke, prema vrijednosti naznačenoj za jednu žrtvu odštete. Kad je svećenik obavio nad njim obred odrješenja od grijeha počinjenog iz nepažnje ili neznanja, on mu je oprošten.
 • 19 To je jedna žrtva odštete; pojedinac bijaše stvarno kriv prema ALLAHU. «
 • 20 ALLAH oslovi Musu:
 • 21 » Kad pojedinac zgriješi i počini jedno svetogrđe prema ALLAHU, bilo varajući svojeg sunarodnika u svezi s jednim predmetom primljenim u pohranu, predmet pozajmljen ili ukraden, bilo zlorabeći svojeg sunarodnika
 • 22 bilo varajući svojeg sunarodnika u svezi s jednim predmetom izgubljenim koji je našao, ako k tome još i lažno prisegne u vezi s jednom od
 • tih radnji koje su grijesi,
 • 23 onaj koji je tako zgriješio i tako se načinio krivim treba vratiti ono što je ukrao, ili što bijaše izmamio svojem sunarodniku, ili što je bio primio u pohranu, ili izgubljeni predmet koji je našao,
 • 24 ili svaki predmet povodom kojeg je izgovorio lažnu prisegu; on će ga nadoknaditi u potpunosti dodajući jednu petinu cijene i vratiti ga svojem legitimnom vlasniku onog dana kad se pokaže krivcem[18].
 • 25 Na ime odštete za ALLAHA, on donosi svećeniku jednog ovna bez mane, uzetog iz u sitnoj stoci, prema vrijednosti naznačenoj za žrtvu odštete.
 • 26 » Kad je svećenik obavio nad njim pred ALLAHOM obred odrješenja od grijeha, on mu je oprošten, što god da je učinio da bude krivcem. «

Upute za svećenike: holokaust[uredi]

 • 6 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Daj Harunu i njegovim sinovima slijedeće upute: Evo obreda za holokaust[19]: Ovaj holokaust ostaje na žeravnici *oltara svu noć do jutra, a vatra oltara gori.
 • 3 Svećenik odijHava svoju tuniku od lana i odijHava svoje gaće od lana na svoje tijelo; on uzima masni pepeo koji ostaje od spaljJahijaja holokausta na oltaru, i stavlja pokraj oltara;
 • 4 tada on skida svoju odjeću; odnosi masni pepeo izvan tabora, na jedno *čisto mjesto.
 • 5 Glede vatre na oltaru, ona će gorjeti, a da se nikad ne gasi; svakog jutra, svećenik potpaljuje cjepanice na njemu, i stavlja dimiti masne dijelove žrtve mira.
 • 6 Jedna vječna vatra gorjeće na oltaru a da se nikad ne gasi.

Biljna žrtva (2)[uredi]

 • 7 » A evo obreda žrtvovanja[20]: Sinovima Harunovim da ju izlože pred ALLAHOM, sučelice oltaru.
 • 8 Uzme se jedna šaka - od brašna darovi, ulja, sa svim *tamjanom koji se nađe u daru - i stavi se dimiti na oltar: utažujući miris, podsjetnik[21] za ALLAHA.
 • 9 Što od toga ostane, Harun i njegovi sinovi ješće; to se jede bez *kvasa na jednom *svetom mjestu; on i će jesti na *trijemu *šatora susretanja;
 • 10 to se ne peče od dizanog tijesta. To je dio koji ja njima dajem od spaljenih meni ponuđenih jela; to je presveto, kao ono što ostane od žrtvovanja za grijeh ili žrtve za odštetu.
 • 11 Svaki čovjek između Harunovih sinova može to jesti; to je, iz doba u doba, jedan danak koji vam je odobren za uvijek, od spaljenih jela ALLAHOVIH; sve što se tu dodirne postaje posvećeno.«
 • 12 ALLAH oslovi Musu:
 • 13 » Evo dara koji, u dan svojeg *pomazanja, Harun, kao i njegovi sinovi, donose ALLAHU: desetinu efa[22] brašna kao vječnu žrtvu, pola u jutro, pola na veče;
 • 14 ono se priprema na jednoj dasci s uljem, i donosi dobro izmiješano; ti ćeš priložiti komade te slastičarske[23] darovi u utažujući miris za ALLAHA.
 • 15 Onaj između njegovih sinova koji ga naslijedi kao pomazanjem posvećeni svećenik činiće isto: to je jedan danak za uvijek; potpuno se stavlja dimiti za ALLAHA.
 • 16 Svaka žrtva jednog svećenika je potpuna: ne jede se ništa od nje. «

Žrtva za grijeh[uredi]

 • 17 ALLAH oslovi Musu:
 • 18 » Reci Harunu i njegovim sinovima: Evo obreda žrtvovanja za grijeh: Žrtva za žrtvovanje za grijeh kolje se na mjestu gdje se kolje holokaust, pred ALLAHOM; to je jedna presveta stvar.
 • 19 Svećenik koji predvodi žrtvovanje je taj koji to može jesti, i to se može jesti na jednom svetom mjestu, u trijemu šatora susretanja.
 • 20 Sve što dodirne to tijelo posvećuje se; ako li prsne krv na odjeću, operi gdje je šiknula na jednom svetom mjestu;
 • 21 jedna posuda od ilovače gdje žrtva bijaše kuhana treba biti razbijena, ali ako je ona bila kuhana u brončanoj posudi, ta se oriba i opere u vodi.
 • 22 Svaki čovjek koji čini dio svećenstva može ju jesti: to je jedna presveta stvar.
 • 23 Ali nikakva žrtva jednog žrtvovanja za grijeh, čije se krvi donijelo u šator susretanja za obaviti obred odrješenja od grijeha na svetom mjestu, ne treba biti jedena. On mora biti spaljena.

Žrtva odštete[uredi]

 • 7 1 » A evo obreda *žrtvovanja za odštetu: to je jedna *presveta stvar.
 • 2 Na mjestu gdje se kolje holokaust, kolje se žrtva za žrtvovanja odštete, potom se njenom krvlju popršće obodnica *oltara;
 • 3 ponudi se sve masne dijelove: rep[24], masno koje obvija utrobu,
 • 4 dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče oblog režnja jetre, on se odvaja k bubrezima -;
 • 5 tada svećenik stavi dimiti te komade na oltar: to je jedno spaljeno jelo za ALLAHA. Takva je žrtva odštete.
 • 6 Svaki čovjek koji čini dio svećenstva može to jesti, a jede se na jednom svetom mjestu: to je jedna presveta stvar.
 • 7 Kakva je žrtva za grijeh, takva je žrtva za odštetu: samo jedan obred za obje. Žrtva pripada svećeniku koji je obavio obred odrješenja.

Ono što pripada svećenicima[uredi]

 • 8 » Što se tiče svećenika koji prinosi nečiji holokaust, koža holokausta koji je prinio pripada njemu.
 • 9 Svaka ponuda[25] koja je bila pečena u peći kao i svaka ponuda pripremljena u tavi ili ploči pripada svećeniku koji ju je prinio.
 • 10 Svaka Ponuda, kako umiješena s uljem tako i sušena, pripada zajednici sinova Harunovih, na jednake dijelove.

Žrtva mira (2)[uredi]

 • 11 » Evo obreda žrtve mira koja se nudi ALLAHU.
 • 12 Ako se prinosi za popratiti hvalospjev[26]., nudi se za žrtvu hvalospjHava kolače bez *kvasa zamiješene s uljem, palačinke bez kvasa premazane uljem i kolače načinjene od dobro izmiješanog brašna i zamiješene uljem;
 • 13 uz kolače, donosi se na dar dizanog kruha za popratiti žrtvu mira ponuđenu uz hvalospjev;
 • 14 prinosi se po jedan kolač od svake vrste; to je jedan doprinos za ALLAHA, a pripada svećeniku koji je obavio prskanje krvlju žrtve mira.
 • 15 Što se tiče tijela žrtve mira ponuđenog uz hvalospjev, ono se jede istog dana kad je ponuđeno; a da se ništa ne ostavlja na stranu za sutra.
 • 16 Ako je ponuđena žrtva zavjetna ili dobrovoljna[27], jede se isti dan kad je žrtva ponuđena; sutradan se može jesti ono što je ostalo;
 • 17 ali ono što bi ostalo od tijela žrtve trebaće biti spaljeno trećeg dana.
 • 18 Ako bi se ipak jelo trećeg dana, od tijela žrtve mira, onaj koji je ponudio ne će biti prihvaćen; ne bi mu se ona ubrojila: to bi postalo kvarno meso; onaj ko bi jeo nosio bi teret svojeg grijeha.
 • 19 Što više, tijelo koje bi bilo dodirnuto što god da to jest od *nečistog ne jede se, ono se spaljuje. Glede tijela[28]: Onaj koji je čist može ga jesti;
 • 20 ali onaj koji, nalazeći se u stanju nečistoće, ako bi jeo od žrtvovanog tijela žrtve mira ponuđene ALLAHU, taj će biti odstranjen iz rodbine[29];
 • 21 a onaj koji bi dodirnuo što god da to jest od nečistog, ljudsku nečistoću, nečistu životinju ili svaku zabranjenu ili nečistu životinju, i potom jeo od tijela žrtve mira ponuđene ALLAHU, taj će biti odstranjen iz svoje rodbine. «

Propisi namijenjeni narodu[uredi]

 • 22 ALLAH oslovi Musu:
 • 23 » Govori sinovima Izrailovim: Sve što je masno, od govečeta, janjeta ili od koze, vi ne će te jesti;
 • 24 masno jedne crknute životinje ili masno od rastrgane životinje može služiti za svaku namjenu, ali ga ne trebate jesti.
 • 25 Jamačno, ko će jesti masno od jedne životinje od koje je nešto kao jelo spaljeno za ALLAHA, taj, zbog toga što je to pojeo, biće odstranjen iz svoje rodbine. «
 • 26 Sve što je od krvi, od ptica ili od životinja, vi ne će te to jesti, gdje god da stanujete;
 • 27 ko bi jeo od bilo koje krvi, taj će biti odstranjen iz svoje rodbine. «
 • 28 ALLAH oslovi Musu:
 • 29 » Reci sinovima Izrailovim: Onaj koji ponudi svoju *žrtvu mira ALLAHU on donosi dio koji njemu treba ponuditi;
 • 30 svojim vlastitim rukama on donosi jelo koje se spaljuje za ALLAHA, to jest masne dijelove; i on ih donosi k još i prsima koja treba ponuditi kretnjom darJahijaja pred ALLAHOM;
 • 31 tad svećenik stavlja dimiti te masne dijelove na *oltar, dok prsa pripadaju Harunu i njegovim sinovima
 • 32 i da vi dadnete svećeniku desni but kao predujam na vaše žrtve mira;
 • 33 taj desni but pripada u diobu onom od sinova Harunovih koji ponudi krv i masno žrtve mira.
 • 34 U stvari, grudi od obreda poklanjanja i but od obreda od predujma, njih sam uzeo sinovima Izrailovim, od njihovih žrtava mira, i dao sam ih svećeniku Harunu i njegovim sinovima, kao vječni danak, od strane sinova Izrailovih.
 • 35 Takav je udio Harunov i udio sinova njegovih od jela spaljenih za ALLAHA, od dana kad će biti predstavljeni za vršiti svećenstvo u službi ALLAHOVOJ,
 • 36 udio što je ALLAH propisao sinovima Izrailovim da im daju, od dana kad budu *pomazani, to je jedan nepromjenjivi zakon za njih, iz doba u doba. «
 • 37 Takav je obred holokausta i žrtve, žrtve za grijeh i žrtve odštete, investiture[30] i žrtve mira,
 • 38 što ALLAH propisa Musi na planini Sinaj, dana kad zapovjedi sinovima Izrailovim da donesu svoje darove ALLAHU u pustinji sinajskoj.

Posvećivanje Haruna i njegovih sinova[uredi]

 • 8 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Uzmi Haruna s njegovim sinovima, odjeću i ulje *pomazanja, june *žrtvovanja za grijeh i dva ovna, i košaru kruhova bez *kvasa.
 • 3 Potom prikupi svu zajednicu na ulazu u *šator susretanja. «
 • 4 Musa učini kako mu bijaše zapovjedio ALLAH, i zajednica se skupi na ulazu u šator susretanja.
 • 5 Tad Musa reče zajednici: » Evo što je ALLAH zapovjedio učiniti. « 
 • 6 I Musa privede Haruna i njegove sinove, i opra ih u vodi;
 • 7 stavi tuniku Harunu, opasa ga pojasom, odjenu mu haljinu i stavi mu efod[31]; on ga opasa tkanicom efoda i naboraju;
 • 8 on postavi na njega prsnik i stavi unutra Urim i Tumim[32];
 • 9 on stavi turban na njegovu glavu, i stavi na turban zlatni cvjetić, insigniju posvećenja, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 10 Musa uze ulje pomazanja. Pomaza ga i posveti *boravište i sve što je ono sadržavalo;
 • 11 on poškropi *oltar sedam puta, potom pomaza oltar i sav pribor, kao i posudu s njenim podloškom, za posvetiti ih;
 • 12 on posu tog ulja pomazanja na glavu Harunu i pomaza ga za posvetiti.
 • 13 Musa ponudi sinove Harunove, ogrnu ih tunikama, opasa pojasevima i pokri im glavu tijarama, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 14 On primaknu june za žrtvovanje za grijeh; Harun i njegovi sinovi *položiše ruku na glavu tom junetu;
 • 15 Musa ga zakla i uze krv; svojim prstom on ju stavi na rogove obodnice oltara, da ga *očisti od grijeha njegovog[33]; prosu krv na osnovu oltara i posveti ga izvodeći na njemu obred odrješenja od grijeha;
 • 16 Musa uze svo masno koje je iznad utrobe, obli režanj jetre, oba bubrega s njihovom masnoćom, i stavi ih dimiti na oltaru;
 • 17 june, njega samog, kožu, meso i izmetinu, on spali izvan tabora, kako to bijaše ALLAH zapovjedio Musi.
 • 18 On ponudi ovna za holokaust; Harun i njegovi sinovi položiše ruke na glavu ovnu;
 • 19 Musa ga zakla i krvlju poškropi obodnicu oltara;
 • 20 Musa raščetvori ovna, kojem stavi glavu, četvorine i masno dimiti;
 • 21 Musa opra utrobu i životinjske noge i stavi cijelog ovna dimiti na oltar; to bi jedan holokaust, jedan utažujući miris jela spaljenog za ALLAHA, kao što ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 22 On dovede drugog ovna kao ovna investiture[34]; Harun i njegovi sinovi položiše ruke na glavu ovnu;
 • 23 Musa ga zakla i uze krvi; on ju stavi na resicu Harunovog desnog uha, na palac svoje desne ruke i na palac svoje desne noge;
 • 24 Musa ponudi Harunove sinove, i stavi krvi na resicu njihovog desnog uha, na palac njihove desne ruke i na palac njihove desne noge; potom Mojsije krvlju poškropi obodnicu oltara;
 • 25 on uze masne dijelove - rep[35], sve masno koje je iznad utrobe, zaobljeni režanj jetre i oba bubrega s njihovom masnoćom - kao i desni but;
 • 26 u košari beskvasnih kruhova koja se nalazi pred ALLAHOM, on uze beskvasni kolač, jedan kolač s uljem i jednu palačinku, koje postavi iznad masnog i desnog buta;
 • 27 on sve stavi u ruke Harunu i u ruke njegovih sinova, i ponudi uz kretnju darovanja, pred ALLAHOM.
 • 28 Musa to ponovo uze iz njihovih ruku i stavi dimiti na oltar zajedno s holokaustom; to bi jedna žrtva za investituru, jedan utažujući miris to bi jelo spaljeno za ALLAHA.
 • 29 Musa uze prsa i ponudi ih uz kretnju predstavljanja pred ALLAHOM; od ovna investiture, to je ono što pripada Musi u dio, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 30 Musa uze ulja pomazanja i krvi koja je bila na oltaru, i poškropi njom Haruna i njegovu odjeću, isto kao i njegove sinove i odjeću njegovih sinova; na taj način on posveti Haruna i njegovu odjeću, isto kao i njegove sinove i odjeću njegovih sinova.
 • 31 Musa reče Harunu i njegovim sinovima: » Skuhajte meso na ulazu u šator susretanja; ondje će te ga jesti, s kruhom koji se nalazi u košari od investiture, kako sam ja to bio zapovjedio govoreći: Harun i njegovi sinovi ješće ga.
 • 32 Ostatak mesa i kruha vi će te spaliti.
 • 33 I tokom sedam dana vi ne će te napuštati ulaz šatora susretanja, sve do momenta kad će se ispuniti vrijeme vaše investiture; jer tokom sedam dana povjeravaće vam se investitura[36],
 • 34 kako je to učinjeno danas. ALLAH je zapovjedio sprovesti tako, za obaviti nad vama obred odrješenja od grijeha.
 • 35 Vi će te boraviti na ulazu u šator susretanja dan i noć tokom sedam dana; potom vi će te moći izvršavati službu ALLAHOVU, a da ne umrete. To je ono što mi je bilo zapovjeđeno. « 
 • 36 Harun i njegovi sinovi izvršiše sve zapovijedi koje ALLAH bijaše dao po Musinom posredništvu.

