Biblija (Tomislav Dretar)/Izlazak

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Stvaranje Biblija (Tomislav Dretar) Levitik »

Allah izvodi Izrael iz Egipta
[uredi]

Izraeliti robovi u Egiptu[uredi]

 • 1 1 Evo imena sinova Izraelovih došavših u Egipat - s Jakubom su došli, svaki i njegova obitelj:
 • 2 Ruben, Simeon, Levi i Juda,
 • 3 Isakar, Zabulon i Benjamin,
 • 4 Dan i Neftali, Gad i Ašer.
 • 5 Potomaka Jakubovih bijaše, u svemu, 70 osoba[1] : Jusuf, on, već bijaše u Egiptu.
 • 6 Potom Jusuf umrije, kao i sva njegova braća i svo ondašnje pokoljenje.
 • 7 Sinovi Izraelovi plodonosni, namnažaše se, umnažaše i postajaše sve jači i jači: zemlja se njima napuni.
 • 8 Tad jedan novi kralj[2], koji nije poznavao Jusufa, podiže se nad Egiptom.
 • 9 On reče svojem narodu: » narod sinova Izraelovih je prekomjerno brojan i prejak za nas.
 • 10 Poduzmimo dakle mudre mjere protiv njega, da se prestane umnožavati. U slučaju rata, on će se takođe pridružiti našim neprijateljima, oni će se tući protiv nas i otići iz zemlje. «
 • 11 Nametnu mu dakle šefove kuluka, da bi ga uništio teškim radovima, i on izgradi za Faraona gradove skladišta, Pitom i Ramzes[3].
 • 12 Ali što su više htjeli desetkovati ga, više se on umnažao i širio: živjelo se u napasti pred sinovima Izraelovim.
 • 13 Tad Egipćani s okrutnošću pokoriše sinove Izraelove
 • 14 i zagorčiše im život jednim okrutnim robovanjem: malter, opeke, svi poljski radovi, ukratko svo robovanje koje im s okrutnošću nametnuše.

Faraon progoni Izraelite[uredi]

 • 15 Kralj Egipta reče primaljama hebrejskim od kojih se jedna zvala Šifra a druga Pua:
 • 16 » Kad porađate žene hebrejske, gledajte spol djeteta[4]. Ako je to dječak usmrtite ga. Ako je djevojčica nek' živi. «
 • 17 Ali primalje se bojaše Allaha ; one ne učiniše kako im je kralj Egipta bio rekao i ostavljahu i dječake u životu.
 • 18 Kralj Egipta ih, tada, pozva i reče im: » Zašto ste postupale tako i ostavljale dječake živjeti? «
 • 19 Primalje rekoše *Faraonu: » Žene Hebreja nisu kao Egipćanke; one su pune života; prije no što im primalja dođe, one su već porodile. «
 • 20 Allah učini primalje uspješnima, i narod se umnoži i postade vrlo jak.
 • 21 No, kako su se primalje bojale Allaha i kako im[5] Allah dodijeli jedno jedno potomstvo,
 • 22 Faraon zapovjedi svom njegovom Narodu: » Svakog novorođenog dječaka bacite u Rijeku[6]! «

Musino rođenje i djetinjstvo[uredi]

 • 2 1 Jedan čovjek iz obitelji Levijeve uze si jednu kćer Levijevu.
 • 2 Žena zače, rodi sina, vidje da je lijep i sakri ga tokom tri mjeseca.
 • 3 Ne mogavši ga dugo vremena skrivati, ona mu nađe jednu papirusovu škrinju, namaza ju bitumenom i smolom, stavi dijete u nju i ostavi u trstik na obali Rijeke[7].
 • 4 Sestra djetetova se postavi podalje da sazna što će se dogoditi.
 • 5 No, kćer *Faraonova siđe na Rijeku oprati se, dok njene pratilje iđahu uz Rijeku. Ona vidje škrinju u trstiku i posla slušknju uzeti ju.
 • 6 Ona ju otvori i ugleda dijete: bio je to jedan dječak koji plakaše. Ona mu se smilova: » To je jedan hebrejski dječak «, reče ona.
 • 7 Njegova sestra reče kćeri Faraonovoj: » Hoćeš li da mu nađem dojilju kod žena hebrejskih ? Ona bi mogla dojiti dijete za tebe. «
 • 8 » Idi «, reče joj kćer Faraonova. A djevojčica pozva majku djetetovu.
 • 9 » Ponesi ovo dijeti i doji mi ga, reče joj Kćer Faraonova, ja ću ti dati plaću za to.« Žena uze dijete i dojiše ga.
 • 10 Dječak naraste, ona ga odnese kćeri Faraonovoj. On postade za nju sinom, a ona mu dade ime » Musa «, jer, reče ona, » ja ga izvukoh iz vode[8]«.

Musa mora bježati u Madijansku zemlju[uredi]

 • 11 Ali, u ono vrijeme[9], Musa koji je bio odrastao, iziđe prema svojoj braći i vidje ih u teškoj tlaci. On vidje jednog Egipćanina udariti jednog Hebreja, jednog od njegove braće.
 • 12 Okrenuvši se na sve strane i videći da nema nikog, on udari Egipćanina i sakri ga u pijesak.
 • 13 Sutradan, on iziđe ponovo: a dva se Hebreja tukoše. On reče krivcu: » Zašto si udario bližnjega svoga? «
 • 14 -  » Tko je tebe postavio šefom i sucem nad nama? « reče čovjek. Misliš li i mene ubiti kao što si ubio Egipćanina? «  A Musu uhvati strah i reče si: » Stvar je dakle poznata! «
 • 15 *Faraon ču govoriti o toj stvari i tražiše Musu da bi ga ubio. Ali Musa pobježe od Faraona; smjesti se u zemlji Madijan i sjede pokraj bunara[10].
 • 16 Madijanski svećenik imaše sedam kćeri. One dolažahu crpiti vodu[11] i puniti pojila za napajati stado svojeg oca.
 • 17 *Pastiri ih dolažahu ganjati. Tada se Musa podiže zaštititi ih i napoji stado.
 • 18 One se vratiše kod svojeg oca Reuela, koji im reče: » Zašto ste se danas vratile tako rano? «
 • 19 One rekoše: » Jedan nas je Egipćanin oslobodio iz ruku pastira ; on isti nacrpio je vode za nas i napojio stado! «
 • 20 On reče svojim kćerima: » Ali, gdje je on? Zašto ste ostavile tog čovjeka ondje? Pozovite ga! Da jede! «
 • 21 A Musa prihvati smjestiti se kod tog čovjeka, koji mu dade Ciporu, svoju kćer.
 • 22 On rodi jednog sina; on mu dade ime Geršom - useljenik - jer, reče on: » Ja sam postao useljenik u stranu zemlju!«
 • 23 Za vrijeme tog dugog perioda, kralj Egipta umrije. Sinovi Izraelovi stenjahu i vapiše pod ropstvom.
 • 24 Allah ču njihove žalbe; Allah se sjeti svojeg *saveza s Ibrahimom, Isakom i Jakub om.
 • 25 Allah vidje sinove Izraelove; Allah opazi…

Allah izabire Musu za osloboditi Izrael[uredi]

 • 3 1 Musa je napasao stado svojeg punca Jetroa, svećenika madijanskog. On odvede stado preko pustinje i stiže u Allahovu planinu, u Horeb[12].
 • 2 *Anđeo ALLAHOV mu se pokaza u jednom plamenu, usred grmlja. On ga pogleda : grmlje je bilo u plamenu, ali nije izgorjelo.
 • 3 Musa reče: » Skrenuću i pogledati to veliko priviđenje: zašto grm ne sagorjeva? «
 • 4 ALLAH vidje da je on skrenuo vidjeti, i Allah ga pozva iz grma: » Musa! Musa! « On reče: » Evo me ! «
 • 5 On reče : » Ne pripribližavaj se ovamo! Skini svoje sandale sa svojih nogu, jer ovo mjesto gdje stojiš jest *sveta zemlja. «
 • 6 On reče: » Ja sam Allah tvojeg oca, Allah Ibrahimov, Allah Ishak ov, Allah Jakubov. « Musa pokri svoje lice, jer se plašio gledati Allaha.
 • 7 ALLAH reče: » Ja sam vidio bijedu svojeg Naroda u Egiptu i čuo ga kričati pod udarcima njegovih stražara. Da, ja poznajem njegove patnje.
 • 8 Ja sam sišao za osloboditi ga iz ruku Egipćana i dovesti ga u dobru i prostranu zemlju, u zemlju gdje kipti od mlijeka i meda[13], u mjesto Kanaanaca, Hitita, *Amorita, Perizita, Hivita i Jebuzita.
 • 9 A sada, pošto su krici sinova Izraelovih došli sve do mene, pošto sam vidio teret kojim su ih Egipćani pritisli,
 • 10 idi, sada; ja te šeljem prema Faraonu, izvedi iz Egipta moj narod, sinove Izraelove. «
 • 11 Musa reče Allahu:  » Tko sam ja za ići pred Faraona i izvesti sinove Izraelove iz Egipta? «
 • 12 - » Ja sam s tobom, reče on. Evo znaka da sam te ja poslao: kad budeš izveo narod iz Egipta, služićete Allahu u ovoj planini. «

Allah otkriva svoje ime Musi[uredi]

 • 13 Musa reče Allahu:  » Evo! Ja ću ići prema sinovima Izraelovim i reći ću im: Allah vaših otaca
 • poslao me prema vama. Ako mi kažu:  » Koje je njegovo *ime - što ću im reći?«
 • 14 Allah reče Musi: » JA JESAM KOJI ĆU BITI[14]«. On reče: » Ovako ćeš govoriti sinovima Izraelovim: JA JESAM poslao me prema vama. «
 • 15 Ovako ćeš takođe govoriti sinovima Izraelovim: GOSPOD[15], Allah vaših otaca, Allah Ibrahimov, Allah Ishak ov, Allah Jakubov, poslao me prema vama. To je moje ime zauvijek, tako će me se zazivati iz doga u doba.
 • 16 Idi, prikupi *starješine Izraelove i reci im: Allah, Allah vaših otaca, Allah Ibrahimov, Ishakov i Jakubov, pokazao mi se govoreći: Odlučio sam djelovati u vašu korist, radi onog što su vam učinili u Egiptu
 • 17 i ja sam rekao: Ja ću vas odvesti iz bijede Egipta prema zemlji Kanaan, Hitita, *Amorita, Perezita, Hivita i Jebuzita, prema zemlji kiptećoj od mlijeka i meda[16].
 • 18 - Oni će poslušati tvoj glas [17] i ti ćeš ući, ti i starješine Izraelove kod kralja Egipta; vi će te mu reći: Allah, Allah Hebreja, se nama predstavio; a sada, treba nam ići tri dana u pustinju za *žrtvovati ALLAHU, našem Bogu.
 • 19 - Ali ja znam da kralj Egipta vama neće dopusiti otići, osim ako ne bude prinuđen jednom čvrstom rukom[18].
 • 20 Ja ću dakle pružiti svoju ruku i udariću Egipat svim čudima[19] koja ću načiniti u njegovoj sredini -. Poslije čega -, on će vas pustiti otići.
 • 21 Ja ću tom Narodu dodijeliti naklonost Egipćana; i tada, kad vi odete, neće te otići prazniha ruku:
 • 22 svaka će žena zaiskati u svoje susjede i domaćice u njenoj kući, srebreninu, zlatninu i ogrtače; vi će te ih staviti na svoje sinove i svoje kćeri. Tako će te oplijeniti Egipćane. «

Allah otkriva svoju moć Musi[uredi]

 • 4 1 Musa odgovori: » Ali da! Oni mi neće vjerovati, oni neće poslušati moj glas. Oni će reći: ALLAH ti se nije prikazao! «
 • 2 ALLAH mu reče: » Što to imaš u ruci? « - Jedan štap «, reče on.
 • 3  » Baci ga na tle. «  On ga baci na tle: štap postade zmija, a Musa pobježe pred njom.
 • 4 ALLAH reče Musi: Pruži ruku i uzmi ju za rep. « On pruži ruku i zgrabi ju: zmija ponovo postade štap u njegovoj ruci.
 • 5 - » To je da bi ti povjerovali da ti se ALLAH prikazao, Allah tvojih otaca, Allaha Ibrahimov,
 • Allah Ishak ov, Allah Jakubov. «
 • 6 ALLAH mu još reče: » Stavi dakle ruku u svoja njedra. « On stavi ruku u svoja njedra i povuče ju: njegova ruka bijaše *leprozna, sniježno bijela.
 • 7 ALLAH reče: » Vrati ruku u svoja njedra. « On vrati ruti u svoja njedra i povuče ju iz svojih njedara: on je postala normalna.
 • 8 - » Dakle, ako ti ne povjeruju i ne poslušaju glasa od prvog znaka[20], oni će vjerovati glasu od slijedećeg znaka.
 • 9 Tada, ako li ne budu vjerovali tim dvama znakovima i ne poslušaju ti glasa, uzećeš vode iz Rijeke[21] i prosuti po zemlji; voda koju ti budeš uzeo iz Rijeke, na zemlji postaće krv. «

Allah označava Haruna kao zamjenika Musi[uredi]

 • 10 Musa reče GOSPODU: » Molim te GOSPODE, ja nisam nadaren rječitošću, ni od jučer, ni od prekjučer, ni otkad ti govoriš svojem sluzi. Ja imam usta teška i jezik nespretan[22]. «
 • 11 ALLAH mu reče: » Tko je dao usta čovjeku? Tko čini nijemim ili gluhim, videćim ili slijepim? Nisam li to ja, GOSPOD?
 • 12 A sada, idi, ja sam s tvojim ustima i ja ću te poučiti onome što ćeš trebati reći.
 • 13 On reče: » Molim te, Gospodine, pošalji onog koga ti hoćeš[23]! «
 • 14 Srdžba ALLAHOVA se razbukta protiv Muse pa reče: » Ima li tvoj jedan brat Harun, *Levit? Ja znam da on ima laku riječ. Evo ga čak kako ti dolazi u susret; kad te bude vidio, on će se obradovati u srcu svojem.
 • 15 Ti ćeš mu govoriti i staviti riječi u usta negova. A ja, ja sam s tvojim ustima i s njegovim ustima i ja ću vas poučiti onom što će te učiniti.
 • 16 On će govoriti za tebe narodu, on će biti tvojim ustima, a ti ćeš biti njegov bog[24].
 • 17 Što se tiče ovog štapa, uzmi ga u ruku! S njim, ti ćeš praviti znakove[25]. «

Musa se vraća k svojem narodu[uredi]

 • 18 Musa ode, vrati se k svojem puncu Jetru i reče mu: »
 • 19 Ja trebam otići i vratiti se k svojoj braći u Egipat.
 • 20 Musa uze u ruke štap Božji.
 • 21 ALLAH reče Musi: » Na put povratka, vidiš! Sva čuda koja sam ti dao u vlast, načinićeš pred *Faraonom. Ali ja, otvrdnuću njegovo *srce i on neće pustiti narod otići.
 • 22 Ti ćeš reći Faraonu: Ovako govori ALLAH: Moj sin prvorođeni jest Izrael;
 • 23 Ja ti kažem: Pusti otići mojeg sina da mi služi, a ti odbij pustiti ga otići! Eh dobro, ja ću ubiti tvojeg prvorođenog sina. «
 • 24 No, na putu, na stajalištu, ALLAH ga susrete i htjede ga usmrtiti.
 • 25 Cipora uzme kremen, odsiječe kožicu na glaviću svojeg sina, a on ju dodirnu mu nogu govoreći: » Ti si za mene jedan krvni muž.«
 • 26 I on ga ostavi. Ona je tada rekla »krvni muž« glede *obrezanja[26].
 • 27 ALLAH reče Harunu: » Idi u susret Musi u pustinju. « On ode, susretnu ga u planini Božjoj i zagrli ga.
 • 28 Musa obvijesti Haruna o svim riječima koje ga je ALLAH poslao izgovoriti i svim znakovima koje je naredio učiniti.
 • 29 Musa i Harun pdoše prikupiti sve *starješine Izraelove.
 • 30 A Harun reče ponovo sve riječi koje je ALLAH uputio Musi i on napravi sve znakove pred očima Naroda.
 • 31 I narod povjerova. Budući razumjeli da ALLAH bijaše posredovao u korist sinova Izraelovih i da bijaše vidio njihovu bijedu, oni kleknuše i pokloniše se.

Musa i Harun kod Faraona[uredi]

 • 5 1 Potom, Musa i Harun dođoše reći Faraonu: » Ovako govori Allah, Allah Izraelov: Pusti otići moj narod i da napravi jedno hadžiluk[27] u pustinji u moju čast.
 • 2 Faraon reče: » Tko je ALLAH da bih ja poslušao njegov glas puštajući Izrael otići? Ja ne poznajem ALLAHA i neću pustiti Izrael otići.«
 • 3 Oni rekoše: » Allah Hebreja nam se predstavio; treba nam otići tri dana hoda u pustinju za *žrtvovati ALLAHU, našem Bogu, iz straha da se ne baci na nas kugom i Mačem[28]
 • 4 Kralj Egipta im reče: » Musa i Harune, zašto hoćete narod odmamiti s njegova posla? Idite na svoju tlaku!«
 • 5 Faraon reče: »Sada kad je narodo zemlje[29] brojno, vi biste htjeli da se ono odmara od svoje tlake! «

Faraon povećava rad Izraelitima[uredi]

 • 6 Onog dana, *Faraon zapovjedi stražarima i predradnicima naroda[30]: 7 » Vi neće te kao ranije opskrbljivati narodo slamom za izradbu opeka. Oni sami ići će pribavljati slamu[31].
 • 8 Naložite im da naprave istu količinu opeka kao i do sada, ne smanjujući im ništa. To su lijenčine, zato oni kriče: Hajdemo žrtvovati našem Bogu!
 • 9 Neka robovanje pritisne te ljude i nek' rade bez snatrenja o lažnim riječima! «
 • 10 Čuvari i pučki predradnici rekoše Narodu: » Više vas nikako ne opskrbljujem slamom!
 • 11 Idite sami uzeti slamu gdje se nalazi! Ali vaša obveza nije smanjena. «
 • 12 Narod se rasprši po svoj zemlji egipatskoj za prikupljati slamu za ćerpić.
 • 13 Čuvari su ih požurivali: » Izvršite svoje radove! Svaki dan zahtijevanu količinu! Kao kad je bilo slame!«
 • 14 Napadoše predradnike sinova Izraelovih, one koje im bijahu nametnuli čuvari Faraonovi:
 • »Zašto niste izvršili, jučer i danas, vašu naručbu opeka, kao ranije?«
 • 15 Predradnici sinova Izraelovih dođoše pred Faraona kričati: » Zašto to činiš slugama svojim?
 • 16 Slama, njom ne opskrbljuju više sluge tvoje - a opeka, kažu nam: načinite ih! Evo kako udariše sluge tvoje. Tvoj narod ima krivo! «
 • 17 On reče: » Vi ste lijenčine, lijenčine! Zato vi govorite: hajdemo žrtvovati GOSPODU.
 • 18 A sada, idite raditi. Slamom više neće te biti opskrbljeni, ali vi će te priskrbiti isto toliko opeka.«
 • 19 Predradnici sinova Izraelovih se nađoše u lošoj situaciji: » Vi neće te smanjiti broj opeka. Svaki dan, zahtijevana količina.«
 • 20 Izlazeći od Faraona, oni se baciše na Musu i Haruna koji ih očekivahu.
 • 21 Oni im rekoše: » Nek' ALLAH ustanovi i nek' presudi: radi vas, Faraon i njegove sluge ne mogu nas više podnijeti; to je staviti im mač u ruke da nas pobije.«
 • 22 Musa se okrenu prema ALLAHU i reče: » Gospode, zašto si zlostavljao ovaj narod? Zašto si me dakle poslao?
 • 23 Otkad sam ja išao prema Faraonu za govoriti u tvoje ime, on je zlostavljao ovaj Narod, a ti nisi uopće oslobodio svojeg Naroda.«
 • 6 1 ALLAH reče Musi: » Sada, ti ćeš vidjeti što ću ja učiniti Faraonu:
 • Po čvrstoj ruci[32], on će ih pustiti
 • otići,
 • po čvrstoj ruci, on će ih protjerati
 • iz svoje zemlje !«

Allah obećaje Musi osloboditi Izrael[uredi]

 • 2 Allah oslovi Musu.
 • On mu reče:
 • » Ja sam GOSPOD.
 • 3 Ja sam se prikazao Ibrahimu,
 • Izaku i Jakub u kao Allah Svemo-
 • gući[33], ali pod scojim imenom,
 • ALLAH, ja im se nisam obznanio.
 • 4 Potom ja sam uspostavio svoj *savez s njima, za dati im zemlju Kanaan, zemlju njihovih seoba, gdje oni bijahu iseljenici.
 • 5 Najzad, ja sam čuo žalbu sinova Izraelovih, porobljenih od Egipćana, i ja sam se sjetio saveza svojeg.
 • 6 To je ono zbog čega, rekoh sinovima Izraelovim:
 • Ja sam GOSPOD.
 • Ja ću izvesti potlačene iz Egipta,
 • ja ću vas osloboditi njihovog rop-
 • stva,
 • ja ću vas preuzeti[34] na silu i odlu-
 • čno,
 • 7 ja ću vas uzeti kao narod svoj
 • za vas ja ću biti Bog.
 • GOSPOD, koji jesam vaš
 • Bog: onaj koji vas izvede iz
 • Egipta.
 • 8 Ja ću vas uvesti u zemlju koju,
 • podignute ruke[35], dao sam
 • Ibrahimu, Ishak u i Jakub u.
 • Ja ću vam je dati u posjed.
 • Ja sam ALLAH. «
 • 9 Musa govoraše tako sinovima Izraelovim, ali oni ne slušaše Musu , toliko ih robovanje obeshrabrivaše.
 • 10 ALLAH reče Musi  :
 • 11 » Idi! Govori Faraonu, kralju Egiptu. Nek' pusti otići Izraelove sinove iz svoje zemlje! «
 • 12 Ali Musa govoraše ovako pred ALLAHOM : » Sinovi me Izraelovi nisu poslušali. Kako Faraon bi me slušao, mene koji sam neobrezanih usana[36]? «
 • 13 ALLAH govoraše Musi i Harunu i priopći im svoje zapovijedi za sinove Izraelove i za Faraona, kralja Egipta, glede izlaska sinova Izraelovih iz zemlje Egipat.

Spisak predaka Musinih i Harunovih[uredi]

 • 14 Evo poglavara[37] njihovih predačkih obitelji:
 • sinovi Rubenovi, prvorođenog Izraelovog: Hanoh i Palu, Hecron i Karmi - to su plemena Rubenova.
 • 15 A sinovi Simeonovi; Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sinovi Kanaankini - to su plemena Simeonova.
 • 16 Evo imena sinova Levijevih, prema njihvom potomstvu: Geršon, Ketah i Merari. Trajanje života Levijevog bi 137 godina.
 • 17 Sinovi Geršonovi: Livni i Šimei, prema njihovim plemenima.
 • 18 I sinovi Ketahovi: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel. Trajanje života Ketahovog bi 133 godine.
 • 19 I sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. To su plemena Levijeva prema njihovom potomstvu.
 • 20 Amram uze za ženu svoju tetku Jokeved; ona mu rodi Haruna i Musu . Trajanje života Amramovog bi 137 godina.
 • 21 I sinovi Jiceharovi: Kore, Nefeg i Zikri.
 • 22 I sinovi Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri.
 • 23 Harun uze za ženu Elizabet, kćer Amonadavovu, sestru Nahšonovu; ona mu rodi Nadava, Abihua, Eleazara i Itamara.
 • 24 I sinovi Korejevi: Asir, Ealakana i Abiasaf. To su plemena Koreitska.
 • 25 Eleazar, sin Harunov, bio je uzeo za ženu jednu kćer Putielovu; ona mu rodi Pinhasa.
 • To su poglavari Levitskih obitelji prema njihovim plemenima.
 • 26 Evo dakle Musu i Haruna kojima ALLAH bijaše rekao: Izvedite iz Egipta sinove Izraelove, poredane po vojskama[38] «;
 • 27 oni su ti koji su govorili Faraonu, kralju Egipta, za izvesti iz Egipta sinove Izraelove. Evo dakle Musu i Haruna.

Allah obnavlja svoje obećanje Musi[uredi]

 • 28 I dan kad ALLAH govoraše Musi u zemlji Egipat,
 • 29 dan kad on govoraše tako Musi: » Ja sam Allah, ponovo reci Faraonu, kralju Egipta, sve što ti ja rekoh «,
 • 30 Musa reče pred ALLAHOM : » Evo me neobrezanih usana[39]. Kako me je to Faraon poslušao? «
 • 7 1 Ali ALLAH reče Musi: » Vidi, ja sam te postavio kao božanstvo za Faraona, a tvoj brat Harun biće prorok[40].
 • 2 Ti si taj koji će reći Faraonu sve što sam ja naložio tebi i tvojem bratu Harunu da pusti otići iz svoje zemlje sinove Izraelove;
 • 3 ali ja, ja ću načiniti neumoljivim *srce Faraonovo. Umnožiću svoje znakove i svoja čuda po Egiptu,
 • 4 ali Faraon vas neće slušati. Staviću svoju ruku na Egipat i odlučno izvešću svoje vojske[41], svoj Narod, sinove Izraelove, van iz zemlje Egipat -.
 • 5 Tad će Egipćani spoznati da sam ja Allah, kad budem pružio ruku protiv Egipta; i ja ću izvesti iz sredine njihove sinove Izraelove.«
 • 6 Musa i Harun učiniše tako; oni učiniše točno što im je ALLAH bio naložio.
 • 7 Musa imaše 80 godina, a Harun 83 kad govoraše Faraonu.

Faraon odbija poslušati Musu i Haruna[uredi]

 • 8 ALLAH reče Musi i Harunu:
 • 9 » Ako vam *Faraon govori ovako: učinite dakle jedno čudo - ti češ reći Harunu: Uzmi svoj štap, baci ga pred Faraona, i nek' postane jedan zmaj[42]
 • 10 Musa i Harun dođoše kod Faraona i učiniše kako im je ALLAH bio zapovjedio. Harun baci svoj štap pred Faraona i njegove sluge, i štap posta zmajem.
 • 11 Ali sa svoje strane, Faraon pozva mudrace i čarobnjake; i ti čarobnjaci egipatski učiniše istu stvar sa svojim čarolijama:
 • 12 svaki baci svoj štap, koji posta jedan zmaj. Ali štap Harunov proguta njihove štapove.
 • 13 Međutim, *srce Faraonovo osta neosjetljivo; on ne posluša Musu i Haruna, kako je to bio rekao GOSPOD.

Prva nevolja: voda pretvorena u krv[uredi]

 • 14 ALLAH reče Musi: » *Faraon se uzjogunio; on odbija pustiti narod otići.
 • 15 Idi prema Faraonu već u jutro, kad će on izići k vodi. Pričekaj ga na obali Rijeke[43]. A štap koji se pretvorio u zmaja, uzmi ga u ruku.
 • 16 Reci Faraonu: Allah, Allah Hebreja, poslao me reći tebi: Pusti otići moj narod da mi služi u pustinji; ali sve do sada ti me nisi poslušao.
 • 17 Ovako govori ALLAH: Po ovome ti ćeš spoznati da sam ja ALLAH: udariću vode Rijeke štapom koji imam u ruci oneće se promijeniti u krv.
 • 18 Ribe u Rijeci pougibaće, Rijeka će postati smradnom i Egipćani neće moći piti vodu iz Rijeke.«
 • 19 ALLAH reče Musi: » Reci Harunu: Uzmi svoj štap, pruži ruku nad vode Rijeke - nad njene obale, njene kanale, njena jezera, posvuda gdje ima vode - ; nek' postanu krv! Nek' ima krvi u cijelom Egiptu, u posudama drvenim kao i u posudama kamenim!«
 • 20 Musa i Harun učiniše kako im je to ALLAH zapovjedio. On podiže štap i udari vode Rijeke pred očima Faraona i njegovih slugu. Sva voda Rijeke pretvori se u krv.
 • 21 Ribe u Rijeci pougibaše, Rijeka postade smradna i Egipćani ne mogoše piti vode iz Rijeke. Bijaše krvi po cijeloj zemlji Egipat.
 • 22 Ali čarobnjaci učiniše isto sa svojim čarolijama. *Srce Faraonovo osta kruto, on ne posluša Musu i Haruna, kako je to bio rekao GOSPOD.
 • 23 Faraon se okrenu i vrati ne uzevši to za ozbiljno
 • 24 Svi Egipćani dubiše u obalama Rijeke za piti vodu, jer nisu mogli piti vodu Rijeke.
 • 25 Sedam je dana navršilo se otkad je ALLAH udario Rijeku.

Druga nevolja[uredi]

 • 26 ALLAH reče Musi: » Uđi kod *Faraona i reci mu: Ovako govori ALLAH: Pusti otići moj narod da mi služi.
 • 27 Ako ti još uvijek odbijaš pustiti ga otići, ja ću udariti cijelu tvoju teritoriju nevoljom žaba.
 • 28 Rijeka će provrvjeti žabama, oneće doći i u tvoju kuću, u tvoju spavaću sobu, na tvoj krevet, u kuće tvojih slugu, kod tvog naroda, u tvoje peći, u tvoje naćve.
 • 29 Na tebe, na tvoj Narod, na sve tvoje sluge, uspuzaće se žabe. «
 • 8 1 ALLAH reče Musi: » Reci Harunu: Pruži ruku, sa štapom, nad rijeke, kanale, jezera i učini da se krenu žabe na Egipat. «
 • 2 Harun pruži ruku nad vode Egipta; žabe krenuše i prekriše zemlju Egipat.
 • 3 Ali čarobnjaci svojim čarolijama učiniše isto: oni pokrenuše žabe na zemlju Egipat.
 • 4 Faraon pozva Musu i Haruna i reče: » Molite ALLAHA da udalji žabe od mene i mojeg naroda, i ja ću pustiti narod otići *žrtvovati GOSPODU.«
 • 5 Musa reče Faraonu: » Udostoji se odrediti mi trenutak kad mogu moliti za tebe, tvoje sluge i tvoje narodo, da bih uklonio žabe od tebe i tvoje kuće, tako da ne ostanu drugdje do u Rijeci.«
 • 6 On reče: » Sutra. « Musa reče: » Kako si ti rekao i da saznaš da ništa nije kao Allah, naš Bog,
 • 7 žabe će se udaljiti od tebe, od tvoje kuće, od tvojih slugu i tvojeg naroda, tako da ostanu samo one u Rijeci.«
 • 8 Musa i Harun iziđoše od Faraona. Musa zavapi prema ALLAHU zbog žaba koje su obasule Faraona
 • 9 ALLAH učini prema riječi Musavoj. Žabe pougibaše, nestadoše iz kuća, dvorišta i polja.
 • 10 Nakupilo se hrpa i hrpa i zemlja posta smradna.
 • 11 Vidjevši da ima jedno olakšanje, Faraon se uzjoguni. On ne posluša Musu i Haruna, kako je to bio rekao GOSPOD.

Treća nevolja: komarci[uredi]

 • 12 ALLAH reče Musi: » Reci Harunu: Pruži svoj Štap i udari prašinu na zemlji; pretvoriće se u komarce[44] u cijeloj zemlji Egipat.«
 • 13 Oni učiniše tako. Harun pruži ruku sa svojim štapom i udari prašinu na zemlji. I biše komarci na ljudima i na životinjama. Sva prašina zemaljska postade komarcima u cijeloj zemlji egipatskoj.
 • 14 Čarobnjaci sa svojim čarolijama pokušaše takođe proizvesti komarce ali ne uspjedoše. I biše komarci na ljudima i životinjama.
 • 15 Čarobnjaci rekoše *Faraonu: » To je prst Božji[45]
 • 15 Ali, *srce Faraonovo ostade kruto. On ne posluša Musu i Haruna, kako je to bio rekao GOSPOD.

Četvrta nevolja: gamad[uredi]

 • 16 ALLAH reče Musi: » Digni se rano u jutro i predstavi se *Faraonu, kad bude izišao k vodi. Reci mu: Ovako govori ALLAH: Pusti otići moj narod da mi služi.
 • 17 Ako li ti ne pustiš moj narod otići, ja ću poslati gamad[46] na tebe, tvoje sluge, tvoj Narod, tvoje kuće. Kuće Egipćana biće pune gamadi čak i zemlja na kojoj se nalaze.
 • 18 U onaj dan, ja ću napraviti povlasticu za zemlju Gošen[47], gdje se nalazi moj narod; ondje neće biti gamadi, da bi ti spoznao da ja, Allah, jesam i usred zemlje.
 • 19 Učiniću jednu izbaviteljsku gestu za odvojiti moj narod od tvojeg Naroda. Taj će se znak zbiti sutra.
 • 20 ALLAH učini tako. Gamad hrpimice uđe u kuću Faraonovu, u kuće njegovih slugu i u cijelu zemlju; zemlja bijaše prekrivena od gamadi.
 • 21 Faraon pozva Musu i Haruna i reče:  » Hajde, *žrtvujte vašem Allahu u ovoj zemlji!«
 • 22 Musa reče: » Nije primjereno učiniti tako, jer to što mi žrtvujemo ALLAHU, našem Bogu, je odvratno Egipćanima[48]. Možemo li pred njihovim očima žrtvovati ono što je njima grozno, a da nas ne kamenuju?
 • 23 Tri dana hoda u pustinju mi hoćemo ići da bi žrtvovali ALLAHU, našem Bogu, na način koji će nam on reći.«
 • 24 Faraon reče: » Ja ću vas pustiti otići i vi će te žrtvovati ALLAHU, vašem Bogu, u pustinji. Samo ne idite predaleko! Molite za mene.«
 • 25 Musa reče: » Eh dobro, ja ću izići od tebe za moliti se ALLAHU i gamad će se od sutra udaljiti od Faraona, od njegovih slugu i njegovog Naroda. Samo, da se Faraon prestane rugati, ne puštajući ići žrtvovati GOSPODU!«
 • 26 Musa iziđe od Faraona i pomoli se GOSPODU.
 • 27 ALLAH postupi prema Musavoj riječi.
 • 28 Gamad se udalji od Faraona, od njegovih slugu i njegovog Naroda. Ne ostade je nikako.
 • 29 Isto i tog puta, Faraon se uzjoguni i ne pusti Naroda otići.

Peta nevolja: kuga stoke[uredi]

 • 9 1 ALLAH reče Musi: » Uđi kod *Faraona i reci mu: Ovako govori Allah, Allah Hebreja : Pusti otići moj narod da mi služi.
 • 2 Ako ti još uvijek odbijaš pustiti ga otići, ako ti ustraješ zadržati ga,
 • 3 ruka ALLAHOVA biće na stadima koja su u tvojim poljima, na konjima, magarcima, devama, govedima i ovcama: biće to jedna vrlo strašna kuga!
 • 4 ALLAH će napraviti jednu razliku između stada Izraelovih i stada Egipćana. Ništa neće uginuti što pripada sinovima Izraelovim. «
 • 5 I ALLAH odredi jedan rok govoreći: Sutra, ALLAH učiniće to u cijeloj zemlji.«
 • 6 I ALLAH učini to sutradan: sva stada egipatska pougibaše, ali stada sinova Izraelovih, ni jedna životinja ne uginu.
 • 7 Faraon posla ustanoviti: ni jedno mrtvo u stadima Izraelovim! Ali *srce Faraonovo ostade tvrdokorno; on ne pusti Narodu otići.

Šesta nevolja: čirevi[uredi]

 • 8 ALLAH reče Musi i Harunu: »Uzmite dvije pune šake čađi iz peći, a Musa će ju baciti u zrak pred *Faraonom.
 • 9 Raspršujući se u prah po svoj zemlji Egipat ona će prouzrokovati čireve koji će izniknuti u gnojnim krastama kod ljudi i životinja po svem Egiptu.«
 • 10 Oni uzeše čađi iz peći i stadoše pred Faraona; Musa ju baci u zrak, a ona izazva gnojne čireve koji se pojaviše kod ljudi i životinja.
 • 11 A čarobnjaci ne mogoše se pokazati pred Musom radi čireva, jer čirevi obasuše čarobnjake i sve Egipćane.
 • 12 Ali, ALLAH stvrdnu *srce Faraonu, koji ne posluša Musu i Haruna, kako je to bio rekao ALLAH Musi.

Sedma nevolja: tuča[uredi]

 • 13 ALLAH reče Musi: » Ustani rano u jutro i predstavi se *Faraonu. Reci mu: Ovako govori ALLAH: Allah Hebreja, Pusti moj narod otići da mi služi.
 • 14 Jer ovog puta, ja ću poslati svoje mlatilo protiv tebe samog, protiv tvojih slugu i tvog Naroda, da bi ti spoznao da ništa nije kao ja na zemlji.
 • 15 Da sam ja pustio svoju ruku, ja bih te bio udario kugom, tebe i tvoj Narod, i ti bi nestao sa zemlje.
 • 16 Ali evo zašto sam te zadržao: da bi vidio moju snagu, da bi se objavilo moje *ime po cijeloj zemlji.
 • 17 Ti ustrajavaš činiti prepreke odlasku mojem Narodu.
 • 18 Sutra u isti sat, ja ću učiniti da padne jedna vrlo žestoka tuča, takva kakve nikad ne bijaše u Egiptu od prije dana svojeg utemeljenja[49] sve do sada.
 • 19 A sada, pošalji staviti u zaklon stada i sve što ti pripada u poljima. Svaki čovjek i svaka životinja koji budu nađeni u polju, a ne budu dovedeni kući, biće usmrćeni od tuče koja će pasti na njih.«
 • 20 Među slugama Faraonovim, onaj koji se bojaše riječi GOSPODOVE skloni svoje sluge i svoja stada u kuće,
 • 21 onaj koji ne uze ozbiljno riječ GOSPODOVU ostavi u poljima svoje sluge i svoja stada.
 • 22 ALLAH reče Musi: »Pruži ruku prema nebu i nek' tuča udari sav Egipat, na sve ljude i sve životinje, i na svu travu u poljima u zemlji egipatskoj.«
 • 23 Musa pruži svoj štap prema nebu, a ALLAH razulari grmljavinu i tuč; munja se obori na zemlju i ALLAH pusti pasti tuču na zemlju egipatsku.
 • 24 Tuča, munje pomiješane s tučom: to bi tako žestoko da sva zemlja egipatska nije vidjela ništa slično otkad bijaše ijedan narod.
 • 25 U svoj zemlji Egipat, tuča udari sve što bijaše u poljima i polomi sva stabla u poljima.
 • 26 Tuča poštedi samo zemlju Gošen[50], gdje se nalaziše sinovi Izraelovi.
 • 27 Faraon dade pozvati Musu i Haruna i reče im: »Ovog puta, ja sam zgriješio; ALLAH je taj koji je pravedan; ja i moj Narod, mi smo krivci.
 • 28 Molite ALLAHA! Dosta je grmljavine i tuče! Pustiću vas otići, vi neće te više ostati dugo vremena.«
 • 29 Musa mu reče: » Na izlasku iz grada, ja ću pružiti ruku prema GOSPODU; grmljavina će prestati, neće više biti tuče, da ti spoznaš da zemlja pripada GOSPODU.
 • 30 Ali, ti i tvoje sluge, ja znam da se vi još ne bojite ALLAHA Allaha. «
 • 31 Lan i ječam biše potučeni, jer ječam bijaše u klasovima, a lan u cvatu.
 • 32 Pšenica i ozimi krupnik[51] ne biše potučeni jer su kasni.
 • 33 Musa iziđe od Faraona i iz grada, i pruži ruku prema GOSPODU; grmljavina i tuča prestadoše, kiša se više ne sručivaše na zemlju.
 • 34 Faraon vidje da kiša, tuča i grmljavina bijahu prestali, ali on opet zgriješi. On i sluge njegove uzjoguniše se
 • 35 *Srce Faraonovo osta nesmiljeno: on ne pusti sinove Izraelove, kako je to bio rekao ALLAH putem Musu .

Osma nevolja: skakavci[uredi]

 • 10 1 ALLAH reče Musi: Uđi kod *Faraona, jer ja sam taj koji je htio njegovu upornost i njegovih slugu, da bih stavio u njihovu sredinu znakove svoje nazočnosti[52]
 • 2 i da ti pričaš svojem sinu i sinu svojeg sina kako sam se je poigrao s Egipćanima i kako sam sam kod njih stavio svoje znake. A vi će te spoznati da sam ja GOSPOD.«
 • 3 Musa i Harun uđoše kod Faraona i rekoše mu: »Ovako govori Allah, Allah Hebreja: Do kad ćeš ti odbijati poniziti se preda mnom? Pusti otići moj narod služiti mi.
 • 4 Ako ti još uvijek odbijaš pustiti otići moj Narod, učiniću da već sutra dođu skakavci na tvoju teritoriju.
 • 5 Oni će tako prekriti zemlju da se više neće vidjeti. Oni će pojesti ostatak onoga što je izmaklo, tuča što vam je ostavila[53], oni će pojesti sva vaša stabla koja rastu u poljima.
 • 6 Ispuniće sve vaše kuće, kuće svih tvojih slugu i kuće svih Egipćana - to nisu vidjeli ni tvoji očevi[54] ni očevi tvojih otaca otkad biše na zemlji pa sve do ovog dana. « Musa se okrenu i iziđe od Faraona.
 • 7 Sluge Faraonove mu rekoše: » Do kada će ova osoba biti za nas jedna klopka? Pusti otići ljude da služe ALLAHU, njihovom Bogu. Ne znaš li ti još da Egipat propada? «
 • 8 Dovedoše Musu i Haruna kod Faraona i on im reče: » Hajde! Služite ALLAHA, vašeg Allaha. Ali, tko će otići? « Musa reče: » Mi ćemo ići s našom djecom i našim starcima, ići ćemo s našim sinovima i našim kćerima, našom sitnom i našom krupnom stokom. Jer za nas je to hadžiluk[55] u čast GOSPODU.«
 • 10 On im reče: »Nek' ALLAH bude s vama ako vas ja pustim otići s vašom djecom[56]! Vidite kako vi tražite zlo!
 • 11 To se tako neće dogoditi! Idite dakle, vi ljudi, i služite ALLAHU jer je to što vi tražite. « I otjeraše ih od Faraona.
 • 12 ALLAH reče Musi: » Pruži ruku na Egipat za pozvati skakavce : nek se podignu iznad zemlje egipatske! Nek' pojedu svu travu na zemlji, sve što je tuča ostavila.«
 • 13 Musa pruži svoj štap na zemlju Egipat, a ALLAH usmjeri jedan vjetar na zemlju, cijelog onog dana i čitavu noć. Dođe jutro: vjetar istočnjak je bio donio skakavce.
 • 14 Skakavci se digoše iznad sve zemlje egipatske i zaposjedoše svu njenu teritoriju: jedna takva masa skakavaca nikad nije bila viđena ni prije ni poslije.
 • 15 Oni prekriše svu zemlju i tako ju zamračiše[57]. Oni pojedoše svu travu na zemlji i sve plodove na stablima preostale poslije tuče. Ne ostade ništa zeleno na drveću i na livadama u cijeloj zemlji Egipat.
 • 16 Faraon pohiti pozvati Musu i Haruna i reče: » Ja sam zgriješio protiv ALLAHA, vašeg Allaha, i protiv vas.
 • 17 A sada, udostojite se oprostiti moju grješku još jedanput. Molite ALLAHA, Vašeg Allaha, kad bi samo htio udaljiti tu smrt od mene. «
 • 18 Musa iziđe od Faraona i moliše GOSPODU.
 • 19 ALLAH promijeni vjetar u vrlo jaki vjetar zapadnjak koji odnese skakavce i odbaci ih prema *moru Trstike[58] -. Ne ostade više niti jedan skakavac na cijeloj teritoriji egipatskoj -.
 • 20 Ali ALLAH ukruti *srce Faraonovo koji ne pusti otići sinove Izraelove.

Deveta nevolja: tmine[uredi]

 • 21 ALLAH reče Musi: Pruži ruku prema nebu. Nek' budu tmine nad zemljom egipatskom, tmine da ih se napipa[59]
 • 22 Musa pruži svoju ruku prema nebu, tokom tri dana, bijaše gusta nad Egiptom.
 • 23 tokom tri dana, nitko ne vidje svojeg brata niti maknu sa svojeg mjesta. Ali, svi sinovi Izraelovi imadoše svjetlosti ondje gdje obitavahu.
 • 24 *Faraon pozva Musu i reče: » Hajde! Služite GOSPODU. Samo vaša sitna i krupna stoka mora ostati. Ali vaša djeca mogu ići s vama.«
 • 25 Musa reče: » Jesi li ti taj koji će nas opskrbiti žrtvama i holokaustom[60] koji ćemo služiti ALLAHU, našem Bogu?
 • 26 Naša stoka ići će s nama i niti jedna životinja neće ostati. Jer između nje uzećemo ono što ćemo služiti ALLAHU, našem Bogu. Mi sami ne ćemo znati prije našeg prispijeća onamo, što ćemo to trebati ponuditiGOSPODU.«
 • 27 Ali ALLAH ukruti *srce Faraonu, koji ih ne htjede pustiti otići.
 • 28 Faraon mu reče: » Odlazi! Čuvaj se da ponovo ne ugledaš moje lice. Dana kad vidiš moje lice umrijećeš ! «
 • 29 Musa reče: » Kako si ti rekao! Ja neću više vidjeti tvojega lica! «

Najava desete nevolje[uredi]

 • 11 1 ALLAH reče Musi: » Donijeću posljednju nevolju na *Faraona i na Egipat. Poslije toga, on će vas pustiti otići odavde, i čak umjesto da vas pusti otići, on će vas protjerati zauvijek odavde.
 • 2 Reci dakle narodu da svaki zatraži od svojeg susjeda, svaka od svoje susjede, srebreninu i zlatninu.«
 • 3 A, ALLAH ugodi Narodu naklonost Egipćana. Što više, Musa sam bijaše veoma velik u Egiptu, u očima slugu Faraonovih i očima naroda.
 • 4 Musa reče: » Ovako govori ALLAH: Oko ponoći, ja ći izići usred Egipta.
 • 5 Svaki prvorođeni umrijeće u Egiptu, od prvorođenog Faraonovog koji treba sjesti na prijestolje do prvorođenog sluškinje u mlinu i svakog prvorođenom od stoke.
 • 6 Biće veliki jauk u svoj zemlji Egipat, takve kakve ne bi nikada i kakve nikad više neće ni biti.
 • 7 Ali, kod svih sinova Izraelovih, čak ni jedan pas neće zabrundati[61] protiv čovjeka ili životinje, da vi spoznate da ALLAH pravi razliku između Egipta i Izraela.
 • 8 Tada sve tvoje sluge doći će k meni i pokloniće se preda mnom govoreći: Iziđi, ti i tvoj narod koji te slijedi. A poslije toga, ja ću izići. « I Musa, srdit od bijesa, iziđe od Faraona.
 • 9 ALLAH reče Musi: » Faraon vas neće poslušat, sve tako dok se moja čuda ne umnože po Egiptu.«
 • 10 Musa i Harun bijahu ispunili sva čuda pred Faraonom, ali ALLAH bijaše ukrutio srce Faraonu koji ne pusti otići sinove Izraelove van iz svoje zemlje.

Praznik Pashe[uredi]

 • 12 1 ALLAH reče Musi i Harunu u zemlji egipatskoj:
 • 2 » Ovaj mjesec biće za vas prvi od mjeseci[62]; to je onaj koji će te vi staviti u početak godine.
 • 3 Recite ovako cijeloj zajednici Izraelovoj: Desetog ovog mjeseca, da se uzme jedna životinja[63] po obitelji, jedna po kući.
 • 4 Ako je kuća malobrojna za jednu životinju, uzeće se sa najbližom susjednom kućom, prema broju osoba. Vi će te izabrati životinju prema onom što svaki može jesti.
 • 5 Imaćete životinju bez mane, mužjaka, jednogodca[64]. Uzećete ga među janjcima ili jarićima.
 • 6 Čuvaćete ga do četrnaestog dana ovog mjeseca. Sva skupština zajednice Izraelove klaće u sumrak[65].
 • 7 Uzećete krv i staviti na oba dovratka i nadvratnik kuća gdje će se jesti.
 • 8 Meso će se jesti te večeri. Ješće se pečeno u vatri, s beskvasnim *kruhom i gorkim travama.
 • 9 Ne jedite ništa sirovo ili kuhano u vodi, već samo pečeno u vatri, s glavom, papcima i ponutricom.
 • 10 Neće te ostaviti ništa za jutro; ono što bi ostalo do jutra, spalite.
 • 11 Jedite ga ovako: pojas oko struka, sandale na nogama, štap u ruci. Poješće te ga na brzinu. To je Pasha[66] GOSPODOVA.
 • 12 Ja ću proći zemljom egipatskom te noći. Udariću svakog prvorođenog u Egiptu, od čovjeka do životinje. I podijeliću pravdu svim bogovima egipatskim. Ja sam GOSPOD.
 • 13 Krv će vam služiti kao znak, na kućama gdje će te vi biti. Ja ću vidjeti krv. Proći ću iznad vas, a mlat ništitelj neće vas dosegnuti kad ja udarim zemlju Egipat.
 • 14 Taj dan služiće vam kao spomen[67]. Vi će te obavljati to hadžiluk za slaviti ALLAHA. Iz doba u doba - nepromjenjivi zakon - vi će te ga slaviti.

Praznik beskvasnih kruhova[uredi]

 • 15 tokom sedam dana, vi će te jesti *kruhove bez kvasa. Od prvog dana, vi će te učiniti da nestane kvas iz vaših kuća. I ako tko bude jeo uskisli kruh od prvog dana do sedmog dana, taj će biti odstranjen iz Izraela[68].
 • 16 Prvog dana imaćete jedan posvećeni sabor. Sedmog dana, biće isto. Tih dana, neće se obavljati nikakav posao, već će se moći samo spravljati objed svakog od vas.
 • 17 Vi će te njegovati blagdan beskvasnih kruhova jer, u taj dan točno, ja sam izveo vaše vojske[69] iz zemlje egipatske. Vi će te primijenjnivati taj dan iz doba u doba - nepromjenjivi zakon.
 • 18 Prvog mjeseca, četrnaesti dan mjeseca, na večer, vi će te jesti kruhove bez kvasa sve do dvadeset i prvog dana mjeseca, na večer.
 • 19 tokom sedam dana, neće se naći kvasa u vašim kućama. Ako li tko bude jeo uskisli kruh - useljenik ili domorodac ondje - taj će biti odstranjen iz zajednice Izraelove.
 • 20 Vi neće te jesti nikakvog uskislog tijesta. Gdje god da vi obitavate ješćete kruhove bez kvasa.«

Spremanje objeda za Pashu[uredi]

 • 21 Musa pozva sve starješine Izraelove i reče im:
 • » Idite pribaviti stoku za vaša plemena i zakoljite Pashu[70].
 • 22 Uzećete kiticu miloduha[71], nakvasićete ju u krv iz plitice, stavićete na nadvratak i dva dovratka krv iz plitice i nitko između vas neće proći vrata svoje kuće sve do jutra.
 • 23 ALLAH će proći Egiptom da ga udari vidjeće krv na nadvratku i dvama dovratcima. Tada će ALLAH proći ispred vrata i neće pustiti Ništitelja[72] ući u vaše kuće za udariti.
 • 24 Vi primijenite sve ovo; to je jedan propis za tebe i za tvoje sinove zauvijek.
 • 25 Kad budete ušli u zemlju koju vam ALLAH bude dao kako je to rekao, vi će te primijenjivati taj propis.
 • 26 Kad vaši sinovi budu rekli: Kakav je to obred koji primijenjujete?,
 • 27 Vi će te reći: To je *žrtva Pashe[73] za ALLAHA, njega koji prođe ispred kuća sinova Izraelovih u Egiptu, kad udari Egipat i oslobodi naše domove.« narod kleknu i pokloni se.
 • 28 Sinovi Izraelovi odoše i staviše se na posao; oni učiniše točno ono što je ALLAH bio zapovijedio Musi i Harunu.

Deseta nevolja: smrt prvorođenih Egipćana[uredi]

 • 29 U ponoć, ALLAH udari sve prvorođene u zemlji Egipat, od prvorođenog Faraonovog koji je trebao zasjesti na prijestolje do prvorođenog uhićenika u zatvoru i prvorođenog u životinja.
 • 30 Faraon se diže te noći, i sve njegove sluge i svi Egipćani i bijaše jedan veliki jauk u Egiptu, jer ne nađe se niti jedna jedina kuća bez mrtvaca.
 • 31 On pozva u noći Musu i Haruna i reče: » Dižite se! Iziđite iz sredine mojeg Naroda, vi i sinovi Izraelovi. Idite i služite ALLAHA kako ste to rekli.
 • 32 I vaša stoka, sitna kao i krupna, uzmite ju i idite! A potom, učinite mi vaše zbogom[74]! «
 • 33 Egipćani požurivaše narod i pustiše ga vrlo brzo otići iz zemlje, jer su govorili: »Svi ćemo pomrijeti!«
 • 34 narod je morao odnijeti svoje tijesto i prije no što se diglo; stegnuše svoje naćve u ogrtače i staviše ih na ramena.
 • 35 Sinovi Izraelovi postupili su bili prema riječi Musavoj; izmolili su u Egipćana srebrninu i zlatninu i ogrtače.
 • 36 ALLAH je bio udesio naklonost Narodu od Egipćana koji su bili pristali njihovoj molbi. Tako oni orobiše Egipćane.
 • 37 Sinovi Izraelovi pođoše iz Ramzesa za Sukot, otprilike 600 tisućica[75] pješaka, ljudi ne računajući djecu.
 • 38 Jedna prava gomila ljudi pođe s njima, sa sitnom i s krupnom stokom u glomaznim stadima.
 • 39 Oni ispekoše tijesto koje su ponijeli iz Egipt; ono dade kolačiće bez *kvasa, jer se nije bilo diglo. Protjerani iz Egipta ne imavši vremena ni pripremiti svoju popudbinu.
 • 30 Trajanje boravka sinova Izraelovih u Egiptu bi 430 godina.
 • 41 I na isteku 430 godina, u taj dan točno, sve vojske[76] GOSPODOVE iziđoše iz zemlje Egipat.
 • 42 Tada bi jedna noć bdijenja za ALLAHA kad ih on izvede iz zemlje Egipat. Ta noć pripada ALLAHU, to je bdijenje za sve sinove IZRAELOVE, iz doba u doba.