Stupanje Haruna i njegovih sinova na službu[uredi]

 • 9 1 No, osmog dana[37], Musa pozva Haruna i njegove sinove, kao i *starješine Izrailove.
 • 2 On reče Harunu: » Pribavi sebi jedno tele kao *žrtvu za grijeh i jednog ovna za holokaust, oboje bez mane, i ponudi ih ALLAHU.
 • 3 Potom uputićeš ovu riječ sinovima Izrailovim: Uzmite jednog žrtvenog jarca za grijeh, kao i jedno tele i jedno janje starosti od godinu dana[38], oboje bez mane, za jedan holokaust,
 • 4 jednog bika i jednog ovna kao žrtve mira za ponuditi pred ALLAHOM, i jednu žrtvu izmiješanu s uljem: jer, danas će vam se ALLAH pokazati. «
 • 5 Oni dovedoše pred *šator susretanja to što im Mojsije bijaše zapovjedio, potom sva se zajednica primaknu i ostade stajati pred ALLAHOM.
 • 6 Musa reče: » Evo što vam je ALLAH zapovjedio činiti, da vam se pojavi slava ALLAHOVA[39]. « 
 • 7 Potom Musa reče Harunu: » Primakni se *oltaru, daruj svoju žrtvu za grijeh i svoj holokaust, za obaviti obred odrješenja u svoju korist i u korist naroda, potom ponudi dar naroda, za obaviti obred odrješenja u njegovu korist kako je to ALLAH zapovjedio. «
 • 8 Harun se primaknu oltaru i zakla žrtveno tele za svoj vlastiti grijeh;
 • 9 sinovi Harunovi mu predstaviše krv; on umoči prst u krv i stavi ju na rogove[40] oltara; on prosu krv na osnovu oltara;
 • 10 stavi dimiti na oltaru masno, bubrege i obli režanj žrtvine jetre, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi;
 • 11 meso i koža, on ih spali izvan tabora.
 • 12 On zakla holokaust; sinovi Harunovi mu ponovo dadoše krv kojom on poškropi obodnicu oltara;
 • 13 oni mu ponovo dadoše holokaust u četvorinama - ubrojivši i glavu - a on ih stavi dimiti na oltaru;
 • 14 on opra utrobu i noge životinjske i stavi ih dimiti s holokaustom.
 • 15 On prinese darove naroda; uze žrtvenog jarca za grijeh naroda, zakla ga i ponudi kao i prvu žrtvu;
 • 16 on prinese holokaust, i ponudi ga prema pravilu;
 • 17 on ponudi žrtvu: i od nje uze punu šaku što stavi dimiti na oltar, uz holokaust od jutra;
 • 18 on zakla bika i ovna ponuđene od naroda kao žrtvu za mir; sinovi Harunovi mu dadoše ponovo krv kojom on poprska obodnicu oltara;
 • 19 masne dijelove bika i one od ovna, bubrege, to jest rep[41], masno koje obvija utrobu, bubrege i obli režanj jetre,
 • 20 on ih postavi na prsa i stavi ih dimiti na oltaru;
 • 21 Harun ponudi prsa i desni but uz predstavljanja pred ALLAHOM, kako je to Musa bio zapovjedio.
 • 22 Podižući tada ruke iznad naroda, Harun ga blagoslovi[42]; podižući potom on siđe, budući završio nuditi žrtvu za grijeh, holokaust i žrtve mira.
 • 23 Musa i Harun uđoše u šator susretanja. Tad slava ALLAHOVA pokaza se svem narodu;
 • 24 jedna vatra iziđe ispred ALLAHA, i proguta na oltaru holokaust i masnoće. Sav narod to vidje; oni kriknuše od radosti[43] i pokloniše se.

Pravila o oplakivanju[uredi]

 • 10 1 A Nadab i Abihu, sinovi Harunovi, uzimajući svaki svoju kadionicu[44], staviše u nju vatre na koju staviše miris; oni predstaviše tako pred ALLAHOM jednu neposvećenu vatru, što im nije bilo zapovjeđeno.
 • 2 Tad jedna vatra iziđe ispred ALLAHA i proguta ih; i oni umriješe pred ALLAHOM.
 • 3 Mojsije reče Harunu: » ALLAH je bio dobro rekao:
  Po onima koji mi prilaze,
  ja hoću biti *posvećen,
  i pred licem sveg naroda,
  ja hoću biti slavljen. «
  Harun zapjeva jednu tužaljku[45].
 • 4 Ali, Mojsije pozva Mishaela i Elsafana, sinove Uzielove, strica Harunovog, i reče im: » Priđite! Odnesite vašu braću izvan svetog mjesta, napolje iz tabora. « 
 • 5 Budući se primaknuli, oni ih odnesoše u njihovim tunikama napolje iz tabora, kako je to bio zapovjedio Mojsije.
 • 6 Mojsije tad reče Harunu, kao i njegovim sinovima Eleazaru i Itamaru: » Ne rasplećit vaših kosa, ne *trgajte vaše odjeće, od straha da ne biste umrli i privukli srdžbu na svu zajednicu. Sva vaša braća iz kuće Izrailove su ti koji će oplakivati[46] one koje je ALLAH uništio vatrom.
 • 7 Vi, vi ne smijete napuštati ulaz u *šator susretanja, od straha da ne biste umrli, jer vi ste označeni uljem *pomazanja ALLAHOVOG. « Oni postupiše u skladu s riječi Musinom.

Pravila o alkoholnim pićima[uredi]

 • 8 ALLAH oslovi Haruna:
 • 9 » Ti i tvoji sinovi, ne pijte ni vina ni alkohola, kad trebate ići u *šator susretanja; tako ne će te umrijeti. To je jedan nepromjenjivi zakon za vas, iz doba u doba.
 • 10 To je zbog tog da budete kadri razlikovati sveto od profanog, ono što je *nečisto od onog što je čisto,
 • 11 i poučavati sinove Izrailove svim pravilima koje je ALLAH proglasio za njih posredništvom Musinim. «

Pravila o mesu žrtava[uredi]

 • 12 Mojsije oslovi Haruna, i Eleazara i Itamara, sinove koji su mu ostali!: » Uzmite darovi, nakon što ste pobrali ono što je jelo spaljeno za ALLAHA, i jedite ga bez *kvasa, sa strane *oltaru, jer to je jedan presveti dio[47].
 • 13 Vi će te ga jesti na jednom *svetom mjestu, jer to je danak za tebe i tvoje sinove i tvoje kćeri, jer od jela spaljenih ALLAHOVIH. To je zapovijed koju sam ja primio.
 • 14 Glede prsa za obred predstavljanja i buta obreda predujma, vi će te ih jesti na jednom *čistom mjestu, ti kao i tvoji sinovi i kćeri tvoje, jer su to nameti odobreni tebi i tvojim sinovima na *žrtve mira sinova Izrailovih.
 • 15 - Taj but obreda predujma i ta prsa obreda predstavljanja, nuditelj ih donosi s masnim dijelovima za spaliti, za ponuditi ih uz pokret predstavljanja pred ALLAHOM; potom oni oni pripadaju ti isto kao i tvojim sinovima kao danak vječni, kako je to ALLAH bio zapovjedio.
 • 16 Kad se Mojsije raspita o jarcu[48] za žrtvovanje za grijeh, on otkri da ovaj bijaše spaljen. On se rasrdi na Eleazara i Itamara, sinove koji su preostali Harunu:
 • 17 » Zašto vi niste jeli žrtvu na svetom mjestu, jer je to jedan presveti dio? ALLAH vam ga je dodijelio za skinuti grijehe sa zajednice i da to bude učinjeno ovim obredom odrješenja pred ALLAHOM.
 • 18 Budući da njegova krv nije bila donesena u unutrašnjost svetog mjesta, vi ste morali jesti žrtvu na svetom mjestu, kako sam ja to bio zapovjedio. « 
 • 19 Harun oslovi Musu: » Slušaj, u onaj dan kad su oni predstavili pred ALLAHOM svoju žrtvu za grijeh i svoj holokaust, evo što mi se dogodilo. ALLAH hoće li odobriti da ja jedem od jedne žrtve za grijeh u jedan takav dan[49]?« 
 • 20 Mojsije odobri ono što je upravo bio čuo.

Čiste i nečiste životinje[uredi]

 • 11 1 ALLAH oslovi Musu i Haruna i reče im:
 • 2 » Govorite sinovima Izrailovim: Između svih zemaljskih životinja[50], evo koje možete jesti:
 • 3 one koje imaju rascijepljena kopita i koje preživaju, njih možete jesti.
 • 4 Isto tako, između preživajućih i između životinja koje imaju kopita, vi ne smijete jesti ove: devu, jer preživa, ali nema kopita: za vas ona je *nečista;
 • 5 daman[51], jer preživa, ali nema kopita: za vas je nečist;
 • 6 divlji zec, jer preživa, ali nema kopita: za vas je nečist;
 • 7 svinja, jer ima kopita rasječena, ali ne preživa: za vas je nečista.
 • 8 Vi ne smijete jesti ni njihovog mesa ni dodirivati njihovog lješa; za vas su oni nečisti.
 • 9 Između svih vodenih životinja: svaka vodena životinja, iz mora ili rijeke, koja ima peraje ili ljuske, vi ju možete jesti;
 • 10 ali sve one koje nemaju peraje ili ljuske - zvjerčice vodene ili živa bića u vodi, u moru ili u rijeci - vama su zabranjeni
 • 11 i ostaće vam zabranjeni; vi ne smijete jesni njihovog mesa; i stavite zabranu[52] na njihove lješeve;
 • 12, svaka vodena životinja bez peraja ili ljusaka vama je zabranjena.
 • 13 Između ptica, evo onih na koje će te vi staviti zabranu; ne jedu se, one su zabranjene; orao, orao bradan, morski orao,
 • 14 škanjac, različite vrste lješinara,
 • 15 sve vrste gavranova,
 • 16 noj, sova kukuvija, galeb, različite vrste kobaca,
 • 17 sovuljaga, kormoran, sova jejina,
 • 18 sova ušara, vrana[53], strvinar
 • 19 labud, različite vrste čaplji, pupavac i slijepi miš.
 • 20 Svaka krilata životinjica koja ide na četiri šape zabranjena vam je.
 • 21 Ipak, od svih krilatih životinjica koje idu na četiri šape, evo onih koje možete jesti: one koje još uz šape, imajunoge[54]; koje im dopuštaju skakati na čvrstoj zemlji.
 • 22 Evo dakle onih koje možete jesti: različite vrste skakavaca, popce, zrikavce i popca selca[55].
 • 23 Ali svaka krilata životinjica koja ima jednostavno četiri šape, zabranjena vam je.

Kontakti koji čine nečistim[uredi]

 • 24 Što više - te životinja vas čine *nečistim - kogod da dodirne njihovu lješinu nečist je sve do večei,
 • 25 i ko god ponese njihovu lješinu mora oprati svoju odjeću i nečist je sve do večei -
 • 26 sve životinje koje imaju rascijepljena kopita i koje ne preživaju - za vas su nečiste: ko ih dodirne nečist je.
 • 27 Isto tako svi četveronožci koji hodaju na tabanima[56] nečiste su vam; ko dodirne njihovu lješinu nečist je sve do večei,
 • 28 a ko ponese njihovu lješinu treba oprati svoju odjeću i on je nečist sve do večei, jer za vas one su nečiste.
 • 29 Životinjice koje gmižu po čvrstoj zemlji, evo ih koje, za vas, nečiste su: krtica[57], miš, različite vrste velikih guštera,
 • 30 zidni macaklin okati zelembać, zeleni gušter, pješčarski gušter i kameleon.
 • 31 Takve su među svim životinjicama one koje će te vi držati nečistim. Ko ih dodirne kad su crkle nečist je sve do večei.
 • 32 Kad jedna životinjica padne, crkavajući, na bilo koji predmet, ovaj postaje nečist, bilo da je to sprava od drveta, odjeća, koža ili torba, ukrako jedna sprava koja služi u bilo koju svrhu; treba ju oprati, ona je nečista sve do večei, potom čista je.
 • 33 Ako životinjica padne u neku posudu od ilovače, sav njen sadržaj postaje nečist, a vi trebate razbiti sud;
 • 34 ako se prospe od te vode na bilo koju jestivu živež, ona postaje nečista; čak i pitka voda postaje nečista, koji god da ju sud sadržava.
 • 35 Ako lješina jedne od tih životinjica padne na neki predmet, taj postaje nečist; jedna peć ili grijalica, njih će te razlupati, jer su nečisti i vi će te ih dakle držati nečistim;
 • 36 ipak u onome što se tiče izvora i cisterne, vodena masa ostaje čista, ali onaj koji dodirne lješinu[58] postaje nečist;
 • 37 ako jedan od tih lješeve padne na zrna namijenjena zasijavanju, zrno ostaje čisto;
 • 38 ali ako je već stavljena voda na zrna[59] i ako tu padne jedan od tih ljeŠeva, vi će te zrnjevlje držati nečistim.
 • 39 Ako jedna od životinja koja služi za vašu ishranu crkne, onaj ko dodirne njen lješ nečist je sve do večei;
 • 40 onaj ko jede od tog lješa treba oprati svoju odjeću i nečist je sve do večei; onaj koji prenosi taj lješ treba oprati svoju odjeću, a nečist je sve do večei.
 • 41 Sve životinjice koje gmižu po čvrstoj zemlji zabranjene su: ne jedu se.
 • 42 Sve životinjice koje gmižu po čvrstoj zemlji, koje se premještaju na trbuhu, ili se premještaju na četirima nogama ili na više njih, ne će te ih vi jesti, jer one su zabranjene.
 • 43 Ne stavljajte dakle zabrane[60] na sebe same, sa svim tim životinjicama koje gmižu, vi sebe ne će te učiniti nečistim s njima, i ne će te nikad biti nečisti radi njih.
 • 44 Jer to sam ja ALLAH vaš Allah; vi se dakle *posvetite za biti svetima, jer ja sam svet; vi sami sebe ne će te učiniti nečistim sa svim tim životinjicama koje se gibaju po čvrstoj zemlji.
 • 45 Jer to sam ja ALLAH koji vas je doveo iz zemlje Egipta, da, za vas, ja budem Allah; vi morate dakle biti sveti, budući da sam ja svet. «
 • 46 Takva su uputstva koja se tiču životinja, ptica i svih živih bića koja vrve vodom ili gmižu čvrstom zemljom.
 • 47 Ona služe za razlikovati ono što je nečisto od onog što je čisto i, životinje koje se jedu od onih koje se ne jedu.

Očišćenje porodilja[uredi]

 • 12 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 »Reci sinovima Izrailovim: Ako jedna trudna žena porodi dječaka, ona je *nečista tokom sedam dana, tako dugo koliko i njena menstrualna nedostupnost.
 • 3 Osmi dan, *obrezuje se kožica na glaviću djeteta;
 • 4 potom, tokom 33 dana, ona čeka očišćenje svoje krvi; ona ne dodiruje nikakvu svetu stvar i ne nalazi se u *svetištu sve dok se ne ispuni njeno vrijeme pročišćenja.
 • 5 Ako ona porodi jednu djevojčicu, tokom dva tjedna ona je nečista kao u slučaju neraspoloživosti; potom tokom 66 dana, ona očekuje očišćenje svoje krvi.
 • 6 Kad se ispuni vrijeme njenog očišćenja, ona donosi svećeniku, na ulaz u *šator susretanja, jedno janje starosti od jedne godine[61], za holokaust i jednog goluba ili jednu grlicu, koja služi za *žrtvu za grijeh;
 • 7 svećenik ih predstavlja pred ALLAHOM, i kad je obavio nad njom obred odrješenja, ona je očišćena od svojeg gubitka krvi.« Takve su upute glede žena koje rode jednog dječaka ili djevojčicu.
 • 8 » Ako si ona ne uspije pribaviti janje, ona uzima dvije grlice ili dva goluba, jednog da posluži za holokaust, a drugog za žrtvu za grijeh; kad je svećenik obavio nad njom obred odrješenja grijeha, ona je očišćena. «

Bolesti kože kod čovjeka[uredi]