Pravila za slavljenje Pashe[uredi]

 • 43 ALLAH reče Musi i Harunu: » Evo rituala Pashe[77]:
 • - Niti jedan stranac neće ju jesti.
 • 44 - Svaki sluga stečen po cijeni novca, ti ćeš ga *obrezati i tada će ju jesti.
 • 45 - Ni gost ni plaćenik da ju ne jedu.
 • 46 - Samo u jednoj kući će se jesti.
 • 47 - Cijela zajednica Izraelova slaviće ju.
 • 48 - Ako li jedan useljenik smješten kod vas hoće proslaviti Pashu GOSPODOVU, da svako njegov čovjek bude obrezan. Tada on će se moći primaknuti za proslaviti ju, on će biti kao jedan domorodac u zemlji. Ali da ju nikakav neobrezani ne jede.
 • 49 Zakon će biti isti za domorodce i za useljenike smještene između vas.«
 • 50 Sinovi Izraelovi učiniše tako. Oni učiniše točno ono što što je ALLAH bio zapovjedio Musi i Harunu.
 • 51 U taj dan točno[78], ALLAH izvede sinove Izraelove iz Egipta prema njihovim vojskama.

Zapovijed o prvorođencima Izraelovim[uredi]

 • 13 1 ALLAH oslovi Musu  :
 • 2 » Posveti mi svakog prvorođenog, koji otvara krilo materinsko, između sinova Izraelovih, između ljudi kao i između životinja. To je moje.«
 • 3 Musa reče Narodu: » Da se podsjeti ovog dana kad ste izišli iz Egipta, iz kuće ropstva, jer čvrstom vas rukom ALLAH izvede otud. Neće se jesti uskisli kruh.
 • 4 Danas, vi će te izići, u mjesecu Klasova[79].
 • 5 Tada kad te ALLAH bude uveo u zemlju Kanaana, Hitita, *Amorita, Hivita i Jezubita - onaj koji je prisegao tvojim očevima dati ju tebi - zemlju gdje teku med i mlijeko[80],
 • - vršićeš taj obred u ovom mjesecu:
 • 6 Sedam dana, ješćeš *kruhove bez kvasa.
 • Sedmi dan, biće blagdan za ALLAHA.
 • 7 Ješće se kruhovi bez kvasa tokom sedam dana. Neće se ni pogledati uskisli kruh, neće se ni pogledati kvas na cijeloj tvojoj teritoriji.
 • 8 - Prenijećeš ovaj nauk svojem sinu u taj dan: To je zbog tog što je ALLAH postupio meni u prilog pri mojem izlaskom iz Egipta[81].
 • 9 - Jednom čvrstom rukom ALLAH te izveo iz Egipta: evo što ćeš umjesto znaka na ruci imati, podsjetnika[82] izme đu očiju, da u ustima tvojim bude zakon GOSPODOV.
 • 10 - Ti ćeš primijenjivati taj propis u njegov dan, iz godine u godinu.
 • 11 Tada, kad te ALLAH bude uveo u zemlju Kanaana - kako je to prisegao tebi i tvojim očevima - i kad ti ona bude dana,
 • 12 ti ćeš prenijeti ALLAHU sve ono što otvara materinsku utrobu i sve što otvara matericu u stoke koja ti pripada: mužjaci su GOSPODOVI!
 • 13 Svako prvorođeno od magareta[83], otkupićeš jednom ovcom. Ako li ga na otkupiš, slomi mu šiju. Svakog prvorođenog čovjeka između svojih sinova, njega ćeš otkupiti.
 • 14 Dakle, kad te tvoj sin sutra upita: Zašto to? ti ćeš mu reći: Čvrstom je rukom ALLAH nas izveo iz Egipta, iz kuće robstva.
 • 15 U stvari, kako je *Faraon stvarao poteškoće za pustiti nas izići, ALLAH je ubio svakog prvorođenog u zemlji Egipat, od prvorođenog u čovjeka do prvorođenog u životinja. zbog tog ja *žrtvujem ALLAHU svako muško koje otvara materinsku utrobu, ali vlastitog prvorođenog od mojih sinova, njega otkupljujem.
 • 16 Čvrstom je rukom ALLAH nas izveo iz Egipta: eto što će zamijeniti znak na tvojoj ruci i oznaku između očiju.«

Allah vodi kretanje svojeg Naroda[uredi]

 • 17 Kad *Faraon pusti narod otići, Allah ga ne povede cestom iz zemlje Filistinaca, iako ona bi najizravnijom[84]. Allah je pomislio: » Ne treba narod, suočivši se s bitkama, predomisliti se i vratiti u Egipat!«
 • 18 Allah skrenu narod u pustinju pokraj *Trstikovog mora. U bojnom poretku[85] sinovi Izraelovi bijahu otišli iz zemlje Egipta.
 • 19 Musa ponese kosti Jusufove, jer je to ovaj bio zahtijevao od sinova Izraelovih u prisezi[86] govoreći im: »Allah neće uzmanjkati djelujući u vaš prilog; tada će te vi odnijeti odavde moje kosti s vama.«
 • 20 Oni odoše iz Sukota i utaboriše se u Etamu[87], na rubu pustinje.
 • 21 Sam ALLAH je išao na njihovom čelu: stub oblačni[88] danju, za otvoriti im cestu - stub vatreni noću, za osvijetliti ih; oni su tako mogli ići danju i noću.
 • 22 Danju, stub oblačni nije napuštao čelo Naroda; ni, noću, stub vatreni.

Faraon progoni Izraelite (2)[uredi]

 • 14 1 ALLAH oslovi Musu:
 • 2 »Reci sinovima Izraelovim da dođu taborovati ispred Pi-Hahirota, između Migdola i mora - to je ispred Baal-Cefona[89], točno preko puta, gdje će te vi taborovati, na rubu mora - ;
 • 3 tada, *Faraon reći će sinovima Izraelovim: Evo ih kako zemljom lutaju izluđeni! Pustinja se zatvorila za njima!
 • 4 ja ću ukrutiti *srce Faraonu i on će ih proganjati. Ali, ja ću se proslaviti na račun Faraonov i svih njegovih snaga, i spoznaće Egipćani da sam ja GOSPOD.« Oni učiniše tako.
 • 5 Javiše kralju Egipta kako je narod u bijegu. Faraon i njegove sluge promijeniše ideje glede Naroda i rekoše: » Što li smo to učinili? Pustili smo Izrael napustiti našu službu! «
 • 6 On upregnu svoja kola i povede svoj narod sa sobom.
 • 7 Uze 600 elitnih kola i sva kola egipatska, svatko sa svojm konjušarima.
 • 8 ALLAH ukruti srce Faraonu, kralju Egipta, koji proganjaše sinove Izraelove, one sinove Izraelove koji izlažahu uzdignute ruke[90].
 • 9 Egipćani ih progoniše i sustigoše dok su taborovali na rubu mora - sve zaprege Faraonove, njegovi jahači i njegove snage - blizu Pi-Hahirota, pred Baal-Cefonom.
 • 10 Faraon se bio primakao. Sinovi Izraelovi podigoše oči: kad evo Egipta na cesti iza njih ! Sinove Izraelove spopade veliki strah i zavapiše prema GOSPODU.
 • 11 Oni rekoše Musi: » Da li Egiptu manjkaše grobova, te nas ti odvede u pustinju da poumiremo? Što nam to učini, odvodeći nas iz Egipta?
 • 12 Nismo li ti rekli u Egiptu: Pusti nas služiti Egipćanima! Bolje nam je služiti Egipćanima no umrijeti u pustinji.«
 • 13 Musa reče Narodu: »Ne bojte se! Držite se dobro! I gledajte spas koji će ALLAH danas za vas ostvariti. Vi ste vidjeli danas Egipćane, nikad ih više neće te ponovo vidjeti.
 • 14 ALLAH je taj koji će se tući za vas. A vi, vi ostanite mirni! «

Allah otvara jedan prolaz kroz more[uredi]

 • 15 ALLAH reče Musi: Zašto vapiš prema meni? Reci sinovima Izraelovim: nek' krenu na put!
 • 16 A ti, digni svoj štap, pruži ruku nad more, razdvoji ga: i nek' sinovi Izraelovi prođu po suhom posred mora.
 • 17 A ja, ja ću ukrutiti *srce Egipćanima da prodru iza njih i da se ja proslavim o trošku *Faraona i svih njegovih snaga, njegovih kola i njegovih konjanika.
 • 18 Tako će Egipćani spoznati da sam ja Allah, kad se budem proslavio o trošku Faraona, njegovih kola i njegovih konjanika.«
 • 19 *Anđeo Allahov koji je išao ispred tabora Izraelovog pođe i pređe u njihovu pozadinu. Stub oblačni[91] sprijeda pređe im straga.
 • 20 Postavi se između tabora Egipćana i tabora Izraelovog. Bijaše jedan oblak, ali takođe i tmina; tad on osvijetli noć. I cijele noći ne približiše se jedan drugom.
 • 21 Musa ispruži ruku nad more. ALLAH odmicaše more cijele noći jakim istočnim vjetrom i presuši more. Vode se razdvojiše
 • 22 i sinovi Izraelovi prodriješe u sred mora po suhom, vode činiše po jedan zid njima s desna i njima s lijeva.
 • 23 Egipćani ih progoniše i prodriješe iza njih - svi konji Faraonovi, njegova kola i njegovi konjanici- sve do u sred mora.
 • 24 No, tokom bdijenja pred zoru[92], iz oblaka i vatre ALLAH osmotri tabor Egipćana i izazva nered u taboru egipatskom.
 • 25 On zaustavi točkove[93] njihovih kola i vožnju im učini mučnom. Egipat reče: » Bježimo daleko od Izraela, jer je ALLAH taj koji bije boj za njih protiv Egipta!«
 • 26 ALLAH reče Musi: » Pruži ruku nad more: nek se vode vrate na Egipat, na njihova kola i njihove konjanike!«
 • 27 Musa ispruži ruku nad more. U nadolasku jutra, more se vrati na svoje uobičajeno mjesto, dok Egipćani juriše njemu u susret. A ALLAH se otrese Egipćana usred mora.
 • 28 Vode se vratiše i prekriše kola i konjanike; sve snage Faraonove koje bijahu prodrle u more iza Izraela, ne osta nitko.
 • 29 Ali, sinovi Izraelovi bijahu išli po suhom posred mora, vode su stvarale zid njima desno i njima lijevo.
 • 30 Allah, onog dana, spasi Izrael iz ruku Egipta i Izrael vidje Egipat umrijeti na obali mora.
 • 31 Izrael vidje kakvom je snažnom rukom ALLAH djelovao protiv Egipta. narod se uplaši ALLAHA, povjerova u ALLAHA i u Musu slugu njegovog.

Mojsijev i Izraelitski Hvalospjev[uredi]

 • 15 1 Tada, sa sinovima Izraelovim, Musa zapjeva hvalospjev GOSPODU.
Oni rekoše:
Ja hoću pjevati GOSPODU,
on učini blistavo djelo.
Konja i konjanika
u more on baci.


 • 2 Moja snaga i moja pjesma,
to je GOSPOD.
On biješe spas moj.
To je on, moj Bog, ja ću ga
slaviti;
Allaha Oca svojeg, ja ću
veličati.


 • 3 ALLAH je jedan bojovnik.
Allah, to je njegovo ime.


 • 4 Kola i snage *Faraona,
u more on ih baci.
Cvijet njegovih štitonoša
potamni u *Trstikovom
moru.


 • 5 Provalije ih prekriše,
oni siđoše u ponor
kao kakav kamen.


 • 6 Tvoja desnica, GOSPODE ,
plamteća od snage,
tvoja desnica, GOSPODE ,
razbija neprijatelja.


 • 7 Veličanstven od veličine,
 • ti obaraš svoje protivnike.
Ti buktiš srdžbom koja ih
proždire kao
slamu.


 • 8 U dahu iz tvojih nosnica[94],
vode se prikupljaju,
valovi se uspravljaju kao
nasip,
provalije se ukrućuju u srcu
mora.


 • 9 Neprijatelj je mislio:
Ja proganjam, ja hvatam,
ja dijelim plijen,
moje se grlo kljuka njime.
Ja potežem svoj mač,
moja ih ruka lišava!


 • 10 Ti ispuhnu svoj vjetar,
more ih prekri.
Oni se potopiše kao
od olova
u vodama strašnim.


 • 11 Tko je kao ti među
bogovima, GOSPODE?
Tko je kao ti, sjajan od
svetosti?
Pogibeljan u svojim podvizi-
ma?
Čudotvoran?


 • 12 Ti pružiš svoju desnicu,
zemlja ih proguta[95].


13 Ti povede vjernošću
narod koji si uzeo
ti si ga odveo svojom
snagom prema svojem
svetom boravištu[96].


 • 14 Narodi su čuli: oni
drhte.
Jeza je obuzela
žitelje Palestine.


 • 15 Tad biše užasnuti
poglavari Edoma.
Drhtanje uhvati
prinčeve Moaba.
Svi žitelji Kanaana
potreseni su[97].


 • 16 Padoše na njih
strijepnja i užas.
Pod veličinom tvoje ruke[98]
oni ušutaše, skameniše se,
dok ne prođe tvoj narod,
GOSPODE,
dok ne prođe tvoj Narod
kojeg si stekao.


 • 17 Ti si ih uveo i ti si ih
postavio
na planinu[99], svoju baštinu.
Ti si spremio, GOSPODE,
jedno mjesto za tu obitava-
ti. Tvoje su ruke utemeljile,
o GOSPODE, jedno
svetište.


 • 18 ALLAH vlada zauvijek!
 • 19 Konj je Faraonov prodro u more, sa svojim kolima i svojim konjanicima, ALLAH je na njih vratio vode morske: ali, sinovi Izraelovi, oni, bijahu išli po suhom posred mora.
 • 20 *Proročica Mirijam, sestra Harunova, uze u ruku tamburin; sve žene pođoše za njom, plešući i svirajući na tamburinu.


 • 21 A Mirijam im zapjeva:
» Opjevavajte ALLAHA,
on učini blistavo djelo.
Konja i jahača
u more on ih baca!«

Voda Mare[uredi]

 • 22 Musa odvede Izrael od *Trstikovog mora i oni iziđoše prema pustinji Šur[100].
 • 23 Oni stigoše u Maru, ali ne mogoše piti vode iz Marae, jer ona bijaše gorka - otkud i njeno ime "Mara"[101].
 • 24 narod gunđaše protiv Musu govoreći: »Što ćemo piti?«
 • 25 Ovaj zavapi prema ALLAHU koji mu pokaza jedno drvo određene vrste. On baci komad drveta u vodu i voda posta slatka. Ondje im on utvrdi zakone i običaje.
 • 26 On reče: » Ako dobro čuješ glas ALLAHA, svojeg Allaha, ako činiš ono što je pravo u njegovim očima, ako prikloniš uši njegovim zapovijedima, ako se pridržavaš svih njegovih propisa, ja ti neću dosuditi nikakvu bolest koju sam dosudio u Egiptu, jer ja sam ALLAH koji te iscjeljuje. «
 • 27 Oni stigoše u Elim[102]: ima ondje dvanaest izvora vode i 70 palmi. Oni se taborovaše ondje, pokraj vode.

Mana i prepelice[uredi]

 • 16 1 Oni pođoše iz Elima i sva zajednica sinova Izraelovih stiže u pustinju Sin[103], između Elima i Sinaja, petnaesti dan drugog mjeseca poslije svojeg izlaska iz zemlje Egipat.
 • 2U pustinji, sva zajednica sinova Izraelovih zagunđa protiv Musu i Haruna.
 • 3 Sinovi im Izraelovi rekoše: » Ah! da bijasmo umrli od ruke GOSPODOVE u zemlji Egipat, kad bijasmo sjedjeli pokraj lonca mesa, kad smo jeli kruha[104] do sitosti! Vi ste nas izveli u ovu pustinju da bi cijelu ovu zajednicu pustili umrijeti od gladi!»
 • 4 ALLAH reče Musi: » S nebeskih visina, ja ću učiniti kruh padati za vas. narod će izlaziti svaki dan skupljati dnevnu porciju, da bih ja ispitao ide li ili ne prema mojem zakonu?
 • 5 Šesti dan, kad oni budu pripremili ono što budu donijeli, imaće dva puta više no svakodnevna žetva[105]
 • 6 Musa i Harun rekoše svim sinovima Izraelovim: » Večeras, vi će te spoznati da je ALLAH taj koji vas je izveo iz zemlje Egipta;
 • 7 ujutro, vidjećete slavu GOSPODOVU, jer je on čuo vaše gunđanje protiv ALLAHA. Mi, tko smo mi, da vi gunđate protiv nas?«
 • 8 - Musa je htio reći: »Vi će te vidjeti kad vam ALLAH s večeri dadne mesa za jesti, s jutra kruha do sitosti, jer ALLAH je čuo vaše gunđanje kad vi gunđate protiv njega. Mi, tko smo mi? Vi to ne gunđate protiv nas, već protiv ALLAHA.«
 • 9 Musa reče Harunu: »Reci cijeloj zajednici sinova Izraelovih: Primaknite se ALLAHU, jer on je čuo vaše gunđanje.«
 • 10 I kako je Harun govorio cijeloj zajednici sinova Izraelovih, on se okrenu prema pustinji: onda, slava ALLAHOVA pojavi se u oblaku[106].
 • 11 ALLAH oslovi Musi  :
 • 12 »Ja sam čuo gunđanje sinova Izraelovih. Ovako im reci: U sumrak, vi će te jesti meso; u jutro, vi će te se nasititi kruhom i spoznaćete da sam ja ja Allah, vaš Bog.«
 • 13 Iste večeri, prepelice uzletješe[107] i prekriše tabor.
 • 14 Sloj rose se diže; kad, na površini pustinje, bijaše nešto sitno, škripavo, nešto sitno poput inja, po zemlji.
 • 15 Sinovi Izraelovi se zgledaše i rekoše jedni drugima: »Mân hou?« (»Što je to[108]?«) jer ne znadoše što bijaše to. Musa im reče: » To je kruh koji vam ALLAH dade za jesti.
 • 16 Evo što je ALLAH zapovjedio: Prikupite ju toliko koliko svatko može pojesti. Uzmite ju jedan omer[109] po glavi, prema broju vaših ljudi, svatko za one iz svog šatora.«
 • 17 Sinovi Izraelovi učiniše tako; oni ju prikupiše, tko više, tko manje.
 • 18 Oni izmjeriše u omeru: ništa previše nije imao tko je imao više, a tko je imao manje ne imade premalo. Svatko je bio prikupio onoliko koliko je mogao pojesti.

Različita pravila o mani[uredi]

Musa im reče: » Nek' niko ju ne čuva do jutra! «

 • 20 Izvjesni ne poslušaše Musu i čuvaše ju do jutra; ali ona bi crvljiva i smrdljiva. Tad se Musa rasrdi protiv njih.
 • 21 Oni prikupljaše jutro za jutrom, toliko koliko je svako mogao pojesti. Kad bi sunce ugrijalo, ona bi se sva otopila.
 • 22 Šesti dan, oni prikupiše dvostruku količinu kruha, dva homera[110] za svakog. Svi odgovorni iz zajednice dođoše obavijestiti Musu .
 • 23 On im reče: »To je ono što je ALLAH bio rekao: Sutra je *šabat, dan odmora posvećen GOSPODU. Ispecite što je za peći, skuhajte što je za skuhati. Sve što je suvišno odložite ga do jutra.«
 • 24 Oni to odložiše do jutra, kako je bio zapovjedio Musa. Ne bi ni smrada ni gamadi.
 • 25 Musa reče: » Jedite to danas. Danas je šabat GOSPODOV. Danas to neće te naći napolju.
 • 26 Vi će te to skupljati tokom šest dana, ali sedmog dana, je šabat: neće toga biti.
 • 27 No, sebmi dan, bijaše u Narodu ljudi koji iziđoše prikupljati ju ali ne nađoše ništa.
 • 28 ALLAH reče Musi: » Do kada će te vi odbijati poštivati moje odredbe i zakone?
 • 29 Shvatite da, ako li vam je ALLAH dao šabat, on vam je takođe dao, šestog dana kruha za dva dana. Ostanite svatko na svojem mjestu. Nek' nitko ne iziđe sedmog dana.«
 • 30 narod se dakle odmori sedmog dana.
 • 31 Onome kuća Izraelova dade ime mana. Bilo je to kao zrnje korijandera[111], bijaše to bijelo, s jednim okusom uštipka s medom.
 • 32 Musa reče: »Evo što je Allah zapovjedio: da se napuni jedan omer rezerve za vaše potomstvo, da bi oni vidjeli kruh kojim sam vas ja hranio u pustinji, pošto sam vas izveo iz Egipta.«
 • 33 Musa reče Harunu: »Uzmi jednu vazu, stavi u nju pun omer mane i postavi pred ALLAHA, u zalihu za vaše potomstvo.«
 • 34 Kako ALLAH bijaše zapovjedio Musi , Harun to ostavi pred *ploču u zalihu[112].
 • 35 Sinovi Izraelovi jedoše manu tokom 40 godina sve do njihovog dolaska u krajine zemlje Kanaan.
 • 36 Omer jest deseti dio jednog efa[113].

Voda Masa i Meriba[uredi]

 • 17 1 Sva zajednica sinova Izraelovih pođe iz pustinje Sin, prelazeći svoje etape na zapovijed GOSPODOVU. Oni taborovaše u Refidimu[114], ali tu ne bijaše vode Narodu za piti.
 • 2 narod ukori Musu : »Dajte nam piti vode[115]«, rekoše oni. Musa im reče: »Zašto me korite? Zašto stavljate na kušnju ALLAHA?«
 • 3 Ondje, narod ožedni; narod zagunđa protiv protiv Musu : »Zašto si dakle, reče on, nas doveo iz Egipta? Da me pustiš umrijeti od žeđi, mene, moje sinove i moja stada?«
 • 4 Musa zavapi prema GOSPODU: »Što trebam učiniti za ovaj Narod? Još malo i oni će me kamenovati.«
 • 5 ALLAH reče Musi: » Pođi ispred naroda, uzmi sa sobom nekoliko *starješina Izraelovih; štap kojim si udario Rijeku[116], uzmi štap u ruku i pođi.
 • 6 Ja ću se nalaziti ispred tebe, ondje na stijeni - u Horebu[117] -. Udarićeš stijenu, i otud će izići voda i narod će ju piti. « Musa učini tako, pred očima starješina Izraelovi.
 • 7 On nazva to mjesto Masa i Meriba - Iskušavanje i Kavga[118] radi kavge sinova Izraelovih i jer su stavili na iskušenje ALLAHA govoreći: » ALLAH da li je među nama, da ili ne ? «

Amaleciti napadaju Izraelite[uredi]

 • 8 Tada, Amalek[119] dođe boriti se s Izraelom u Refidimu.
 • 9 Musa reče Jošui: » Izaberi nam ljude i iziđi boriti se protiv Amaleka; sutra[120], ja ću stajati na vrhu brežuljka, sa štapom ALLAHOVIM u ruci. «
 • 10 Kako Musa bijaše rekao, Jošua zapodjenu borbu protiv Amaleka, dok Musa, Harun i Hur bijahu se uspeli nana vrh brežuljka.
 • 11 Onda, kad Musa podizaše ruku Izrael bijaše jači; kad on spuštaše ruku Amalek bijaše jači.
 • 12 Ruke Musave otežaše[121], oni uzeše jedan kamen, staviše ga pod njega i on sjede na njega. Harun i Hur, svaki s po jedne strane, pridržavahu mu ruke.Tako, njegove ruke držaše čvrsto sve do zalaska sunca,
 • 13 a Jošua natjera Amaleka njegov narod ustuknuti sječivu mača.
 • 14 ALLAH reče Musi: » Zapiši to u podsjetnik na knjizi[122] i prenesi u uši Jošui: Izbrisaću sjećanje na Amaleka, izbrisaću njega ispod nebesa! «
 • 15 Musa izgradi jedan *žrtvenik, dade mu ime ALLAH moj barjak «,
 • 16 i reče: » Pošto je ruka podignuta[123] protiv prijestolja GOSPODOVOG, to je rat između ALLAHA i Amaleka iz doba u doba! «

Musa i njegova punac Jetro[uredi]

 • 18 1 Jetro[124] svećenik Madijana, punac Musav, čuo je govoriti sve o tome što je Allah bio učinio za Musu i za Izrael njegov Narod: ALLAH bijaše izveo Izrael iz Egipta!
 • 2 Jetro, punac Musav, uze Ciporu, ženu Musavu, bilo je to poslije njenog otpuštanja[125], -
 • 3 i njena 2 sina: jedan se zvao Geršom[126] - Izbjeglica - jer bijaše rekao: » Ja sam postao izbjeglicom u stranoj zemlji, «
 • 4 a drugi Eliazar[127] - moj Allah je pomoć - jer: » Jer Allah je moj otac koji je došao meni u pomoć i izbavio me mača *Faraonovog. «
 • 5 Jetro, punac Musav, njegovi sinovi i njegova žena odoše prema Musi , u pustinju gdje on taborovaše, u Božjoj planini[128].
 • 6 On reče Musi: » To sam ja Jetro, tvoj punac, koji dolazi k tebi kao i tvoja žena i tvoja dva sina s njom. «
 • 7 Musa iziđe u susret svojem puncu, pokloni mu se i zagrli ga; oni izmijeniše pozdrave i uđoše pod šator.
 • 8 Musa ispriča svojem puncu sve što je ALLAH bio učinio Faraonu i Egiptu radi Izraela, sve teškoće nadošle putem, kojih ih je ALLAH oslobodio.
 • 9 Jetro se obradova svim dobrima kojima je ALLAH obdario Izrael, oslobađajući ga iz ruku Egipćana.
 • 10 A Jetro reče: » Blagoslovljen ALLAH koji vas je oslobodio iz ruke Egipćana i ruke Faraona, koji je oslobodio narod iz ruke Egipćana!
 • 11 Ja priznajem sada da je ALLAH veći nego svi bogovi, makar i u svojem bijesu protiv svojih[129]
 • 12 Jetro, punac Musi n sudjelova u jednom holokaustu[130] i žrtvama ponuđenim Bogu. Harun i sve *starješine Izraelove dođoše pojesti objed pred Allahom s puncem Musavim.

Musa imenuje starješine za vršenje pravde[uredi]

 • 13 No, sutradan Musa zasjede zbog suđenja Narodu, a narod ostade pred Musom od jutra do večeri.
 • 14 Punac Musi n vidje sve to što ovaj učini Narodu: » Što ti to radiš tu za narod? « reče on. Zašto ti sjediš sam dok sav narod stoji pred tobom od jutra do večeri? «
 • 15 Musa reče svojem puncu: » To je zbog toga što narod dolazi k meni za savjet Božji;
 • 16 Ako imaju neku stvar oni dolaze k meni; ja uredujem parbu koju oni imaju između sebe i obznanjujem im odluku Allahovu i njegove zakone. «
 • 17 Punac Musi n mu reče: » Tvoj način postupanja nije dobar.
 • 18 Ti ćeš se iscrpiti, kao i narod koji je pred tobom. Služba je preteška za tebe. Ti ju ne možeš obaviti sam.
 • 19 Poslušaj me, sada! Daću ti jedan savjet i nek' Allah bude s tobom! Budi dakle predstavnikom Naroda pred Bogom: ti si taj koji će iznositi stvari pred Allaha ,
 • 20 koji će obvijestiti ljude o odlukama i zakonima, koji će im obznaniti put za slijediti i ponašanje za održati.
 • 21 A potom, ti ćeš izdvojiti, u svem Narodu, ljude od vrijednosti, bogobojazne, dostojne povjerenja, nepodkupljive, i ti ćeš ih postaviti nad njima kao tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.
 • 22 Oni će neprekidno suditi Narodu. Sve što ima važnosti, oni će ti predstaviti, a ono što je od manje važnosti, sudiće oni sami. Olakšaj tako svoju obvezu. Nek' ju oni nose s tobom!
 • 23 Ako li tako učiniš Allah će ti dati svoje zapovijedi, Moći ćeš ih držati i, što više, sav će se narod u miru vratiti svojim kućama. «
 • 24 Musa posluša glas svojeg punca i učini kako je ovaj to bio rekao.
 • 25 U svem Izraelu, Musa izabra valjane ljude i postavi ih na čelo Narodu: tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.
 • 26 Oni neprekidno sudiše narodu. Ono što je bilo teško, oni predstaviše Musi , ono što bijaše lakše, sudiše oni sami.
 • 27 A Musa pusti otići svojeg punca, koji ode u svoju zemlju.

Allah predlaže savez Izraelu[uredi]

 • 19 1 Treći mjesec poslije njihovog izlaska iz Egipta, danas isto[131] sinovi Izraelovi stigoše u pustinju Sinaj.
 • 2 Oni pođoše iz Refidima[132], stigoše u pustinju Sinaj i utaboriše se u pustinji. - Izrael se utabori ovdje, nasuprot planini,
 • 3 ali Musa se uspe prema Bogu. ALLAH ga pozva iz planine govoreći: » Ovako ćeš reći kući Jakubovoj i prenijećeš obavijest sinovima Izraelovim[133]:
 • 4 Vi ste i sami vidjeli što sam ja učinio u Egiptu, kako sam vas nosio na krilima orlovskim i doveo vas sve do mene.
 • 5 A sada, ako li slušate moj glas i čuvate moj *savez, vi će te biti moj osobni dio[134] među svim narodima - pošto sva zemlja pripada meni, -
 • 6 i vi će te biti za mene jedno kraljevstvo svećenika[135] i jedan *sveti narod. Takve su riječi koje ćeš ti reći sinovima Izraelovim. «
 • 7 Musa dođe; pozva *starješine Naroda i izloži im sve te riječi koje mu je ALLAH bio zapovjedio.
 • 8 Sav narod odgovori, jednodušno: » Sve što je ALLAH rekao, mi ćemo primijeniti. « A Musa izvijesti ALLAHU riječi Naroda.
 • 9 ALLAH reče Musi: » Evo, ja ću doći sve do tebe u oblačnoj tmuši[136], da bi narod čuo kad ja budem govorio s tobom i da takođe svoju vjeru stavi u tebe zauvijek. « I Musa prenese ALLAHU riječi Naroda.

Allah susreće Musu na planini Sinaj[uredi]

 • 10 ALLAH reče Musi: » Idi prema Narodu i *posveti ga danas i sutra; nek' operu svoje ogrtače,
 • 11 da budu spremni za treći dan, jer trećeg će dana ALLAH sići na planinu Sinaj pred očima sveg Naroda.
 • 12 Odredi međe za narod govoreći: Pazite da se ne penjete na planinu i da ne dodirujete prilaza njenih. Tko li dodirne planinu biće mrtav!
 • 13 Ni jedna ruka neće dodirnuti krivca, već će biti kamenovan ili proboden strijelama. Ni životinja ni čovjek neće preživjeti. Kad truba zaječi, nekolicina[137] će se uspeti na planinu. «
 • 14 Musa siđe s planine k narodu, posveti narodo, oni operoše svoje ruke,
 • 15 a on reče Narodu: » Budite spremni za tri dana. Ne prilazite svojim ženama. «
 • 16 No, trećeg dana, kad svanu jutro, začuše se glasovi, bi munja, jedan oblak[138] pritiščući planinu i glas jednog vrlo moćnog zbora; u cijelom taboru, sav narod zadrhta.
 • 17 Musa izvede Narodi zvan tabora u susret Bogu, i oni ostadoše sasvim u podnožju planinu.
 • 18 Planina Sinaj bi samo jedan dim, jer ALLAH tu bijaše sišao u vatri; njegov dim se uzdiže, kao dim iz peći, i sva planina žestoko se potrese.
 • 19 Glas se zbora pojača: Musa govoriše, a Allah mu odgovaraše glasom grmljavine.
 • 20 ALLAH siđe na planinu Sinaj, na vrh planine, i ALLAH pozva Musu na vrh planine. Musa se uspne.
 • 21 ALLAH reče Musi: » Siđi i upozori narod da se ne sjuri prema ALLAHU da bi ga vidio; pašće ih mnogo.
 • 22 I da se čak i svećenici koji se približe ALLAHU posvete iz straha da se ALLAH ne plane protiv njih. «
 • 23 Musa reče ALLAHU : » narod se ne može uspeti na planinu Sinaj, pošto ti, ti si nas upozorio govoreći: Ograniči planinu i drži ju odatle svetom!«
 • 24 ALLAH mu reče: » Siđi ponovo, potom ćeš se uspeti s Harunom. Što se tiče svećenika i Naroda, da ne pojure uspeti se prema ALLAHU, iz straha da se ne razjari protiv njih! «
 • 25 Musa siđe prema Narodu i reče mu[139]

Ugovor saveza: Deset Zapovijedi[uredi]

 • 20 1 I Allah izgovori sve ove riječi[140].
 • 2 » Ja sam Allah, tvoj Bog, koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva:
 • 3 Ti nećeš imati drugih bogova nasuprot meni[141].
 • 4 Ti nećeš izrađivati idole, niti bilo što što bi imalo oblik onog što se nalazi gore u nebu, ovdje dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom.
 • 5 Nećeš se klanjati pred tim bogovima i nećeš im služiti -, jer ja sam Allah, tvoj Bog, jedan ljubomoran[142] Bog, progoneći grješke očeva kod sinova u tri i četiri pokoljenja - ako me mrze, -
 • 6 ali dokazujući vjernost u hiljadama pokoljenja - ako li me ona vole i pridržavaju se mojih zapovjedi.
 • 7 Ti nećeš nepravedno izgovoriti ime ALLAHA, tvojeg Allaha, jer ALLAH ne oprašta onome koji u korist laži i krivde izgovori njegovo ime.
 • 8 Nek' u dan *šabata čini se podsjećanje[143] svetkujući ga.
 • 9 Ti ćeš raditi šest dana, obavljajući sve svoje poslove,
 • 10 ali sedmog dana, je šabat Allahov, tvojeg Allaha. Nećeš obavljati nikakav posao, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kćer, kao ni tvoj sluga, tvoja sluškinja, tvoje životinje ili useljenici koje imaš u svojim gradovima.
 • 11 Jer u šest dana, ALLAH je stvorio zemlju, more i sve što oni sadržavaju, ali on se odmarao sedmog dana. To je ono zbog čega je ALLAH blagoslovio i posvetio dan šabata.
 • 12 Poštuj svojeg oca i svoju majku, da se tvoji dani, koje ti dade Allah, tvoj Bog, na zemlji produže.
 • 13 Ti nećeš počiniti ubojstvo.
 • 14 Ti nećeš počiniti bluda.
 • 15 Ti nećeš počiniti otmice[144].
 • 16 Ti nećeš lažno posvjedočiti protiv bližnjega svoga.
 • 17 Nećeš hlepiti za kućom bližnjega svoga. Ti nećeš hlepiti ni za ženom bližnjega svoga, ni za njegovim slugom, ni za njegovom sluškinjom, njegovim govedom ili magaretom, niti za bilo čim što pripada bližnjemu tvome. «
 • 18 Sav narod zapazi glasove, plamsanje, glasove zbora i zadimljenu planinu; narod vidje uzdrhta i zadrža se na odstojanju.
 • 19 Oni rekoše Musi: » Govori nam ti sam i mi ćemo slušati; ali da nam Allah ne govori, bila bi to naša smrt! «
 • 20 Musa reče Narodu: » Ne strahujte! Jer, to je za vama dokazati da je Allah došao, da njegova straha bude nad vama da vi ne griješite. «
 • 21 A narod se zadrža na odstojanju, ali Musa primaknu gustu[145] noć u kojoj bijaše Bog.

Zakon o žrtvenom oltaru[uredi]

 • 22 ALLAH reče Musi: » Ovako ćeš kazati sinovima Izraelovim: Vi ste i sami vidjeli da sam vam ja s *nebeskih visina govorio.
 • 23 Vi se prema meni nećete odnositi kao prema jednom Allahu od srebra ni kao Allahu od zlata vi ih nećete sebi praviti.
 • 24 Ti ćeš mi načiniti jedan oltar od zemlje za žrtvovanje tvojih holokausta2 i tvojih žrtava mira, tvoje sitne i tvoje krupne stoke; na svakom mjestu gdje ću ja začuti svoje *ime, doći ću k tebi i blagosloviti te.
 • 25 Ali ako li mi izgradiš oltar od kamena, nećeš ga izgraditi od klesanog kamena, jer obrađujući ga svojim dlijetom, ti ćeš ga oskvrnuti[147]. Nećeš se uz stube uspinjati k mojem oltaru, da tvoja golotinja ne bude tu otkrivena[148].

Zakon o hebrejskim slugama[uredi]

 • 21 1 Evo pravila koja ćeš im izložiti:
 • 2 Kad budeš kupio jednog hebrejskog slugu, on će služiti šest godina; sedme, on će moći izići slobodan, besplatno.
 • 3 Ako je bio ušao sam, izići će sam. Ako je posjedovao ženu, njegova će žena izići s njim.
 • 4 Ako mu je njegov gazda dao ženu i ako mu je ona rodila sinove ili kćeri, žena i njena djeca biće gazdina, a on, otići će sam.
 • 5 Ali, ako sluga izjavi:»Ja volim svojeg gazdu, svoju ženu i svoje sinove, ja neću otići slobodan «,
 • 6 njegov će ga gazda približiti Bogu[149], približiće ga vratima ili dovratku i njegov će mu gazda probušiti šilom uho: on će ga služiti zauvijek.
 • 7 A kad jedan čovjek proda svoju kćer kao sluškinju[150], ona neće izići kao što izlaze sluge.
 • 8 Ako ne godi svojem gazdi tako da si ju on dodijeli, daće ju otkupiti. On neće imati pravo prodati je tuđem narodu, to bi bilo izdati ju.
 • 9 Ako li ju dodijeli svojem sinu, on će za nju postupiti prema običaju koji obuhvaća sve djevojke.
 • 10 Ako li uzme jednu drugu za sebe, ovoj neće uskratiti ishranu, odjeću, sustanarstvo.
 • 11 A ako li joj ne pribavi tih triju stvari, ona će moći otići slobodna, bez novčane uplate.

Grijehovi koji zaslužuju smrtnu kaznu[uredi]

 • 12 Ko usmrti čovjeka biće kažnjen smrću.
 • 13 Međutim, ko nije vrebao svoju žrtvu - pošto ju je Allah mogao staviti pod svoju ruku - ja ću ti odrediti jedno mjesto u koje će moći pobjeći[151].
 • 14 Ali kad je jedan čovjek razbješnjen protiv bližnjeg svoga do točke da ga lukavo ubije, ti ćeš ga čak od mojeg *oltara[152] otrgnuti da umre.
 • 15 A koji ubije svojeg oca ili majku biće osuđen na smrt.
 • 16 A ko počini otmicu - da bi prodao čovjeka ili da ga ima za sebe - biće osuđen na smrt.
 • 17 I koji uvrijedi oca svog ili majku svoju biće osuđen na smrt.

Udarci i ozljede[uredi]

 • 18 A kad se ljudi posvade, i ako jedan bude udaren kamenom ili šakom i taj, ne umrijevši, padne u krevet,
 • 19 ako se može dignuti i izlaziti sa svojim štapom, onaj koji bude udaren biće namiren. Trebaće njemu platiti nezaposlenost[153] i njegovanje sve do ozdravljenja.
 • 20 Ako netko palicom udari svojeg slugu ili svoju sluškinju i ako oni umru pod njegovom rukom, on će morati podnijeti osvetu.
 • 21 Ali, ako se održe dan ili dva, oni neće biti osvećeni, jer bijaše to njegov novac.
 • 22 A kad se ljudi pošakaju i nasrnu na trudnu ženu, i ako dijete se rodi bez nesreće, trebaće obeštetiti ju kako to nametne muž te žene i platiti putem suda.
 • 23 Ali, ako se dogodi nesreća, platićeš život za život
 • 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
 • 25 opeklinu za opeklinu, ranu za ranu, modricu za modricu.
 • 26 A ako jedan čovjek udari oko svojeg sluge ili oko sluškinje i uništi ga, pustiće ih otići slobodne, u naknadu za njihovo oko.
 • 27 Ako je to jedan zub njegovog sluge ili zub njegove sluškinje koji je ispao, on će ih pustiti otići slobodne u naknadu za njihov zub.
 • 28 A kad jedno govedo udari smrtno rogom jednog čovjeka ili jednu ženu, govedo će biti kamenovano i neće mu se pojesti meso, već će vlasnik goveda biti namiren.
 • 29 U protivnom, ako je govedo već otprije imalo običaj udarati, da njegov vlasnik, nakon upozorenja, nije ga nadzirao i ako je ono prouzročilo smrt jednog čovjeka ili jedne žene, govedo će biti kamenovano, ali njegov vlasnik, on takođe , biće osuđen na smrt.
 • 30 Ako li mu se nametne jedan odkup, biće mu dano u otkup vlastitog života sve što mu se bude zahtijevalo.
 • 31 Ako se ubije sin ili kćer, biće prema propisu urađeno.
 • 32 Ako govedo udari jednog slugu ili sluškinju, daće se 30 sikala[154] srebra njihovom gazdi, a govedo biće kamenovano.
 • 33 A kad jedan čovjek ostavi cisternu otvorenu, ili kad iskopa jednu cisternu ne pokrivši ju, pa jedno govedo ili magare u nju upadne,
 • 34 vlasnik cisterne daće naknadu; on će u novcu nadoknaditi vlasnika mrtve životinje koja će pripasti njemu.
 • 35 A kad govedo jednog čovjeka smrtno udari govedo drugog, oni će prodati živo govedo i podijeliti novac; a mrtvu životinju, nju će takođe podijeliti.
 • 36 Ako li je očigledno da to govedo već od ranije imaše običaj udarati i da ga njegov vlasnik nije nadzirao, on će dati jedno govedo u naknadu goveda, a mrtvo govedo biće njegovo.

Krađa životinja[uredi]

 • 37 Kad jedan čovjek ukrade jedno govedo ili ovcu i koje zakolje ili proda, on će dati pet goveda u naknadu goveda i četiri ovce u naknadu ovce.
 • 22 1 Ako li kradljivac, iznanađen pri proboju jednog zida, bude smrtno udaren, nema krvne osvete[155] radi toga.
 • 2 Ako sunce sija iznad njega[156], biće krvna osveta radi njega. - Lopov treba dati naknadu: ako ne posjeduje ništa, on će biti prodan za otplatu svoje krađe.
 • 3 Ako je ukradena životinja - govedo, magare ili ovca - nađena živa u njegovim rukama, on će ju dvostruko nadoknaditi.

Napad na vlasništvo[uredi]

 • 4 Kad jedan čovjek obavlja ispašu na polju ili vinogradu i pusti svoju stoku pasti u tuđem polju, daće naknadu od svojeg najboljeg polja ili najboljeg vinograda.
 • 5 Kad se proširi vatra radi trnja i bude spaljeno snoplje, žetva ili polja[157], palikuća moraće dati naknadu za požar.
 • 6 Kad jedan čovjek bude dao na čuvanje bližnjem svom novac ili predmete na čuvanje i oni budu ovome ukradeni iz kuće,
 • 7 ako je kradljivac uhvaćen, vlasnik kuće približiće se Bogu[158], da se dozna nije li stavio ruku na tuđa dobra.
 • 8 Za svaku prijevarnu stvar glede jednog goveda, magareta, ovce, ogrtača ili svakog izgubljenog predmeta reći će se: To je on, stvar obiju strana doći će do Allaha ; onaj kojeg Allah proglasi krivim daće svojem bližnjem dvostruko u naknadu.
 • 9 Kad jedan čovjek dadne svojem bližnjem na čuvanje magare, govedo, ovcu ili bilo koju drugu životinju, a ta umre, rani se ili bude opljačkana, a da to ne bude viđeno,
 • 10 jedna prisega u ime ALLAHOVO položiće se između dvaju protivnika, da jedan nije stavio ruku na dobro onog drugog; vlasnik životinje prihvatiće [159], a drugi neće dati naknade.
 • 11 Ali, ako je životinja bila ukradena pred njim, on će dati naknadu vlasniku.
 • 12 Ako je životinja bila rastrgana[160], on će ju dinijeti kao dokaz; on neće dati naknade za rastrganu životinju.
 • 13 A kad jedan čovjek bude pozajmio svojem bližnjem jednu životinju koja bude ranjena ili uginula u odsustvu svojeg vlasnika, moraće mu dati naknadu.
 • 14 Ako se to dogodi u nazočnosti vlasnika, neće mu se dati naknade. Ako bude iznajmljena, donijeće cijenu njenog najma[161].
 • 15 A kad jedan čovjek zavede jednu nezaručenu djevicu i legne s njom, moraće isplatiti dotu[162] za njenu udaju.
 • 16 Ako ju otac odbije njemu dati, čovjek će platiti u novcu kao dotu za djevice.

Različiti moralni i religiozni zakoni[uredi]

 • 17 Vračara, nju nećeš ostaviti živjeti.
 • 18 Tko legne s jednom zvijeri biće osuđen na smrt.
 • 19 Tko *žrtvuje bogovima biće proklet[163], izuzev ako je to ALLAHU i to njemu samom.
 • 20 Ti nećeš izrabljivati ni tlačiti izbjeglicu, jer vi bijaste izbjeglice u zemlji Egipat.
 • 21 Vi nećete zlostavljati udovice niti siročad.
 • 22 Ako li ih budeš zlostavljao i oni zavape prema meni, ja ću čuti njihov vapaj,
 • 23 moja srdžba zapaliće se, ja ću vas pobiti mačem, vaše žene biće udovice, a djeca siročad.
 • 24 Ako posudiš novac mojemu Narodu, nesretniku koji je s tobom, nećeš postupati s njim kao lihvar: nećete mu nametati kamata.
 • 25 Ako uzmeš u najam ogrtač svojeg bližnjeg, vratićeš mu ga o zlasku sunca,
 • 26 jer je to jedini pokrivač, ogrtač koji štiti njegovu kožu. U čemu bi on ležao? A ako se dogodi da zavapi prema meni, ja ću ga čuti, jer ja sam sažaljiv.
 • 27 Bog, njega nećeš uvrijediti; i nećeš prokleti onog koji ima jednu odgovornost u tvojem Narodu.
 • 28 Ti nećeš donositi drugima[164] svoje zrele plodove ni iscjedina iz svojeg tijeska. Ti ćes mi dati svojeg prvorođenog od svojih sinova.
 • 29 Činićeš isto i za svoje govedo i za svoje ovce: ono će ostati sedam dana sa svojom majkom; osmi dan, daćeš ga meni.
 • 30 Vi će te biti za mene *sveti ljudi. Nećete jesti meso[165] rastrgano u polju. Bacićete ga psima.

Poštivanje nejakih[uredi]

 • 23 1 Ti nećeš iznositi neutemeljene glasine. Ne zauzimaj se krivca lažnim svjedočenjem.
 • 2 Ti nećeš slijediti većinu koja hoće činiti zlo i nećeš se uplitati u jedan proces priklanjajući se pristranoj većini.
 • 3 nećeš pretpostavljati slaAllah u njegovom procesu.
 • 4 Kad naiđeš na govedo svojeg neprijatelja, ili njegovo magare, zalutale, ti ćeš mu ih dovesti.
 • 5 Kad vidiš magare onoga koji se srdi na tebe pod njegovim tovarom kako leži, daleko od toga da ćeš ga napustiti, pomoći ćeš mu rastovariti ga[166].
 • 6 Ti nećeš iznevjeriti pravo svojeg siromaha u njegovom procesu[167]. Udaljićeš se od prijevarne pobude.
 • 7 Ne ubij nedužnog ni pravednog, jer ja ne opravdavam krivca.
 • 8 Ti nećeš prihvatiti poklon, jer poklon zasljepljuje vidovite i sramoti pobude pravednika.

Šabatska godina i šabat[uredi]

 • 9 Ti nećeš tlačiti izbjeglice; vi poznajete i sami život izbjeglice, jer vi bijaste izbjeglice u zemlji Egipat.
 • 10 tokom šest godina ti ćeš zasijavati zemlju i pobiraćeš njen plod.
 • 11 Ali, sedme, ti ćeš ga pokositi i ostaviti na mjestu; siroti iz tvog Naroda ješće ga, a ono što oni ostave, to je da divlje životinje pojedu. Tako ćeš uraditi za tvoj vinograd, za tvoj maslinik.
 • 12 Šest dana, ti ćeš raditi što imaš za uraditi, ali sedmog dana, ti ćeš blagovati[168], da bi tvoje govedo i tvoje magare odmorilo se i da sin tvoje sluškinje i izbjeglica predahnu.

Praznici za pridržavanje u Izraelu[uredi]

 • 13 I vi će te bdjeti nad svim što sam vam rekao: vi nećete zazivati ime drugih bogova, neće se čuti iz vaših usta.
 • 14 Ti ćeš me slaviti svake godine trima hodočašćima[169]:
 • 15 ti ćeš slaviti praznik beskvasnih *kruhova[170]. tokom sedam dana, ješćeš kruhove bez kvasa, kako sam ti ja zapovjedio, u vrijeme određeno u mjesecu Klasova, jer tad si ti izišao iz Egipta. A nećeš me dolaziti vidjeti praznih ruku.
 • 16 Svetkovaćeš blagdan Žetve, prve plodove tvojeg rada, što budeš zasijao u poljima, kao i praznik Berbe, na izlasku godine[171], kad budeš pobirao s polja plodove svojeg rada.
 • 17 Tri puta godišnje, svi ljudi će dolaziti vidjeti lice ALLAHA Svevišnjeg[172].
 • 18 Ti nećeš za mene činiti *žrtvovanja krvi prateći ih uskvasalim kruhom; masno ponuđeno za mene slaviti[173] neće provesti noć do jutra.
 • 19 Ti ćeš prinijeti sve prve plodove tvojeg tla u kuću ALLAHA, tvojeg Allaha. Ti nećeš kuhati jare u mlijeku njegove majke[174].

Obećanja i upute prije odlaska[uredi]

 • 20 » Ja ću poslati jednog *anđela ispred tebe da te čuva na putu i uvede u mjesto koje sam ti pripremio.
 • 21 Čuvaj se od njega i slušaj njegov glas, ne protivrječi mu, on ne bi podnio vaše pobune, jer moje ime je u njemu[175].
 • 22 Ako slušaš njegov glas i činiš sve što ti ja kažem, ja ću biti neprijatelj tvojih neprijatelja i protivnik tvojih protivnika.
 • 23 Kad moj anđeo bude išao ispred tebe, kad te uvede kod *Amorita, Hitita, Perizita i Kanaana, kod Hivita i Jebuzita, i kad ih ja budem uništio,
 • 24 ti se nećeš klanjati pred njihovim bogovima niti ih služiti, ti nećeš činiti kako se kod njih čini, već trebaš oboriti te bogove i polomiti njihove stele[176].
 • 25 Ako vi služite ALLAHA, vašeg Allaha, tad će on blagosloviti tvoj kruhi tvoje vode i ja ću odsraniti[177] od tebe bolesti;
 • 26 neće biti u tvojoj zemlji žene koja pobacuje ili koja je nerotkinja; ja ću ti dati sav tvoj zbroj dana[178].
 • 27 Poslaću pre tobom svoju stravu, potisnuću sav narod kod kojeg ćeš ti ući, učiniću da vidiš leđa neprijateljima svojim.
 • 28 Poslaću stršena[179]ispred tebe, koji će ispred tebe otjerati Hivita, Kanaana i Hitita.
 • 29 Ja njih neću otjerati ispred tebe za samo jednu godinu, iz straha da zemlja ne bude opustjela i da se divlje zvijeri ne namnože na tvoj račun.
 • 30 Malo po malo tjeraću ih ispred tebe sve dok, budući plodan, ti uzmogneš baštiniti zemlju.
 • 31 Uspostaviću tvoju teritoriju od Trstikovog mora do Filistinskog mora i od pustinje do Rijeke[180]. Kad ja budem isporučio u tvoje ruke žitelje zemlje i kad ih ti budeš protjerao ispred sebe,
 • 32 ti nećeš sklopiti savez s njima ni njihovim bogovima,
 • 33 oni neće obitavati u tvojoj zemlji, od straha da te ne navedu na grijeh protiv mene: ti bi služio njihovim bogovima i to bi za tebe postalo zamkom. «

Allah sklapa savez s Izraelom[uredi]

 • 24 1 On bijaše rekao Musi: »Uspnite se prema ALLAHU, ti, Harun, Nadab i Abihu[181], kao i 70 *starješina Izraelovih i poklonite se izdaleka.
 • 2 Ali Musa sam će se primaknuti GOSPODU; oni se neće približavati, a ni narod se neće popeti s njim. «
 • 3 Musa dođe ispričati narodu sve riječi GOSPODOVE i sva pravila. Sav narod odgovori u jedan glas: » Sve riječi koje je ALLAH izrekao, mi ćemo primijeniti.«
 • 4 Musa zapisa sve riječi GOSPODOVE; on se diže rano u jutro i podiže jedan *oltar u podnožju planine, s dvanaest stela[182] za dvanaest plemena Izraelovih.
 • 5 Potom on posla Izraelove mlade ljude; ovi prinesoše holokauste[183] i žrtvovaše ALLAHU junce kao žrtve mira.
 • 6 Musa uze polovicu krvi stavi ju u kupe; s ostatkom krvi, on poškropi oltar.
 • 7 On uze knjigu *saveza[184] i obavi čitanje pred narodom.
 • 8 On reče: » Evo krvi saveza koji je ALLAH zaključio s vama, na temelju svih ovih riječi. «
 • 9 I Musa se uspne, kao i Harun, Nadab i Abihu, i 70 starješina Izraelovih.
 • 10 Oni vidješe Boga Izraelovog i pod njegovim nogama, bijaše kao neka vrsta tarace od lazurita[185], jedne providnosti slične nebeskoj dubini.
 • 11 Na ove izabranike sinova Izraelovih, on ne ponese ruke; oni promatrahu Allaha, oni jedoše i oni piše[186].

Musa susreće Allaha na planini[uredi]

 • 12 ALLAH reče Musi: » Uspni se prema meni na planinu i ostani ondje, da bih ti dao kamene ploče: Zakon i odredbe koje sam napisao za pouku. «
 • 13 Musa se diže, s Jošuom svojim pobočnikom, i Musa se uspe prema planini Božjoj,
 • 14 nakon što je rekao *starješinama: » Čekajte nas ovdje, sve dok se mi ne vratimo k vama. Ali, evo Haruna i Hura koji su s vama; onaj tko bude imao kakvu stvar nek' se obrati njima. «
 • 15 Musa se uspne na planinu; dok, oblak[187] prekrivaše planinu,
 • 16 slava ALLAHOVA ostade na planini Sinaj i oblak prekrivaše planinu tokom šest dana. On pozva Musu sedmog dana, iz sredine oblaka.
 • 17 Slava ALLAHOVA prikaza se sinovima Izraelovim u obliku proždirućeg plamena, na vrhu planine.
 • 18 Musa uđe u oblak i uspne se na planinu. Musa ostade tokom 40 dana i 40 noći na planini.

Prinos Izraelita[uredi]

 • 25 1 ALLAH oslovi Musu  :
 • 2 » Reci sinovima Izraelovim da podignu za mene jedan doprinos; na sve ljude darežljivog srca dignućete ovaj doprinos.
 • 3 A ovakav je doprinos koji će te dignuti na njih: dakle, zlato, bronca,
 • 4 ljubičasti purpur i crveni purpur, blještavi grimiz[188], lan, kozja dlaka,
 • 5 ovnova koža obojena u crveno, dupinova koža, drvo agacije,
 • 6 ulje za svjetiljku[189], aromate za ulje *pomazanja i miris za spaljivanje,
 • 7 kamen beril i kamenje za efod i prsnik[190].
 • 8 Oni će mi načiniti jedno svetište i ja ću boraviti među njima.
 • 9 Ja ću ti pokazati plan svih objekata: to je točno ono što će te vi napraviti.