 • 13 1 ALLAH oslovi Musu i Haruna:
 • 2 » Ako se formira na koži jednog čovjeka oteklina, lišaj ili sjajna mrlja, i to postane bolest kože tipa lepre[62], on se dovede svećeniku Harunu ili jednom od njegovih sinova;
 • 3 svećenik provodi pretražJahijaje: ako je na bolesnom dijelu dlaka okrenula na bijelo, i da se to čini stvarati jedno uleknuće u koži, to je bolest iz roda lepre; poslije ispita, svećenik ga proglašava *nečistim.
 • 4 Ako se radi jednoj svijetloj bijeloj mrlji na koži, da se ona ne javlja kao da formira jedno uleknuće u koži i da dlaka nije okrenula na bijelo, svećenik stavlja bolesnika u izolaciju od sedam dana;
 • 5 sedmi dan, svećenik sprovodi ispit; ako je bolest ostala vidljivo nepromijenjena, da se nije proširila na koži, svećenik ga stavlja u izolaciju na drugi period sedam dana;
 • 6 sedmi dan, svećenik sprovodi drugi ispit: ako je bolesni dio potamnio i bolest se nije proširila po koži, svećenik ga proglašava čistim: to je jedan lišaj; bolesnik pere svoju odjeću, potom on je čist;
 • 7 Ali ako se lišaj proširio po koži poslije ispitJahijaja od svećenika u smislu jedne izjave o čistoći, pacijent pristupa novoj provjeri kod svećenika;
 • 8 svećenik sprovodi ispit: pošto se lišaj proširio po koži, svećenik ga proglašava nečistim: to je lepra.
 • 9 Ako je jedan čovjek zahvaćen bolešću vrste lepre, dovodi se svećeniku;
 • 10 svećenik sprovodi ispit; ako ima jedna bijela oteklina na koži, koja je učinila da dlaka okrene na bijelo i da se tu pojavljuje živo meso,
 • 11 to je jedna zastarjela lepra na njegovoj koži; svećenik ga proglašava nečistim; on se ne trudi staviti ga u izolaciju, jer je očigledno nečist.
 • 12 Ali ako se ta lepra rascvjeta po koži, do te mjere da prekrije svu kožu bolešću, od glave do stopala; prema onome što može svećenik vidjeti,
 • 13 taj posljednji sprovodi jedan ispit; pošto je lepra prekrila svo njegovo tijelo, on bolesnog proglašava čistim; sve kad je okrenulo na bijelo, on je čist.
 • 14 Ali, u dan kad se na njemu pojavi živo meso, on postaje nečist;
 • 15 svećenik sprovodi ispit živog mesa, i proglašava ga nečistim: živo meso je nečisto, to je od lepre;
 • 16 ili tad kada je živo meso iznova okrenulo na bijelo, bolesnik će potražiti svećenika;
 • 17 svećenik sprovodi ispit: pošto je oboljeli dio okrenuo na bijelo, svećenik proglašava čistom tu bolest: pacijent je čist.
 • 18 Ako je na koži kod nekog bio nekakav čir koji je iscijelio,
 • 19 ali se na mjestu čira stvori jedna bijela oteklina, ili jedna svijetla mrlja blijedocrvenkasta, bolesnik vrši provjeru kod svećenika;
 • 20 svećenik sprovodi ispit: ako se čini da mrlja formira udubljenje u koži i da dlaka okreće na bijelo, svećenik ga proglašava nečistim: to je jedna bolest roda lepre, koja se rascvjetava u čir;
 • 21 ako naprotiv, dok svećenik sprovodi ispit, ne nađe se nikakva bijela dlaka, da ona ne čini nikakvu udubinu u koži i da je potamnjela, svećenik stavlja pacijenta u izolaciju od sedam dana;
 • 22 ako se ona stvarno raširila po koži, svećenik ga proglašava nečistim: to je jedna bolest;
 • 23 ali ako je svijetla mrlja ostala nepromijenjena, ne proširivši se, to je ožiljak čira; svećenik ga proglašava čistim.
 • 24 Drugi slučaj: Ako je neko zahvaćen zapaljenjem kože, prouzrokovane vatrom, i ako se na opeklini pojavi svijetla mrlja blijedocrvenkasta ili bijela,
 • 25 svećenik sprovodi ispit: ako dlaka okreće na bijelo u svijetloj mrlji i da se čini kako ova stvara udubljenje u koži, to je lepra koja se upravo osipa u opeklini; svećenik ga proglašava nečistim: to je jedna bolest roda lepre;
 • 26 ako naprotiv, dok svećenik sprovodi ispit, nema bijele dlake u mrlji, ako ona ne stvara udubljenje u koži i da je tamna, svećenik stavlja pacijenta u izolaciju od sedam dana;
 • 27 sedmog dana, svećenik sprovodi ispit: ako se ona stvarno proširila po koži, svećenik ga proglašava nečistim: to je jedna bolest roda lepre;
 • 28 ali ako svijetla mrlja ostaje nepromijenjena, da ne izgubi prostor na koži, ako tamni, to je jedna oteklina namijenjena za spaliti; svećenik ju proglašava čistom.
 • 29 Ako jedan čovjek ili jedna žena jesu zahvaćeni nekom boli glave ili brade,
 • 30 svećenik sprovodi ispit te boli, ako ona formira uleknuće u koži i tu se nađe riđaste i prorijeđene dlake, svećenik to proglašava nečistim: to je guba, odnosno lepra glave ili brade;
 • 31 ako naprotiv, dok svećenik sprovodi ispit te boli gube, ne bude formirala jednu udubinu u koži, i da se tu ne nađe crne dlake, svećenik stavlja na sedam dana bolesnika zahvaćenog bolešću u izolaciju;
 • 32 sedmi dan svećenik sprovodi ispitJahijaje boli, ako se guba nije proširila i ako se tu ne nađe riđaste dlake, ako se guba ne čini formirati jedno uleknuće u koži,
 • 33 pacijent se brije, ali ne brijući gubavo mjesto; potom svećenik po drugi put stavlja gubavog u izolaciju;
 • 34 sedmi dan, svećenik sprovodi ispit gube; ako se guba nije proširila na koži i ne čini se formirati jedno udubljenje u koži, svećenik ga proglašava čistim; nakon što je oprao svoju odjeću, on je čist;
 • 35 ali ako se guba proširi po koži nakon izjave o čistoći,
 • 36 svećenik sprovodi ispit: kad se guba proširila po koži, svećenik čak i ne traži ima li riđaste dlake na koži; on je nečist;
 • 37 ali ako je guba vidljivo zastala i počela nicati crna dlaka, to je guba koja je izliječena i koja je čista; svećenik ga također proglašava čistim.
 • 38 Ako se na koži jednog čovjeka ili jedne žene formiraju svijetle mrlje, bijele,
 • 39 svećenik sprovodi jedan ispit: ako su te mrlje na koži jedna uvela bjelina, to je vitiligo[63], koji se razvio po koži; pacijent je čist.
 • 40 Ako jedan čovjek izgubi svoje kose, on ima ćelavu glavu; on je čist;
 • 41 ako sprijeda izgubi svoje kose, on ima ćelavo čelo; on je čist;
 • 42 ali ako se u njegovoj ćelavosti stvori, na vrhu glave ili na čelu, jedno oboljenje blijedoružičasto, to je lepra koja je u toku razvoja, na vrhu glave ili na čelu;
 • 43 svećenik sprovodi ispit: ako je oteklina u bolesnom dijelu blijedoružičasta, na tjemenu ili čelu, i da se čini slična jednoj lepri kože,
 • 44 to je jedan leproznik, on je nečist; svećenik ga proglašava nečistim; oboljenje mu je zahvatilo glavu.
 • 45 Leproznik tako bolestan mora imati *razderanu odjeću, raspletene kose, brkove prekrivrne[64], i treba vikati: Nečist! Nečist!.
 • 46 On je nečist tako dugo vremena kao što je i bolest koja ga je napala nečista; on živi po strani i uspostavlja svoje boravište izvan tabora.

Plijesan na odjeći[uredi]

 • 47 » Ako je odjeća zamrljana od lepre[65], vunena odjeća ili odjeća od lana,
 • 48 tkana ili pletena od lana ili vune, kože ili svaki predmet sašiven od kože,
 • 49 ako mrlja postane zelenkasta ili crvenkasta na koži, na tkanini ili pletenini, ili na kojem drugom predmetu od kože; sprovodi se ispitJahijaje od strane svećenika;
 • 50 svećenik sprovodi ispitJahijaje mrlje, potom zamrljani predmet stavlja sedam dana pod zabranu;
 • 51 sedmog dana, on sprovodi ispitJahijaje mrlje: ako se mrlja proširila po odjeći, na tkanini ili pletenini, ili na koži - koji god da to predmet jest - to je jedna leprozna zloćudna mrlja; predmet je *nečist;
 • 52 spaljuje se odjeća, tkanina ili pletenina od vune ili lana, ili svaki predmet od kože koji ima tu mrlju; pošto je to jedna zloćudna lepra, predmet treba biti spaljen;
 • 53 ako naprotiv, dok svećenik sprovodi ispitJahijaje, mrlja se nije proširila, na odjeći, na tkanini ili pletenini, ili na svakom predmetu od kože,
 • 54 svećenik zapovijeda oprati zamrljani predmet, potom ga za drugo razdoblje od sedam dana stavlja pod zabranu;
 • 55 svećenik sprovodi jedan ispit, nakon pranja mrlje: ako mrlja nije promijenila izgled, nije se čak proširila, predmet je nečist; spaljuješ ga; to je jedna nagrižena odjeća, s prave strane ili s izvrnute strane;
 • 56 ako je naprotiv, dok svećenik sprovodi ispit, mrlja potamnjela poslije pranja, on ju otkida s odjeće ili kože, tkanine ili pletenine;
 • 57 ali ako se nešto iznova pojavi na odjeći, na tkanini ili na pletenini, ili na svakom predmetu od kože, to je jedna lepra koja se rascvjetava: spaljuješ zamrljani predmet.
 • 58 Odjeća, tkanina ili pletenina, ili svaki predmet od kože, što opereš i otkud nestane mrlja, pere se po drugi put i postaje čist. « 
 • 59 Takva su, glede mrlja od lepre na odjeći od vune ili lana, na tkanini ili pletenini, ili na svakom predmetu od kože, takva su uputstva, koja dopuštaju da se proglasi čistim ili nečistim.

Očišćenje leproznih[uredi]

 • 14 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Evo obreda u svezi s *leproznima, za primijeniti u dan njegovog *očišćenja: - dovodi se svećeniku;
 • 3 - svećenik izlazi izvan tabora;
  svećenik sprovodi ispitJahijaje.
  Ako je leproznik ozdravio od bolesti vrste lepre;
 • 4 - svećenik zapovijeda uzeti za onog koji se čisti: dvije žive ptice, čiste, cedrovog drveta, blještavog grimiza i miloduha[66];
 • 5 - svećenik zapovijeda zaklati prvu pticu iznad posude od ilovače u kojoj ima žive vode[67];
 • 6 - on uzima živu pticu s cedrovim drvetom, blještavim grimizom i miloduhom;
  umoči ih, uračunavši i živu pticu,
  u krv ptice koja je zaklana nad živom vodom;
 • 7 - on načini sedam škropljenja na onom koji se čisti od lepre;
  proglašava ga čistim;
  pušta odletjeti živu pticu prema poljima;
 • 8 - onaj koji se čisti opere svoju odjeću, obrije svu svoju dlaku,
  opere se u vodi i tad je on čist;
  potom se on vraća u tabor, ali ostaje sedam dana izvan svojeg šatora;
 • 9 - sedmi dan on brije svu svoju dlaku, glavu, bradu, i obrve na arkAdema; on brije svu svoju dlaku;
  on opere svoju odjeću, opere svoje tijelo u vodi, i tad je čist;
 • 10 - osmog dana on uzima dvoje janjaca bez greške, starosti od jedne godine, tri desetine efa brašna, u žrtvi zamiješanoj uljem, i jedan log[68] ulja;
 • 11 - svećenik koji predvodi očišćenje stavlja čovjeka koji se čisti, kao i njegove milodare, pred ALLAHA, na ulaz u *šator susretanja;
 • 12 - svećenik uzima prvo janje i predstavlja ga kao *žrtvu odštete, s jednim logom ulja;- on ih nudi s pokretom predstavljanja pred ALLAHOM;
 • 13 - on zakolje janje na mjestu gdje se kolje žrtva za žrtvovanje za grijeh i holokaust, na *svetom mjestu; - u stvari, u stvari isto je sa žrtvom za odštetu kao i sa žrtvom za grijeh: ona pripada svećeniku; to je jedna presveta stvar;
 • 14 - svećenik uzima krvi od žrtve odštete;
 • svećenik ju stavlja desnu ušnu resicu onoga koji se čisti, na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge;
 • 15 - svećenik uzima log ulja;
 • sipa ga malo u lijevu ruku;
 • 16 - svećenik zamoči svoj desni kažiprst u ulje koje se nalazi u njegovoj lijevoj ruci;
 • svojim prstom on načini sedam škropljenja uljem pred ALLAHOM;
 • 17 od onog što je od ulja ostalo u njegovoj ruci, svećenik stavlja na desnu ušnu resicu onog koji se čisti, na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge, preko krvi žrtve odštete;
 • 18 - ostatak ulja koji je u njegovoj ruci, svećenik stavlja na glavu onome koji se čisti;
 • svećenik obavlja nad njim obred odrješenja pred ALLAHOM;
 • 19 - svećenik pristupa žrtvovanju za grijeh;
 • on obavlja obred odrješenja nad onim koji se čisti od svoje *nečistoće;
 • potom on kolje holokaust;
 • 20 - svećenik uspinje[69] na *oltar holokaust i žrtvu;
 • svećenik obavlja nad njim obred odrješenja. Tad je on očišćen.

Očišćenje siromašnog leproznika[uredi]

 • 21 » Ako je bolesnik suviše siromašan da sebi priskrbi sve to, on uzima samo jedno janje, za *žrtvu odštete uz kretnju poklanjanja, da bi nad njim obavio obred odrješenja, samo jednu desetinu efa brašna umiješanog s uljem, za žrtvu, jedan log[70] ulja
 • 22 i dvije grlice ili dva goluba - to što može priskrbiti -; jedan je namijenjen žrtvi za grijeh, drugi za holokaust.
 • 23 - Osmi dan, on ih donosi za svoje *očišćenje svećeniku, na ulaz u *šator susretanja, pred ALLAHA;
 • 24 - svećenik uzima janje odštete i log ulja;
  svećenik ih ponudi uz kretnju predstavljanja pred ALLAHOM;
 • 25 - on zakolje janje odštete;
  svećenik uzme krvi žrtve odštete;
  stavlja ju na resicu desnog uha onome koji se čisti, na palac svoje desne ruke i na :palac svoje desne noge;
 • 26 - svećenik saspe malo ulja u lijevu ruku;
 • 27 - svojim desnim kažiprstom, svećenik izvrši pred ALLAHOM sedam poškropljenja s uljem koje je u njegovoj lijevoj ruci;
 • 28 - svećenik stavlja ulje koje je u njegovoj ruci na resicu desnog uha onome koji se čisti, na palac svoje desne ruke i na palac svoje desne noge, namjeste gdje je stavio krv žrtve odštete;
 • 29 - ostatak ulja koje je u njegovoj ruci, svećenik stavlja na glavu onome koji se čisti, za obaviti nad njim obred očišćenja pred ALLAHOM;
 • 30 - jednu od grlica ili jednog od golubova - malo je važno što je bolesnik mogao sebi pribaviti -,
 • 31 jednom od ptica koju je mogao sebi priskrbiti, on čini žrtvovanje za grijeh, a drugom holokaust kojim prati *žrtvu;
  svećenik obavlja obred odrješenja nad onim koji se čisti, pred ALLAHOM. «
 • 32 Takva su uputstva glede bolesnika od *lepre koji si ne može priskrbiti potrepštine za svoje očišćenje.

Plijesan na zidovima kuća[uredi]

 • 33 ALLAH oslovi Musu i Haruna:
 • 34 » Kad vi budete ušli u zemlju Palestinua što vam je dadoh u posjed, ako ja stavim jednu mrlju od lepre[71] u jednu od kuća te zemlje koja će biti vaša,
 • 35 Gospodar kuće ići će oglasiti to svećeniku: Čini mi se da ima nešto kao mrlja u mojoj kući.
 • 36 Svećenik će zapovjediti da se isprazni kuća prije nego on, svećenik, uđe u nju, za pristupiti ispitJahijaju mrlje; tako, ništa od onog što se nađe u kući ne će biti smatrano za *nečisto; to učinivši, svećenik će ući, za pristupiti ispitJahijaju te kuće;
 • 37 on će pristupiti ispitJahijaju te mrlje: ako se mrlja, na stjenkama kuće, pokaže u obliku zelenkastih ili ružičastih udubina, ako ona čini jednu šupljinu u stjenci,
 • 38 svećenik će izići iz kuće, sve do kućnog praga, i staviti na sedam dana kuću pod zabranu.
 • 39 Sedmi dan, svećenik će se vratiti i pristupiti ispitJahijaju: ako se mrlja proširila u stjenkama kuće,
 • 40 svećenik će zapovjediti da se iščupa kamenje koje je zamrljano i da se baci napolje iz grada u jedno nečisto mjesto;
 • 41 on će ostrugati svu unutrašnjost kuće i prosuti izvan grada na jedno nečisto mjesto zemlju koju bude strugao;
 • 42 uzeće se drugo kamenje za nadomjestiti ono prvo, i uzeće se jedna druga zemlja za ponovo ožbukati kuću.
 • 43 Ako se mrlja počne obnavljati u kući nakon što bude iščupano kamenje, poslije struganja kuće i njenog ponovnog ožbukavanja,
 • 44 svećenik će ponovo pristupiti ispitJahijaju: ako se mrlja proširila u kući, to je jedna zloćudna lepra u kući; ona je nečista;
 • 45 razrušiće se kuća, sve što je od kamena, drveta i žbuke u kući, i iznijeće se to izvan grada u nečisto mjesto.
 • 46 Onaj koji uđe u kuću tokom cijelog tog razdoblja zabrane postao bi nečist sve do večei;
 • 47 onaj koji bi spavao u kući moraće oprati svoju odjeću; onaj koji bi jeo moraće oprati svoju odjeću.
 • 48 Ako naprotiv, kad svećenik uđe i sprovede ispit, mrlja ne bi bila proširena u kući poslije ponovnog ožbukavanja kuće, svećenik će proglasiti kuću čistom, jer je bolest bila izliječena.
 • 49 Za očistiti kuću od njenog grijeha,
  on će uzeti dvije ptice, cedrovog drveta, blještavog grimiza i miloduha[72];
 • 50 - zaklaće prvu pticu iznad posude od ilovače koja sadržava živu vodu;
 • 51 - uzeće drveta cedra, miloduh, blještavi grimiz i živu pticu:
  umočiće ih u krv zaklane ptice i u živu vodu ;
  načiniće sedam škropljenja na kuću;
 • 52 - tako će očistiti kuću od njenog grijeha, posredstvom krvi ptice, žive vode, žive ptice, cedrovog drveta, miloduha i blještavog grimiza;
 • 53 - pustiće odletjeti pticu izvan grada, prema poljima;
  obaviće obred odrješenja grijeha nad kućom.
  Tada je ona očišćena. « 
 • 54 Takve su upute glede svake bolesti žanra lepre, gube,
 • 55 lepre na odjeći ili u kući,
 • 56 otekline, lišaja i svijetle mrlje;
 • 57 one daju naloge u slučaju nečistoće kao i čistoće.
 • 58 Takve su upute glede lepre.

Spolne nečistoće muškarca[uredi]

 • 15 1 ALLAH oslovi Musu i Haruna:
 • 2 » Govorite sinovima Izrailovim; vi ćete im reći: » Kad je jedan čovjek zahvaćen curenjem u svojim organima[73], to ga curenje čini *nečistim.
 • 3 Evo u čemu se sastoji nečistoća potekla od njegovog curenja:da svi organi ispuštaju isteći curenje ili da ga zadržava u sebi, njegova je: nečistoća slijedeća - :
 • 4 Sav krevet gdje je ležao čovjek zahvaćen curenjem nečist je; sav predmet na kojem je sjedio nečist je.
 • 5 Onaj koji dodirne taj krevet treba oprati svoju odjeću, oprati sebe vodom, i nečist je on sve do večeri.
 • 6 Onaj koji sjedne na predmet na kojem je sjedio čovjek zahvaćen curenjem, treba oprati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i nečist je sve do večeri.
 • 7 Onaj koji dodirne tijelo čovjeka zahvaćenog curenjem treba oprati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i on je nečist sve do večei.
 • 8 Ako čovjek zahvaćen curenjem pljune na koga koji je čist, taj treba oprati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i nečist je on sve do večeri.
 • 9 Svako sedlo na kojem je putovao čovjek zahvaćen curenjem nečisto je.
 • 10 Ko dodirne jedan predmet koji se nalazi pod tim čovjekom nečist je sve do večei; onaj koji prenese jedan takav predmet treba oprati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i nečist je on sve do večeri.
 • 11 Svaka osoba koju je dodirnuo čovjek dosegnut curenjem, a da nije oprao ruke vodom, mora oprati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i nečista je sve do večeri.
 • 12 Jedna posuda od ilovače koju bude dodirnuo čovjek zahvaćen curenjem mora biti razlupana, a svaka posuda od drveta mora biti oprana u vodi.
 • 13 Za biti očišćen od svojeg curenja, čovjek računa sedam dana sve do svojeg očišćenja i pere svoju odjeću; on pere svoje tijelo u živoj vodi, i tad je očišćen.
 • 14 Osmog dana, on si pribavlja dvije grlice ili dva goluba i dolazi pred ALLAHA, na ulaz u *šator susretanja, da ih izruči svećeniku.
 • 15 Od jednog, svećenik načini *žrtvu za grijeh, a od drugog holokaust; svećenik obavlja nad njim, pred ALLAHOM, obred odrješenja od njegovog curenja.
 • 16 Kad je jedan čovjek imao gubitak svojeg sjemena, on si treba oprati cijelo tijelo u vodi i nečist on je sve do večeri;
 • 17 sva odjeća i sva koža zahvaćena gubikom sjemena moraju biti oprane u vidi, i one su nečiste sve do večeri.
 • 18 Kad je jedna žena imala spolni odnos s jednim čovjekom, oni se trebaju oprati u vodi i oni su nečisti sve do večeri.

Spolne nečistoće žene[uredi]

 • 19 » Kad je jedna žena zahvaćena otjecanjem, da krv iz njenih organa otječe, ona je za sedam dana u svojoj neraspoloživosti, i ko je dodirne *nečist je sve do večei.
 • 20 Sve na čemu ona je ležala i to budući nedostupna nečisto je, i sve ono na čemu je ona sjedjela nečisto je.
 • 21 Ko dodirne njen krevet treba oprati svoje ruke, oprati se vodom, i on je nečist sve do večei.
 • 22 Ko dodirne jedan predmet gdje je ona sjedjela, treba oprati svoju odjeću, oprati se u vodi, i nečiste je sve do večei.
 • 23 Ako se nešto nađe na njenom krevetu ili na predmetu gdje je ona sjedjela, dodirujući to nečisto je sve do večei.
 • 24 Ako jedan čovjek ide sve dotle da legne s njom, ona na njega prenosi svoju nedostupnost: on je nečist za sedam dana; sav krevet gdje on legne nečist je.
 • 25 Kad je jedna žena pogođena otjecanjem krvi tokom više dana izvan svojeg perioda neraspoloživosti ili da otjecanje se produži preko njenog roka neraspoloživosti, njena nečistoća traje tako dugo vremena koliko traje otjecanje; ona je nečista, sve kao tokom njenih dana neraspoloživosti.
 • 26 Toliko koliko traje to otjecanje, sav krevet gdje je ona ležala je kao i krevet iz njenog vremena neraspoloživosti; i svaki predmet gdje je ona sjedjela nečist je kao što je nečist za vrijeme njene neraspoloživosti.
 • 27 Ko ih dodirne čini sebe nečistim; on treba oprati svoju odjeću, oprati se u vodi, i on je nečist sve do večei.
 • 28 Ako je njeno otjecanje završeno ona računa sedam dana, i potom je ona očišćena. 29 Osmog dana, ona sebi pribavlja dvije grlice ili dva goluba i donosi ih svećeniku, na ulaz u *šator susretanja.
 • 30 Svećenik jednim od njih vrši žrtvovanje za grijeh, a drugima holokaust; svećenik obavlja nad njom, pred ALLAHOM, obred očišćenja od otjecanja koje ju je učinilo nečistom.
 • 31 Vi će te moliti u sinova Izrailovih da se drže postrance, kad su u stanju nečistoće[74]; tako oni ne će umrijeti radi svoje nečistoće, tj. radi toga što su učinili nečistim moje *boravište koje je među njima. «
 • 32 Takve su upute glede onoga koji je pogođen jednim curenjem, onog koji ima gubitak sjemena koji ga čini nečistim,
 • 33 one koja ima svoju menstrualnu neraspoloživost, ukrako, onog ili one ko je pogođen otjecanjem, kao i čovjeka koji legne s jednom nečistom ženom.

Dan Velikog Oprosta (1) [75][uredi]

 • 16 1 ALLAH oslovi Musu poslije smrti dvaju Harunovih sinova - onih koji bijahu umrli pristupajući ALLAHU[76].
 • 2 ALLAH reče Musi: » Reci svojem bratu Harunu da ne ulazi bilo kad u *svetište, s one strane vela, sučelice poklopcu koji se nalazi na *kovčegu, i tako on ne će umrijeti kad se ja pojavim u oblaku[77], iznad poklopca.
 • 3 Evo što treba imati Harun za ući u svetište: jedno june namijenjeno *žrtvovanju za grijeh i jednog ovna za holokaust;
 • 4 on odijHava jednu svetu tuniku, od lana, on stavlja gaće od lana na svoje tijelo, opasuje se jednim pojasom od lana, i pokriva glavu turbanom od lana; - to je sveta odjeća; on ju odijHava pošto si je oprao tijelo u vodi -;
 • 5 a od strane zajednice sinova Izrailovih, on prima dva jarca namijenjena žrtvovanju za grijeh i jednog ovna za holokaust.
 • 6 Harun prinosi žrtvenog junca za svoj vlasiti grijeh i obavlja obred od-rješenja u svoju korist i u korist svoje kuće.
 • 7 On uzima dva jarca i stavlja ih pred ALLAHA, na ulaz u *šator susretanja.
 • 8 Harun ždrijebom odlučuje o dva jarca: jedan ždrijeb Za ALLAHA, drugi ždrijeb za Azazela[78].
 • 9 Harun prinosi jarca na kojeg je pala kocka Za ALLAHA i žrtvuje ga za grijeh.
 • 10 Glede jarca na kojeg je pala kocka Za Azazela, stavlja se on živ pred ALLAHA, da se na njemu obavi obred odrješenja šaljući ga Azazelu u pustinju.
 • 11 Harun predstavlja junca za svoj vlastiti grijeh, i obavlja obred odrješenja u svoju korist i u korist svoje kuće; potom zakolje junca za žrtvovanje za svoj vlastiti grijeh.
 • 12 On uzima kadionicu[79] punu užarenog ugljevlja na *oltar koji je pred ALLAHOM, i dvije pune šake mirisa za spaliti, u prahu, i odnosi ih iza vela.
 • 13 On stavlja miris na vatru pred ALLAHOM i oblak mirisa[80] prekriva poklopac koji je na i ispravi. Tako on ne će umrijeti.
 • 14 On uzima junetove krvi, svojim prstom, vrši škropljenje na istačnu stranu poklopca, potom ispred poklopca, svojim prstom on vrši sedam puta škropljenje.
 • 15 On kolje žrtvenog jarca za grijeh naroda, i odnosi krv iza vela; postupa s tom krvlju kao kako je bio postupio s onom od juneta: on vrši škropljenje na poklopac i ispred poklopca.
 • 16 On na svetištu obavlja obred odrješenja od *nečistoće sinova Izrailovih i njihovih nepokornosti, to jest od svih njihovih grijehova; isto čini za šator susretanja koji ostaje s njima u središtu njihovih nečistoća.
 • 17 - Ne treba biti nikog u šatoru susretanja kad on u njega uđe za obaviti obred odrješenja u svetištu, sve dok on ne iziđe: on obavlja obred odrješenja u svoju vlastitu korist, u korist svoje kuće i u korist zbora Izrailovog -.
 • 18 On izlazi prema oltaru koji je pred ALLAHOM i obavlja na njemu obred odrješenja; uzima krvi junetove i krvi jarčeve, i stavlja ju na rogove[81] obodnice oltara.
 • 19 Svojim prstom, on obavlja škropljenje krvi na oltar; on ga čisti od nečistoća sinova Izrailovih i *posvećuje ga.
 • 20 Kad je završio s obavljanjem obreda odrješenja za svetište, za šator susretanja i za oltar, on predstavlja živog jarca.
 • 21 Harun *polaže obje ruke[82] na glavu živom jarcu: on ispovijeda nad njim sve grješke sinova Izrailovih, i sve njihove pobune, tj. sve njihove grijehe, i on ih stavlja na glavu jarcu; potom on ga šalje u pustinju pod vodstvom jednom već pripremljenog čovjeka.
 • 22 Jarac na sebi odnosi sve njihove grijehe prema jednoj neplodnoj zemlji. Kad je poslao jarca u pustinju,
 • 23 Haruna polazi u šator susretanja, skida odjeću od lana koju je bio odjenuo za ući u svetište i odloži je ondje.
 • 24 Pere sebi tijelo u vodi na jednom svetom mjestu, potom odjenu svoju odjeću; on izlazi i nudi svoj holokaust i onaj od pučanski; on obavlja obred odrješenja u svoju korist i u korist naroda;
 • 25 stavlja dimiti na oltaru masno žrtava za grijeh.
 • 26 Onaj koji je odveo jarca Za Azazela pere svoju odjeću i pere si tijelo u vodi; poslije čega se vraća u tabor.
 • 27 June za grijeh i jarac za grijeh, čija krv bijaše donesena u svetište za obred odrješenja, odnose se izvan tabora i spaljuju se, koža, meso i izmetina.
 • 28 Onaj koji ih je spalio treba oprati svoju odjeću i oprati si tijelo u vodi; poslije čega se vraća u tabor.
 • 29 To je za vas jedan nepromjenjivi zakon: u sedmom mjesecu, desetog u mjesecu, vi će te *postiti[83] i ne će te obavljati nikakav rad, kako tamošnji tako ni useljenici smješteni među vama.
 • 30 U stvari, u taj dan da se obavi na vama obred odrješenja koji vas očišćuje.
 • 31 To je za vas *šabat, jedan dan odmora, kad vi postite. Nepromjenjivi zakon.
 • 32 Onaj koji izvršava obred odrješenja, to je svećenik koji je primio *pomazanje i investituru za obavljati svećenstvo umjesto svojeg oca. On odijHava odjeću od lana, svetu odjeću;
 • 33 on obavlja obred odrješenja za posvećeno svetište; on ga obavlja za šator susretanja i oltar; obavlja ga na svećenicima i na svem okupljenom narodu.
 • 34 To je za vas jedan nepromjenjivi zakon glede ceremonije odrješenja, jedanput godišnje, od svih grijehova sinova Izrailovih. «
 • 35 Uradi se ono što ALLAH bijaše zapovjedio Musi.

Propisi o krvi[uredi]

 • 17 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Govori Harunu, njegovim sinovima i svim sinovima Izrailovim; reći ćeš im: Evo zapovijedi što je ALLAH bijaše dao:
 • 3 Ako jedan čovjek iz doma Izrailovog zakolje jedno govedo, jedno janje ili jednu kozu u taboru - ili ga čak zakolje izvan tabora, -
 • 4 a da ga ne dovede na ulaz u *šator susretanja da bi ga donio na dar ALLAHU, pred *boravište ALLAHOVO, on će primiti krv koju je prosuo: taj će čovjek biti odstranjen iz krila svojeg naroda[84].
 • 5 Tako sinovi Izrailovi donosiće životinje koje žele *žrtvovati u polju; oni će ih donositi svećeniku, na ulaz u *šator susretanja, za ALLAHA; oni će ih žrtvovati ALLAHU kao žrtve mira;
 • 6 svećenik će poškropiti tom krvlju *oltar ALLAHOV na ulazu u *šator susretanja, i staviće dimiti masno u miris utažujući za ALLAHA;
 • 7 tako oni ne će više svoje žrtve od tih vrsta jaraca[85] kojima se čini jedan razvratni kult. To je iz doba u doba jedan nepromjenjivi zakon.
 • 8 Ti ćeš njima također reći: Ako li jedan čovjek, koji je dio doma[86] Izrailovog ili od useljenika pridošlih se tu nastaniti, ponudi jedan holokaust ili jednu žrtvu,
 • 9 a da ga ne donese na ulaz u šator susretanja za žrtvovati ga ALLAHU, taj čovjek biće odstranjen iz svoje rodbine.
 • 10 Ako jedan čovjek, koji čini dio kuće Izrailove ili došljak koji se tu kani nastaniti, jede krvi, ja ću se okrenuti protiv onoga koji bude jeo krv, da bih ga odstranio iz krila njegovog naroda;
 • 11 jer život jednog stvorenja je u krvi, a ja, ja sam vam ju dao, na oltaru, za odrješenje od vašeg života. U stvari, krv pribavlja odrješenje jer je život[87].
 • 12 Evo zašto sam ja rekao sinovima Izrailovim: niko među vama ne smije jesti krvi, i ni jedan useljenik među vama ne smije jesti krvi.
 • 13 Ako jedan čovjek, koji činio dio sinova Izrailovih ili useljenik među vama, uzme u lovu jednu životinju ili pticu koja se jede, on će prosuti krv i pokriti ju zemljom;
 • 14 jer život svakog stvorenja, to je njegova krv, sve dok je u životu; također sam rekao sinovima Izrailovim: Vi ne će te jesti krvi od nikakvog stvorenja, jer život svakog stvorenja, to je njegova krv; onaj koji ju jede mora biti odstranjen[88].
 • 15 Ko god, domaći čovjek ili useljenik, pojede od jedne crknute životinje ili rastrgane mora oprati svoju odjeću, prati se u vodi a *nečist je sve do večei; tad je on očišćen.
 • 16 Ako li ne opere ni svoje odjeće ni tijela svojeg, nosiće teret svoje grješke. «

Poštovanje bračne zajednice[uredi]

 • 18 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Govori sinovima Izrailovim; ti ćeš im reći: Ja sam ALLAH, vaš Allah.
 • 3 Ne činite ono što se čini u Egiptu, gdje ste vi stanovali; ne činite ono što se čini u Palestinuu[89], gdje ću vas ja uvest; ne slijedite njihove zakone;
 • 4 primjenjujte moje navade i pazite da slijedite moje zakone. Ja sam ALLAH, vaš Allah.
 • 5 Čuvajte moje zakone i moje navade: provodeći njih čovjek se održava na životu. Ja sam ALLAH.
 • 6 Niko između vas nek se ne primiče nekoj svojoj rođaci, da joj otkrije goLutinju[90]. Ja sam ALLAH.
 • 7 Ti ne ćeš otkriti goLutinju svojeg oca, niti svoje majke; pošto je ona tvoja majka; to je vlastita goLutinja tvojeg oca.
 • 8 Ti ne ćeš otkrivati goLutinju jedne žene svojeg oca; to je vlastita golo-tinja tvojeg oca.
 • 9 Ti ne ćeš otkriti goLutinju svoje sestre, bilo da je ona kćer tvojeg oca ili tvoje majke, bilo da je rođena u kući ili izvan.
 • 10 Ti ne ćeš otkriti goLutinju kćeri tvojeg sina ili kćerke tvoje kćeri; to je tvoja vlastita goLutinja.
 • 11 Ti ne ćeš otkriti goLutinju kćeri jedne žene tvojeg oca; budući rođena od tvojeg oca, ona je tvoja sestra.
 • 12 Ti ne ćeš otkriti goLutinju sestre svojeg oca; ona je od istog mesa kao i otac tvoj.
 • 13 Ti ne ćeš otkriti goLutinju sestre svoje majke; jer ona je od istog mesa kao i tvoja majka.
 • 14 Ti ne ćeš otkriti goLutinju brata svojeg oca, prilazeći ženi njegovoj; ona je tvoja strina.
 • 15 Ti ne ćeš otkriti goLutinju svoje snahe; jer je ona žena sina tvojeg, ti ne ćeš otkrivati goLutinju njenu.
 • 16 Ti ne ćeš otkriti goLutinju žene brata svojeg; to je vlastita goLutinja tvojeg brata.
 • 17 Ti ne ćeš otkriti goLutinju jedne žene i njene kćeri; ti ne ćeš uzeti, za otkriti ju goLutinju, ni kćeri njenog sina i kćeri njene kćeri; one su od istog mesa kao i ona; to bi bila razvratnost.
 • 18 Ti ne ćeš uzeti za ženu sestru svoje žene, zbog opasnosti da ne izazoveš su-parništvo[91] otkrivajući njenu goLutinju za života njenog.
 • 19 Ti se ne ćeš približiti da bi otkrio goLutinju, jedne žene dok je njena ne-raspoloživost čini *nečistom.
 • 20 Ti ne ćeš imati spolne odnose sa ženom svojeg zemljaka, što bi te učinilo nečistim.
 • 21 Ti ne ćeš dati svoje dijete Moleku[92] i ne ćeš oskvrnuti ime svojem ALLAHU. Ja sam ALLAH.
 • 22 Ti ne ćeš leći s jednim čovjekom kao što liježeš s jednom ženom; to bi bila gnusnost.
 • 23 Ti ne ćeš imati spolne odnose s jednom životinjom, što bi te učinilo nečistim, a ni jedna žena ne će se dati jednoj zvijeri za spariti se; to bi bila izopačenost.
 • 24 Ne učinite se nečistim ni jednim od tih postupaka; jer radi njih su postali nečisti narodi koje pred vama progonim.
 • 25 Zemlja je postala nečista, i ja sam ju kaznio za njenu grješku; tako je zemlja povratila soje stanovnike.
 • 26 Za sebe, čuvajte moje zakone i moje navade, i ne vršite ni jednu od ovih gnusnosti, ni domaći, ni useljenici smješteni među vama;
 • 27 - sve ove gnusnosti, ljudi koji su nastanjivali zemlju prije vas uobičavali su, i zemlja je postala nečista. –
 • 28 Tako vas zemlja ne će povratiti, zato što ste ju učinili nečistom, kao što je učinio narod koji vam je prethodio;
 • 29 već će onaj koji vrši jednu ili drugu od tih gnusnosti biti odstranjen iz krila svojeg naroda[93].
 • 30 čuvajte moje zakone, ne primjenjujući te gnusne zakone koji se primjenjivahu prije vas, i ne učinite se nečistima takvim postupcima. Ja sam ALLAH, vaš Allah. «

Kako Allah hoće biti služen[uredi]