Kovčeg saveza[uredi]

 • 10 » Oni će dakle načiniti jedan kovčeg od akacijinog drveta, dug dva i pol lakta[191], širok jedan i pol lakat, visok jedan i pol lakat.
 • 11 Ti ćeš ga obložiti čistim zlatom; obložićeš ga iznutra i s vana i opkovati ga jednim opkovom od zlata.
 • 12 Izlićeš za njega četiri obruča od zlata i stavićeš ih na njegove četiri noge: dva obruča s jedne strane i dva obruča s druge strane.
 • 13 Načinićeš poluge od drveta akacije, obložićeš ih zlatom
 • 14 i uguraćeš u obruče sa strana kovčegu poluge koje će služiti za nositi ga.
 • 15 Poluge će ostati u obručima kovčega, one neće biti izvlačene.
 • 16 Stavićeš u kovčeg *ploču koju ću ti ja dati.
 • 17 Potom načinićeš poklopac[192] od čistog zlata, dug dva i pol lakt.
 • 18 I načinićeš dva *kerubina od zlata; prikovaćeš ih na dva kraja poklopca.
 • 19 Načini jednog kerubina na jednom kraju, a drugog kerubina na drugom kraju; načinićete kerubine na izbočini poklopca, na njegovim dvama krajevima.
 • 20 Kerubini će raširiti svoja krila u vis da bi zaštitili poklopac svojim krilima; oni će biti licem u lice i gledaće prema poklopcu.
 • 21 Ti ćeš staviti poklopac iznad kovčega, a u kovčeg stavićeš ispravu koju ću ti dati.
 • 22 Ondje, ja ću te susretati i, s poklopca, između dvaju kerubina smještenih na kovčegu isprave, ja ću ti reći sve zapovijedi koje ti imam dati za sinove Izraelove.

Stol za žrtveni kruh[uredi]

 • 23 Potom ti ćeš napraviti jedan stol od akacije, dug dva lakta, širok jedan lakat, visine jedan i pol lakat.
 • 24 Optočićeš ga čistim zlatomi opkovati jednim obrubom od zlata.
 • 25 Uokvirićeš ga prečnicama od jedne palme[193] i ti ćeš staviti zlatni opkov okolo prečnica.
 • 26 Načinićeš mu četiri obruča od zlata i staviti obruče na četiri ugla njegovih četiriju nogu.
 • 27 Sasvim uz prečnice biće pričvršćeni obruči, za smjestiti poluge koje će služiti podizanju stola.
 • 28 Poluge ćeš načiniti od akacije, okovaćeš ih zlatom a oneće služiti podizanju stola.
 • 29 Načinićeš mu pladnjeve, kupe, pehare i čaše, s kojima će se posipati libacije[194]. A zlato je ono od čega ćeš ih načiniti.
 • 30 I neprekidno ćeš stavljati žrtveni kruh[195] na stol, pred mene.

Svijećnjak sa sedam krakova[uredi]

 • 31 Potom načinićeš jedan svijećnjak[196] od čistog zlata. Svijećnjak će biti iskovan; njegovo postolje i šipka, njegove kupe, njegove čašice i njegovi cvjetovi biće jedno tijelo s njim.
 • 32 Šest krakova izlaziće iz njegovih strana, tri kraka svijećnjaka na jednu stranu, tri kraka svijećnjaka na drugu stranu.
 • 33 Tri kupe u obliku badema s čašicom i cvijetom: isto za šest krakova koji izlaze iz svijećnjaka.
 • 34 Za svijećnjak sam, četiri kupe u obliku badema, s čašicama i cvjetovima:
 • 35 po jedna čašica pod dvama prvim kracima izišlim iz svijećnjaka, jedna čašica pod dva slijedeća kraka izišla iz svijećnjaka; tako dakle, za šest krakova koji izlaze iz svijećnjaka.
 • 36 Čašice i krakovi činiće jedno tijelo snjim, koji će u cijelosti biti iskovan iz jednog komada, od čistog zlata
 • 37 Načinićeš mu lampe, sedam na broju; lampe će se zapaliti na takav način da obasjaju prostor pred njim.
 • 38 Njegove štipaljke i njegove plitice[197] biće od čistog zlata.
 • 39 Načiniće se od jednog talenta[198] čistog zlata, on i sav njegov pribor.
 • 40 Gledaj dakle i načini prema planu koji ti je bio pokazan na planini.

Žrtveni oltar[uredi]

 • 27 1 » Potom načinićeš *oltar od drveta akacije: pet lakata dug, pet lakata širok i tri lakta visok.
 • 2 Na njegova četiri ugla načinićeš rogove[203] koji će činiti tijelo s njim i obložićeš ih broncom.
 • 3 Načinićeš spremištea za pepeo žrtvenika, lopatice, zdjele, kuke i kadionice[204]; koristićeš broncu za sva ta sredstva.
 • 4 Načinićeš mu jednu rešetku, i stavićeš četiri obruča od bronce na četiri kraja mreže.
 • 5 Postavićeš mrežu pod ivičnjak[205] oltara, u osnovu, i on će doprijeti na poluvisinu oltar.
 • 6 Načinićeš poluge za oltar, poluge od drveta akacije i obložićeš ih broncom.
 • 7 Uguraće se njene poluge u obručeve i poluge biće na dvije strane oltara kad se bude nosio.
 • 8 Učinićeš ga izdubljenim, u daskama. Trebaće ti ga napraviti kako ti je pokazano na planini.

Zastori na trijemu[uredi]

 • 9 Potom ćeš napraviti trijem[206] *boravišta. Sa strane prema Negevu, na jugu, trijem će imati zastore od predenog lana, dužine od stotinu lakata za samo jednu stranu.
 • 10 Njegovih stotinu stubova i njihovih dvadeset soklova biće od bronce; kuke stubova i njihovi karnise biće od srebra.
 • 11 Isto tako, sa sjeverne strane, po dužini, zastori za jednu dužinu od od stotinu lakata, njegovih dvadeset stubova i njegovih dvadeset soklova u bronci, kuke stubova i njihovi karniše od srebra.
 • 12 Za širinu trijema, s morske strane[207]: zastori 50 lakata, njihovih deset stubova i njihovih deset soklova.
 • 13 Za širinu trijema s istočne strane, prema levantu: 50 lakata;
 • 14 petnaest lakata zastora na jednom krilu[208] s njegova tri stuba i njihova tri sokla,
 • 15 i, na drugom krilu, petnaest lakata zastora s njegova tri stupa i njihova tri sokla.
 • 16 Za vrata trijema, jedna zavjesa od dvadeset lakata, od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana - rad šivača - četiri stuba i njihova četiri sokla.
 • 17 Svi stubovi trijema biće združeni srebrenim trokutovima, njihove kuke biće od srebra, a njihovi sokli od bronce.
 • 18 Duljina trijema: stotinu lakata. Širina: 50 na svakom kraju. Visina: pet lakata od predenog lana - soklovi od bronce biće.
 • 19 Za sav pribor boravišta, korišten tokom tvoje službe, svi tvoji kolčići i kolčići trijema: od bronce.

Ulje za svijećnjak[uredi]

 • 20 » Ti ćeš takođe zapovjediti sinovima Izraelovim da ti pribave za svjetlila ulje od masline, bistro i samotočno[210], da bi lampa bila vječito zapaljena,
 • 21 u *šatoru susretanja, ispred vela koji skriva *ispravu. Harun i njegovi sinovi udesiće tako da gori od večeri do jutra pred ALLAHOM : to je jedan nepromjenjv zakon za sinove Izraelove iz doba u doba.

Odjeća i insignije svećenika[uredi]

 • 28 1  » Uzmi sa sobom svojeg brata Haruna i njegove sinove s njim, između sinova Izraelovih, da obavljaju službu svećeničku - Harun, Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar, sin Harunov.
 • 2 Načinićeš za svog brata Haruna svetu odjeću, u znak slave i veličanstva.
 • 3 A ti, ti ćeš reći svim mudracima da sam ja ispunio jednim duhom i mudrošću i ti ćeš njima reći da načine odjeću Harunovu da on bude posvećen i da obavlja svećenstvo.
 • 4 Evo odjeće koju će načiniti: prsnik, efod[211], haljinu, izvezenu tuniku, turban, pojas. Oni će dakle napraviti posvećenu odjeću za tvog brata Haruna - i za njegove sinove - da oni vrše moje svećenstvo.
 • 5 Oni će koristiti zlato, ljubičasti purpur, crveni purpur, blještavi skerlet[212] i lan.
 • 6 Načiniće efod od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana - umjetnički izrađeno.
 • 7 Imaće za pričvrstiti ga dvije naramenice za učvrščivanje na dva svoja kraja.
 • 8 Ešarpa efoda, ona koja je iznad, biće istovjetan rad: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
 • 9 Ti ćeš uzeti dva kamena od berila i gravirati na njima imena sinova Izraelovih:
 • 10 šest njihovih imena na prvom kamenu i šest imena koja ostaju na drugi kamen, prema redu njihovog rođenja.
 • 11 Graviraćeš dva kamena imenima sinova izraelovih na način klesarskog urezivanja kao graviru na jednom pečatu[213]; ti ćeš ih optočiti i metnuti zlatom.
 • 12 Stavićeš ta dva kamena na naramenice efoda, te kamenove koji su podsjetnik[214] u za ljubav sinova Izraelovih, a Harun će nositi njihova imena pred ALLAHOM, na svojim dvjema naramenicama.
 • 13 Načinićeš zlatne okvire[215]
 • 14 i dva lančića od čistog zlata; i stavićeš ta dva uvijena lančića na okvir.
 • 15 Potom načinićeš prsnik suđenja - umjetnički rad; načinićeš ga na način efoda, načinićeš ga od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
 • 16 Kad se presavije biće četvrtast, dužine jednog empana[216] i širok jedan empan.
 • 17 Opremićeš ih jednim kompletom kamenja[217]; biće četiri reda kamenja: - jedan: sardoniks, topaz i smaragd. To će biti prvi red;
 • 18 - drugi red: tamnocrveni rubin, lazurit i jaspis
 • 19 treći red: agat, karneol i ametist;
 • 20 - i četvrti red: krizolit, beril i oniks. Oni će imati zlatni okvir za ukras.
 • 21 Kamenje odgovara imenima sinova Izraelovih, biće ih dvanaest kao i njihovih imena; oni će biti gravirani kao pečat, svaki sa svojim imenom budući da ima dvanaest plemena.
 • 22 Na prsniku ti ćeš načiniti pletene i uvijene lančiće, od čistog zlata.
 • 23 Na prsniku načinićeš dva zlatna obruča na dva kraja prsnika.
 • 24 Učvrstićeš dvije rese od zlata u dva obruča na krajevima prsnika,
 • 25 dok ćeš dva kraja dviju resa pričvrstiti o dvije rese; njih ćeš pričvrstiti sprijeda efodu.
 • 26 Napravićeš dva zlatna prstena i stavićeš ih na dva kraja prsnika, sa strane okrenute prema efodu, unutra.
 • 27 Napravićeš dva zlatna prstena i pričvrstićeš ih na dvije naramenice efoda, o njihovu osnovu, ispred do njihove spojne točke, iznad tkanice efoda.
 • 28 Privezaće se prsnik svojim prstenovima uz prstenove efoda jednom vrpcom od ljubičastog purpura na takav način da prsnik bude na naramenici efoda i i da se ne pomiče na efodu.
 • 29 I kad on bude ulazio u svetište, Harun nosiće na svom srcu, na prsniku suđenja, imena sinova Izraelovih, u vječni spomen pred ALLAHOM.
 • 30 Stavićeš u prsnik suđenja Urim i Tumim[218]; oni će biti na srcu Harunu kad on bude ulazio pred ALLAHA: Harun nosiće dakle stalno sud sinova Izraelovih na svom srcu, u nazočnosti GOSPODOVOJ.
 • 31 Potom načinićeš haljinu efoda, svu od ljubičastog purpura.
 • 32 ona će imati u sredini jedan otvor za glavu, uokolo otvoru, biće jedan obrub - tkalački rad; njen otvor biće kao onaj u oklopa, nerazderiv.
 • 33 Na njenim skutima, načinićeš mogranje od ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještećeg skerleta - na njenih skutovima sve uokolo - i između njih, zvonca[219] od zlata svud uokolo:
 • 34 jedno zlatno zvonce, jedan mogranj, na skutovima haljine svud uokolo.
 • 35 Ona biće na Harunu kad bude služio obred: zvuk zvonaca čuće se kad bude ulazio pred ALLAHA u svetište i kad bude otud izlazio; tako on neće umrijeti.
 • 36 Potom napravićeš ti jedan cvjetić[220] od čistog zlata, tu ćeš ti ugravirati kao što se gravira pečat: » posvećen ALLAHU«,
 • 37 stavićeš ga na vrpcu od ljubičastog purpura i on će biti na turbanu. On mora biti na prednjem dijelu turbana.
 • 38 On će biti na čelu Harunovom da bi on mogao nositi grijehove počinjena prema svetim *stvarima, sve one koje su ponuđene i posvećene od sinova Izraelovih: On će vječno biti na njegovom čelu da te žrtve mogu naći milost pred ALLAHOM.
 • 39 Potom ti ćeš izvesti tuniku od lana, načinićeš turban od lana; i načinićeš pojas - šivački rad.
 • 40 Za sinove Harunove, načinićeš tunike; načinićeš im pojaseve, i potom načinićeš im tijare[221]u znak slave i veličanstva.
 • 41 Ogrnućeš svog brata Haruna i njegove sinove s njim, *pomazaćeš ih, podijelićeš im investituru[222]|, posvetićeš ih oni će obavljati moje svećenstvo.
 • 42 Načini im gaće od lana za pokriti njihovu golotinju; one će ići od križa do bedara.
 • 43 Harun i njegovi sinovi uzimaće ih kad budu ulazili u *šator susretanja ili kad se približavaju *oltaru za služiti u svetištu, da si nebi natovarili jedan grijeh i umrli. Nepromjenjivi zakon za njih i potomstvo poslije njih.

Posvećivanje svećenika[uredi]

 • 29 1 » Evo kako ćeš ti učiniti za posvetiti ih mojem svećenstvu: uzmi jedno june i dva ovna bez greške,
 • 2 potom kruh bez *kvasa, kolače bez kvasa izmiješene u ulju i palačinke bez kvasa premazane uljem; napravićeš ih od pšeničnog brašna.
 • 3 Stavićeš ih u jednu košaru, u isto vrijeme kad i june i dva ovna.
 • 4 Predstavićeš Haruna i njegova dva sina na ulazu u *šator susretanja i opraćeš ih vodom.
 • 5 Uzećeš odjeću, ogrnućeš Haruna tunikom, haljinom efoda, efodom i prsnikom, prekrićeš ih tkanicom efoda,
 • 6 stavićeš im svakom po turban na glavu, stavićeš znak posvećenja na turban;
 • 7 potom ćeš uzeti ulje *pomazanja, prosuti mu na glavu i pomazaćeš ga.
 • 8 Kad budeš predstavio sinove njegove, ogrnućeš ih tunikama,
 • 9 opasaćeš ih pojasom - Haruna i njegove sinove - pokrićeš im glave tijarama i svećenstvo će im pripasti po nepromjenjivom zakonu. Podijelićeš investituru[223] Harunu i njegovim sinovima.
 • 10 Stavićeš june pred šator susretanja; Harun i njegovi sinovi položiće ruku na glavu junetu.
 • 11 Zaklaćeš june pred ALLAHOM, na ulazu u šator susretanja.
 • 12 Uzećeš krv junetovu i stavićeš ju svojim prstom na rogove[224] *oltara. Potom, prosućeš ostatak krvi na temelj oltara.
 • 13 Uzećeš svu masnoću koja ovija utrobu, obli režanj jetre, dva bubrega sa pripadajućim im salom, i stavićeš ih dimiti na oltaru.
 • 14 Ali meso juneta, njegovu kožu, njegovu izmetinu, njih ćeš spaliti izvan tabora. To je jedno *žrtvovanje za grijeh.
 • 15 Potom ćeš uzeti prvog ovna; Harun i njegovi sinovi položiće ruku na glavu ovnu.
 • 16 Zaklaćeš ovna, uzećeš njegovu krv i poprskaćeš ju uokolo oltara,
 • 17 raskomadaćeš ovna na četvrtine, opraćeš njegovu utrobu i njegove papke i stavićeš ih na četvrtine i na glavu.
 • 18 Stavićeš dimiti cijelog ovna na oltaru. To je jedan holokaust za ALLAHA, to je utažujući miris jela[225] spaljenog za ALLAHA.
 • 19 Potom uzećeš drugog ovna: Harun i njegovi sinovi položiće ruku na glavu ovnu.
 • 20 Ti ćeš zaklati ovna, uzeti njegovu krv i staviti ju na resicu desne ušne školjke Harunove, na resicu ušne školjke njegovih sinova, na palac njihove desne ruke i na palac njihove desne noge, i poprskaćeš krvlju obod oltara.
 • 21 Uzećeš krv koja je na oltaru i ulje pomazanja, i poprskaćeš Haruna i njegovu odjeću i, s njim, njegove sinove i njihovu odjeću; tako biće oni *sveti, kako Harun i njegova odjeća tako i njegovi sinovi i njihova odjeća.
 • 22 Uzećeš masne dijelove ovna - rep[226], masno koje obvija utrobu, obli režanj jetre, oba bubrega i pripadajuću im masnoću - i takođe desni but, jer to je ovan investitutre;
 • 23 i potom jedan kruh hljeba, jedan kolač s uljem i jednu palačinku, u košaru kruhova bez kvasa koja je pred ALLAHOM.
 • 24 Sve ćeš postaviti na ruke Harunu i ruke njegovim sinovima, učinićeš da ju ponude gestom pred - stavljanja pred ALLAHOM ,
 • 25 preuzećeš iz njihovih ruku i staviti da dimi na oltaru, s holokaustom, u utažujućem mirisu pred ALLAHOM :
 • 26 to će ti pripasti u dio.
 • 27 Posvetićeš ponuđene grudi i već ponuđeni but - što je bilo ponuđeno i ranije uzeto kod ovna za investituru, onu za Haruna i za njegove sinove.
 • 28 To će biti, za Haruna i njegove sinove, jedno nepromjenjivo pravo na sinovima Izraelovim, jer to je jedan prinos i to će ostati jedan prinos od sinova Izraelovih, uzeta na njihove žrtve mira; to će biti prinos za ALLAHA.
 • 29 Sveta odjeća Harunova preći će poslije njega njegovim sinovima, koji će ju nositi pri svojem pomazanju i svojoj investituri.
 • 30 tokom sedam dana, ona će biti nošena od svećenika koji će ga naslijediti jedan od njegovih sinova, onaj koji bude ulazio u šator susretanja za služiti u svetištu.
 • 31 Uzećeš ovna od investiture i stavićeš njegovo meso peći na svetom mjestu.
 • 32 Harun i njegovi sinovi ješće, na ulazu u šator susretanja, meso ovna i kruh koji je u košari.
 • 33 Oni će jesti ono što je služeno obredu odrješenja grijeha, za svoju investituru i svoje posvećenje. Ništa profano neće se jesti, jer to je svetost.
 • 34 Ako ujutro ostane nešto od mesa i kruha investiture, ti ćeš spaliti ostatak. Neće se jesti, jer to je sveto.
 • 35 Tako ćeš učiniti za Haruna i njegove sinove, prema on ome svemu što sam ti ja zapovjedio. tokom sedam dana, ti ćeš im posvećivati investituru.
 • 36 Svakog dana, pripremićeš za obred absolucije jedno june kao žrtvu za grijeh; ponudićeš na oltaru žrtvu za grijeh izvodeći obred odrješenja grijeha i pomazaćeš ga za posvećenje.
 • 37 tokom sedam dana, činiće s obred odrješenja grijeha na oltaru i ti ćeš ga posvetiti; tako oltar će biti presvet, sve što dodirne oltar biće sveto.

Svakidašnji holokaust[uredi]

 • 38 » Evo jednako onog što ćeš pripremiti na *oltaru: janjce stare godinu dana, dva dnevno, vječito.
 • 39 Prvo janje, pripremićeš u jutro a drugo u sumrak.
 • 40 Osim toga, s prvim janje - tom: jednu desetinu efa brašna umiješeno s čistim uljem i jednom libacijom[227] od četvrt hina vina.
 • 41 Glede drugog janjeta, ti ćeš pripremiti njega u suton; za njega ćeš pripremiti istu ponudu kao ujutro i istu libaciju: utažujući miris, jelo[228] spaljeno za ALLAHA.
 • 42 Takav će biti vječiti holokaust[229] da ga činite iz doba u doba, na ulazu u *šator susretanja pred ALLAHOM, ondje gdje ću vas ja susretati da bih ti govorio.
 • 43 Ja ću susretati sinove Izraelove na tom mjestu koje će biti posvećeno mojom slavom.
 • 44 Ja ću posvetiti šator susretanja i oltar; Haruna i njegove sinove, njih ću posvetiti da bi vršili moje svećenstvo.
 • 45 Ja ću boraviti među sinovima Izraelovim i, za njih, ja ću biti Bog.
 • 46 Oni će priznati da sam to ja Allah, koji sam njihov Bog, ja koji sam ih izveo iz Egipta da bih boravio među njima. To sam ja, Allah, koji sam njihov Bog.

Oltar mirisa[uredi]

 • 30 1 » Potom načinićeš jedan *oltar gdje ćeš stavljati da dimi miris; napravićeš ga od drveta akacije.
 • 2 Jedan lakat za njegovu dužinu, jedan lakat za njegovu širinu - dva lakta za njegovu visinu. Njegovi rogovi[230] činiće tijelo s njim.
 • 3 Ti ćeš ih obložiti čistim zlatom - odozgo, listići svud uokolo i rogovi - a ti ćeš ih okružiti jednim vijencem od zlata.
 • 4 Načinićeš mu obruče od zlata, ispod vijenca, na njegove dvije strane - načinićeš ih na njegovim dvama rubovima - za smjestiti njegove poluge koje će služiti za njegovo podizanje.
 • 5 Poluge ćeš načiniti od drveta akacije i obložićeš ih zlatom.
 • 6 Stavićeš ga ispred zavjese koja zaklanja *kovčeg isprave, - ispred poklopca[231] koji je na ispravi - ondje gdje ću te ja susretati.
 • 7 Harun će tu stavljati miris za spaljivanje da dimi; jutro za jutrom, kad bude uređivao lampe on će ga stavljati da dimi;
 • 8 a, kad Harun bude zapalio lampe u suton, on će ih staviti da dime. To je jedan vječni miris pred ALLAHOM, iz doba u doba.
 • 9 Vi tu nećete nuditi profanog mirisa, ni holokaust, ni ponude, nećete vršiti libaciju[232].
 • 10 A Harun će jednom godišnje obavljati obred absolucije na rogovima oltara; s krvlju *žrtve Velikog Oprosta, jedanput godišnje on će na njemu obavljati obred odrješenja od grijeha, iz doba u doba. Taj oltar biće *presvet za ALLAHA. «

Porez za svetište[uredi]

 • 11 ALLAH oslovi Musu  :
 • 12  » Kad ti budeš popisivao zbor sinova Izraelovih podvrgnutih popisivanju, svaki će dati ALLAHU otkupninu svojeg života[233] za vrijeme njegovog popisivanja; tako ga nikakva nedaća neće dosegnuti za vrijeme popisivanja.
 • 13 Pola sikla, prema siklu za *svetište od dvadeset gera[234] po siklu: Eto što će ti dati svaki čovjek koji priđu popisu. Pola sikla, kao doprinos za ALLAHA.
 • 14 Svaki čovjek od dvadeset i više godina koji će pristupiti popisu platiće doprinos GOSPODOV.
 • 15 Za platiti doprinos ALLAHOV kao otkupninu svojeg života, Allaha ti neće platiti više ni mali ljudi manje od pola sikla.
 • 16 Primićeš od sinova Izraelovih novac otkupnine i daćeš ga za službu *šatora susretanja. Za sinove Izraelove biće to, pred ALLAHOM, jedno podsjećanje[235] otkupnine vaših života. «

Posuda za očišćenje[uredi]

 • 17 ALLAH oslovi Musu  :
 • 18 » Načinićeš jednu posudu od bronce s podloškom u bronci, za pranje; stavićeš ju između *šatora susretanja i *oltara i u nju stavićeš vode.
 • 19 Harun i njegovi sinovi praće tu svoje ruke i noge.
 • 20 Kad budu ulazili u šator susretanja, praće se vodom da nebi umrli; ili kad se budu približavali oltaru za žrtvovanje, da stavljaju dimiti spaljenu hranu[236] za ALLAHA,
 • 21 oni će prati svoje ruke i noge da ne bi umrli. To će za njih biti jedan zakon, za njega i njegovo potomstvo, iz doba u doba.

Sveto ulje[uredi]

 • 22 ALLAH oslovi Musu  :
 • 23» Pribavi takođe aromate prve klase:
 • - tečna mirha: 500 sikala;
 • - mirisni cimet: polovina, to jest 250 sikala;
 • - mirisna trstika: 250;
 • 24 - kasije: 500, u siklima iz svetišta, s jednim hinom maslinovog ulja.
 • 25 Od toga ćeš načiniti ulje za sveto *pomazanje, mirisnu smjesu, rad parfimera; to će biti ulje svetog pomazanja.
 • 26 Pomazaćeš njime *šator susretanja, *kovčeg isprave,
 • 27 stol i sav njegov pribor, svijećnjak i sav njegov pribor, oltar za miris.
 • 28 oltar holokausta i sav njegov pribor, posudu i njenu podlogu
 • 29 Posvetićeš ih oni će biti presveti; sve što se tu dodirne biće sveto.
 • 30 Harun i njegovi sinovi, njih ćeš pomazati takođe i posvetićeš ih da bi vršili moje svećenstvo.
 • 31 Ovako ćeš reći sinovima Izraelovim: Ovo je ulje svetog pomazanja; iz doba u doba, ono je za mene.
 • 32 Neće se stavljati na ničije tijelo; vi nećete oponašati taj recept, jer je on svet i ostaće svet za vas.
 • 33 Onaj tko bi oponašao tu mješavinu i stavio na neposvećenog biće odstranjen iz svoje rodbine[237]. «

Izrada mirisa[uredi]

 • 34 ALLAH reče Musi: » Pribavi sebi mirisne izlučevine : storaks, ambru, mirisni galbanum, čisti tamjan[238], u jednakim dijelovima.
 • 35 Načinićeš od tog jednu mješavinu - rad parfimera - posoljenu[239], čistu, svetu.
 • 36 Uzećeš od tog jedan dio u prahu za malo ga staviti pred *ispravu u *šator susretanja, ondje gdje ću te ja susretati. Za vas, on će biti presvet.
 • 37 I taj miris koji ćeš ti načiniti, vi nećete koristiti njegov recept za vašu upotrebu; njega ćeš držati za za posvetu GOSPODU.
 • 38 Onaj tko bi počinio oponašanje za uživanje u njegovom mirisu biće odstranjen iz svoje rodbine.