 • 19 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 « Govori svoj zajednici sinova Izrailovih; reći ćeš im: Budite *sveti, jer ja sam svet, ja, ALLAH, vaš Allah.
 • 3 Svako od vas treba se bojati svoje majke i svojeg oca, o *paziti na moje šabate. Ja sam ALLAH, Allah vaš.
 • 4 Ne okrećite se prema lažnim bogovima[94] , ne pravite Allaha u obliku kipa. Ja sam ALLAH, Allah vaš.
 • 5 Kad žrtvujete ALLAHU jednu *žrtvu mira, na način na koji će biti prihvaćena:
 • 6 Jede se u dan žrtvovanja i sutradan; on što bude ostalo trećeg dana biće spaljeno;
 • 7 ako bi se ipak jelo trećeg dana, to bi bilo kvarno meso, neće moći biti prihvaćeno;
 • 8 onaj koji bi ga jeo nosio bi teret jedne grješke za oskvrnjenje onog što je posvećene ALLAHU -; i taj bi bio odstranjen iz svoje rodbine[95].
 • 9 Kad budete želi svoje zemlje, ti ne ćeš požeti svoje polje do kraja; i ne ćeš pokupiti paljetke od svoje žetve;
 • 10 ti ne ćeš paljekovati ni svojeg vinograda i ne ćeš pokupiti opalo voće; ostavićeš ga sirotim i izbjeglim. Ja sam ALLAH, vaš Allah.
 • 11 Ne počinite otmice, ne lažite, ne ne postupajte himbeno, na štetu jednom sunarodniku.
 • 12 Ne izričite lažne prisege pod pokrićem mojeg *imena: oskvrnućeš ime svojeg ALLAHA. Ja sam ALLAH.
 • 13 Ne izrabljuj bližnjeg svog i ne pokradi ga; plaća jednog radnika ne treba ostati do sutra u tvojim rukama;
 • 14 ne uvrijedi gluhog, ne podmeći prepreke slijepom; tako ćeš poštivati svojeg ALLAHA. Ja sam ALLAH.
 • 15 Ne počinite nepravde u suđenjima: ne pretpostavljajte slabije i ne idite na ruku slabima, i ne podupirite velike, već sudite pravedno svojem sunarodniku;
 • 16 ne pokaži se klevetnikom svoje rodbine, i ne podnosi optužbe koja će prosuti krv bližnjeg tvoga. Ja sam ALLAH.
 • 17 Ne imaj nikakve misli mržnje protiv brata svojeg, već ne oklijHavaj prigovoriti sunarodniku svojem da se ne bi opteretio grijehom opteretio protiv njega;
 • 18 ne sveti se, i ne budi zloban spram sinova naroda[96] svojeg; tako ćeš voljeti bližnjega svoga kao sebe samog. Ja sam ALLAH.
 • 19 Čuvajte moje zakone, ne sparuj dvije različite vrste svoje stoke: ne sij dvije vrste sjemena u svoje polje: ne nosi izmiješane tkanine, tkane od dva različita vlakna.
 • 20 Ako li jedan čovjek im spolne odnose sa jednom ženom i ako se radi o sluškinji sačuvanoj za nekog, ali ni otkupljenoj ni oslobođenoj, to traži jednu naknadu[97]; oni nisu osuđeni na smrt, jer ona ne bijaše oslobođena;
 • 21 čovjek donosi jednog ovna na ulaz u *šator susretanja, kao žrtvu odštete za ALLAHA;
 • 22 kad, uz pomoć ovna odštete, svećenik je pred ALLAHOM obavio obred odrješenja od grijeha koji je počinio, taj mu je grijeh oprošten.
 • 23 Kad budete ušli u Zemlju i kad budete zasadili bilo koje plodonosno drvo, držaćete njegove plodove za nešto neobrezano[98] ; tokom tri godine ono će biti neobrezano za vas, ne će se sa njega jesti;
 • 24 četvrte godine, sav njegov plod biće posvećen ALLAHU u prazniku zahvalnica[99]:
 • 25 pete godine, vi ćete ga jesti; tako će vaša žetva ići k prirastu. Ja sam ALLAH, vaš Allah.
 • 26 Ne jedite ništa iznad krvi[100], ne primjenjujte proricanje ni vračanje;
 • 27 ne režite u krug vaše kose, i ne smanjuj svoju bradu sa strana;
 • 28 ne činite ureze na tijelu za pokojnikom, i ne crtajte tetovaže. Ja sam ALLAH.
 • 29 Ne obeščašćuj kćeri svoje prostituirajući ju, iz straha da se zemlja ne prostituira i da se ne napuni besramljem;
 • 30 pazite na moje šabate, i poštujte moje *svetište. Ja sam ALLAH.
 • 31 Ne okrećite se prema sablastima ni prema duhovima; ne tražite ih da se ne bi načinili *nečistima u njihovom društvu. Ja sam ALLAH, Allah vaš.
 • 32 Digni se pred bijelim vlasima, i budi pun štovanja pred jednim starcem; tako ćeš ti imati strah od svog ALLAHA. Ja sam ALLAH.
 • 33 Kad jedan iseljenik dođe se smjestiti kod tebe, u vašoj zemlji, ne izrabljujte ga;
 • 34 taj iseljenik smješten kod vas; vi ćete postupati sa njim kao sa domaćim, kao jednim od vas; voljećeš ga kao samog sebe; jer vi sami bijaste iseljenici u zemlji egipatskoj.
 • 35 Ja sam ALLAH, vaš Allah. Ne počinite nepravde u onom što je propisano: u mjerama dužine, težine i zapremine;
 • 36 imajte tačnu vagu, tegove tačne, tačne efu i hin[101]. Ja sam ALLAH, Allah vaš, koji vas je izveo iz zemlje egipatske.
 • 37 Čuvajte sve moje zakone i sve moje navade, i primjenjujte ih. Ja sam ALLAH. «

Neprirodni kultovi[uredi]

 • 20 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 Reći ćeš sinovima Izrailovim: Koji god, sinovi Izrailovi ili iseljenik nastanjen u Izrailu, isporuči jedno od svoje djece Moleku[102] biće osuđen na smrt: domaći narod će ga kamenovati;
 • 3 sa svoje strane, ja ću se okrenuti protiv tog čovjeka i odstraniću ga iz krila njegovog naroda[103] zato što je isporučio jedno od svoje djece Moleku i tako učinio *nečistim moje *svetište i oskvrnuo moje *sveto ime.
 • 4 Da, da bi izbjeglo osuditi ga na smrt, domaće narod je zatvorilo oči kad je taj čovjek izručio svoje dijete Moleku,
 • 5 ja ću se okrenuti protiv tog čovjeka i protiv njegovog plemena i ja ću ih odstraniti iz krila naroda njihovog, njega i sve one koji, su kao i on, prostituirali se[104] s Molekom.
 • 6 Onaj koji se okrene prema sablastima i duhovima za prostituirati se s njima, ja ću se okrenuti protiv njega i odstraniću ga iz krila naroda njegovog.
 • 7 *Posvetite se dakle da bi bili sveti, jer to sam ja, ALLAH, vaš Allah.

Zabranjeni spolni odnosi[uredi]

 • 8 » Čuvajte i primjenjujte moje zakone. Ja sam ALLAH, koji vas *posvećuje.
 • 9 Tako: Kad jedan čovjek uvrijedi oca svojeg ili svoju majku, biće osuđen na smrt; on je uvrijedio oca i majku, njegova krv pašće na njega.
 • 10 Kad jedan čovjek počini preljubu sa ženom bližnjega svoga[105], oni će biti osuđeni na smrt, čovjek preljubnik isto kao i žena preljubnica.
 • 11 Kad jedan čovjek legne sa ženom svojeg oca, on otkriva goLutinju svojeg oca; oni će biti osuđeni na smrt oboje, njihova krv pašće na njih[106].
 • 12 Kad jedan čovjek legne sa svojom snahom, oni će oboje biti osuđeni na smrt: ono što su oni počinili jest izopačenost, njihova će krv pasti na njih.
 • 13 Kad jedan čovjek legne s jednim čovjekom kako se liježe s jednom ženom, to što su obojica počinila jest gnusnost; oni će obojica biti osuđeni na smrt, njihova će krv pasti na njih.
 • 14 Kad jedan čovjek uzme za suprugu jednu ženu i njenu majku, to je besramlje; spaliće ih se, njega i njih; tako ne će biti besramlja među vama.
 • 15 Kad jedan čovjek ima spolne odnose s jednom životinjom, on će biti o-suđen na smrt, a vi će te ubiti životinju.
 • 16 Kad se jedna žena približi jednoj životinji za spariti se s njom, ti moraš ubiti i ženu i životinju; one će biti usmrćene, njihova će krv pasti na njih.
 • 17 Kad jedan čovjek uzme za sup-rugu svoju sestru ili kćer svoje majke, i ako vidi, njenu goLutinju, to je bruka; oni će biti odstranjeni[107], pred očima sinova svojeg naroda; zato što je otkrio goLutinju svoje sestre, on nosi teret svojeg grijeha.
 • 18 Kad jedan čovjek legne s jednom ženom koja ima mjesečno pranje i otkrije njenu goLutinju, pošto je ogolio izvor gubitka krvi koju ona gubi, i da je ona sama otkrila taj izvor, oni će oboje biti odstranjeni iz krila naroda svojeg.
 • 19 Ti ne ćeš razotkriti goLutinju sestre svoje majke ili sestre svojeg oca; pošto je ogolio onu koja je od istog mesa kao i on, oni će nositi teret svojeg grijeha.
 • 20 Kad jedan čovjek legne sa svojom strinom, on otkriva goLutinju svojeg strica; oni će nositi oboje teret svojeg grijeha, oni će umrijeti bez djece.
 • 21 Kad jedan čovjek uzme za suprugu ženu svojeg brata, to je jedna prljavština; on je otkrio goLutinju svojeg brata, oni će biti lišeni djece.
 • 22 Čuvajte sve moje zakone i sve moje navade, i primjenjujte ih, da vas ne bi povratila ova zemlja u koju sam vas ja uveo da bih vas tu nastanio.
 • 23 Ne slijedite zakone naroda kojeg ću ja otjerati pred vama; zato što su sve to vršili ja sam ih se zgadio
 • 24 i ja sam vam rekao:
  Vi ste ti koji će posjedovati njihovu zemlju,
  A ja sam taj koji vam ju daje u posjed,
  Zemlju bujnu mlijekom i medom[108]!
  Ja sam ALLAH, vaš Allah,
  koji vas je odlikovao usred pučanstava.
 • 25 Jednako pravite razliku između *i čistih i nečistih životinja, i između nečistih i čistih ptica, da ne stavite zabranu[109] na vas same s tim životinjama, tim pticama i svim tim što vrvi na zemlji - onim što sam ja obilježio, da biste ih vi držali nečistim.
 • 26 Budite moji, *sveti jer ja sam svet, ja, ALLAH; i ja sam vas odlikovao usred narodova da biste vi bili moji.
 • 27 - Kad su jedan čovjek ili jedna žena opsjednuti jednom sablašću ili duhom, biće oni osuđeni na smrt; kamenovaće ih se, njihova će krv pasti na njih. «

Pravila za privatni život svećenika[uredi]

 • 21 1 ALLAH oslovi Musu: Obrati se svećenicima; sinovima Harunovim; reći ćeš im: Nek' se svećenik ne učini *nečistim za jednog pokojnika iz svoje rodbine,
 • 2 izuzev za jednog bliskog, od istog mesa kao i on: svoju majku, svojeg oca, svojeg sina, svoju kćer, svojeg brata;
 • 3 za svoju sestru, ako je djevica - pošto još nije pripala jednom muškarcu, ona još pripada među svoje bliske[110] - za nju on se može učiniti nečistim.
 • 4 On koji je jedan poglavar[111] među svojom rodbinom, nek se ne učini nečistim zbog opasnosti da se ne oskvrni.
 • 5 Svećenici ne će praviti striga na glavi, niti će brijati bradu sa strana, niti će praviti ureze na tijelu;
 • 6 oni će biti posvećeni svojem ALLAHU i ne će skrnaviti *imena svojeg ALLAHA; pošto su oni ti koji predstavljaju jela ALLAHOVA, oni će biti u stanju *svetosti;
 • 7 oni ne će uzimati za suprugu jednu prostituiranu ili obeščašćenu ženu; oni ne će uzeti za ženu jednu od svojeg muža otpuštenu ženu; jer svećenik je posvećen svojem ALLAHU
 • 8 ti ćeš ga držati za svetog, jer on je taj koji predstavlja hranu tvojeg ALLAHA; on će biti svet za tebe, jer ja sam svet, ja, ALLAH, koji vas je posvetio.
 • 9 Ako se kćer jednog svećenika prostituira, biće ona spaljena.
 • 10 Glede svećenika, onaj koji ima prvenstvo među svojom braćom, onaj na čelo kojeg bijaše posuto ulje *pomazanja i koji je primio investituru za odjenuti odjeću, nek ne raspleće svojih kosa niti ne trga odjeće[112] svoje;
 • 11 nek' ne ide prema ni jednom pokojniku i ne čini se nečistim ni za ocem svojim niti svojom majkom;
 • 12 nek' ne izlazi iz *svetišta od straha da ne oskvrne svetište svojeg ALLAHA, jer on je bio obilježen pomazanjem ulja svojeg ALLAHA. Ja sam ALLAH.
 • 13 Nek' uzme za suprugu jednu ženu još djevicu;
 • 14 nek' ne uzima ni udove ni otpuštenice, niti jedne žene koja se obeščastila prostituirajući se; naprotiv nek' uzme za suprugu jednu djevojku iz rodbine svoje;
 • 15 da tako ne uvede jedno bezbožničko potomstvo u svoju rodbinu, jer to sam ja, ALLAH, koji ga je posvetio. «

Slučaj preprjeke svećenstvu[uredi]

 • 16 ALLAH oslovi Musu:
 • 17 » Reci Harunu: Iz doba u doba, da niko od tvojih potomaka, ako je nemoćan, ne primiče se za ponuditi hranu svojeg ALLAHA;
 • 18 u stvari, ko ima neku slabost ne treba se primicati, bilo da je to slijepac ili hrom, jedan čovjek spljoštenog nosa ili nagrđenih udova[113],
 • 19 čovjek pogođen lomom noge ili ruke,
 • 20 grbavac ili kržljavac, čovjek bolestan od neke mane na oku, gubav ili svrabljiv, ili čovjek zdrobljenih testisa.
 • 21 Ni jedan potomak svećenika Haruna, ako je nemoćan, ne treba se primicati za ponuditi hranu svojeg ALLAHA;
 • 22 on može jesti hranu svog ALLAHA, darovi *presvete ili svete darovi;
 • 23 ali ne smije ići sve do vela, niti se primicati *oltaru, jer je nemoćan, da ne oskvrne *svetište moje i njegov sadržaj[114], jer ja sam to, ALLAH, koji ih je posvetio. «
 • 24 Tako reče Mojsije Harunu, njegovim sinovima i svim sinovima Izrailovim.

Jedenje posvećenog mesa[uredi]

 • '22 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Govori Harunu i sinovima njegovim o slučajevima kad, da ne bi oskvrnuli moje sveto *ime, moraju se držati po strani od svetih darova[115] koje sinovi Izrailovi meni posvećuju; to sam ja, ALLAH.
 • 3 Reci im: Iz doba u doba, svaki čovjek vašeg potomstva, koji se približi svetim darovima koje sinovi Izrailovi posvećuju ALLAHU, taj će biti odstranjen ispred mene[116]. Ja sam ALLAH.
 • 4 Ni jedan potomak Harunov, pogođen *leprom ili curenjem, ne treba jesti svete darove prije no što bude *očišćen; isto vrijedi i za onoga koji je dotaknuo bilo koje nečisto biće u dodiru s lješinom, za onog koji je imao prosipanje sjemena,
 • 5 za onoga koji je dotaknuo bilo koju nečistu životinjicu koja čini nečistim čovjeka ili jednog čovjeka koji može učiniti ga nečistim, koja god da je to nečistoća.
 • 6 Onaj koji je imao takve dodire nečist je sve do večei i ne može jesti svetih darova nego pošto je oprao svoje tijelo u vodi;
 • 7 od zalaska sunca, on je čist: tad on može jesti svete darove, jer je to njegova hrana.
 • 8 - On ne smije jesti od crknute ili rastrgane životinje, ono što bi ga učinilo nečistim; to sam ja ALLAH.
 • 9 Nek' čuvaju moje zakone i nek' si ne tovare grijeha svojom ishranom; ako li ju oskvrnu, oni će umrijeti; to sam ja, ALLAH, koji ih je *posvetio.
 • 10 Ni jedan laik ne treba jesti ono što je sveto; ni gost ni najamnik jednog svećenika ne smiju jesti ono što je sveto;
 • 11 ali ako je svećenik stekao jednu osobu novcem, ona može jesti, posve kao i sluga rođen u njegovoj kući; oni mogu jesti od hrane njegove.
 • 12 Jedna kćer svećenikova, koju oženi neki laik, ne smije jesti od onoga što je uzeto od svetih darova;
 • 13 ali ako je jedna svećenikova kćer postala udovica ili bila otpuštena, ako ona nema djece i da se bila vratila kod oca svojeg kao u vrijeme svoje mladosti, tad ona može jesti od hrane svojeg oca, iako ni jedan laik ne može to jesti.
 • 14 Ako neko nepažnjom, jede od onoga što je sveto, on ga treba vratiti u jednakoj vrijednosti svećeniku s uvećanjem od jedne petine.
 • 15 Nek' oni ne skrnave svetih ponuda sinova Iyraelovih, onih koje one namijene ALLAHU,
 • 16 oni će podnijeti težinu grijeha odštete, ako li jedu te svete ponude, jer ja sam taj, ALLAH, koji ih je posvetio.

Pravila za izabrati žrtvu[uredi]

 • 17 ALLAH oslovi Musu:
 • 18 » Reci Harunu, njegovim sinovima i svim sinovima Izrailovim; reći ćeš im:
 • Kad jedan čovjek, čineći dio kuće Izrailove ili useljenik nastanjen u Izrailu, hoće donijeti jedan poklon u holokaust[117] kao ono što donosi ALLAHU kao zavjet ili dobrovoljno,
 • 19 ako vi hoće te biti prihvaćeni, nađite jednog mužjaka bez grješke, iz stada goveda, ovaca ili koza;
 • 20 ne prinosite ni jednu životinju koja ima neku manu, ne će te biti primljeni.
 • 21 Kad jedan čovjek, ispunjavajući neki zavjet ili dobrovoljno, prinese ALLAHU *žrtvu mira iz stada krupne ili sitne stoke, ako hoće biti prihvaćen, životinja mora biti bez mane; da se na njoj ne nađe nikakav manjak:
 • 22 ni sljepilo, ni lom, ni okljaštrenost, ni bubuljica[118], ni šuge, ni svraba. Ne nudite ništa takvo ALLAHU, i ne stavljajte ništa takvo na oltar kao jela spaljena za ALLAHA.
 • 23 Ako jedan komad sitne ili krupne stoke je unakažen ili sasušen, ti to možeš ponuditi kao dobrovoljnu žrtvu, ali kao jedna zavjetna žrtva, to ne će biti prihvaćeno.
 • 24 Ne prinosite ALLAHU jednu životinju smrvljenih testisa, ni zgnječenih, ni otkinutih ni odsječenih; ne primajte to u vašem zavičaju.
 • 25 Iz ruku jednog stranca, ne primajte takvih životinja za ponuditi ih kao hranu vašem ALLAHU: nagrđenost koja ima je bila nanesena čini jednu manu u njima, one ne će biti primljene s vaše strane. «
 • 26 ALLAH oslovi Musu:
 • 27 » Nakon svojeg rođenja jedno tele, jedno janje ili jedno jare ostaće sedam dana kod svoje majke; osmog dana oni će biti primjeni kao jelo spaljeno za ALLAHA.
 • 28 Ali ne koljite istog dana jednu životinju, kravu, ovčicu ili kozu, i njeno mlado[119].
 • 29 Kad vi žrtvujete ALLAHU jednu žrtvu zahvalnicu, činite to na prihvatljiv način: 30 jede se isti dan, a da se ništa ne ostavlja za sutradan. Ja sam ALLAH.
 • 31 Vi će te čuvati moje zapovijedi i primijenjivati ih. Ja sam ALLAH.
 • 32 Vi ne će te oskvrnuti moje sveto *ime, da bih ja bio *posvećen u sredini Izrailovih sinova; ja sam ALLAH, koji vas posvećuje.
 • 33 - Onaj koji vas je izveo iz Egipta da bi, za vas, bio Allah, ja sam ALLAH.

Kalendar Izrailovih praznika: Šabat[uredi]

 • 231 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Govori sinovima Izrailovim; ti ćeš njima reći: Svečani prazniki ALLAHOVI su oni kad vi trebate sazvati svete skupštine. Evo koji su sveti susreti sa mnom :
 • 3 šest dana radiće se, ali sedmi je dan *Šabat, jedan dan počinka, sa svetim sastankom, jedan dan kad vi ne obavljate nikakav rad: to je šabat ALLAHOV, gdje god da vi obitavate.
 • 4 Evo svečanih praznika ALLAHOVIH, svetih sastanaka koje vi trebate sazivati i određene datume:

Pasha i Praznik Beskvasnih kruhova[uredi]

 • 5 » prvog mjeseca, četrnaestog u mjesecu, u sumrak[120], to je *Pasha ALLAHOVA.
 • 6 Petnaesti istog mjeseca, to je Praznik *Beskvasnih kruhova za ALLAHA. Tokom sedam dana vi će te jesti kruhove bez *kvasa;
 • 7 prvi dan imaće te sveti sastanak: ne će te obavljati nikakav težak rad;
 • 8 sedmog dana biće jedan sveti sastanak; vi nećete obavljati nikakav težak posao.

Praznik Prvog Snopa[uredi]

 • 9 ALLAH oslovi Musu:
 • 10 » Govori sinovima Izrailovim; ti ćeš im reći: Kad budete ušli u zemlju koju sam vam ja dajem, i kad budete vršili žetvu, vi će te donijeti svećeniku Prvi Snop[121], *prvine vaše žetve;
 • 11 svećenik će ponuditi snop pred ALLAHOM da biste vi bili prihvaćeni; on će to ponuditi sutradan po šabatu[122].
 • 12 Dan kad će te vi žrtvovati snop, vi će te napraviti holokaust za ALLAHA od jednog janjeta bez grješke, starog jednu godinu[123],
 • 13 kao žrtvu: dva deseta dijela efa brašna zamiješanog s uljem - to je jedno jelo spaljeno za ALLAHA, jedan utažujući miris - i kao libaciju vina: jednu četvrtinu hina[124].
 • 14 Ne će te vi jesti ni kruha, ni prženog klasja, ni novog zrnevlja prije tačno tog dana kad će te donijeti taj dar pred ALLAHA, vašeg ALLAHA. To je jedan nepromjenjivi zakon za vas iz doba u doba, gdje god da obitavate.

Praznika Prvina[uredi]

 • 15 » Vi će te računati sedam tjedana počev sutradan od šabata, tj. od počev od dana kad budete donijeli snop za obred predstavljanja; sedam tjedana biće potpuni;
 • 16 sve do sutradan sedmog šabata, vi će te dakle brojati 50 dana[125], i ponudiće te ALLAHU jednu žrtvu nove žetve:
 • 17 gdje god da vi obitavate, vi će te donijeti kući za obred predstavljanja dva kruha načinjena od dvije desetine efa brašna i pečena od uskvasalog tijesta: to su Prvine za ALLAHA.
 • 18 Uz taj kruh, ponudiće te sedam janjaca bez grješke, starih jednu godinu, jednog junca i dva ovna, i biće oni * žrtvovani u holokaustu za ALLAHA; s njihovom žrtvom i njihovim libacijama, to je jedno jelo spaljeno, jedan utažujući miris za ALLAHA.
 • 19 Jednog jarca, žrtvovaće te kao žrtvu za grijeh; a dva janjeta
 • starosti od jedne godine, žrtva su mira;
 • 20 svećenik će ih ponuditi pred ALLAHOM uz kretnju nuđenja, dva janjeta u isto vrijeme kad i kruh od prvina. To su *svete stvari za ALLAHA, koje će pripasti svećeniku.
 • 21 Za taj dan tačno, vi će te načiniti jedan saziv i, održati jednu svetu sjednicu; ne će te vi obavljati nikakvog teškog posla. To je jedan nepromjenjiv zakon za vas iz doba u doba, gdje god da obitavate.
 • 22 Kad će te žnjeti vaše zemlje, ti ne ćeš požnjeti svoje polje do posljednjeg ruba, i ne ćeš ti pokupiti paljetka tvoje žetve; ostavićeš ih sirotima i useljenicima; to sam ja, ALLAH, vaš Allah. «

Dan sjećanja i klicanja[uredi]

 • 23 ALLAH oslovi Musu:
 • 24 » Govori sinovima Izrailovim: Sedmog mjeseca, prvog u mjesecu, to je za vas jedan dan počinka jedan Dan sjećanja i klicanja[126], sa svetim sastankom.
 • 25 Vi ne će te obavljati nikakav težak rad, i vi će te ponuditi jedno jelo spaljeno za ALLAHA. «

Dan Velikog Oprosta (2)[uredi]

 • 26 ALLAH oslovi Musu:
 • 27 » Osim toga, desetog tog mjeseca, koji je Dan Velikog Oprosta[127], vi će te držati jedan sveti sastanak, vi će te *postiti, i vi će te ponuditi jedno spaljeno jelo za ALLAHA;
 • 28 vi ne će te obavljati nikakvog rada tačno u taj dan, jer to je Dan Velikog Oprosta, kad se nad vama obavlja obred odrješenja pred ALLAHOM, Vašim Allahom.
 • 29 Tako, ko ne bi postio na takav jedan dan bio bi odbačen od svoje rodbine[128];
 • 30 i ko bi obavljao nekakav rad u jedan takav dan, ja ću učiniti da nestane iz krila svojeg naroda.
 • 31 Vi ne će te obavljati nikakvog rada: to je jedan nepromjenjiv zakon za vas iz doba u doba, gdje god da obitavate.
 • 32 To je za vas jedan šabat, jedan dan počinka, u toku kojeg će te postiti. Od devetog u mjesecu naveče do sutradan naveče, vi će te paziti na taj šabatski počinak. «

Praznik Šatorâ[uredi]

 • 33 ALLAH oslovi Musu:
 • 34 » Govori sinovima Izrailovim: Petnaesti tog sedmog mjeseca, to je Praznik Šatorâ[129], koji traje sedam dana, u čast ALLAHOVU;
 • 35 prvog dana držaće se sveti sastanak; vi ne će te obavljati nikakvog teškog rada.
 • 36 Svakog od tih sedam dana, vi će te ponuditi po jedno jelo spaljeno za ALLAHA. Osmog dana održaće te vi sveti sastanak i predstaviće te jedno jelo spaljeno za ALLAHA: to je zatvaranje praznika; vi ne će te obavljati nikakav težak rad.
 • 37 Evo svečanih praznika ALLAHOVIH, kad vi trebate sazvati svete sastanke, za ponuditi ALLAHU, kao spaljeno jelo, jedan holokaust ili jedan dar, jednu žrtvu mira ili libacije, prema vlastitom svakog dana,
 • 38 uz šabat[130] ALLAHOV, uz darove i uz sve zavjetne žrtve koje vi učinite ALLAHU.
 • 39 Osim toga, petnaestog u mjesecu, pošto ste požnjeli proizvode svoje zemlje, ići će te na hodočašće slaviti ALLAHA tokom sedam dana; prvog dana biće dan počinka, osmi dan biće dan počinka;
 • 40 prvog dana opskrbiće te se lijepim plodovima, listovima palme, granama gustog grmlja i po tačnih vrba, i biće te vi u radosti tokom sedam dana pred ALLAHOM.
 • 41 Vi će te obavljati to hodočašće za slaviti ALLAHA, sedam dana godišnje; to je jedan nepromjenjiv zakon za vas iz doba u doba, sedmog mjeseca obavljaće te hodočašće;
 • 42 vi će te stanovati pod šatorima tokom sedam dana; svaki domaći u Izrailu mora stanovati pod šatorom,
 • 43 da bi iz doba u doba znali vi da sam ja nastanio sinove Izrailove pod šatore, kad sam ih izvodio iz Egipta; ja sam ALLAH, vaš Allah. «
 • 44 Tad Mojsije reče sinovima Izrailovim kako susretati ALLAHA za vrijeme svečanih praznika.

Svijećnjak svetišta[uredi]

 • 24 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Zapovjedi sinovima Izrailovim da ti pribave za svjetiljku maslinovog ulja, bistrog i procijeđenog, da bi jedna lampa bila neprekidno upaljena,
 • 3 ispred vela *isprave, u *šatoru susretanja. Harun će ju udesiti tako da gori od večei do jutra pred ALLAHOM, vječito. To je jedan nepromjenjiv zakon za vas iz doba u doba.
 • 4 Na čistom[131] svijećnjaku, on će udesiti lampe koje će gorjeti pred ALLAHOM, vječito.

Kruh za žrtvovanje[uredi]

 • 5 » Uzećeš brašna; stavićeš peći dvanaest kolača, svaki kolač da je napravljen od dvije desetine efa[132] brašna;
 • 6 stavićeš ih u dvije uspravno složene hrpe od po šest na čist stol[133], pred ALLAHA;
 • 7 stavićeš na svaku hrpu *čistog tamjana; on će služiti kao podsjetnik[134] umjesto kruha; to će biti jedno spaljeno jelo za ALLAHA;
 • 8 svaki dan *šabata, raspoređivaće ih se pred ALLAHOM, vječito, sa strane sinova Izrailovih; to je jedan vječni *savez.
 • 9 To će pripasti Harunu i njegovim sinovima; oni će jesti taj kruh na jednom *svetom mjestu, jer to je za njih jedna presveta stvar uzeta od spaljenih jela ALLAHOVIH; to je jedna obveza za uvijek. «

Kazna za huljenje[uredi]

 • 10 Sin jedne Izrailitkinje, ali koji bijaše sin jednog Egipćanina, približi se između sinova Izrailovih, usred tabora, pošakaše se, on, taj sin Izrailitkinje, i jedan drugi čovjek, koji bijaše Izrailit;
 • 11 sin žene Izrailitkinje *pohuli Ime[135] i uvrijedi ga; odmah ga odvedoše pred Musu. - Njegova se majka zove Šelomit, kćer DivrijHava, iz plemena Danovog –
 • 12 staviše ga pod dobru pričuvu čekajući tačnu zapovijed od ALLAHA.
 • 13 Tad ALLAH oslovi Musu:
 • 14 » Izvedi iz tabora onog koji je uvrijedio; nek' svi oni koji su to čuli *polože ruke[136] na njegovu glavu, i nek' ga čitava zajednica kamenuje.
 • 15 A ti ćeš ovako govoriti sinovima Izrailovim: Ako jedan čovjek uvrijedi svojeg ALLAHA, on mora podnijeti teret svojeg grijeha;
 • 16 tako onaj koji huli ime ALLAHOVO biće osuđen na smrt: sva će ga zajednica kamenovati; useljenik ili domaći, biće osuđen na smrt za huljenje Imena.
 • 17 Ako li jedan čovjek smrtno udari jedno ljudsko biće koje god da jest, biće on osuđen na smrt.
 • 18 Ako smrtno udari jednu životinju, nadoknadiće, - život za život.
 • 19 Ako jedan čovjek izazove jednu bolest kod jednog sunarodnika, napraviće mu se ono što je on napravio:
 • 20 lom za lom, oko za oko, zub za zub; izazvaće se kod njega ista slabost koju je on izazvao kod drugog.
 • 21 Ko udari jednu životinju mora
  nadoknaditi;
  ko ubije čovjeka osuđen je na smrt.
 • 22 Imaće te samo jedno zakonodavstvo: isto za useljenike i za domaće; jer sam ja ALLAH, koji je vaš Allah. «
 • 23 Tako reče Mojsije sinovima Izrailovim. On izvede tada iz tabora onoga koji bijaše uvrijedio i kamenovaše ga. Sinovi Izrailovi izvršiše tako ono što ALLAH bijaše zapovjedio Musi.

Šabatska godina [137][uredi]

 • 25 1 Na planini Sinaj ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Govori sinovima Izrailovim; ti ćeš im reći: Kad vi budete ušli u zemlju koju vam ja dajem, zemlja će paziti na šabatski počinak za ALLAHA:
 • 3 tokom šest godina, ti ćeš sijati svoje polje; tokom šest godina obrezivaćeš svoj vinograd; i ti ćeš mu skupljati plodove;
 • 4 sedme godine biće *šabat, jedna godina počinka za zemlju; jedan šabat za ALLAHA; ti ne ćeš zasijavati svojeg polja, ti ne ćeš obrezivati svojeg vinograda;
 • 5 ti ne ćeš žeti ono što će izniknuti sasvim samo od posljednje žetve; ti ne ćeš brati grožđe u svojem vinogradu u guštiku[138]: to će biti šabatska godina za zemlju.
 • 6 Vi će te se prehranjivati od onoga što zemlja bude dala tokom te šabatske godine, ti, tvoj sluga, tvoja sluškinja, tvoj plaćenik ili gost kojeg ti udomljuješ, ukrako, oni koji su smješteni kod tebe.
 • 7 Što se tiče tvoje stoke ili divljih životinja tvoje zemlje, oni će se hraniti onim što zemlja bude dala.

Jubilarna godina[uredi]

 • 8 » Računaćeš sedam tjedana godina, tj. sedam puta sedam godina; to razdoblje od sedam tjedana godina predstavljaće dakle 49 godina.
 • 9 Sedmi mjesec, desetog u mjesecu, učinićeš da zatrubi rog za klicanje; na dan Velikog Oprosta[139] učiniće te da zatrubi rog u svoj vašoj zemlji;
 • 10 proglasiće te *svetom pedesetu godinu i proglasiće te u zemlji oslobođenje za sve žitelje; to će za vas biti jedan jubilej; svaki od vas vratiće se na svoje imanje, i svaki od vas vratiće se u svoje pleme.
 • 11 To će za vas biti jedna obljetnica kao pedeseta godina: vi ne će te sijati, vi će te žeti ono što bude samo izraslo, vi ne će te brati vinograd u guštik,
 • 12 jer to će biti jedan jubilej, to će za vas biti jedna sveta stvar. Vi će te jesti ono što iznikne u poljima.
 • 13 U tu godinu obljetnice, svaki od vas vratiće se svojem imanju.
 • 14 Ako budete trgovali - ako ti prodaš nešto svojem sunarodniku, ili ti kupiš nešto od njega -, da niko od vas ne izrabljuje svojeg brata:
 • 15 kupićeš od svojeg sunarodnika računajući godine protekle od obljetnice, a ti ćeš njemu prodati računajući godine od žetava.
 • 16 Što više godina bude ostalo veća će biti tvoja cijena kupovine; što ostane manje godina, više će biti smanjena cijena tvoje kupovine; jer to je stanovit broj žetava koje ti prodaje.
 • 17 Nek' niko od vas ne izrabljuje svojeg sunarodnika; tako ćeš se bojati ALLAHA svojega. Jer sam ja ALLAH, Allah vaš.
 • 18 Primjenjujte moje zakone; čuvajte moje navade i primjenjujte ih: i stanovaće te vi u sigurnosti u zemlji.
 • 19 Zemlja će davati svoje plodove, vi ćete jesti do sitosti, i stanovaće te vi u sigurnosti.
 • 20 Vi će te možda reći: Što ćemo jesti sedme godine, pošto ne sijemo, i ne pobiremo naše žetve? Eh dobro!
 • 21 Zapovjediću svojem blagoslovu da šeste godine dođe na vas, i on će proizvesti žetvu dovoljnu za tri godine.
 • 22 Osme godine[140], vi će te sijati, ali će te jesti staru žetvu; sve do devete godine, sve dok ta žetva ne bude učinjena, vi će te moći jesti od stare.