Radnici svetišta[uredi]

 • 31 1 ALLAH oslovi Musu  :
 • 2 » Gledaj: ja sam pozvao po njegovom imenu Besalela, sina Urijevog, sina Hurovog, iz plemena Juda.
 • 3 Ispunio sam ga duhom ALLAHOVIM da bude mudar, pametan, razuman i sposoban u svemu:
 • 4 umjetnička izradba, rad u zlatu, srebru, bronci
 • 5 rezbarenje ukrasnog kamena, kiparenje drveta i sve druge vrste posla.
 • 6 K tomu, stavio sam uz njega Oholiava, sina Ahisamakovog, iz plemena Dan, i ja stavih mudrost u *srce svakog mudraca da učine sve ono što sam ti ja zapovjedio:
 • 7 *šator susretanja, *kovčeg za ispravu, poklopac[240] koji je iznad, sve pribore šatora,
 • 8 stol i njegov pribor, čistu svjetiljku[241] i sav njen pribor, *oltar za miris,
 • 9 oltar za *holokaust i sve pribore, posudu i njenu podlogu,
 • 10 liturgijsku[242] odjeću i sav pribor, svetu odjeću za svećenika Haruna, odjeću koju će nositi njegovi sinovi za obavljati svećenstvo,
 • 11 ulje* pomazanja, miris za spaljivanje za *svetište. Oni će činiti točno onako kako sam ti ja zapovjedio. «

Poštivanja šabata[uredi]

 • 12 ALLAH reče Musi  :
 • 13 » Reci sinovima Izraelovim: Vi će te međutim pridržavati se mojih *šabata, jer to je jedan znak između vas i mene iz doba u doba, da se zna da sam ja, Allah, koji vas je *posvetio.
 • 14 Vi će te paziti na šabat, jer za vas on je svet. Ko ga oskrnavi biće osuđen na smrt. Da, ko počini djelo, taj će biti izbačen iz krila svoje rodbine[243].
 • 15 tokom šest dana, obavljaće se svoji poslovi, ali sedmog dana, to je šabat, dan počinka posvećen GOSPODU. Tko bude radio na dan šabata biće osuđen na smrt.
 • 16 Sinovi Izraelovi čuvaćeš abat za vršiti šabat, iz doba u doba, jedan vječni *savez.
 • 17 Zauvijek, između sinova Izraelovih i mene, on je znak da je ALLAH načinio nebo i zemlju za šest dana, ali sedmog dana je on odmorio i predahnuo. «

Grijeh naroda[uredi]

 • 32 1 narod vidje da Musa kasni sići s planine; narod se prikupi oko Haruna i reče mu: » Ustaj! Napravi nam bogove koji idu[244] nama na čelu, jer taj Musa, čovjek koji koji nas dovede iz Egipta, mi ne znamo što mu se dogodilo. «
 • 2 Harun im reče: » Izvadite zlatne obruče koji su u vaših žena ušima, vaših sinova i kćeri, i donesite mi ih. «
 • 3 Sav narod izvadi zlatne naušnice koje su imali u ušima i donesoše ih Harunu.
 • 4 Uzevši zlato iz njihovih ruku on ga oblikova u jedno tele[245]. Tad oni rekoše: » Evo tvojih bogova, Izraele, onih koji su te doveli iz Egipta! «
 • 5 Harun vidje to, i sagradi jedan *žrtvenik pred statuom; potom Harun izreče ovako: »Sutra, praznik za ALLAHA!«
 • 6 Sutradan, od ustajanja, oni nudiše *holokauste i donosiše žrtve mira; narod sjedne jesti i piti, i stane se veseliti.
 • 7 ALLAH oslovi Musu : » Siđi dakle, jer tvoj narod se iskvario, taj narod koji si ti doveo iz Egipta.
 • 8 Oni nisu dugo čekali da siđu s puta koji sam im propisao; načinili su sebi jedan kip teleta, oni su poklonili pred njim, i žrtvovali su mu govoreći; Evo tvojih bogova Izraele, onih koji su te doveli iz Egipta. «
 • 9 I ALLAH reče Musi: »Ja vidim taj narod: Eh dobro! To je jedan narod krute šije[246]!
 • 10 A sada pusti me djelovati: da se moja srdžba rasplamsa protiv njih, je ću ih uništiti i načiniću od tebe jedan veliki narod. «
 • 11 Ali Musa stiša ALLAHOVO lice, svojeg Allaha, govoreći: » Zašto, GOSPODE, tvoja se srdžba hoće rasplamsati protiv tvog Naroda kojeg si izveo iz Egipta, velikom silom i čvrstom rukom?
 • 12 Zašto bi Egipćani govorili: Zloćom ih je izveo! Da bi ih pobio po planinama! Da bi ih zbrisao s površine zemlje! Povrati se iz žestine tvoje srdžbe i zanijrči nanijeti zlo svojem Narodu.
 • 13 Sjeti se Ibrahima, Ishaka i Izraela, svojih slugu, kojima si sam zajamčio, kojima si uputio ovu riječ: Umnožiću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i, svu ovu zemlju koju sam rekao, daću je vašem potomstvu, a oni će ju baštiniti zauvijek. «
 • 14 I ALLAH se odreče zla kojeg je mislio nanijeti svojem Narodu.
 • 15 Musa se okrenu i siđe s planine, s dvjema pločama *isprave u ruci, s ploče obje strane ispisane, ispisane i s jedne i s druge strane;
 • 16 ploče, to bijaše djelo Allaha, rukopis, bio je to rukopis Allaha, urezan u pločama.
 • 17 Jošua začu buku klicanja Naroda i reče Musi: » Ratna buka u taboru! «
 • 18 Ali ovaj reče:
 • » Ni buka pobjedničke pjesme,
 • ni buka pjesme poraženih,
 • ono što ja čujem, to je buka
 • hvalospjeva! «
 • 19 Dakle, kako se približavao taboru, on vidje tele i plesove; Musa se zapali od srdžbe, baci ploče i slomi ih o podnožje planine.
 • 20 On uze tele koje su oni bili načinili, razluipa ga na sitne dijelove, zapali, rasu po površini vode i dade piti sinovima Izraelovim.
 • 21 Musa reče Harunu: »Što ti je učinio ovaj narod da mu doneseš na glavu jedan veliki grijeh?«
 • 22 Harun reče: »Nek' se srdžba mojeg gospodara ne razbukta! Ti i sam znaš da je narod u jadu.
 • 23 Oni su mi rekli: Načini nam bogove koji idu nama na čelu, jer taj Musa, čovjek koji nas je doveo iz Egipta, mi ne znamo što mu se dogodilo.
 • 24 Ja sam im dakle rekao: Tko ima zlata? Oni su ga povadili iz svojih ušiju i dali ga meni. Ja sam ga stavio u vatru i izlio od njega ovo tele. «

Kazna[uredi]

 • 25 Musa vidje da narod bijaše zamaren, da ga Harun biješe zanemario, izlažući ga poruzi njegovih neprijatelja.
 • 26 Tad se Musa postavi na vrata tabora i reče: » Pristaše ALLAHA, k meni! « Svi sinovi Levijevi se skupiše oko njega.
 • 27 On im reče: » Ovako govori Allah, Allah Izraelov: Stavite svaki mač o bedro, prođite uzduž i poprijeko kroz tabor i ubijte tko svog brata, tko svog prijatelja, ko bližnjeg svoga! «
 • 28 Sinovi Levijevi izvršiše riječ Musinu i, u narodu pade, oko 3 000 ljudi.
 • 29 Musa reče: » Primite danas investituru[247] po Bogu, svaki čak i po cijenu svojeg sina ili brata, i da vam danas dodijeli blagoslov. «

Musa preklinje Allaha da oprosti Izraelu[uredi]

 • 30 No, sutradan, Musa reče Narodu: » Počinili ste jedan veliki grijeh, ali sada, ja ću vas povesti prema GOSPODU; možda ću dobiti razrješenje od grijeha vašeg. «
 • 31 Musa se vrati prema ALLAHU i reče: » Nažalost! Ovaj je narod počinio jedan veliki grijeh; oni su si načinili bogove od zlata.
 • 32 Ali sada, ako bi im ti htio skinuti njihov grijeh…Inače, izbriši me iz knjige[248] koju si napisao. «
 • 33 ALLAH reče Musi: » Onog koji je zgriješio protiv mene izbrisat iz svoje knjige.
 • 34 A sada, idi! Povedi narod kamo sam ti rekao, a moj je *anđeo taj koji će ići ispred tebe. Ali, dana kad ću, ja, posredovati, ja ću ih kazniti za njihov grijeh. «
 • 35 I ALLAH udari narod zato što je napravio tele, ono što ga je Harun bio izradio.

Allah zapovijeda polazak[uredi]

 • 33 1 ALLAH oslovi Musu : » Napusti ovo mjesto, ti i narod koji si doveo iz Egipta, i idi prema zemlji koju sam prisegom obećao Ibrahimu, Ishak u i Jakubu govoreći im: Tvojem ću ju potomstvu dati.
 • 2 - Poslaću ispred tebe *anđela i potjeraću Kanaana, *Amorita i Hitita, Perizita, Hivita i Jebuzita -.
 • 3 Idi prema zemlji bujnoj mlijekom i medom. Ja ne mogu ići usred tebe, jer ti si jedan narod krute šije[249] i ja bih te istrijebio usput.«
 • 4 narod ču te riječi nesreće i pade u žalost; nitko ne odjenu svoju blagdansku odjeću.
 • 5 ALLAH reče Musi: » Reci sinovima Izraelovim: Vi ste jedan narod krute šije. Kad bih ja samo jedan tren išao između vas, istrijebio bih vas. A sada, odložite svoju blagdansku odjeću i ja ću znati što vam trebam učiniti. «
 • 6 I sinovi Izraelovi skinuše svoju blagdansku odjeću, pošavši od planine Horeb.

Šator susretanja[uredi]

 • 7 Musa uze *šator, razape ga[250] na dobroj udaljenosti izvan tabora i nazva ga Šator susretanja. « I tada ako bi netko htio tražiti ALLAHA izlazio bi prema šatoru susretanja koji bijaše izvan tabora.
 • 8 A kad Musa izlaziše prema šatoru, sav narod se dizaše, svatko se držaše na ulazu šatora i slijediše Musu .
 • 9 A, kad Musa bijaše ušao u šator, stub oblaka[251] silaziše, držaše se na ulazu šatora i govoriše s Musom.
 • 10 Sav narod vidje stup oblačni uspravljen na ulazu u šator; sav se narod dizaše i svatko se klanjaše na ulazu u svoj šator.
 • 11 ALLAH govoriše s Musom, licem u lice, kao što govori čovjek s čovjekom. Potom se Musa vraćaše prema taboru dok njegov pomoćnik, mladi Jošua, sin Nunov, ne napuštaše unutrašnjosti šatora.

Allah se sastaje Musom[uredi]

 • 12 Musa reče GOSPODU: » Gledaj! Ti sam rekao si mi: Dovedi narod, ali ti me nisi upoznao s onim koga ćeš poslati sa mnom. Ipak, ti si taj koji je rekao: Poznajem te po *imenu, i takođe  : Ti si našao milost u mojim očima.
 • 13 A sada, ako sam našao milosti u tvojim očima, upoznaj me s tvojim putom[252] i ja ću te upoznati; tako u stvari, ja bih našao milost u tvojim očima. I potom, uvaži da je ovaj narod, tvoj Narod!«
 • 14 On reče: » Hoću li osobno ići da ti dam odmora?« 15 On mu reče: »Ako ti osobno ne dođeš ne odvodi nas odavde.
 • 16 I po čemu dakle prepoznaćemo da, ja i tvoj narod našli smo milosti u tvojim očima? Nije li to da kad budeš ti išao s nama da ćemo mi biti različit, ja i tvoj Narod, od sveg Naroda koji je na površini zemlje? «
 • 17 ALLAH reče Musi: » To što si ti upravo rekao, ja ću učiniti takođe, jer ti si našao milost u mojim očima i ja te po imenu tvojem poznajem. «
 • 18 On reče: » Pokaži mi dakle svoju slavu[253]! « On reče: » Ja ću sva svoja dobročinstva pustiti na tebe i proglasiću pred tobom ime GOSPODOVO;
 • 19 ja podjeljujem svoju naklonost onom kome ja podjeljujem, ja činim milosrđe onom kome činim milosrđe[254]. «
 • 20 On reče: »Ti ne možeš vidjeti moje lice, jer čovjek ne može vidjeti moje lice i živjeti.«
 • 21 ALLAH reče: Evo jednog mjesta uz mene. Ti ćeš biti na stijeni.
 • 22 Tada, kad prođe moja slava, ja ću te staviti u udubinu stijene i, svojom rukom, ja ću te zakloniti dok ja ne prođem.
 • 23 Potom, ja ću skloniti svoju ruku, a ti ćeš mi vidjeti leđa; ali moje lice, ne može se vidjeti. «

Nove ploče zakona[uredi]

 • 34 1 ALLAH reče Musi  :»Izreži mi dvije kamene ploče, kao one prve; ja ću napisati na tim pločama iste riječi kao na prvim pločama koje si ti razbio.
 • 2 Budi spreman sutra u jutro; popećeš se sutra na planinu Sinaj i stajaćeš preda mnom, ondje, na vrhu planine.
 • 3 Nitko se neće uspeti s tobom; i čak, nikog da ne vidim na čitavoj planini; čak ni sitne niti krupne stoke, da ne prođu ispred ove planine. «
 • 4 Musa isklesa dvije kamene ploče kao one prve, diže se rano u jutro i, kako mu je ALLAH bio zapovjedio, uspe se na planinu Sinaj, uzevši dvije kamene ploče u ruku.
 • 5 ALLAH siđe u oblaku, sastade se ondje s njim, a Musa izreče ime »GOSPOD[255]«.
 • 6 ALLAH prođe ispred njega i proglasi: » Allah, Allah, Allah milosrdni i blagonakloni, spor u srdžbi, pun vjernosti i odanosti,
 • 7 koji ostaje vjeran hiljadama pokoljenja, koji podnosi grješke, pobunu i grijeh, ali ništa ne puštajući da prođe, koji progoni grješke od očeva kod sinova i unuka na tri i četiri pokoljenja. «
 • 8 Odmah, Musa kleknu na zemlju i pokloni se.
 • 9 I reče: »Ako bih ja uistinu našao milosti u tvojim očima, o Gospode, da ALLAH ide među nama; to je jedan narod koji ima krutu šiju[256] kao ovaj, ali ti ćeš nam oprostiti našu grješku i naš grijeh, i načinićeš od nas svoju baštinu. «

Obnavljanje saveza[uredi]

 • 10 On reče: » Ja ču zaključiti jedan *savez. Pred svim tvojim narodom, ja ću ostvariti svoja čuda, takva kakva ne biše stvorena nigdje na zemlji, niti u jednom narodu; i sav narod koji te okružuje vidjeće da je nevjerojatno djelo GOSPODOVO, ono koje ću ja ostvariti s tobom.
 • 11 Pazi dobro na ono što ću ti ja zapovjediti danas. Ja ću potjerati pred tobom *Amorita, Kanaana, Hitita, Perizita, Hivita i Jebuzita;
 • 12 Pazi se da ne sklopiš jedan savez sa stanovnicima zemlje kamo ideš, to bi postalo zamkom usred tebe;
 • 13 ali njihovi *oltari, vi će te ih demolirati; njihove stele, vi će te ih polomiti; žrtvene stubove[257], vi će te ih posjeći.
 • 14 Ovako dakle: Nećeš se klanjati pred drugim bogom, jer ime ALLAHOVO je Ljubomornik[258], on je ljubomoran Bog.
 • 15 nećeš zaključiti savez sa stanovnicima zemlje: kad se prostituiraju[259] sa svojim bogovima i *žrtvuju svojim bogovima, oni bi te zvali i ti bi jeo njihove žrtve.
 • 16 Ako bi uzeo njihove kćeri za svoje sinove, njihove kćeri bi se prostituirale sa svojim bogovima i odvele bi tvoje sinove da se prostituiraju s njihovim bogovima.
 • 17 Nećeš sebi praviti bogova u obliku statue.
 • 18 Pazićeš na blagdan kruhova bez kvasa. tokom sedam dana ješćeš *kruhove bez kvasa - što sam ti ja zapovjedio - u određeno vrijeme mjeseca Klasova, jer bilo je to u mjesecu Klasova[260] kad sam te ja izveo iz Egipta.
 • 19 Sve što otvara materinsko krilo moje je. Tako, od sveg tvog stada, napravićeš prilikom jednog memorijala[261], bilo da je prvorođeni od krupne ili od sitne stoke.
 • 20 Ali, prvorođeno od magareta[262], njega ćeš otkupiti ovcom; ako li ga ne otkupiš, slomićeš mu šiju. Sve prvorođene od tvojih sinova otkupićeš. I neće me se dolaziti vidjeti praznih ruku.
 • 21 Radićeš šest dana, ali sedmog dana, ti ćeš otpočinuti[263]; čak i u vrijeme oranja ili žetve odmaraćeš .
 • 22 Slavićeš jedan blagdan Tjedna prvina žetve od žita, - i blagdan Žetve[264], na kraju godine.
 • 23 Tri puta godišnje, svi tvoji ljudi doći će vidjeti lice gospodara[265], ALLAHA, Boga Izraelovog.
 • 24 U stvari, kad budem razvlastio narode pred tobom i kad budem proširio tvoju teritoriju nitko neće imati žudjeti za zemljom u trenutaku kad ti budeš dolazio vidjeti lice ALLAHA, tvojeg Allaha, tri puta godišnje.
 • 25 Ti nećeš klati za mene *krvne žrtve popraćene uskislim kruhom; posvećena žrtva za blagdan *Pashe neće proći noć[266] sve do jutra.
 • 26 Ti ćeš donijeti sve prve plodove svoje zemlje u Kuću ALLAHA, tvojeg Allaha. Nećeš kuhati jare u mlijeku njegove majke[267]. «
 • 27 ALLAH reče Musu: » Zapiši ove riječi jer na temelju ovih riječi ja sam sklopio savez kako s tobom, tako i s Izraelom. «
 • 28 On bi dakle ondje s ALLAHOM, 40 dana i 40 noći. Ne jede kruha; ne pi vode. A napisa on na pločama riječi saveza, deset riječi.

Musin povratak u tabor[uredi]

 • 29 No, kad Musa siđe s planine Sinaj, držeći u rukama dvije ploče *isprave, kad on siđe s planine, nije znao, on Musa, da koža njegovog lica bijaše postala blistava govoreći s ALLAHOM.
 • 30 Harun i svi sinovi Izraelovi vidješe Musu: koža njegovog lica sijaše! Oni se plašiše prići mu.
 • 31 Musa ih pozva: tada, Harun i svi odgovorni zajednice dođoše ponovo k njemu a Musa ih oslovi.
 • 32 Potom, svi sinovi Izraelovi priđoše mu i on im priopći sve zapovijedi koje mu je ALLAH bio dao na planini Sinaj.
 • 33 Musa završi razgovor s njima i stavi jedan veo na svoje lice.
 • 34 I kad ona ulaziše pred ALLAHA za govoriti s njim, on skidaše veo sve do svojeg izlaska. Pošto bi izišao, on govoraše sinovima Izraelovim primljene zapovijedi.
 • 35 Sinovi Izraelovi vidješe da koža lica Musing blistaše. Tada Musa premjesti veo na svoje lice, sve dok se ne vrati govoriti s ALLAHOM.


Izgradnja svetišta
[uredi]

Šabat je dan odmora[uredi]

 • 35 1 Musa[268] sakupi svu zajednicu sinova Izraelovihi reče im: » Takve su riječi što ih ALLAH zapovjedi da ih se pridržava:
 • 2 šest dana, obavljaće se svoj posao, ali sedmi dan, biće za vas nešto sveto, *šabat, odmor ALLAHOV.
 • 3 Ko god bi radio biće osuđen na smrt. «

Izraeliti donose svoje prinose[uredi]

 • 4 Musa[269] reče svoj zajednici sinova Izraelovih: »Ovakva je riječ koju je ALLAH zapovjedio:
 • 5 Dignite među vama jedan doprinos za ALLAHA; svako plemenito srce donijeće doprinos za ALLAHA: zlato, srebro, broncu,
 • 6 ljubičasti purpur i crveni purpur, blještavi skerlet, lan, kozju dlaku,
 • 7 kožu ovna obojenu u crveno, kožu dupina drvo akacije,
 • 8 ulje za svjetlila, aromate za ulje *pomazanja i miris za spaliti,
 • 9 kamenje od berila i ukrasno kamenje za efod i prsnik.
 • 10 I da svi mudraci među vama dolaze i izvršavaju sve što je ALLAH zapovjedio:
 • 11 *boravište sa šatorom, njegov pokrivač, njegove spone, njegovi okviri, njegove grede, njegovi stupovi i njegovi soklovi;
 • 12 *kovčeg sa svojim polugama, poklopac, veo odjeljivanja;
 • 13 stol s polugama, svi pribori njegovi i žrtveni kruh;
 • 14 svijećnjak svjetlila sa svojim priborom, njegove lampe i ulje svjetlila;
 • 15 *oltar za mirise sa svojim polugama, ulje pomazanja, miris za spaljivanje i zavjesa od ulaza;
 • 16 žrtvenik za *holokaust s rešetkom od bronce, njegove poluge i sve njegove potrepštine; posuda sa svojim podloškom;
 • 17 Zastore *trijema sa svojim stubovima, njegove soklove i zastor vrata na trijemu;
 • 18 štapiće boravišta, šiljke na trijemu i njihove konope;
 • 19 liturgijska odjeća za služnika u *svetištu, sveta odjeća za svećenika Haruna i odjeća koju će nositi njegovi sinovi za obavljati svećenstvo.«
 • 20 Sva zajednica sinova Izraelovih povući će se pred Musom.
 • 21 Tad dođoše svi dragovoljci i tko imade duh plemenit donese doprinos GOSPODOV, za radove na *šatoru susretanja, za svaku njegovu službu i za svetu odjeću.
 • 22 Tada, dođoše muškarci takođe kao i žene. Svako milostivo srce donese broševa, naušnica, prstenja, kugli - sve zlatnina koju svatko ponudi ALLAHU s kretnjom ponude zlata.
 • 23 Svaki čovjek kod kojeg se nađe ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta, lana, kostrijet, ovnove kože obojene crveno ili dupinove kože donese to.
 • 24 Tko bijaše digao doprinos u srebru ili bronci donese taj doprinos ALLAHU. Svaki čovjek kod kojeg se nađe drveta akacije donese ga za sve radove službe.
 • 25 Sve žene nadarene znanjem ispletoše svojim rukama i donesoše, već ispleten, ljubičasti purpur, i crveni purpur, blještavi skerlet i lan;
 • 26 sve žene nadarene znanjem izatkaše kostrijet.
 • 27 Odgovorni donesoše kamenje berilovo i ukrasno kamenje za efod i prsnik,
 • 28 kao i mirise i ulje za svjetlila, ulje pomazanja i miris za spaljivanje.
 • 29 Ljudi ili žene, oni čije plemenito srce srce navede ih donijeti ono što je bilo potrebno za radove koje ALLAH bijaše zapovjedio po posredništvu Musinom, oni, sinovi Izraelovi,
 • donesoše to velikodušno ALLAHU.

Besalel i Oholiav počinju raditi[uredi]

 • 30 Musa[270] reče sinovima Izraelovim: » Gledajte ! ALLAH je pozvao njegovim po imenu Besalela, sina Urijevog, sina Hurovog, iz plemena Juda.
 • 31 Ispunio ga je duhom ALLAHOVIM da ima mudrosti, znanja, pameti i opće vještine:
 • 32 umjetničko stvaranje, radovi u zlatu, srebru, bronci,
 • 33 rezbarenje ukrasnog kamenja, rezbarenje u drvetu i sve vrste umjetničkih radova.
 • 34 On je stavio u njegovo *srce dar poučavanja, u njegovo kao u Oholiavino, sina Ahisamakovog, iz plemena Dan.
 • 35 On ih ispuni znanjem, za izvršiti sve radove rezbara, umjetnika, šivača na ljubičastom purpuru i crvenom purpuru, blještavom skerletu i lanu, tkalca - radnika svih zanimanja i umjetnika.
 • 36 1 Besalel, Oholiav i svaki mudrac u koga ALLAH stavi mudrost i znanja za znati izvršiti sve radove službe *svetišta, oni će izvršiti sve što je ALLAH bio zapovjedio. «
 • 2 Musa uputi poziv Besalelu, Oholiavu i svakom čovjeku kojem ALLAH bijaše ispunio srce mudrošću, sve dragovoljne za poduhvatiti se poslova i izvršiti ih -.
 • 3 Oni uzeše od Musu sav doprinos koji sinovi Izraelovi bijahu donijeli za radove na službi u svetištu i njihovog izvršenja. Ali, kako mu donosiše još velikodušno jutro za jutrom,
 • 4 svi mudri koji izvršavaše razne radove svetišta napustiše jedan po jedan posao koji su obavljali
 • 5 i oni rekoše Musi: » narod donosi previše da bi to poslužilo radovima koje je ALLAH naložio za izvršenje! «
 • 6 Musa dade jednu zapovjed koja se pronese taborom: » Da ljudi i žene ne rade više na doprinosima za svetište! « narod prestade donositi;
 • 7 njegov rad bijaše dostatan za izvršiti radove, čak bi i preostataka.

Sveto boravište[uredi]

 • 8 Najbolji radnici[271] urediše boravište s deset tapiserija od prepredenog lana, ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještavog skerleta i načiniše se *kerubini umjetnički izrađeni.
 • 9 Duljina jedne tapiserije: 28 lakata. Širina jedne tapiserije: četiri lakta. Iste razmjere za sve tapiserije.
 • 10 On sastavi pet tapiserija jedu s drugom i pet drugih, on ih sastavi jednu s drugom.
 • 11 Načini vrpce od ljubičastog purpura na obodu prve tapiserije, na rubu garniture i, isto učini na rubu zadnje tapiserije druge garniture.
 • 12 On stavi 50 vrpci na prvu tapiseriju i 50 vrpci na kraj tapiserije druge garniture, vrpce su odgovarale jedne drugima.
 • 13 On načini 50 spona od zlata, sastavi tapiserije jedne s drugima pomoću spona i tako boravište bi u jednom komadu.
 • 14 Potom on načini tapiserije od kozje kostrijeti za formirati jedan šator iznad boravišta. Načini ih jedanaest.
 • 15 Duljina jedne tapiserije: 30 lakata. Potom četiri lakta za širinu jedne tapiserije. Iste dimenzije za svih jedanaest tapiserija.
 • 16 On sastavi 5 tapiserija na jednu stranu, potom šest tapiserija na drugu.
 • 17 On načini 50 vrpci na rubu posljednje tapiserije u garnituri i 50 vrpci na rubu iste tapiserije druge garniture.
 • 18 On načini 50 spona od bronce za spojiti šator u jedan komad.
 • 19 I on načini za šator jedan pokrivač od ovnove kože crveno obojene i jedan pokrivač od dupinove kože odozgo.
 • 20 Potom, on načini okvire za boravište, od drveta akacije, stavljenih uspravno.
 • 21 Deset lakata duljine po okviru i jedan i pol lakat širine za svaki okvir;
 • 22 dva šiljka za svaki okvir, supostavljenih jedan uz drugih. Tako načini on okvire za boravište.
 • 23 Tih okvira za boravište, on načini dvadeset u smjeru Negeva, na jug;
 • 24 i on načini 40 soklova od srebra pod dvadeset okvira - dva sokla pod jedan okvir za njegova dva šiljka, potom dva sokla pod onaj drugi okvir za njegova dva šiljka.
 • 25 Za drugu stranu boravišta, u smjeru sjevera, dvadeset okvira
 • 26 s njihovih 40 soklova od srebra - dva sokla pod jedan okvir i dva sokla pod onaj drugi okvir.
 • 27 I za unutrašnjost boravišta, prema moru, on takođe načini šest okvira;
 • 28 on takođe načini dva okvira kao potpornje boravišta u unutrašnjosti;
 • 29 oni bijahu razmaknuti u osnovi, ali se završavahu u vrhu u prvom obruču: tako učini on za njih dva, za oba podpornja.
 • 30 Bi dakle osam okvira s njihovim soklovima od srebra: šesnaest soklova, dva po dva pod svakim okvirom.
 • 31 Potom on načini prečke od drveta akacije: pet za okvire prve strane boravišta,
 • 32 pet za okvira druge strane boravišta, pet za okvire sa strane boravišta koja je u unutrašnjosti prema moru.
 • 33 On namjesti srednju gredu da bi prošla na pola visine okvira, s jednog na drugi kraj.
 • 34 On obloži okvire zlatom, od zlata načini njihove obruče za smjestiti prečke i obloži ih zlatom.
 • 35 Potom načini jedan veo od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana; on tu načini kerubine umjetnički izrađene.
 • 36 Načini za njega četiri stuba od akacije, koje obloži zlatom, i njihove kuke od zlata. On za njih sali četiri sokla od srebra.
 • 37 Potom načini zastor za ulaz u šator, od ljubičastog purpura, blještećeg skerleta i prepredenog lana - rad šivača -
 • 38 sa svojih pet stubova, njihovim kukama, njihovim kapitelima i trokutima koje pozlati i njihovih pet soklova od bronce.

Zavjetni kovčeg[uredi]

 • 37 1 Potom Besalel[272] načini *kovčeg od drveta akacije, duljine dva i pol lakta, širine jednog i pol lakta, visine jednog i pol lakta.
 • 2 Obloži ga čistim zlatom iznutra i izvana i okruži jednim vijencem od zlata.
 • 3 On izli za njega četiri zlatna obruča na njegove četiri noge, dva obruča s jedne strane, dva obruča s druge strane.
 • 4 On načini poluge od drveta akacije, obloži ih zlato,
 • 5 i uturi poluge u obručeve sa strane kovčega, za podizati kovčeg.
 • 6 Potom on načini poklopac od čistog zlata, dug dva i pol lakta, širk jedan i pol lakat.
 • 7 I on načini dva *kerubina od zlata; on ih iskova na dva kraja poklopca,
 • 8 jednog kerubina na jedan kraj, drugog kerubina na drugi kraj; on načini kerubine izbočene na poklopcu, počev od njihovcih dvaju krajeva.
 • 9 Kerubini su širili svoj krila u vis za zaštititi poklopac svojim krilima; oni bijahu licem u lice i gledahu prema poklopcu.

Stol za žrtveni kruh (2)[uredi]

 • 10 Potom on načini stol[273] od drveta akacije, dug dva lakta, širok jedan lakat, visok jedan i pol lakat.
 • 11 Obloži ga čistim zlatom i okruži jednim zlatnim vijencem.
 • 12 On ga uokviri s prečkama od palme i stavi jedan zlatni vijenac uokolo prečaka.
 • 13 On sali za njega četiri obruča od zlata i stavi obruče na četiri ugla njegovih četiriju nogu.
 • 14 Uz same prečke biše pričvršćeni obruči za smjestiti u njih poluge koje su služile za podizanje stola.
 • 15 On načini poluge od drveta akacije i obloži ih zlatom, podizanje stola služile su.
 • 16 On načini od čistog zlata pribor za stol - pladnjeve, kupe, čaše i pehare - s kojima se trebalo prosipati libacije.

Svijećnjak od sedam krakova[uredi]

 • 17 Potom on načini svijećnjak[274] od čistog zlata; on iskova svijećnjak; njegovu osnovu i stožer, njegove kupe, njegove pupoljke i njegove cvjetove koji ćiniše tijelo s njim.
 • 18 Šest krakova izlazilo mu je iz njegovih strana.
 • 19 Na jednom kraku tri kupe u obliku badema s pupoljkom i cvijetom i, na drugom kraku, tri kupe u obliku badema s pupoljkom i cvijetom: tako za šest krakova izlazećih iz svijećnjaka.
 • 20 Na svijećnjaku samom, četiri kupe u obliku badema s pupoljcima i cvjetovima:
 • 21 jedan pupoljak pod dva prva kraka izišla iz svijećnjaka, jedan pupoljak pod dva slijedeća kraka izišla iz svijećnjaka: tako dakle u šest krakova koji su odatle izlazili.
 • 22 Pupoljci i krakovi činili su tijelo s njim koji bijaše u cjelini iskovan iz jednog komada od čistog zlata.
 • 23 On mu načini lampe na broju od sedam ukupno, i štipalice i plitice od čistog zlata.
 • 24 On ga načini od jednog talenta čistog zlata, njega i sav njegov pribor.

Oltar za mirise[uredi]

 • 25 Potom on načini *oltar za mirise[275] od bagremovog drveta: jedan lakat za njegovu duljinu, jedan lakat za njegovu širinu - on bijaše kvadratan - dva lakta za njegovu visinu. Njegovi rogovi bili su jedno tijelo s njim.
 • 26 On ga obloži čistim zlatom - odozgo, pločice svud uokolo i rogove - i on ga obgrli jednim vijencem od zlata.
 • 27 On mu načini obruče od zlata ispod vijenca, s njegovih dviju strana, na dva njegova boka, za smjestiti poluge koje će služiti za njegovo podizanje.
 • 28 On načini poluge od drveta akacije i obloži ih zlatom.
 • 29 On načini ulje[276] za sveto pomazanje i čisti miris za spaljivanje - rad parfimera.

Oltar za žrtvovanje i posuda[uredi]

 • 38 1 Potom on načini *oltar za holokaust[277] od drveta akacije: pet lakata za njegovu duljinu - on bijaše kvadratan - i tri lakta za njegovu visinu.
 • 2 On načini s njegova četiri ugla rogove koji čine tijelo s njim. On ga obloži broncom
 • 3 On načini sav pribor za oltar: zdjelice, lopatice, kotliće, kuke i kadionice, sav pribor koji ona načini bi od bronce.
 • 4 On načini za oltar jednu rešetku na od jedne mreže u bronci, pod obrubom oltara, od vrha do dna.
 • 5 On izli četiri prstena na četiri kraja rešetke od bronce, za smjestiti poluge.
 • 6 On načini poluge od drveta akacije i obloži ih broncom.
 • 7 On uturi poluge u obruče sa strane oltara, da posluže za nositi ga. On ga načini šupljim, u daskama.
 • 8 Potom on načini posudu[278] u bronci i njegovu podlogu od bronce, s ogledalima Žena okupljenih na ulazu *šatora susretanja.

Zastori trijema[uredi]

 • 9 Potom on načini *trijem[279]. Sa strane Negeva, južno, zavjese trijema bijahu od prepredenog lana i imale su stotinu lakata.
 • 10 Njihovih dvadeset stubova i njihovih dvadeset soklova bijahu od bronce, kuke stubova i njihove karniš, od srebra.
 • 11 Sa sjeverne strane, stotinu lakata, sa svojih dvadeset stupova dvadeset stubova i njihovih dvadeset soklova od bronce, kukama stubova i njihovim karnišama, od srebra.
 • 12 S morske strane: zastori od 50 lakata, njihovih deset stubova i njihovih deset soklova, njihove kuke i njihove karniše, od srebra.
 • 13 I s istočne strane, prema levantu: 50 lakata;
 • 14 petnaest lakata zastora na jednom krilu s nj ihova tri stuba i njihova tri sokla
 • 15 i, na drugom krilu, s jedne i s druge strane vrata trijema, petnaest lakata zastora s njihova tri stuba i njihova tri sokla.
 • 16 Svi zastori tog prostor bijahu od prepredenog lana.
 • 17 Soklovi stubova bijahu od bronze; kuke stubova i njihove karniše, od srebra; njihovi kapiteli bijahu od srebra.
 • 18 Zastor vrata trijema bijaše rad šivača: od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještečeg skerleta i prepredenog lana; on imaše dužinu od dvadeset lakata i visinu od pet lakata - bijaše to njegova širina - dosežući tako razinu zastora trijema.
 • 19 Njegova četiri stuba i njihova četiri sokla bijahu od bronce, njihove kuke bijahu od srebra, njihovi kapiteli i njihove karniše bijahu obloženi srebrom.
 • 20 Svi šiljci za *boravište i pojasi bijahu od bronce.

Količine korištenih metala[uredi]

 • 21 Evo spiska troškova *boravišta - boravište *isprave; načinio se račun na zapovjed Musinu; bila je to služba *levitska ispunjena posredovanjem Itamara, sina svećenika Haruna.
 • 22 Besalel, sin Urijev, sin Hurovljev iz plemena Juda bijahu izvršili sve ono što ALLAH bijaše naložio Musu .
 • 23 S njim se bijaše nalazio Oholiab sin Ahisamakov, iz plemena Dan: rezbar i umjetnik, terzija na ljubičastom purpuru, crvenom purpuru, blještećem skerletu i lanu.
 • 24 Ukupno korištenog zlata za radove, sve radove *svetišta - i to bijaše zlato koje je potjecalo od milodara - :
 • 29 talenata i 730 sikala[280], u siklima svetišta.
 • 25 Srebro[281] popisanih ljudi zajednice: sto talenata i 1 775 sikala, u siklima svetišta,
 • 26 u stvari jedan beka[282] po glavi ili jedan polusikl, u siklima iz svetišta, za svakog čovjeka koji je prešao pri popisu dvadeset ili više godina, za njih 603.550.
 • 27 Stotinu talenata srebra biše utrošeni za izliti soklove svetišta i soklove zavjesa: stotinu soklova sa stotinu talenata, jedan talent po soklu.
 • 28 S 1.775 sikala, bijahu načinjene kuke stubova, bijahu obloženi njihovi kapiteli i povezani karnišama.
 • 29 Bronza pritekla iz milodara: 70 talenata i 2.400 sikala.
 • 30 Od nje bijahu načinjeni soklovi ulaza u *šator susretanja, *oltar od bronze i njegova rešetka od bronze, sav pribor oltara,
 • 31 soklovi pojasa trijema, soklovi vrata trijema, svi šiljci boravišta i svi šiljci pojasa trijema.

Odjeća i svećeničke insignije[uredi]

 • 39 1 Od ljubičastog purpura[283], crvenog purpura i blještavog skerleta, načini se liturgijska odijeća za služnike u *svetištu i načini se sveta odjeća Harunova, kako ALLAH to bijaše zapovjedio Musi.
 • 2 On načini efod od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.
 • 3 U istanjenom pločicama zlata isjekoše vrpce za ispreplesti ih s ljubičastim purpurom, crvenim purpurom, blještavim skerletom i lanom - umjetnički rad.
 • 4 Načini, za pričvrstiti ih, naramenice za učvrščivanje na njihova dva kraja.
 • 5 Tkanica efoda, ona koja je odozgo, bijaše istovrsnog rada: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana, kako ALLAH to bijaše zapovjedio Musi.
 • 6 Pripremi se kamenje od berila, optočeno, umetnuto u zlato, izgravirano kao gravira na pečatu s imenima sinova Izraelovih.
 • 7 On ih stavi na na naramenice efoda - ono kamenje koje je podsjetnik na naklonost spram sinova Izraelovih - kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 8 Potom on načini prsnik - umjetnički rad - na način jednog efoda: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.
 • 9 Prsnik bijaše kvadratni, ali bio je presavijen; budući presavijen, bio je dug jedan empan i širok jedan empan.
 • 10 Ukrašen bi s četiri reda kamenja:
 • - jedan: sardoniks, topaz i smaragd. Bio je to prvi red;
 • 11 - drugi red: tamnocrveni rubin, lazurit i jaspis;
 • 12 - treći red: agat, karneol i ametist;
 • 13 - i četvrti red: krizolit, beril i oniks.Ono bijaše optočeno i imade zlatne okvire za ukras.
 • 14 Kamenje odgovaraše imenima sinova Izraelovih, bijaše ih dvanaest kao i dvanaest njihovih imena; ono bijaše gravirano kao jedan pečat, svaki svojim imenom jer ima dvanaest plemena.
 • 15 Na prsniku načini pletenih i isprepletenih lančića, od čistog zlata.
 • 16 Napravi dva okvira od zlata i dva zlatna obruča i učvrsti oba obruča na krajevima prsnika.
 • 17 Pričvrsti dvije usukane zlatne rese na dva obruča, na krajevima prsnika,
 • 18 dok dva kraja tih dviju usukanih resa pričvrsti na naramenice efoda iznutra.
 • 19 Načini dva zlatna obruča i stavi ih na krajeve prsnika, sa strane okrenute prema efodu, unutra.
 • 20 Načini dva zlatna obruča i pričvrsti ih o dvije naramenice efoda, na njihovu osnovu, sprijeda, uz njihovo spojište, iznad tkanice efoda.
 • 21 Poveza prsnik njegovim obručima s obručima efoda pomoću vrpce od ljubičastog purpura, tako da prsnik bi na tkanici efoda; tako, on se ne pomicaše na efodu, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 22 Potom on načini haljinu efoda - tkalački posao - svu od ljubičastog purpura.
 • 23 Otvor, u sredini haljine, kao onaj na oklopu s, uokolo otvora, jednim nepoderivim obrubom.
 • 24 na skutovima haljine, načini mogranje od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.
 • 25 Načini zvončiće od čistog zlata između mogranja, na skutovima haljine svud uokolo, između mogranja:
 • 26 jedno zvonce, jedan mogranj, na skutovima haljine svud uokolo, za služnika, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 27 Potom načini tunike od lana - tkalački rad - za Haruna i za njegove sinove,
 • 28 kao i turban od lana, gaće od lana, od prepredenog lana;
 • 29 i pojaseve od prepredenog lana, ljubičastog purpura, crfvenog purpura i blještavog skerleta - rad šivača - kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 30 Potom načini cvijetić, insigniju posvećenja, od čistog zlata; napisa odozgo jedan natpis kao što se gravira jedan pečat: » Posvećen ALLAHU «,
 • 31 i pričvrsti tu jednu vrpcu od ljubičastog purpura za pričvrstiti ga iznad turbana, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 32 Tako Musa ispuni svu službu boravišta *šatora susretanja. Sinovi Izraelovi bijahu počeli raditi, oni bijahu činili upravo ono što ALLAH bijaše zapovjedio Musi.

Musi donose zgotovljen posao[uredi]

 • 33 Dovezoše prema Musi *boravište:- šator, njegov pribor, njegove spone, njegove okvire, njegove prečke, njegove stubove i njihove soklove,
 • 34 pokrivač od kostrijeti crvene boje i pokrivač od dupinove kože, veo razdvajanja;
 • 35 - *kovčeg isprave, njegove poluge i poklopac;
 • 36 - stol, sav pribor i žrtveni kruh;
 • 37 - čisti svijećnjak[284], njegove svjetiljke (jedan red svjetiljki), sav njihov pribor, ulje za svjetlila;
 • 38 - *oltar od zlata, ulje *pomazanja, miris za spaljivanje i zastor ulaza u šator;
 • 39 - oltar od bronce, njegovu brončanu rešetku, njene poluge i sav pribor njegov;- posudu i njenu podlogu;
 • 40 - Zastore *trijema, njegove stubove, njegove soklove, zastor na vratima trijema, njegove konope, njegove šiljke i sav pribor službe boravišta, za šator susretanja;
 • 41 - liturgijsku odjeću za služnika u svetištu, svetu opdjeću za svećenika Haruna i odjeću koju nose njegovi sinovi za obavljati svećenstvo.
 • 42 Prilagođavajući se svemu što ALLAH bijaše zapovjedio Musi, sinovi Izraelovi bijahu izvršili svu službu.
 • 43 Musa vidje sav rad koji su bili obavili; oni bijahu učinili tačno ono što ALLAH bijaše zapovjedio. Tada, Musa ih blagoslovi.

Zapovijed da se podigne i posveti šator[uredi]

 • 40 1 ALLAH oslovi Musu  :
 • 2 » Prvog mjeseca, prvog dana u mjesecu, podignućeš boravište *šatora susretanja.
 • 3 Stavićeš tu ispravu i zaklonićeš kovčeg iza vela.
 • 4 Donijećeš stol i načiniti raspored. Donijećeš svijećnjak i zapaliti njegove lampe.
 • 5 Postavićeš *oltar od zlata za miris ispred kovčega i staviti zastor na ulaz boravišta.
 • 6 Postavićeš oltar holokausta ispred ulaza u boravište šatora susretanja.
 • 7 Postavićeš posudu između šatora susretanja i oltara i tu staviti vodu.
 • 8 Postavićeš pojas *trijema i stavićeš zastor na vrata trijema.
 • 9 Uzećeš ulje *pomazanja i pomazati boravište i sve što ono sadržava, ti ćeš ga posvetiti, njega i sve njegove pribore, i to će biti *sveto.
 • 10 Pomazaćeš oltar holokausta i sav njegov pribor, pomazaćeš ga i oltar će biti svet.
 • 11 Pomazaćeš posudu i njen podložak i posvetićeš ju.
 • 12 Postavićeš Haruna i njegove sinove na ulaz šatora susretanja, opraćeš ih u vodi,
 • 13 odjenućeš Haruna svetom odjećom, pomazaćeš ga i posvetićeš ga da vrši moje svećenstvo.
 • 14 Budući postavio njegove sinove, odjenućeš im tunike,
 • 15 pomazaćeš ih kao njihovog oca da vrše moje svećenstvo. Tako njihovo pomazanje podijeliće im jedno vječno svećenstvo, iz doba u doba. «

Musa postavlja svetište[uredi]

 • 16 Musa se dade na posao; učini točno ono što ALLAH bijaše njemu zapovjedio.
 • 17 No dakle, prvog mjeseca druge godine, prvog dana u mjesecu, *boravište bi podignuto.
 • 18 Musa podignu boravište: on postavi njegove soklove, postavi njegove okvire, postavi njegove prečke i uspravi stubove njegove.
 • 19 On razastre šator nad boravištem, stavi odozgo prekrivač šatorski, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 20 On uze *ispravu, stavi poluge na kovčeg i postavi poklopac odozgo.
 • 21 On donese kovčeg u boravište, stavi veo razdvajanja za zakloniti kovčeg isprave, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 22 Postavi stol u *šator susretanja, na sjevernu stranu boravišta, na vanjsku stranu vela;
 • 23 on tu poreda jedan red kruhova pred ALLAHOM, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 24 Stavi svijećnjak u šator susretanja, nasuprot stolu, na stranu suprotnu boravištu;
 • 25 on zapali lampe ispred ALLAHA, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 26 On stavi zlatni *oltaru šator susretanja sučelice velu,
 • 27 i staviti dimiti mirise za spaljivanje, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 28 On stavi zastor na ulaz u boravište.
 • 29 Budući postavio oltar za holokaust na ulazu u boravište šatora susretanja, on prinese holokaust i žrtvu[285], kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 30 On postavi posudu na ulaz u šator susretanja i oltar i u nju stavi vodu za umivanje.
 • 31 Musa, Harun i njegovi sinovi opraše tu svoje ruke i noge;
 • 32 kad oni uđoše u šator susretanja i kad se postaviše pred oltar, operoše se, kako to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 33 On postavi *trijem uokolo boravišta i oltara i postavi zastor na vrata trijema. Musa izvrši tako sve radove.

Slava Božja ispuni Boravište[uredi]

 • 34 Oblak[286] prekri šator susretanja i slava ALLAHOVA ispuni boravište.
 • 35 Musa ne mogaše ući u šator susretanja, jer oblak bijaše tu i slava ALLAHOVA ispunjavaše boravište.
 • 36 Kad se oblak dizaše iznad boravišta, sinovi Izraelovi polažahu svako po svojem putu.
 • 37 Ali ako se oblak ne podizaše, oni ne polažahu prije onog dana kad bi se on ponovo dizao.
 • 38 Jer oblak ALLAHOV bijaše nad boravištem tokom dana, ali, tokom noći, bilo je u njemu vatre, pred očima čitave kuće Izraelove, na svakom njihovom putu.

Bilješke uz Izlazak[uredi]