Pravo otkupa[uredi]

 • 23 » Tle u Zemlji ne će biti prodavano bespovratno, jer zemlja je moja; vi ste samo useljenici i gosti kod mene;
 • 24 također, u cijeloj zemlji koja će biti vaša, vi će te udesiti pravo otkupa zemlje.
 • 25 Ako tvoj brat ima dugova i mora prodati dio svojeg vlasništva, onaj koji ima pravo otkupa, tj. njegov naEjjliži rođak, doći će otkupiti ono što je njegov brat prodao;
 • 26 ako jedan čovjek nema nikog ko bi imao pravo otkupa već da on sam nađe sredstva da izvede otkup,
 • 27 brojaće godine protekle od prodaje, nadomjestiće razliku svojem kupcu, potom će se vratiti na svoje imanje.
 • 28 Ali ako ne nađe sam sredstva da obavi tu naknadu, predmet prodaje ostaće u rukama onog koji ga je stekao sve do godine obljetnice; on će biti oslobođen na obljetnicu, i čovjek će se vratiti na svoje imanje.
 • 29 Ako neko proda jednu kuću za stanovanje u jednom utvrđenom gradu, pravo otkupa se proteže sve do navršenja godine prodaje; pravo otkupa je privremeno[141].
 • 30 Ako ona nije bila otkupljena u roku od cijele godine, kuća koja se nalazi u utvrđenom gradu pripada bespovratno onom ko ju je stekao, potom njegovim potomcima; ona ne će izići iz njegovih ruku o obljetnici.
 • 31 Kuće u neutvrđenim selima biće smatrane kao polja u zemlji; postojaće pravo otkupa, i o obljetnici kuća biće slobodna.
 • 32 *Leviti će uvijek imati pravo otkupa nad levitskim[142] gradovima, nad kućama tih gradova čiji su vlasnici.
 • 33 Čak i ako je to jedan drugi Levit koji je kupio, prodaja jedne kuće - u jednom gradu koji je levitski - biće poništena za vrijeme jubileja; jer to su kuće levitskih gradova, njihovo je vlasništvo u sredini sinova Izrailovih.
 • 34 Glede jednog polja u okolici njihovih gradova, ono ne može biti prodano, jer to je njihovo vječno vlasništvo.
 • 35 Ako tvoj brat ima dugova i pokaže se gubitnikom u odnosu na tebe, ti ćeš ga podržati, bilo da je useljenik ili gost, da bi mogao preživjeti pokraj tebe.
 • 36 Ne izvlači od njega ni interesa ni profita; tako ćeš se ti bojati ALLAHA svojega, a da tvoj brat može preživjeti pokraj tebe.
 • 37 Ti njemu ne ćeš davati novac pod interes, ti njemu ne ćeš davati hranu da bi iz nje izvlačio profit.
 • 38 Ja sam ALLAH, vaš Allah, koji vas je izveo iz zemlje egipatske za dati vam dao zemlju Palestinu, da, za vas, budem Allah.
 • 39 Ako tvoj brat ima dugove prema tebi i da se proda tebi, ti ga ne ćeš staviti u službu poput jednog roba;
 • 40 postupaćeš s njim kao s plaćenim radnikom ili kao s gostom; on će biti tvoj sluga sve do jubilarne godine;
 • 41 tada on će izići od tebe sa svojom djecom i vratiće se u svoje pleme; on će se vratiti na imanje svojih očHava.
 • 42 U stvari, oni koje sam ja izveo iz zemlje Egipta moje su sluge; oni ne smiju biti prodani kao što se prodaju robovi.
 • 43 Ti ne ćeš Gospodariti nad njima s okrutnošću; tako ćeš se ti bojati svojeg ALLAHA.
 • 44 Glede slugu i sluškinja koje ćeš trebati imati, vi će te ih kupovati kod naroda koji vas okružuju;
 • 45 vi će te moći tako kupovati djecu gostiju došlih nastaniti se kod vas, ili u njihovim plemenima; stanujućih kod vas pošto su se ukorijenili u vašoj zemlji. Oni će biti vaše vlasništvo
 • 46 koje će te vi ostavljati u baštinu vašim sinovima koji će ih posjedovati poslije vas kao punu svojinu. Oni, vi će te ih moći podčiniti zauvijek, ali vaša braća, sinovi Izrailovi[143]…, niko kod tebe ne će podčinjavati svojeg brata s okrutnošću.
 • 47 Ako jedan useljenik ili jedan gost kod tebe ima novčanih sredstava, a tvoj brat ima dugovanja prema njemu, i on se proda tome useljeniku koji je tvoj gost, ili jednom potomku iz porodice tog useljenika,
 • 48 biće za tvog brata, čak i poslije prodaje, pravo otkupa: jedan od njegove braće može ga otkupiti;
 • 49 jedan stric ili jedan bratić može ga otkupiti, jedan koji je od istog mesa kao i on, iz njegove vlastite porodice, može ga otkupiti; ili tada, ako ima sredstava, može on otkupiti sam sebe.
 • 50 U tom slučaju, u sporazumu s vlasnikom, on će računati broj godina između onih kad je kupljen i one jubilarne, na takav način da cijena prodaje bude primjerena broju godina, po cjenovniku jednog plaćenog nadničara.
 • 51 Ako ostaje još mnogo godina, on će nadoknaditi, kao cijenu otkupa, jedan primjeren dio cijeni stjecanja njegovog.
 • 52 Ako ostane samo malo godina do jubileja, on će napraviti svoj račun, i nadoknadiće cijenu zavisnu od broja godina.
 • 53 Iz godine u godinu, čovjek će moći ostati kao plaćenik kod svojeg vlasnika, ali ti ne ćeš dopustiti ovom posljednjem da ga okrutno tlači.
 • 54 Ako nije otkupljen na jedan od ovih načina, on će izići slobodan sa svojom djecom u godini jubileja.

Ja sam ALLAH, Allah vaš[uredi]

 • 55 » Jer tako su sinovi Izrailovi sluge za mene; oni su moje sluge, oni koje sam ja izveo iz zemlje Egipta. Ja sam ALLAH, Allah vaš. «
 • 26 1 Ne izrađujte lažnih ALLAHOVA, ne podižite za svoje potrebe ni idola ni stela, i u svojoj zemlji ne postavljajte klesanog kamenja[144] da biste se klanjali pred njim; jer to sam ja, ALLAH, Allah vaš. « 
 • 2 Pazite na moje *šabate, i duboko poštujte moje *svetište. To sam ja, ALLAH.

Blagoslovi[uredi]

 • 3 » Ako vi slijedite moje zakone, ako vi čuvate moje zapovijedi i primjenjujete ih,
 • 4 ja ću vam davati kiše u njihovo doba; zemlja će davati plodove svoje, a drveće i polja davaće svoje plodove;
 • 5 kod vas, vršidba će trajati sve do jematve, a jematva trajaće sve do sjetve; vi će te jesti kruh svoj do sitosti, a obitavaće te u sigurnosti u svojoj zemlji;
 • 6 ja ću staviti mir u zemlju; vi će te lijegati, a da ništa ne dolazi uznemirivati vas; ja ću učiniti da iz zemlje nestanu štetočine; mač[145] ne će više proći vašom zemljom;
 • 7 protjeraće te vi neprijatelje svoje, koji će pasti pod vašim mačem;
 • 8 petorica vaših prognaće ih stotinu, a stotina će prognati 10.000, i neprijatelji vaši padaće pod mačem vašim;
 • 9 ja ću se okrenuti prema vama; ja ću vas učiniti plodnima i umnožiću vas; ja ću održati svoj *savez s vama;
 • 10 vi će te jesti najstarije žetve, vi će te iznositi staru žetvu da biste načinili mjesta novoj;
 • 11 ja ću staviti svoje *boravište među vas; ne će te mi omrznuti;
 • 12 ja ću ići među vama, za vas, ja ću biti Allah, a za mene, vi biće te narod moj.
 • 13 Ja sam ALLAH, Allah vaš koji vas je izveo iz Egipta, da vi ne budete više njihove sluge; to sam ja koji je slomio klipove na vašem jarmu[146] i koji vam je dao hoditi uzdignute glave.

Proklinjanja[uredi]

 • 14 » Ako me vi ne budete slušali i ne budete primjenjivali sve moje zapovijedi,
 • 15 ako vam se budu gadili moji običaji do te mjere da ne primjenjujete moje zapovijedi, kršeći tako moj *savez,
 • 16 eh dobro! Evo što ću ja učiniti: Skupiću protiv vas, za zastrašiti vas, sušicu i groznicu, koje iscrpljuju vid i nagrizaju život. Obavljaće te uzalud vaše sjetve, vaši su neprijatelji oni koji će se njima hraniti.
 • 17 Okrenuću svoje lice protiv vas i vi će te biti svladani od svojih neprijatelja; oni koji vas mrze vladaće nad vama, a vi će te bježati makar vas se i ne proganja.
 • 18 Ako me više ne slušate, ja ću vam dosuditi za vaše grijehe kaznu sedam puta jaču.
 • 19 Ja ću skršiti vaš oholu moć, učiniću vaše nebo tvrdim kao grožđe i kašu zemlju tvrdom kao bronca;
 • 20 vi će te uzalud iscrpljivati svoje snage, zemlja više ne će davati svojih plodova, a pitomo drveće ne će više davati svojih plodova.
 • 21 Ako mi se suprotstavite i ne budete me htjeli slušati, ja ću vam dosuditi udarce sedam puta jače, prema mjeri vaših grijehova:
 • 22 poslaću protiv vas divlje zvijeri, koje će vam ugrabiti vašu djecu, koje će uništavati vašu stoku i koje će vas desekovati tako da opuste vaši putovi.
 • 23 Ako vi i tad ne prihvatite mojih kazni, već naprotiv suprotstavite se meni,
 • 24 ja također, ja ću se suprotstaviti vama, ja također, ja ću vas udariti sedam puta za vaše grijehe.
 • 25 Dovešću na vas mač zadužen da osveti Savez, a vi će te se okupiti u vašim gradovima. Ja ću poslati kugu[147] među vas, i biće te vi izručeni u ruke neprijatelju vašem.
 • 26 Kad vas lišim kruha, deset žena moći će peći svoje kruhove u jednoj peći; taj kruh koji one donesu biće podijeljen u obroke, pa će te jesti, a da se ne nasitite.
 • 27 Ako me usprkos tome ne poslušate i suprotstavite mi se,
 • 28 ja ću se suprotstaviti vama, pun srdžbe, ja ću vas osobno kazniti sedam puta za vaše grijehe.
 • 29 Vi će te jesti meso svojih sinova, vi će te jesti meso svojih kćeri. Ja ću uništiti vaša *visoka mjesta, ja ću učiniti da nestanu vaši *oltari za miris[148];
 • 30 ja ću nagomilati vaše lješeve na lješeve vaših idola i zgadiće te mi se.
 • 31 Uništiću vaše gradove, žalošću staviti u vaša *svetišta; ne ću više udisati vaše utažujuće mirise;
 • 32 ja osobno staviću žalost u zemlju, i vaši neprijatelji došli da se nastane biće iznenađeni.
 • 33 Glede vas, raspršiću vas među pogane, potegnuću mač iz korica protiv vas; vaša će zemlja postati jedna pustinja, a vaši gradovi hrpe ruševina.
 • 34 Tad će zemlja ispuniti svoje *šabate, tokom svih tih dana žalosti kad će te vi sami biti svoji neprijatelji; tad će se zemlja odmoriti i ispuniti svoje šabate;
 • 35 tokom svih tih dana žalosti, odmoriće se, za nadoknaditi šabate[149] kad se ona nije mogla odmoriti, jer ste ju vi nastanjivali.
 • 36 Glede onih između vas koji će ustrajati, ja ću ih dovesti do obeshrabrenja u zemlji vaših neprijatelja.
 • 37 Obični šum otpalog lišća[150] protjeraće ih; oni će bježati kao što se pred mačem bježi, i padaće, a da ih niko ne će ni progoniti. Ne će te se moći držati uspravno pred svojim neprijateljima;
 • 38 izgubit ne će te se među poganima, i zemlja vaših neprijatelja progutaće vas.
 • 39 Oni među vama koji ustraju propašće radi svoje grješke, u zemlji svojih neprijatelja; ali jednako, a to je radi grijeha svojih roditelja i svojih uz to, oni će propasti.

Allah će se sjetiti svojeg saveza[uredi]

 • 40 » Ali oni će ispovjediti svoju grješku i onu svojih otaca, govoreći da su počinili jedno svetogrđe prema meni, da su se čak suprotstavili meni,
 • 41 da sam se ja dakle suprotstavio njima i odveo ih u zemlju njihovih neprijatelja; ili ako, jednog dana, njihovo se *neobrezano srce ponizi i njihova kazna ispuniće se.
 • 42 Ja ću se sjetiti svojeg *saveza s Jakubom; ja ću se sjetiti svojeg saveza s Ishakom, i također svojeg saveza s Ibrahimom; ja ću se sjetiti zemlje.
 • 43 Tako, kad zemlja bude napuštena od njih, kad budu ispunili svoje šabate tokom vremena, kad ju oni budu ostavili ožalošćenu, kad se njihova kazna bude ispunila, jer su odbacili moje navade i prezreli moje zakone,
 • 44 čak tad, kad oni budu u zemlji svojih neprijatelja, ja ih ne ću odbaciti niti ih se gaditi da bih ih istrijebio i prekršio svoj savez s njima, jer to sam ja, ALLAH, njihov Allah.
 • 45 Sjetiću se ja, u njihovu korist, saveza zaključenog s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje Egipta pred očima pogana, da za njih budem Allah, ja, ALLAH. «

Dopuna: Tablica za zavjete [151][uredi]

 • 27 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 » Govori sinovima Izrailovim; ti ćeš im reći: Kad se ispuni jedan zavjet dan ALLAHU temeljeći se na vrijednosti jedne osobe,
 • 3 evo vrijednost: Za jednog čovjeka, između dvadeset i 60 godina, vrijednost je 50 sikala[152] srebra - u novcima iz *svetišta - ;
 • 4 za jednu ženu, vrijednost je 30 sikala;
 • 5 za nekog između pet i šest godina, vrijednost jednog dječaka je dvadeset sikala, ona jedne djevojčice, deset sikala srebra;
 • 6 za nekog između jednog mjeseca i pet godina, vrijednost jednog dječaka je pet sikala srebra, ona jedne djevojčice, tri sikla srebra;
 • 7 za nekog od šezdeset godina ili više, vrijednost jednog čovjeka je petnaest sikala, jedne žene, deset sikala.
 • 8 Ako je neko suviše siromašan za držati se određene vrijednosti, on stavlja pred svećenika zavjetovanu osobu, da svećenik izvrši vrjednovanje; svećenik ga vrjednuje uz pomoć sredstava onoga koji je načinio zavjet.
 • 9 Ako se radi o jednoj životinji uzetoj između onih koje se mogu donijeti kao dar ALLAHU, svaka životinja koja bude darovana ALLAHU jest *presveta stvar;
 • 10 ne nadomješta se niti zamjenjuje, ne više jedna dobra umjesto jedne loše, nego li jedna loša umjesto jedne dobre. Ako li se ipak izvrši zamjena jedne životinje za drugu, zamijenjena životinja i on druga svete su stvari.
 • 11 Ako se radi o jednoj *nečistoj životinji, od onih koje se ne mogu donijeti na dar pred ALLAHA, stavlja se životinja pred svećenika;
 • 12 svećenik ju vrjednuje dobrom ili lošom i ostaje se pri vrjednovanju svećenikovom; 13 ako se nju hoće otkupiti, dodaje se jedna petina od izvršenog vrjednovanja.
 • 14 Ako se posvećuje svoja kuća kao sveta stvar za ALLAHA, svećenik ju vrjednuje dobrom ili lošom i drži se vrijednosti određene po svećeniku.
 • 15 Ako onaj koji je posvetio svoju kuću hoće nju otkupiti, dodaje se jedna petina cijeni vrjednovanja, i ona je njegova.
 • 16 Ako neko posvećuje ALLAHU neko polje svojeg vlasništva, vrijednost je u službi onog što se tu može zasijavati: 50 sikala srebra po homeru[153] sjemena ječma;
 • 17 ako se posvećuje svoje polje od obljetničke godine, drži se te vrijednosti;
 • 18 ako se posvećuje svoje polje poslije obljetničke godine, svećenik računa sumu u funkciji godina koje ostaju sve do godine jubileja, i ima tu smanjenja vrijednosti od određene vrijednosti.
 • 19 Ako onaj koji posvećuje svoje polje računa otkupiti svoje polje, on dodaje jednu petinu vrijednosti i polje mu pripada.
 • 20 Ako, da ne otkupljuje polje, on ga prodaje nekom drugom, nema više prava otkupa,
 • 21 i polje u času svojeg oslobođenja o jubileju, biće sveta stvar za ALLAHA, kao jedno polje zavjetovano po zabrani[154]; ono će postati vlasništvo svećenikovo.
 • 22 Ako se ALLAHU posvećuje jedno kupljeno polje, koje nije dio baštinjenog vlasništva,
 • 23 svećenik izračunava iznos njegove vrijednosti sve do godine jubileja, i taj se iznos daje tog istog dana; to je jedna sveta stvar za ALLAHA.
 • 24 Od godine jubileja, polje će se vratiti onome koji ga je bio kupio, onome čiji je to zemljišni posjed.
 • 25 Svako vrjednovanje biće izvršeno u siklima svetišta. - Sikl vrijedi dvadeset gera[155].
 • 26 Očigledno, jedan čovjek ne može posvetiti jedno prvorođeno od svoje stoke, koje, kao prvorođeno već pripada ALLAHU.
 • 27 Ako se radi o jednoj nečistoj životinji, nju se može otkupiti, dodajući jednu petinu vrijednosti; ako ona nije otkupljena, prodaje se prema vrjednovanju.
 • 28 Što više, od svega što se posjeduje - čovjek, životinja ili polje u vlasništvu - ono što se zavjetovalo ALLAHU po zabrani ne može biti prodano ni otkupljeno: sve što je zavjetovano po zabrani je presveta stvar za ALLAHA;
 • 29 i nikoji čovjek zavjetovan po zabrani ne može biti otkupljen: on će biti usmrćen.
 • 30 Svaki dîm[156] zemlje predujmljene na plodove zemaljske ili na plodove s drveta, pripada ALLAHU: to je sveta stvar za ALLAHA.
 • 31 Ako neko namjerava otkupiti nešto od svojeg dîma, on dodaje petinu.
 • 32 Svaki dîm od krupne ili sitne stoke, tj. svaka desetina životinje koja prođe ispod pastirskog štapa[157], sveta je stvar za ALLAHA ;
 • 33 ne traže se dobre ili loše, i ne vrši se zamjena; ako do toga ipak dođe; ako se ipak izvrši zamjena, zamijenjena životinja i ona druga svete su stvari: ne može ih se otkupiti. «
 • 34 Takve su zapovjedi koje ALLAH dade Musi za sinove Izrailove, na planini Sinaj.

Bilješke uz Levitik[uredi]

 • [1]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [2]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [3]Samo jedan dio ponude ( spomen / podsjetnik, koji podsjea nuditelja da se sjeti ALLAHA) je spaljJahija na oltaru. Ostatak, presveti dio (r. 3), pripada svećenicima, vidjeti 6.18, 22.
 • [4]Kvas i Med su pripremljeni fermentacijom, što je protivno čistoći žrtve. Što više, oni podsjećaju na žrtve poganskih kultova.
 • [5]nećete ih stavljati ili nece biti nuđene.
 • [6]Sol, protivno kvasu konzervira (Tb 6.5) i pročišćava (2 Kr 2.19 - 22). Sol ovdje podcrtava činjenicu da je savez vječan.
 • [7]Masni dijelovi se broje kao naEjjolji komadi, vidjeti Iz 25.6.
 • [8]Rep je posebno mastan kod nekih vrsta ovaca.
 • [9]Negativne zapovjedi su one koje počinju s ti nećeš…
 • [10]rogovi: vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [11]Hebrejski izraz ovdje preveden kao princ označava šefa plemena ili porodice.
 • [12]jedan čovjek iz naroda: drugi prijevod neko od naroda zemaljskog, drugim riječima jedan obični pojedinac; vidjeti 2Kr 11.14; Dn 9.6.
 • [13]Hebrejski dodaje „u jednom od tih slučajeva“, riječi koje su, čini se, preuzete u početku 5. retka.
 • [14]efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [15]podsjetnik: vidjeti 2.2 i bilješku.
 • [16]svećenik ispunjava ritual: drugi prijevod ostatak pripada svećeniku (usporediti 2.3, 10 ).
 • [17]Sveta prava ALLAHOVA su darovi obvezni ALLAHU ( desetina,prvine) ili još i stvari obeane zavjetom ili određena zabranama; vidjeti pogl. 27. - Sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [18]u dan kad se otkriva krivcem ili u dan kad ponudi
 • [19]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [20]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA
 • [21]Vidjeti 2.2 i bilješku.
 • [22]dan svojeg pomazanja ili od dana svojeg pomazanja. - Efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [23]komadi te slastičarske ponude: tekst nejasan i prijevod nesiguran.
 • [24]Vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [25]holokaust, ponuda, žrtva vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [26]Radi se o hvalospjevu (ili pjesmi zahvalnici). Ona završava davanjem njenog imena vrstama žrtve mira koju je pratila; vidjeti Ps 105-107, naročito 107.21-22.
 • [27]zavjetna ili dragovoljna žrtva vrste su žrtava mira. Prva je ispunjenje jednog zavjeta; druga je neovisna svakom propisui obenju.
 • [28]Redci 17-19 a (tijelo neprikladno jelu) čine jednu vrstu parenteze. R. 19b preuzima dotaknuti slučaj iz redaka 15-16, gdje je bilo pitanje prikladnog mesa za konzumiranje.
 • [29]Vidjeti Stv 17.14 i bilješku.
 • [30]investitura je ceremonija tokom koje novi svećenik po prvi put odijHava liturgijsku odjeu i prima pos većenje, vidjeti Sud 17.5-12. Ona je bila obilježena posebnom žrtvom investiture; vidjeti 8.22-30.
 • [31]efod: vidjeti Izl 25.7 i bilješku.
 • [32]prsnik: vidjeti Izl 25.7 i bilješku. - Urim i Tumim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku.
 • [33]rogovi: vidjeti Izl 27.2 i bilješku. - Da ga očisti od grijeha njegovog: za biti dostojan nositi vatru i svete ponude, oltar (na kojem nikakva žrtva još nije ponuđena) treba najprije biti oslobođen svojeg profanog karaktera (svojeg grijeha ).
 • [34]investitura: vidjeti 7.37 i bilješku.
 • [35]Vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [36]Za opisati tu investituru, hebrejski koristi jedan fi-gurativni izraz: ispunit e se vaše ruke, liturgijska gesta na koju je načinjena aluzija u retk u 27.
 • [37]Investitura tpogl. 8) i stupanje na službu (9) čine jednu jedinstvenu ceremoniju koja kulminira osmog dana.
 • [38]starosti od godinu dana: vidjeti Izl 12.5 i bilješku.
 • [39]Slava ALLAHOVA je vidljivi znak Božje prisutnosti, koji se ne može vidjeti izravno a da se ne umre; Sud 13.22.
 • [40]rogove: vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [41]Vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [42]blagoslovi: u SZ se nalaze različiti oblici blagoslova; vidjeti Br 6.?24-26; 1 Kr 8.56-58.
 • [43]Krici radosti su obredni usklici; vidjeti Br 6.24-26; 1Kr 8.56-58.
 • [44]kadionica: liturgijski predmet, za zapaliti tamjan.
 • [45]zapjeva jednu tužaljku: drugi prijevodi osta zanijemio ili ušuta.
 • [46]Oplakivanje, raspletene kose (ili odrezane) i *rastrgana odjea tradicionalne su manifestacije ožaljivanja zabranjene svećenicima radi njihove posvećenosti (r. 7).
 • [47]ponuda ( žrtva, milodar): vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [48]o jarcu: vidjeti 9.3, 15.
 • [49]Tekst ovog retka je malo jasan i prijevod nesiguran.
 • [50]Jedna slična lista nalazi se u Dt 14.3-20. Identifika - cija izvjesnih životinja je nesigurna.
 • [51]Daman (ovo ime hebrejski prevodi s shâphân, te arapski ghenam, a čini se to još i s hyrax ili lapin (kuni) mali sisar biljožder i jedna brsta, ipak preživača, papkar, veličine zeca, živi u Africi i Maloj Azij, lat. squa'lus glacialis, njem klippenbachs, bos. ne poznaje adekvatan naziv.
 • [52]staviti zabranu na… znači zabraniti svaki kontakt s nekim ili nečim; vidjeti 11.43 i 20.25.
 • [53]sova: stara grčka verzija ima prijevod sultanska kokoš; stara latinska verzija labud - vrana: drugi prijevod pelikan.
 • [54]one koje imaju noge…: prema jednom starom židovskom prijevodu, starim verzijama i kontekstu: one koje nemaju noge (s jednom neuobičajenom negacijom).
 • [55]skakavci, popci,, zrikavci i popci selci: hebrejski koristi ovdje četiri vrlo malo poznate riječi, označavajući bilo četiri različite vrste skakavaca, bilo četiri stadija razvitka tog insekta.
 • [56]Na primjer: medvjed.
 • [57]krtica: dvije starije verzije prevode s lasica.
 • [58]Da bi ju izvadio iz vode.
 • [59]staviti vode na zrnevlje: s namjerom da se kuha ili za jelo.
 • [60]Ne stavljate dakle zabrane: vidjeti 11.11 i bilješku.
 • [61]janje od godine dana: vidjeti Izl 12.5 i bilješku.
 • [62]Hebrejska riječ ne znači samo lepru, ve različita nadraženja kože, o kojima svećenik prosođuje prema stupnju težine. Iako se ta riječ ne pojavljuje, to je bolest slična onima koja je zahvatila Ejjuba (Ejj 2.7 ) i autora Psalama 3.8. Ista riječ znači također pljesan koja se pojavljuje na odjeći(13.47-59) ili na zidovima jedne kue (14.33-53).
 • [63]vitiligo: radi se vjerojatno o nekom osipu. Prijevod nije izvjestan.
 • [64]svoju odjeu razderanu: tradicionalna manifestacija oplakivanja, vidjeti Izl 24.17; usporediti Lv 10.6. U stvari "leproznik", odsječen od svijeta živih (r. 46) jest jedna vrsta mrtvaca odmetnićika.
 • [65]zamrljana od lepre: vidjeti 13.2 i bilješku.
 • [66]blještavi grimiz je jedna obojena tkanina, crvena, što je učinjeno s pomou jedne gusjenice, parazita na hrastu. - miloduh je jedna višegodišnja aromatična biljka, često spominjana u obredima purifikacije; vidjeti Ps 51.9.
 • [67]živa voda ili tekuća voda.
 • [68]staro jedn u godinu: vidjeti Izl 12.5 i bilješku. -efa, log: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - žrtva - vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [69]uspinje ili predstavlja.
 • [70]efa, log: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [71]mrlju od lepre; vidjeti 13.2 i bilješku.
 • [72]od njenog grijeha ili od njene nečistoe (isto u r. 52 ); usporediti 8.15 i bilješku. - blještavi grimiz, miloduh: vidjeti r. 4 i bilješku.
 • [73]u svojim organima; drugi prijevod u svojem tijelu, eufemizam za seksualne organ. - Radi se ovdje o cur-enju kao posljedici jedne venerične bolesti.
 • [74]Vi ćete moliti…: drugi prijevod vi ete udaljiti Izrailite od nečistoe tih ljudi.
 • [75]Nazvan još i Dan Velike Pokore ili Yom Kippur u židovskoj liturgiji.
 • [76]Vidjeti 10.1-2.
 • [77]bilo kad: Dan Velikog Oprosta bijaše jedini dan u godini kad je veliki svećenik prolazio veo koji je skrivao presveto Mjesto; vidjeti Si 50.5; He 9..7 - ooklopac: vidjeti Izl 25.17 i bilješku - oblak: vidjeti Izl 13.21 i bilješku.
 • [78]Azazel je vjerojatno ime jednog Ifrita koji je salijetao pustinjska mjesta, vidjeti r.10. Nekadašnji prevoditelji i komentatori vidjeli su u tom imenu ime mjesta.
 • [79]kadionica: vidjeti 10.1 i bilješku.
 • [80]oblak mirisa… evocira na oblak iz Izlaska (vidjeti Izl 19.9) gdje je Allah u jedan mah nazočan (Lv 16.2 ) i skriven.
 • [81]rogovi: vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [82]Polažući obje ruke na glavu jarcu i izgovarajui jednu molitvu ispovijedanja, Harun čini da jarac bude nositelj grijeha Izrailovog, da bi ga odnio daleko u pustinju.
 • [83]postićete: drugi prijevod vi ćete poniziti svoje duše; vidjeti Ac 27.9 i bilješku.
 • [84]Vidjeti Stv 17.14 i bilješku.
 • [85]Hebrejska riječ prevedena s (vrsta) jarca označava ne samo jarca u čistom smislu (16) veù također jednu vrstu Ifrita iz pustih mjesta, kojima se u izvjesnim dobima nudilo žrtve, vidjeti 2Krn 11.15.
 • [86]doma, kuće, naroda ili naroda Izrailovog.
 • [87]Hebrejski tekst tog retk a je nerazumljiv i prijevod nesiguran.
 • [88]Vidjeti prethodnu bilješku.
 • [89]Egipat je dozvoljavao ženidbu između bliskih rođaka (18.6); Kanaan simbolizira u cijelom SZ perverznu seksualnost (18.27; Stv 19.4-9).
 • [90]da joj otkrije goLutinju: drugi prijevod da bi imao spolni odnos s njom. Isto u cijelom poglavlju.
 • [91]Drugi prijevod kao drugu suprugu.
 • [92]Molek: možda ime jednog starog poganskog božanstva (usporediti s Milkom, amonitskim Allahom, 1Kr 11.5, 7 ) Na hebrejskom, to ime evocira naslov kralja i riječ stid; Molek je dakle Kralja Stida.
 • [93]odstranjen iz krila svojeg naroda: vidjeti Izl 17.14 i bilješku.
 • [94]prema lažnim Allahovima: drugi prijevod prema tricama, prijezirna riječ za označiti idole.
 • [95]ostranjen kiz svoje rodbine: vidjeti Izl 17.14 i bilješku.
 • [96]spram sinova tvojeg naroda ili članova tvojeg naroda, to jest tvojih sunarodnika.
 • [97]jedno obeštećenje: drugi prijevodi jednu istragu ili jednu kaznu.
 • [98]Isto kao što je čovjek neobrezan nečist i ne treba biti dodirnut, isto ni »neobrezani« plod ne treba biti dodirnut.
 • [99]U Sdc 9.27 spomenut je također praznik zahvalnica, prilikom jematve.
 • [100]iznad krvi: vidjeti 1 S 14.323 i bilješku.
 • [101]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [102]Molek: vidjeti 18.21 i bilješku.
 • [103]odstranit u ga iz krilma njegovog naroda: vidjeti Izl 17.14 i bilješku.
 • [104]prostituirali se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku.
 • [105] Hebrejski ponavlja neke riječi: Kad jedan čovjek počini preljubu sa ženom jednog čovjeka koji je počinio preljubu sa ženom svojeg bližnjeg.
 • [106]njihova krv pašće na njih: semitski izraz koji označava čovjeka i ženu potpiuno odgovorne i dužne podnijeti posljedice.
 • [107]odstranjeni (iz svoje rodbine ): vidjeti Stv 17.14 i bilješku
 • [108]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku.
 • [109]staviti zabranu: vidjeti 11.11 i bilješku.
 • [110]ona još pripada svojim bliskim: udajom svojom, jedna žena postaje člana plemena svojeg muža i gubi svoje legalne sveze s porodice svojeg oca; usporediti 22.12-13.
 • [111]on koji je jedan poglavar: nesiguran prijevog jedno nejasnog izraza.
 • [112]Vidjeti 10.6 i bilješku.
 • [113]spljošten nos, nagrđeni udovi: prijevod nesiguran.
 • [114]moje svetište i njegov sagržaj: drugi prijevodi moja svetilišta ili moje svetinje.
 • [115]ponude: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [116]odstranjen ispred mene: usp Izl 17.14 i bilješku.
 • [117]kuće Izrailove - holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [118]bubuljica, drugi prijevod gnojnost.
 • [119]Zabranjene radnje iz redaka 27-28 bijahu vjerojatno primijenjJahijae u Palestinuskoj religiji.
 • [120]Prvi mjesec godine počinjui u proljeće zvao se Nizan; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - u sumrak: vidjeti Izl 12.6 i bilješku.
 • [121]Praznik Prvog Snopa odgovara vjerojatno onom što je spomenuto u Izl 23.19; 34.26: Ti ćeš donijeti sve prve plodove tvoje zemlje u Kuu ALLAHA, tvojeg ALLAHA.
 • [122]Taj šabat je bilo onaj koji pada u tjedan Beskvasnih kruhova, bilo isti dan Pashe (nasvan izuzetno šabat ) koji može biti bilo koji dan u tjednu.
 • [123]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. - Starosti od jedne godine: vidjeti Izl 12.5 i bilješku.
 • [124]žrtva, ponuda, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. - Efa, hin / vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [125]pedeset dana: ta numerička indikacija je porijeklom jednog od imena tog praznika: Pentekost (pedesetnica, grč.). Druga imena su Praznik Žetve ( Izl 23.16, Duhovi, Praznik Tjedana (Izl 34.22 ).
 • [126]U Izrailitskom kalendaru u jednoj starijoj eposi, godina je počinjala u jesen (kao što je ponovo slučaj u aktuelnom židovskom kalendaru ). U kalendaru u kojem godina počinjaše u proljeće, prvi dan sedmog mjeseca čuvao je stanovitu važnost koja je kores -pondirala u starom Novoj Godini.
 • [127]Dan Velikog Oprosta: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [128]odbačen od svoje rodbin: vidjeti u Stv 17.14 i bilješku.
 • [129]Praznik Šatorâ nazJahija također Praznik Tabernakula ; Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [130]uz šabat: tj. uz darove učinjene za dan šabata (vidjeti Br 28.9-10 ).
 • [131]čisti svijenjak ili svijenjak od čistog zlata.
 • [132]Efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [133]čist stol: to je vjerojatno pozlaćeni stol; vidjeti Izl 25.24.
 • [134]podsjetnik: vidjeti 2.2 i bilješku.
 • [135]Ime: Izraz koji dopušta izbjeći da ime ALLAHA bude napisano ili izgovoreno uz glagol psovati: vidjeti r. 16, i Izl 3.15 i bilješku.
 • [136]polože ruke: vidjeti Dn grč 13.34; usporediti također Lv 16.21 i bilješku.
 • [137]Šabatska godina je posljednja godina od jednog ciklusa od sedam godina .
 • [138]u guštiku ( neobrezanog): na hebrejskom isti izraz označava nazira, tj. onog koji pušta kosu slobodno rasti a da ih ne podrezuje (Br 6.5).
 • [139]u Dan Velikog Oprosta: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [140]osme godine, tj. one koja slijedi šabatsku godinu.
 • [141]privremeno: drugi prijevod traje jednu godinu.
 • [142]Suprotno drugim Hebrejima, članovi plemena Levi ne posjeduju svoju teritoriju; vidjeti Jos 14.4 - Tekst redaka 32-33 nejasan je i prijevod nesiguran.
 • [143]Hebrejski tekst ovdje čini iznenadnu promjenu konstrukcije.
 • [144]klesanog ili oslikanog.
 • [145]mač odnosno rat.
 • [146]klipove na jarmu vašem: radi se o klincima uturenim u glavni dio *jarma koji steže životinjski vrat.
 • [147]mač ( rat, 26.6 ) i kuga, kao i glad (r.26 ) su tri nevolje koje rezimiraju nesreu opsednutog grada; vi -djeti Jr 21.7; Ez 7.15.
 • [148]oltari za miris: drugi prijevod monumenti posvećeni kultuu sunca.
 • [149]Ako Hebreji ne poštuju šabate, tj. odmor zemlje tokom šabatskih godina, Allah će protjerati svoj narod iz obećane zemlje na dugi niz godina i udesiti tako zemlji jedan odmor kao kompenzaciju.
 • [150]opalo lišše: drugi prijevod odnošeno (vjetrom) liše.
 • [151]Fragmenti tablica iste vrste, gravirani na kamenu oko 200 god. prije Krista nađeni su u Marseilleu i u Kartagi.
 • [152]sikal: vidjeti u Glosaru pod NOVAC.
 • [153]homer: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [154]zabrana: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [155]gera: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [156]dîm: vidjeti Izl. 14.20 i bilješku.
 • [157]Kad pastir treba isporučiti dîm od svod stada mora to učiniti tako da stado prođe prođe ispred njega, a on svojim štapom označi crvenom bojom svaku desetu životinju.


« Izlazak Biblija (Tomislav Dretar) Brojevi »