 • [1]Jedan heberejski rukopis nađen u Kumranu i stara grčka verzija govore o 75 osoba, cifra koja će se nai u Dj 7.14 (vidjeti takođe Stv. 46.27 i biljeku )
 • [2]Novi kralj je možda Ramzes II. *Faraon devetnaeste egipatske dinastije (1304-1235 p.I.K), poznat kao veliki graditelj.
 • [3]Dva grada Pitom i Ramzes nisu sa sigurnošu identificirana, vjerojatno su se nalazila na sjevero-istoku delte Nila.
 • [4]spol djeteta: drugi prijevod gnijezdo porođaja.
 • [5]njima: hebrejski tekst ne precizira da li se ovdje radi o primaljama, nagrađenim za ono što su činile, ili o Izraelitima (Narod z, red. 20), koji izbjegoše uništenju.
 • [6]u rijeku ili Nil.
 • [7]sanduk: drugi prijevod korpa - papirus: vrsta moč -varne trstike čija je stabljika imala veliku primjenu u izradi košara i listova za pisanje (otud riječ papir). - Rijeka ili Nil.
 • [8]ja ga izvukoh iz vode: hebrejski, igra riječi između Musa i glagola izvui iz. Ime Musa je vjerojatno egipatskog podrijetla.
 • [9]Hebrejski izraz preveden s u ono vrijeme, je jedna vremenski nesigurna indikacija; ovdje ona ne pretendira situirati izvješće iz redaka 11-15 precizno u istu epohu kao u redku 10. Vjerojatno je da je Musa najprije boravio na egipatskom dvoru gdje je primio jedan kompletni odgoj. (vidjeti Dj 7.22).
 • [10]Madijan je zajedničko ime nomadskih plemena, koja su čini se živjela zajedno na jugu i jugo-istoku Palestine; prema Stv 25.2, Madijan je jedan sin Ibrahimov. - pokraj bunara: to je mjesto gdje je jedan stranac imao najviše mogunosti susresti domaće ljude.
 • [11]vodu.
 • [12]Horeb (drugo ime Sinai) je nazivan Božja planina jer se Allah ondje pokazao ; vidjeti pogl. 19.
 • [13]Zemlja gdje kipi od meda i mlijeka je jedna zemlja povoljna za uzgoj stoke (mlijeko) i obradu (med, koji znači vjerojatno jedan sirup, prije no pčelinji med). Izraz je postao poslovičan za označiti Obeanu Zem lju.
 • [14]JA SAM KOJI U BITI, to jest » ja sam tu, s vama, na način koji ete vidjeti « ; drugi mogu -i prijevodi »JA SAM KOJI JESAM« (odbija ob - javiti svoje vlastito ime; usp. Sdc 13.18) ; » JA SAM ONAJ KOJI JEST, prema opoziciji spram drugim bogovima, koji nisu « ; usp. Iz 43.10.
 • [15]GOSPOD: osobno ime Boga Izraelovog bijaše Jahweh ili Jehova ( ne zna se tačan izgovor ). U četvrtom stoljeću pr.I.K., Židovi su uobičajili da više ne izgovaraju to ime (da ne rizikiraju krivi izgovor, vidjeti 20.7), ve izgovarati Gospod (najčešće) ili da ga zamijene drugim izrazima poput Ja sam (r.14), Ime (Lv 24.11) Ondje gdje hebrejski tekst daje osobno Jahweh ili jedno od imena koje ga zamjenjuju, oni su prevedeni s Allah, JA JESAM, IME, pisano majuskulama.
 • [16]Vidjeti r. 8 i bilješku.
 • [17]Oni će poslušati tvoj glas, tj. oni će te poslušati ili pokoriće ti se. Radi se o starjćeš inama (r; 16).
 • [18]osim ako nije prinuđen: prema starim grčkim i latinskim verzijama ; hebrejski: čak niti. - Čvrsta ruka je ona Božja, vid. red. 20.
 • [19]čuda: drugi prijevod sinonim za čudo (fr. i lat.).
 • [20]ne poslušaju glasa od prvog znaka: drugi prijevod nisu li uvjereni prvim znakom.
 • [21]Rijeka, tj. Nil.
 • [22]ni od jučer, ni od prekjučer, to jest, ja to nikad nisam bio. - Ja imam teškoća, usta i jezik nespretan ili ja se s mukom izražavam.
 • [23]koga ti hoćeš : kod Daničića: koga trebaš poslati.
 • [24]on će biti tvojim ustima a ti ćeš biti n jegovim Allahom to jest »on će biti tvoj tumač«, kao jedan *prorok što je tumač Allahov (usp. Jr 1.9).
 • [25]ti ćeš činiti znakove ili pravićeš čuda (o kojima sam ti govorio ).
 • [26]Kratka priča iz redaka 24-26 je posebno enigmatična: ne zna se na koga se odnose osobne zamjenice (Musa nije citiran svojim imenom ) i ne zna se smisao izraza krvni muž.
 • [27]Hadžiluk se sastoji u dolasku na jedno mjesto (u ovom slučaju vrlo neodređeno smješten o u pustinji ; vidjeti takođe 3.18) za, tu proslaviti jednu svetkovinu i ponuditi žrtve u čast Gospodovu.
 • [28]iz straha da…, tj. iz straha da se ne digne protiv nas jednom epidemijom ili ratom.
 • [29]…narodo zemlje označava ovdje Hebreje smještene u Egiptu.
 • [30]Čuvarima …egipatski nadglednici; predradnici su vjerojzatno Izraeliti.
 • [31]Isječena slama se miješala s ilovačom da bi se načinile otpornije opeke ( koje nisu bile pečene, već sušene na suncu). Skupljati slamu: kad su Egipani obavljali žetvu, oni bi brali samo klasje ostavljali bi slamu na korijenu.
 • [32]čvrsta ruka je ona Božja, vidjeti 3.19 i bilješku.
 • [33]Allah Svemogući: vidjeti Stv 17.1 i bilješku.
 • [34]Ja u vas preuzeti ili Ja u vas osloboditi.
 • [35]podignute ruke: gesta koja je pratila jednu zakletvu ; može se takođe prevesti uvest u vas u zemlju koju sam prisegao dati …
 • [36]mene koji sam neobrezanih usana: slikoviti izraz koji znači mene koji nisam lake riječi.
 • [37]Genealogijska lista redaka 14-25 preuzima početak liste Stvaranja 46.8-27, sve do 46.11, potom se odvaja za dati detaljiziranu genealogiju Levijevih potomaka, koji formiraju svećeničku klasu ?
 • [38]poredane po vojskama: ne radi se o točno vojničkim trupama ; Musa treba bdjeti nad organizacijom odlaska, da bi izbjegao nered.
 • [39]neobrezanih usana: vidjeti red. 12 i bilješku.
 • [40]bog za Faraona…prorok: usp. 4.16 i bilješku.
 • [41]svoje vojske: vidjeti 6.26 i bilješku.
 • [42]zmaj ili zmija: hebrejski termin nije isti kao u 4.3 i 7.15.
 • [43] Rijeke ili Nila.
 • [44]komarce ili mušice, uši.
 • [45]to je prst Allahov ili prst jednog Allaha, drukčije rečeno, to je Allah ( ili Bog) koji je to ostvario. Izraz se susreće više puta u magijsko-religioznim egipatskim tekstovima.
 • [46]gamad ili otrovne muhe.
 • [47]zemlju Gošen: vidjeti Stv 45.10 i bilješku.
 • [48]odvratno za Egipane: Egipćani su smatrali svetim više vrsta životinja koje su Izraeliti nudili u žrtvovanju.
 • [49]od dana svojeg utemeljenja: ovaj izraz, čest u egipatskim tekstovima, označava trenutak kad Egipat je primio svoju političku organizaciju (vidjeti r. 24). Nevolja spomenuta ovdje pojavljuje se kao posebno teškoća, kad se zna da su oluje rijetke u Egiptu.
 • [50]zemlja Gošen, vidjeti Stv 45.10 i bilješku.
 • [51]ozimi krupnik, vrsta žita.
 • [52]da bih stavio u njihovu sredinu znakove svoje nazočnosti: drugi prijevod da bih izveo svoja čuda među njima.
 • [53]tuča što vam je ostavila: vidjeti 9.32.
 • [54]tvoji očevi ili tvoji predci..
 • [55]hadžiluk: vidjeti 5.1 i bilješku.
 • [56]Nek' GOSPOD…vaša djeca !: ironični blagoslov Faraonov, koji nema uope namjeru pustiti ih otići ; može se takođe prevesti nek' ALLAH bude s vama, sve kao da ću vas pustiti otići…Može se joštakđer prevesti Nek' ALLAH bude s vama, kao što u ja vas pustiti otići…
 • [57]Oblak skakavaca, pondrazumijevajui milione insekata, što može spriječiti sijanje sunca.
 • [58]more Trstike, tj. Crveno more.
 • [59]tmine da ih se opipa ili tmine da ih se može pipati.
 • [60]holokaust ili žrtve paljenice.
 • [61]čak ni jedan pas neće zabrundati ( ili neće zarežati): slika totalnog spokoja koji će vladati nad regijom gdje su smješten i Izraeliti.
 • [62]prvi mjesec: radi se o mjesecu Klasova (vidjeti 13.4), na hebrejskom mjesec Abib, ožujak-travanj ; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [63]jedna životinja: janje ili jare, kako precizira r. 5.
 • [64]jednogodac: okoćen te godine.
 • [65]u sumrak: drugi prijevod između dvije večeri, što može značiti »između zalaska i zapada sunca « ili » između zalaska sunca i noći.
 • [66]Pasha: vidjeti u Glosaru pod blagdani.
 • [67]memorijal; blagdan (hodočaše: vidjeti 5.1 i bilješku ) je prilika za sjetiti se događaja iz prošlosti za oživjeti ih (vidjeti bilješku uz 13.8) i zahvaliti se za to Bogu.
 • [68]odstranjen iz Izraela: vidjeti Stv 17.14 i bilješku.
 • [69]vaše vojske: vidjeti 6.26 i bilješku.
 • [70]zaklati Pashu: ovdje to znači izabranu žrtvu za blagdan.
 • [71]miloduh ili hizop: vidjeti 14.4 i bilješku.
 • [72]Ništitelj (ili uništenje): radi se vjerojatno o jednom nebeskom biu zaduženom da izvrši volju Allahovu (usporediti Stv 19.13 ; 2S 24.16).
 • [73]Pasha: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [74]učinite mi vaše zbogom; drugi prijevod blagoslovite me.
 • [75]Sukot: lokalitet smješten, kao i Ramzes, u delti Nila, ali neutvrđen. - Tisućica, vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [76]u taj dan točno: četrnaesti dan mjeseca Klasova, vidjeti r. 6. - vojske: vidjeti 6.26 i bilješku.
 • [77]Pasha: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [78]U onaj dan točno: Vidjeti r. 41. i bilješku – Njihove vojske: Vidjeti 6.26 i bilješku.
 • [79]Mjesec Klasova: vidjeti u Glosaru pod Kalendar.
 • [80]Vidjeti 3.8 i bilješku.
 • [81]To je zbog tog…, to jest »zato ja slavim blagdan izbavljenja« ; ili, drugi prijevod to je radi onoga što je ALLAH učinio za mene… - moj izlazak iz Egipta: u svako vrijeme i na svakom mjestu, vjerujui židov se osjea kao da je on osobno bio oslobođen ropstva u Egiptu.
 • [82]znak, podsjetnik: u nekim vjerskim zajednicama, označava se vlastita pripadnost grupi izvanjskim znakom kao što sun tetoviranje ili kultni objekti. Za Izraelite, riječ koja podsjea na izbavljenje iz Egipta trebala je takođe biti nazočna i konkretna kao ti materijalni znakovi u drugim religijama. U jednoj poznijoj eposi, na temelju tog teksta teksta između drugih, uvedena je u židovsku pobožnost upotreba »phylacteresa« male kutije koja je sadržavala biblijske retke, a koja je nošena na zglobu šake ili na čelu (vidjeti Mt 23.5 i bilješku. )
 • [83]Magare je jedna nečista životinja, tj. on koja ne može biti ponuđena u žrtvi Bogu.
 • [84]Ta cesta, koja se pružala uz Mediteran, bijaše vojnički nadzirana od Egipana. - O Filistincima -, vidjeti Stv 26.1 i bilješku.
 • [85]u borbenom poretku ili u dobrom redu, ili opet dobro ekipirani..
 • [86]jedna zakletva: vidjeti Stv 50.24-25.
 • [87]Neidentificirani lokalitet.
 • [88]Stub oblačni signalizira nazočnost Gospodovu kod svojeg naroda; to je jedna nazočnost ujedno bliska i skrivena (vidjeti 19.9). U kasnijem kultu, taj oblak je simboliziran oblakom tamjana spaljivanog na na žrtveniku mirisa (vidjeti Lv 16.2, 13 ).
 • [89]Pi-Hahirot, Migdol, Baal Cefon: ni jedan od ovih lokaliteta nije identificiran ; Pi-Hahirot može značiti začepljenje kanala«, Migdol - »tvrđavica « a Baal-Cefon »Baal sa sjevera«.
 • [90]uzdignuta ruka: izraz koji označava ponovo zadobi - slobodu.
 • [91]Vidjeti 13.21 i bilješku.
 • [92]Između 2 i 6 sati poslije ponoći. No je bila podijeljena u tri bdijenja.
 • [93]Zaustavi: prema starim grčkim i sirijskim verzijama, i samaritanskom tekstu ; hebrejski: on otkači.
 • [94]U dahu iz tvojih nosnica ili Pod učinkom tvoje srdžbe.
 • [95]zemlja ih proguta: zamjenica označava neprijatelje, kau u redcima 9-10.
 • [96]preuzeto ili izbavio - Sveto boravište ALLAHOVO ovdje označava obećanu zemlju.
 • [97]Kanaan je Obeana Zemlja; Philistie (red. 14), Edom i Moab su susjedne regije.
 • [98]veličina tvoje ruke ili mo tvoje ruke.
 • [99]Zemlja Kanaan je jednim dijelom planinska; i na vrhu jedne od njih biće podignuti hram jeruzalemski, svetište Gospodovo.
 • [100]Pustinja Šur je sjeverni dio poluotoka Sinaj, smješten a između gorskih potoka Egipta (Vidjeti Br 34.5 i bilješku ) i sadašnjeg kanala Suez.
 • [101]Na hebrejskom mara znači gorko; Lokalitet Mara se vjerojatno nalazi na istočnoj obali Sueza.
 • [102]Elim: Lokalitet vjerojatno smješten malo južnije od Marae.
 • [103]pustinja Sin: pješčana površina smješten a jugo-istočno od Elima, nazvana danas Debbet Er-Ramle. (Ne pomijćeš ati s pustinjm Cin, vidjeti Br 13.21 i bilješku ).
 • [104]kruha ili hrane.
 • [105]svakodnevno pobiranje…: da ne bi imali potrebe prikupljati sedmog dana, dan *sabata (vidjeti r. 22-30 à).
 • [106]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku.
 • [107]prepelice se uspćeš e: jedno veliko jato prepelica uzletjelo je od horizonta sve do časa kad ptice, iscrpljene dugim lijetom, popadaše na tle.
 • [108]Ima igra riječi na hebrejskom: mađn hou može biti jedno pitanje : »Što je (mân) to ? « ili jedna afirmacija:  » To je mân ! «  (Mân); vidjeti r. 31. i bilješku.
 • [109]omer: vidjeti u Glosaru pod Mjere.
 • [110]homer: vidjeti u Glosaru pod Mjere.
 • [111]ime mana: vidjeti red 15 i bilješku. - Radi se vjerojatno o stvrdnutim kapljicama soka jednog grmlja, tamarisa ; u lipnju-srpnju, noću, uši ugađaju koru grmlja za isisavati sok ; iz ubodenih mjesta izviru kapljice koje mogu služiti kao hrana. - Korijander je jedna biljka štitarica čija zrna, aromatična, sliče sivkastim glavama čioda.
 • [112]uzalihu, to jest za sačuvati.
 • [113]ef, vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [114]Refidim: neidentificieano mjesto vjerojatno u okolici brda Sinai.
 • [115]Dajte nam… odnosi se na Musu i Haruna zajedno. - Stavljati na kušnju ili napastvovati ili izazivati.
 • [116]Rijeku ili Nil.
 • [117]Horeb: vidjeti 3.1 i bilješku.
 • [118]Iskušavanje i Kavga: na hebrejskom, ta dva imena Masa (Iskušavanje) i Meriba (Kavga) izvedenice su iz dvaju glagola prevedenih sa staviti na iskušenje i kara ti u r. 2.
 • [119]Amalek je kolektivno ime koje označava plemena (Amalecite) nastanjena u području na jugu Palestine, ali koja su mogla premještati po cijelom poluotoku Sinaj. Oni biše gorljivi neprijatelji Izraelu, vidjeti r. 16.
 • [120]Drugi prijevod: iziđi sutra boriti se protiv Amaleka ; Ja u biti…
 • [121]Ruke Musine otežaše ili kad se ruke Musine biše umorile.
 • [122]Zapiši to u podsjetnik na knjizi ili zapiši to u knjigu za sačuvati u sjećanju. Ne zna se o kojoj se knjizi ovdje radi.
 • [123]O izrazu podignuta ruka, vidjeti 1K 11.26 i bilješku.
 • [124]Vidjeti 3.1.
 • [125]Cipora: vidjeti 2.21. - Ne zna se kad i zašto je Musa otpustio svoju ženu.
 • [126]Geršom: vidjeti 2.22.
 • [127]Eliezar: prvo spominjanje tog drugog Musavog sina u hebrejskom tekstu ; jedna starija latinska verzija govori o njemu ve u 2.22.
 • [128]Božja planina: vidjeti 3.1 i bilješku.
 • [129]makar i u bijesu protiv svojih: tekst nejasan i prijevod nesiguran.
 • [130]holokaust: vidjeti Glosar pod ŽRTVOVANJA.
 • [131]danas isto: drugi prijevod onog dana, ali dan nije preciziran.
 • [132]Refidim, vidjeti 17.1 i bilješku.
 • [133]Izraz kua Jakubova (ili obitelj Jakubova ) i sinovi Izraelovi (ili potomci Izraelovi) ekvivalentni su.
 • [134]moj osobni dio ili moje najdragocjenije blago.
 • [135]Izraz kraljevstvo svećenika označava jednu svećeničku ulogu, bilo jednu posredničku ulogu između Allaha i drugih nacija, bilo jedan narod upravljan od svećenika umjesto od kralja, što je bilo realizirano poslije povratka iz babilonskog egzila.
 • [136]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku.
 • [137]Nekolicina: vidjeti 24.1,9-11.
 • [138]glasovi ili gramljavina: vidjeti r. 19 - oblak: vidjeti 13. 21 i bilješku.
 • [139]reče mu… :rečenica ostaje nezavršena.
 • [140]sve ove riječi: "Dekalog" (ili" Deset Zapovijedi") je sačuvano takođe u Dt 5.6-21, pod jedno lagano različitom formom.
 • [141]protiv mene ili pred mojim licem ili osim mene.
 • [142]ljubomoran Bog: govoriti o »ljubomori«  Bog, to je potvrditi da Allah ne podnosi da ljudi obožavaju ili prosto priznaju druge bogove osim njega.
 • [143]Nek' u dan…jedno podsjeanje: drugi prijevod Sjeti se dana šabata.
 • [144]Ti nećeš počiniti otmicu: ova zapovijed cilja na posezanje za tuđom slobodom, to jest otmica osoba da bi ih se stavilo u ropstvo (vidjeti 21.16); posezanje za tuđim dobrima u svakom je slučaju zabranjeno po r. 17.
 • [145]gusta noć: drugi izraz za označiti oblak (vidjeti 13.21 i bilješku.
 • [146]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA
 • [147]Čovjek upotrebom svojih alatki utiskuje u objekte vlastitu oznaku; samo objekti koje je Allah sam stvorio, tj. u sirovom, prirodnom stanju mogu biti stavljeni u službu Allaha (usporediti Dt 21.3-4).
 • [148]izvorno, Izraelitski svećenici nosili su samo jednu jednostavnu pregaču oko bedara tokom svoje službe kod oltara.
 • [149]približiti ga Allahu: ne vidi se jasno što u stvari znači ovaj izraz; opa interpretacija može se približiti smislu uzimanja Allaha za svjedoka tog dogovora.
 • [150]sluškinja često bijaše u isto vrijeme gazdina žena nižeg ranga.
 • [151]O gradovima utočištima evociranim u ovom retku vidjeti Br 35..9-34.
 • [152]Oltari (i *svetišta) često su smatrani mjestimna za utočište zbog ubojstva (vidjeti 1R 1.50-53; 2.28-34).
 • [153]nezaposlenost ili nepokretnost.
 • [154]sikl1: vidjeti u Glosaru pod NOVAC.
 • [155]Krvna osveta: vidjeti Br 35.12 i bilješku.
 • [156]Ako sunce sija, to će reći u danjem svjetlu; u takvim okolnostima, treba se riješiti lopova a da ga se ne ubije; ako ga se ubije, to je ubojstvo koje traži osvetu.
 • [157]snoplje, žetva, polje označavaju, u obrnutom redoslijedu, tri uzastopna stanja žitnog nasada: izlistallo žito (polje), isklasalo žito (žetva) i požnjeveno žito (snoplje).
 • [158]približiće se Allahu: vidjeti 21.6 i bilješku.
 • [159]prihvatiće ili priznaće ( životinju takvom kako jest).
 • [160]rastrgana: od jedne druge životinje.
 • [161]Ako bude iznajmljena: …njena najamnina: drugi prijevod ako je plaćenik, primiće ipak svoju plaću.
 • [162]dota (miraz ): riječ treba biti shvaćena u jednom širem smislu, pošto se radi u stvari o jednom daru (u naturi ili u novcu) koji odgovara onome koji normalno treba isplatiti zaručnik obitelji svoje zaručnice.
 • [163]proklet: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [164]ti nećeš donositi drugima: podrazumijevaju se bogovi ; drugi prijevod ti nećeš kasniti ponuditi meni.
 • [165]rastrgano: vidjeti r. 12 i bilješku  ; ovo meso ne treba biti konzumirano, jer životinja nije bila zaklana prema pravilima.
 • [166]pomoći ćeš mu rasteretiti ga: tekst nesiguran, prijevod prema opem smislu konteksta.
 • [167]tvoj siromah: onaj kojim se ti posebno baviš.
 • [168]ti ćeš blagovati ili ti ćeš se odmarati ili činićeš *šabat.
 • [169]hadžiluk: vidjeti 5.1 i bilješku.
 • [170]blagdan beskvasnih kruhova i drugi blagdani: vidjeti redak 16 vidjeti u Glosaru kao i mjesec Klasova pod KALENDAR.
 • [171]na izlasku godine ili na, početku godine (u staro vrijeme godina je počinjala u jesen).
 • [172]…vidjeti lice Svevišnjeg ovdje znači predstaviti se u *svetištu.
 • [173]krvne žrtve: žrtvovanje jedne životinje (ta ježrtva često praćena jednom ponudom bilja, vidjeti Lv 2. - Uskisli kruh, tj. kruh zamiješen s *kvasom (vidjeti Lv 2.11 i bilješku ) - Masno ponuđeno za mene slaviti, što će rećimasno žrtava ponuđenih za vrijeme blag dana GOSPODOVIH ; ono treba biti spaljeno u isti dan kad je i žrtvovano.
 • [174]ti nećeš kuhati jare…taj je običaj bio prakticiran u kanaanskoj religiji.
 • [175]moje ime u njemu, što će reći on posjeduje sav moj autoritet.
 • [176]stele: vidjeti 1 R 14.23 i bilješku.
 • [177]on će blagosloviti…ja u odstraniti: Allah govori o sebi kako u trećem, tako i u prvom licu ; isto tako on govori o svojem Narodu kako u množini tako i u jednini.
 • [178]sav tvoj zbroj dana to jest dug život.
 • [179]stršen: drugi prijevod obeshrabrenje.
 • [180]od Trstikovog mora…do Rijeke: od Crvenog mora do Mediterana i od Sinaja do do Eufrata ; usporediti 1 R 5.1.
 • [181]On bijaše rekao: vidjeti 19.10-25. - Nadab i Abihu: dva sina Harunova, vidjeti 6.23.
 • [182]Stele predstavljaju u ovom slučaju dvanaest Izraelovih plemena.
 • [183]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA
 • [184]knjiga saveza je ona koju je Musa upravo napisao.
 • [185]lazurit: vrsta dragog kamena, plave boje, jedne providnosti slične nebeskoj dubini.
 • [186]Žrtveni objed na završetku ceremonije saveza.
 • [187]Vidjeti 13.21 i bilješku.
 • [188]ljubičasti purpur, crveni purpur: štofovi obojeni uz pomo obojenih tvari izlučenih od dvaju morskih mekušaca. - Bljćeš tavi grimiz: druga tkanina obojena uz pomo jedne obojene tvari dobijene drobljenjem jedne vrlo sitne gusjenice, parazita na hrastu.
 • [189]za svjetiljku: to jest za kandelabr, vidjeti retke 31-40.
 • [190]efod: liturgijska odjea velikog svećenika, opisana u 28.6-14. - Prsnik: vrsta džepa od tkanine na grudima velikog svećenika (vidjeti 28.15-29) određen za držati Urim i Tumim (vidjeti 28.30 i bilješku ).
 • [191]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [192]u stvari propriitaire na francuskom što se prevodi kao poklopac na zavjetnom kovčegu. Njegovo hebrejsko ime evocira ritual oproštenja -absolucije -izvršenog od strane velikog svećenika (vidjeti Lv 16.11-16).
 • [193]prečnice komadi drveta namijenjeni održavanju pravilnog razmaka između nogu stola. - Palma: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [194]libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [195]žrtveni kruh: vidjeti Lv 24.5-9
 • [196]Svijećnjak se sastoji od jedne središnje šipke na koju je pričvršeno sedam bočnih krakova (vidjeti r. 32). Usprkos tom tradicionalnom imenu, on nije nosio sedam svijea, već sedam uljnih lampi (r. 37)à.
 • [197]štipaljke i plitice: su jedan od moguih prijevoda termina koji označavaju pribor za održavanje uljnih lampi.
 • [198]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [199]Vidjeti 25.4 i bilješku.
 • [200]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [201]prema moru, što će reći prema zapadu, pravac prema Mediteranu.
 • [202]vidjeti 25.17 i bilješku.
 • [203]Tako se naziva uvis izvijeni ugao oltara.
 • [204]pepeo natopljen masnoom žrtava bio je prikupljan i prenošen na jedno mjesto određeno za to, izvan tabora (vidjeti Lv 4.12. Kadionica: liturgijski objekt, za kađenje tamjanom (vidjeti Lv 10.1).
 • [205]Prijevod nesiguran; hebrejska riječ označava možda jedan stepenik koji uokviruje oltar.
 • [206]Trijem je sveti prostor koji okružuje šator, omeđen "barijerom"zastora; to je ekvivalent dvorištu u templu jeruzalemskom (vidjeti 1Kr 6.36).
 • [207]Vidjeti 26.22 i bilješku.
 • [208]to jest sa strane ulazu.
 • [209]Vidjeti 25.4 i bilješku.
 • [210]svjetlil: vidjeti 25.6 i bilješku. - Samotočno ulje je ono koje je dobijeno jednostavnim drobljenjem i okapljivanjem, bez prćeš anja maslina.
 • [211]Vidjeti 25.7 i bilješku.
 • [212]Vidjeti 25.4 i bilješku.
 • [213]Pečat: mali prstenasti ili cilindrični instrument, graviran udubljenjem, koji služi za označiti osobne pre dmete ili pisma koja se odašilju.
 • [214]Dva izgravirana kamena kamena stavljena su ondje za pozvati Allaha da se "sjeti" (podsjetnik) Naroda Izraelovog. Vidjeti takođe r. 29.
 • [215]zlatni okvir: oprema, općenito od zlata u koju se pričvršivalo drago kamenje čije određenje nije uvijek jasno.
 • [216]empan : vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [217]Redci 17-20 nabrajaju dvanaest vrsta dragog kamenja čija identifikacija nije uvijek sigurna.
 • [218]Urim i Tumim su sveti predmeti (štapići ?, kocke ?) korišteni za upoznavanje, putem bacanja kocke (izvlačenja ?) volju Allahovu ; vidjeti 1 S 28.6.
 • [219] 1mogranji: vezeni motivi(?) koji predstavljaju plod mogranja. - zlatna zvonca: u starim civilizacijama, mislilo se da zvuk zvona udaljuje demone.
 • [220]cvjeti: alem-kamen, zlatni nakit, u obliku cvijeta, znak posvete, koji će takođe biti simbol kraljevskog autoriteta (vidjeti Ps 132.18).
 • {{Refa|}221}Riječ prevedena s tijara znači frizuru, pokrivalo za glavu, vjerojatno od tkanine, čija se forma ne poznaje precizno.
 • [222]Vidjeti Lv 8.33 i bilješku.
 • [223]Vidjeti Lv 8.33 i bilješku.
 • [224]rogove: vidjeti 27.2 i bilješku.
 • [225]holokaust, jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [226]rep: vidjeti Lv 3.9 i bilješku.
 • [227]efa, hin: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - čisto ulje: vidjeti 27.20 i bilješku.
 • [228]ponuda, libacija, jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [229]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [230]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - rogovi: vidjeti 27.2 i bilješku.
 • [231]poklopac; vidjeti 25.17 i bilješku.
 • [232]holokaust, ponuda, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [233]otkup svojeg života: radi se o jednom osobnom porezu za potrebe *svetišta; usporediti Ne 10.33-34.
 • [234]sikl, gera: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [235]podsjetnik: vidjeti 28.12 i bilješku.
 • [236]jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [237]odstranjen iz svoje rodbine: vidjeti Stv 17.14 i bilješku.
 • [238]storaks, ambra, galbanum, tamjann su jednako prirodni biljni mirisi, vidjeti 30.24 i bilješku.
 • [239]Čini se da je so poboljšavala zapaljivost tamjana. Stare verzije su prevodile s dobro izmiješano.
 • [240]Vidjeti 25.17 i bilješku.
 • [241]Čistu svjetiljku ili svjetiljku od čistog zlata.
 • [242]liturgijsku: nesiguran prijevog jedne nejasne riječi.
 • [243]Izbačen iz krila svoje rodbine: vidjeti Izl 17.14 i bilješku.
 • [244]bogove koji idu: drugi prijevod jednog Allaha koji ide (kod Daničića koji će ići ispred nas) ; o istom vidjeti retke 4, 8 i 23.
 • [245]oblikova čekićem: prekrio je zlatnim pločicama kostur izrađene statue od drveta. Ali, moglo bi se takođe razumjeti on u jednom kalupu izli kip teleta: na starom Orijentu, takve statue nisu predstavljale božanstva već su činile podlogu za statuu božanstvu. Bik je jednako tako bio simbol snage i plodnosti; ovdje je statua iz podsmijeha nazvana teletom.
 • [246]Narod krute šije je narod koji se ne povija, ne popušta pred Bogom, dakle koji mu je nepokoran po svojoj oholosti i drskosti.
 • [247]investitura: vidjeti Lv 8.33 i bilješku. - Tekst ovog retka je nejasan i prijevod nesiguran.
 • [248]Prema Ps 69.29, Allah čuva jednu knjigu života gdje su upisana imena pravednih. Ovaj način govorenja inspirira se možda listama utanovljenim od popisa; biti izbrisan iz jedne takve liste, to je ne biti više dio naroda.
 • [249]zemlja bujna mlijekom i medom: vidjeti 3.8 i bilješku. - kruta šija: vidjeti 32.9 i bilješku.
 • [250]Hebrejski izraz ovdje dodaje jednu osobnu zamjenicu (za njega ), koja se može odnositi bilo na Allaha bilo na Musu osobno, bilo još na kovčeg (muško ime na hebrejskom).
 • [251]stub oblačni: vidjeti 13.21 i bilješku.
 • [252] tvoj put ili tvoja volja.
 • [253]Pokaži mi svoju slavu: ta je molba jednaka onoj pokaži mi se da te vidim (vidjeti r. 20 ).
 • [254]ovaj način izražavanja vjerojatno znači jednu naglašenu afirmaciju: kad ja udešavam naklonost i kad ja činim milosrđe, radi se istinski o naklonosti i milosrđu.
 • [255]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku. - A Musa objavi ime "GOSPOD«: drugi prijevod a Musa zazva ime Allahovo, ili i (Allah) proglasi svoje ime "Allah').
 • [256]krutu šiju: vidjeti 32.9 i bilješku.
 • [257]stele i stubovi su važni kultni objekti kod poganskih svetišta (vidjeti 1Kr 14.15,23 i biljćeš ke).
 • [258]Ljubomornik: vidjeti 20.5 i bilješku.
 • [259]oni se prostituiraju: vidjeti Os 2.4 i bilješku.
 • [260]blagdan beskvasnih kruhova, mjesec Klasova: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [261]što otvara krilo materinsko ; to jest prvorođeni (vidjeti kraj retka) ; vidjeti takođe 13.12-13. - Memorijal: vidjeti 28.12 i bilješku.
 • [262]magare: vidjeti 13.13 i bilješku.
 • [263]otpočinućeš ; vidjeti 23.12 i bilješku.
 • [264]blagdan Tjedana, blagdan Žetve: vidjeti u Glosaru pod BLAGDANI.
 • [265]lice ALLAHArevo ; vidjeti 23.17i bilješku.
 • [266]uskisli kruh: kruh koji sadržava *kvas, vidjeti Lv 2.11 i bilješku. - Neće proći noć: žrtva će potpuno biti konzumirana prije jutra, vidjeti Izl 12.8-10.
 • [267]Nećeš kuhati…:vidjeti 23.19 i bilješku.
 • [268]Poglavlja 35-40 opisuju izvršavanje zapovijedi danih u poglavljima 25-31. Može se dakle odnositi na bilješke o tim poglavljima.. - Usporediti retke 1-3 s 31.12-17.
 • [269]Usporediti retke 4-29 s 25.1-7.
 • [270]Usporediti 35.30-36.7 s 31.1-11.
 • [271]Usporediti retke 8-38 s 26.1-37.
 • [272]Usporediti retke 1-9 s 25.10-22.
 • [273]Usporediti retke 10-16 s 25.23-30.
 • [274]Usporediti retke 17-24 s 25.31-40.
 • [275]Usporediti retke 25-28 s 30.1 - 10.
 • [276]Usporediti r.29 s 30.22-38.
 • [277]Usporediti retke 1-7 s 27.1-8.
 • [278]Usporediti redak 8 s 30.17 - 21.
 • [279]Usporediti retke 9-20 s 27.9-19.
 • [280]talenti, sikli: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [281]Usporediti retke 25-26 s 30.11-16.
 • [282]beka: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [283]Usporediti retke 1-32 s 28.1-43.
 • [284]čisti svijećnjak ili svijećnjak od čistog zlata.
 • [285]vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [286]Oblak: vidjeti 13.21 i bilješku.


« Stvaranje Biblija (Tomislav Dretar) Levitik »